Strategii de supravieţuire într-o comunitate de romi. Studiu de caz. Comunitatea „Digului”, Orăştie, judeţul Hunedoara

Lucrarea de faţă este rezultatul unei cercetări de teren antropologice efectuate în vara anului 2004, continuată pe parcursul anilor ce au urmat, 2005, 2006, 2007, în zona Orăştiei, judeţul Hunedoara. Cercetarea la care se face referire, Sănătatea reproducerii la femeile rome, a început în vara anului 2004 şi a fost condusă de către prof. Dr. Enikő Magyari-Vincze. Rolul autoarei textului, pe întreg parcursul cercetării, a fost de cercetător de teren. Textul oferă cititorului o imagine de ansamblu asupra comunităţii studiate şi totodată, un inventar al strategiilor de supravieţuire pe care membrii acestei comunităţi se văd în postura de a le dezvolta pentru a-şi asigura traiul zilnic.

Download