Minorităţile slovacă şi cehă 2011

 

28.01.2011, Báčsky Petrovec (Serbia). Are loc ședința de lucru a redacției revistei comune a slovacilor din Ținuturile de Jos, „Dolnozemsky Slovak"

Din partea UDSCR, la ședință au participat Ivan Miroslav Ambruš, Dagmar Mária Anoca și Pavel Hlásnik. În „Biblioteca Dolnozemsky Slovak" au apărut publicațiile autorilor din Nădlac: „Literatura slovacă din România" de D. M. Anoca și „Cum am alergat radiațiile" de Pavel Bujtar. Importantă pentru slovacii din România a fost și publicarea lucrării autorului cu rădăcini nădlăcane Jan Botik: „Trei secole de destine ale migranților și modul de viață al slovacilor din Ungaria, România, Serbia și Bulgaria".

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 2 din februarie 2011 și fotocopia nr. 15 din fișier.

 

11.02.2011, Nădlac/Nadlak. Consfătuirile Comisiei de învățământ din cadrul UDSCR

Domnul deputat Adrian M. Merka și președintele Comisiei de învățământ a UDSCR, domnul Pavel Hlasnik, au condus dezbaterile din cadrul consfătuirilor. La consfătuiri au participat cadrele didactice din școlile cu predare în limba slovacă din județele Arad, Bihor, Sălaj. S-au discutat problema asigurării manualelor în limba slovacă, modalități de soluționare a traducerilor de manuale necesare în școlile cu predare în limba slovacă. S-a discutat și problema organizării Olimpiadei de Limba și Literatură Slovacă în municipiul Zalău.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 2 din februarie 2011.

 

10-12.03.2011, Budapesta (Ungaria). Are loc conferința ecumenică cu tema „Dialogul dintre Bisericile istorice din Ungaria, România, Serbia, Slovacia și Austria"

Organizatorii conferinței au fost Fundația „Konrad Adenauer" din Ungaria, Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Ungaria și Fundația „Reconciliation in South East Europe" din Sibiu. Au participat preoți, episcopi, teologi și istorici din Ungaria, România, Serbia, Slovacia și Austria. Discuțiile au avut loc pe marginea proiectelor: „Rolul conciliator al Bisericilor din Europa de Sud-Est" și „Europa Centrală - modelul diversității confesionale". Din partea UDSCR a participat dr. Vanko Gheorghe, preot evanghelic luteran.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 4 din aprilie 2011.

 

18-19.03.2011, Nădlac/Nadlak. Are loc conferința cu tema „Mărturii ale prozei slovace din Ținuturile de Jos"

Cu acest prilej a fost înmânat Premiul „Ondrej Štefanko", de data aceasta poetei din Voivodina sârbească Viera Benkova și doamnei Etelka Rybova din Ungaria.În partea a doua a avut loc seminarul propriu-zis. Au participat personalități ale vieții culturale, științifice și politice din Slovacia, România, Ungaria și Serbia.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 4 din aprilie 2011 și fotocopia nr. 16 din fișier.

 

19.03.2011, Nădlac/Nadlak. Moare scriitorul de limbă slovacă Štefan Dováľ

În data de 19 martie a murit Štefan Dováľ, membru al Uniunii Scriitorilor din România. A fost profesor de limba și literatura slovacă, scriitor, publicist, redactor. A publicat în revistele „Variații", „Naše snahy", „Oglinzi paralele", „Familia", „Arca", atât în limba slovacă, cât și în limba română. În afară de cărți proprii inspirate din viața comunităților slovace din Ținuturile de Jos, a mai tradus din literatura slovacă contemporană și invers, din proza românească.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 4 din aprilie 2011.

 

17.04.2011, Nădlac/Nadlak. Moare Štefan Suchánsky, personalitate marcantă a vieții culturale și politice a comunității slovace din Nădlac

Štefan Suchánsky s-a născut la Nădlac în anul 1936 și a absolvit studiile elementare și medii în localitatea natală. A fost absolventul Facultății de Litere din cadrul Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj. Între anii 1973 și 1983 a ocupat funcția de director al Liceului „George Coșbuc" din Nădlac. În perioada 1996-2004 a fost primar al orașului Nădlac pe lista UDSCR.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 2011.

