Dimensiunea regională a societăţii, diversitatea etnoculturală şi organizarea administrativ-teritorială în România

Dezbaterile publice despre dimensiunea regională a organizării societăţii sunt marcate de o serie de stereotipii care îşi au originea în necunoaşterea acestui fenomen. Tocmai de aceea scopul acestui studiu este de a prezenta într-o manieră sistematică şi analitică conceptele teoretice, metodele de lucru şi posibilităţile de aplicare a acestora din urmă în rezolvarea unor aspecte tehnice legate de gestiunea eficientă a teritoriului, cum este organizarea regiunilor de dezvoltare. Nu ne propunem elaborarea unei soluţii optime, întrucât nu există aşa ceva, dorim, în schimb, să oferim câteva alternative fundamentatedin punct de vedere ştiinţific, a căror realizare efectivă depinde de conjunctura politică de moment. Cu toate că materialul pare prea tehnic şi greu de lecturat pentru cei neavizaţi, nu dorim să renunţăm la limbajul ştiinţific de specialitate. Motivul este simplu: dorim ca studiul nostru să rămână strict în tiparele analizei ştiinţifice. 

Download