Apariţia Fecioarei Maria de la Seuca, în contextul interferenţelor religioase şi entice. The Marian Apparition from Seuca/Szőkefalva in the Context of Religious and Ethnical Interferences

Până la mijlocul anului 2000, o localitate defavorizată din punct de vedere infrastructural dintr-o microregiune din România a devenit un loc de pelerinaj cu o deosebită importanţă. Alături de locurile de pelerinaj atât de însemnate din Estul Europei, aflate în aria lingvistică maghiară, ca de pildă Şumuleu Ciuc şi Radna, localitatea Seuca  se impune din acest punct de vedere într-un context cultural şi socio-istoric cu totul specific.

În cadrul prezentei analize autorul încearcă o expunere a modului în care interferenţele religioase şi etnice au influenţă asupra formării acestui loc de pelerinaj cu substrat imaginar. Va analiza rolul referinţelor etnice şi confesionale, precum şi cel al diverselor sisteme simbolice explicative ale comunităţii cu privire la formarea de atitudine faţă de viziunile unei ţigănci. În acest sens, va configura istoria relaţiilor etnice şi confesionale din localitate, menţionând şi procesele economice comunitare. Totodată, va încerca să prezinte diversele tipuri confesionale de referinţă care însoţesc apariţiile Fecioarei Maria, precum şi încercările vizionarului de a discredita consideraţiile diverselor confesiuni în ceea ce priveşte profeţiile sale. 

Download