On Transylvanian Jews. An Outline of a Common History

Abstract

Mulţi şi din foarte multe puncte de vedere au încercat să prezinte unele aspecte din istoria evreilor din Transilvania. Totuşi, tema respectivă n-a pierdut din actualitate, iar noi interpretări pot aduce noutăţi.

Lucrarea de faţă priveşte istoria evreilor din Transilvania ca o istorie de integrare şi se vrea doar o trecere în revistă şi pe alocuri o completare a informaţiilor deja ştiute. Noutatea sa constă în prezentarea istoriei evreilor în lumina identităţilor şi loialităţilor. Prima parte a lucrării relatează etapele stabilirii evreilor pe teritoriul Principatului Transilvaniei (Edictul lui Gabriel Bethlen din 1623). Prezintă problemele legate de reglementarea situaţiei juridice a evreilor şi procesul lor de asimilare în populaţia maghiară. Sunt consacrate capitole separate antisemitismului modern,  Holocaustului, dar şi mişcării naţionale evreieşti din Transilvania.

Studiul este o sinteză pregătită atât pentru publicul mai larg interesat de istoria evreilor din Transilvania, cât şi pentru cercetătorii din domeniu.

Download