Cronologia minorităţii sârbe 1989-2015

MIODRAG MILIN
Profesor universitar, Facultatea de Jurnalistică, Comunicare şi Limbi Moderne, Universitatea „Tibiscus", Timişoara. E-mail: miomi333@yahoo.com


ISPMN mulţumeşte următorilor studenţi ai Universităţii „Babeş-Bolyai" pentru ajutorul acordat în pregătirea cronologiei pentru publicare: Bonczidai Ervin, Cristina Gabriela Bumbu, Diana Maria Danciu, Fancsali Ernő, Imre Szabolcs, Elena Novăcescu, Ana-Maria Pojoga, Constanta Mihaela Popa, Zsigmond Hunor (studenţi aflaţi în stagiu de practică între 27 iunie-9 iulie 2011).

 

STEVAN BUGARSCHI

Pensionar, inginer mecanic

E-mail: adrianasida@yahoo.com