Reprezentări ale minorităților etnice în filmul românesc de ficțiune de după 1990

După căderea regimului ceaușist, cinematografia românească s-a relansat, distanțându-se de discursurile și cerințele ideologice ale ultimelor decenii, iar una dintre zonele în care aceste schimbări s-au făcut simțite a fost și cea a reprezentării minorităților etnice, puternic schematizate sau deseori ocultate de filmul din perioada comunistă. Structurii aproape monolitice etnic a societății comuniste românești – construită prin filmul de actualitate – i se va contrapune, după 1990, una puternic mozaicată și specifică tranziției, care însă reflectă deseori și stereotipiile folosite în reprezentarea comunităților minoritare în trecut. Cu toate acestea, câțiva regizori (Lucian Pintilie, Radu Mihăileanu, Radu Jude etc.) deschid calea interogării și dinamitării acestor locuri comune, atacând xenofobia și rasismul care au destabilizat relațiile etnicilor români cu romii, evreii, maghiarii sau nemții de-a lungul istoriei. Studiul de față propune o panoramare critică a reprezentării minorităților etnice în filmul românesc contemporan, cu scopul de a evidenția strategiile folosite de diferiți cineaști locali. În plus, propune și câteva piste pentru înțelegerea absenței anumitor comunități etnice din filmul românesc de ficțiune, reprezentarea fiind polarizată în jurul romilor, evreilor și maghiarilor, și, prin intervențiile specifice ale anumitor autori, în jurul germanilor și aromânilor.

Download