Raising your Voice: Interaction Processes between Roma and Local Authorities in Rural Romania

Abstract

Studiul de atelier reprezintă teza de masterat a autoarei, însumând cele mai importante elemente descoperite în cercetările de teren ale acesteia. Marjoke Osterom şi-a susţinut teza în iunie 2006 la Centrul de dezvoltare a problemelor internaţionale, (CIDIN), din cadrul Universităţii Radboud, Nijmegen, Olanda.

Analizând relaţia dintre populaţia Roma şi autorităţile locale, cercetătoarea atrage atenţia asupra câtorva probleme ce sunt adesea politizate şi supuse discuţiilor în sfera publică. Prin acest studiu, ce constă într-o descriere şi explicare detaliată a modului în care procesele sociale şi politice formează şi structurează relaţia dintre populaţia Roma şi reprezentanţii autorităţilor locale, Marjoke Osterom îşi propune să contribuie la cunoaşterea fenomenului de excludere socială, fenomen ce afectează adesea această populaţie.

Download