Buletinul informativ (Legea 544/2001)

 

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;


b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice


c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;


d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;;


e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;


f) programele şi strategiile proprii;


g) lista cuprinzând documentele de interes public;


f) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;


i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

 

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).

BULETIN INFORMATIV_informatii de interes public 2023

BULETIN INFORMATIV_informatii de interes public 2022

BULETIN INFORMATIV_informatii de interes public 2021

BULETIN INFORMATIV_informatii de interes public 2020

BULETIN INFORMATIV_informatii de interes public 2019