Metodologie recenzare

Editura ISPMN a fost preocupată încă de la începutul activităţii sale de asigurarea calităţii ştiinţifice a manuscriselor care sunt tipărite sug egida sa. Astfel, inspirându-se din exemplul editurilor de renume din ţară şi străinătate, echipa editorială a avut în vedere formarea unei comisii de referenţi de specialitate care să ofere sprijinul în evaluarea manuscriselor propuse spre publicare. Referenţii editurii sunt specialiști în domenii precum – istorie, etnografie, antropologie, sociologie – afiliaţi unor instituţii cu prestigiu în domeniu.

Textele selectate pentru publicare de către Consiliul Științific al ISPMN sunt trimise lectorilor de specialitate consacrați într-un domeniu sau pe o tematică, care evaluează textele primite. Rețeaua de lectori externi s-a dezvoltat pe parcursul activităților editoriale proporțional cu volumul de activitate și în corelare cu tematicile abordate de autori/lucrările propuse, în lista de referenți ai editurii aflându-se cadre didactice universitare, cercetători și alți specialiști.

Experiența și expertiza echipei editoriale, respectarea riguroasă a normelor de redactare și a procedurilor operaționale privind activitățile specifice din cadrul editurii, incluzând procedura peer review au contribuit semnificativ la îmbunătățirea calității publicațiilor Editurii ISPMN. În procesul de peer review este esențială alegerea recenzorului, iar echipa editorială și membrii Consiliului Științific au un rol important în atribuirea textelor și desemnarea recenzorilor. Recenzorii sunt selectați/propuși în funcție de tematica lucrărilor depuse spre publicare, aceasta fiind corelată cu expertiza lectorilor. În acest proces de evaluare sunt utilizate atât evaluările anonime, tip single blind cât și cele deschise (open review).