Conferința ISPMN 2023

PROGRAM


APEL PENTRU PREZENTĂRI

Identități, reprezentări și politici – relații stat-minorități în secolele XX și XXI


Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale (ISPMN) își propune să lanseze o serie de conferințe dedicate evoluțiilor recente în domeniul cercetării minorităților din România, și nu numai. Prima conferință va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 5-6 octombrie 2023, fiind co-organizată de ISPMN în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul de Istorie în limba maghiară, Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană, Școala Doctorală Studii de Populație și Istoria Minorităților, și cu Departamentul pentru Relații Interetnice.

Propunem o abordare multi- și interdisciplinară, care să cuprindă atât perspectivele clasice de cercetare (de exemplu, subiecte de istoria minorităților și politici minoritare în secolul XX, procese identitare, state-mamă, migrație etc.), dar și perspective noi, concentrate pe schimbarea structurilor discursive care modelează statul și minoritățile, determinate de evoluțiile geopolitice recente, inclusiv Războiul din Ucraina și temerile de destabilizare care au urmat.

Intenția noastră este de oferi o oportunitate pentru cercetătorii care lucrează în domeniile științelor umaniste și sociale – istorie și științe politice, antropologie, etnografie, sociologie, lingvistică –, de a prezenta rezultatele cercetărilor lor recente asupra minorităților din România, și nu numai.

Cu scopul de a lărgi cadrul analitic, alături de abordările concentrate pe meta-narațiuni, încurajăm și propunerile dedicate abordărilor „de jos în sus” care aduc în prim-plan minoritățile, experiențele trăite și propriile lor perspective. Sunt binevenite prezentări și paneluri care tratează (dar fără a se limita la) următoarele subiecte de cercetare:


• Identități, auto- și hetero-reprezentări ale grupurilor etnoculturale și relațiile dintre acestea

• Identități lingvistice, practici și politici în cadrul și în afara statului național

• Experiențe comunitare ale etniei

• Medii de reprezentare, atribuirea identităţii şi impactul acestora asupra comunităților

• Construirea națiunii, cetățenia și alte politici de stat legate de minorități, în Europa Centrală și de Est în secolele XX și XXI

• Politica statelor-mamă și diaspora

• Minoritățile naționale și securitatea statului

• Migrație, etnie, transnaționalism

• Tendințe în Studiile Romani

• Surse și metode noi în cercetarea minorităților

• Elitele culturale și politici ale minorităților


Lucrările conferinței se vor desfășura în limbile română și engleză. Termenul-limită pentru trimiterea propunerilor individuale și de paneluri este 30 iunie 2023. Pentru prezentările individuale, vă rugăm să trimiteți un rezumat (200-300 de cuvinte), împreună cu o scurtă biografie care să includă afilierea dumneavoastră academică/instituțională, la următoarea adresă de e-mail: confispmn@gmail.com. Propunerile de panel care menționează coordonatorul, 4-5 participanți cu prezentare și un discussant sunt, de asemenea, binevenite. Pentru astfel de propuneri vă rugăm să includeți o scurtă scrisoare de intenție pentru panel, precum și informații despre toți participanții cu prezentare. Selecția prezentărilor se va realiza până cel târziu în 14 iulie 2023.

Mai multe informații despre conferință vor fi publicate pe site-ul ISPMN: www.ispmn.gov.ro.