Cronologia minorităţilor naţionale din România 1989–2009

Cronologia minorităţii poloneze (1989-2009), autor Pintescu Florin (conferenţiar universitar, Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea „Ştefan cel Mare" Suceava).

Cronologia minorităţii albaneze (1989-2009), autor Maria Dobrescu, jurnalistă, realizator Radio-TV, preşedinte al Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor Minorităţilor Etnice din România „Europa 21", membră în Consiliul de Administraţie al Radiodifuziunii Române.

Cronologia minorităţii armene (1989-2009), autor Mihail Stepan-Cazazian, jurnalist, redactor-şef al revistelor Ararat şi Nor Ghiank, periodice ale Uniunii Armenilor din România.

Cronologia minorităţii bulgare (1989-2009), autor Nicolae Markov, jurnalist, redactor al ziarului Náša glás (Glasul nostru) şi al revistei Literaturna miselj (Gândul literar), periodice ale Uniunii Bulgare din Banat–România.

Cronologia minorităţii croate (1989-2009), autor Domaneanţ Iacob Mihai, profesor sociologie, bibliotecar la Biblioteca Comunală Caraşova.

Cronologia minorităţii elene (1989-2009) , autor Paula Scalcău, istoric, profesor la Şcoala „Petre Sergescu" din Turnu Severin, lector doctor la Universitatea Craiova - Centrul universitar Turnu Severin.

Cronologia minorităţii evreieşti (1989-2009), autor  Camelia Crăciun, cercetător, cadru universitar, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (CSIER) / Secţia de Studii Iudaice, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti.

Cronologia minorităţii germane (1989-2009), autor Vasile Ciobanu, conferenţiar universitar, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu", Universitatea „Lucian Blaga", Sibiu.

Cronologia minorităţii ruşilor lipoveni (1989-2009), autor Feodor Chirilă, doctor în ştiinţe filologice, profesor universitar la Universitatea „Spiru Haret", Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Cronologia minorităţii sârbe (1989-2009), autor Miodrag Milin, profesor universitar, Facultatea de Jurnalistică, Comunicare şi Limbi Moderne, Universitatea „Tibiscus", Timişoara.

Cronologia minorităţii turce (1989-2009), autor Mictat Ahmet Gârlan, doctor în psihologie, cercetător ştiinţific principal, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii.

 

Aceste cronologii sunt primele zece din seria dedicată tuturor minorităţilor cu reprezentare parlamentară, din cadrul proiectului „Schimbare de regim în domeniul politicilor faţă de minorităţi. Cronologia minorităţilor naţionale din România". Proiectul se înscrie în linia proiectelor derulate de către Institut, având drept scop realizarea unei cronologii istorice despre minorităţile naţionale. Obiectul cercetării îl constituie istoria minorităţilor naţionale din România în perioada 1989-2009. Cronologia va constitui un instrument util pentru cercetători şi pentru publicul larg în a obţine informaţii detaliate despre minorităţile naţionale din România cu reprezentare parlamentară.

ISPMN îşi doreşte să acorde spaţiu sugestiilor, comentariilor legate de cronologiile pe care le vom posta pe site-ul nostru. Acestea ne vor ajuta la completarea sau la corectarea acestor texte şi la pregătirea pentru publicare a cronologiilor. Sugestiile, comentariile Dvs. pot fi adăugate direct la „Comentarii" sau pot fi trimise pe adresa de e-mail: a.gido@ispmn.gov.ro.

Fiecare cronologie este însoţită de un material documentar (xerocopii, fotografii, broşuri, pliante etc.) întocmit de către autori. Aceste documente pot fi consultate la Centrul de documentare al ISPMN.

Opiniile exprimate în textele de faţă aparţin autorilor şi ele nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere al ISPMN şi al Guvernului României.

 

Descrierea detaliată a proiectului