 

18-21.04.2011, Zalău. Are loc Olimpiada de Limba și Literatura Slovacă

În afară de concursul propriu-zis, elevii au putut să viziteze localitățile cu populația slovacă din județ. Câștigătorii olimpiadei pe anul 2011 au fost următorii: clasa a VII-a - Milena Illyesova din Nădlac, clasa a VIII-a - Andrea Kováčová din Nădlac, clasa a IX-a - Anka Pavelková din Nădlac, clasa a X-a - Imelda Mokošová din Nădlac, clasa a XI-a - Andrea Chrapanová din Nădlac, clasa a XII-a - Patrick Kyseľ, tot din Nădlac.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 2011.

 

28.04.2011, Sibiu. Întâlnirea Comisiei pentru Învățământ și Tineret de pe lângă Consiliul Minorităților Naționale

În prima parte a întâlnirii de lucru s-au consfătuit specialiștii care au elaborat manualul „Istoria minorităților naționale din România", iar în partea a doua a avut loc vizita la Liceul cu predare în limba germană „Samuel Bruckenthal". Manualul se adresează elevilor români de 15-17 ani din liceele românești. Ei trebuie să facă cunoștință cu tradițiile, obiceiurile, învățământul și, în general, cultura minoritară.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 2011.

 

05.05.2011, București. Acordarea Distincției de Aur din partea societății „Matica slovenská" profesorului Corneliu Barborică

Cu prilejul jubileului de 80 de ani, Corneliu Barborică, profesor de limba și literatura slovacă în cadrul Universității din București, a fost distins cu o diplomă comemorativă și o medalie de aur din partea societății slovace „Matica slovenská". Distincția a fost înmânată la sediul Ambasadei Republicii Slovacia, în prezența mai multor personalități, printre care prodecanul Facultății de Limbi Străine, doamna Octavia Nedelcu, deputatul Adrian M. Merca și alții. Distincția a fost acordată pentru meritele deosebite în dezvoltarea literaturii și a culturii slovace în străinătate.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 2011.

 

07.05.2011, Bela Crkva (Serbia). A fost semnat acordul de colaborare dintre UDSCR și Consiliul Național Ceh din Serbia

La Bela Crkva a fost semnat un acord de colaborare între conducerea zonei Banatului de Sud a UDSCR și Consiliul Național Ceh din Serbia. Acordul a vizat domeniile culturii, învățământului, sportului și religiei. Acordul a fost semnat de cei doi președinți, František Draxel, respectiv Štefan Klepáček.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6 din iunie 2011.

 

09-10.05.2011, Arad-Bihor. Vizita unei delegații din Slovacia în localitățile cu populație slovacă din România

La începutul lunii mai, a vizitat localitățile cu populație slovacă din România o delegație în frunte cu Milan Vetrak, președintele Departamentului pentru Slovacii din Diasporă. Au fost vizitate localitățile din județele Bihor și Sălaj și Nădlac din județul Arad. Cu acest prilej s-a discutat despre posibilitățile departamentului de a finanța proiectele legate de viața culturală din aceste localități din România.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 2011.

 

20-21.05.2011, Băile Felix. A avut loc cel de-al VI-lea Congres al UDSCR

La Băile Felix a avut loc cel de-al VI-lea Congres al UDSCR, cel mai înalt for de conducere al acestei organizații. În cadrul acestui for se modifică statutul, se alege conducerea, se aprobă politica financiară. Lucrările congresului au fost începute prin discursul președintelui Adrian M. Merka în prezența membrilor, dar și a unor personalități marcante din viața politică. În continuare, fiecare zonă își prezintă bilanțul activităților pe perioada anterioară. După amendarea statutului vechi, a fost invalidată candidatura domnului Michal Karkuš, iar singurul candidat valid a rămas Adrian M. Merka. Noua conducere centrală a UDSCR este următoarea: Adrian Miroslav Merka - președinte, Bianca Maria Unc - secretar general, Jaroslava Michalcova, Peter Pavel Hlasnik, Maria Anna Romčáková, František Draxler - vicepreședinții zonelor Bihor, Arad, Banat și Banatul de Sud.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6 din iunie 2011 și fotocopia nr. 18 din fișier.

 

24.05.2011, Bratislava. A fost acordată distincția „Sf. Gorazd" profesoarei Dagmar Maria Anoca

Distincția ce poartă numele primului pedagog cunoscut pe teritoriul Slovaciei - Sf. Gorazd -

 este acordată de ministrul învățământului din Slovacia cadrelor didactice, pentru rezultate deosebite în domeniul învățământului. Anul acesta distincția a fost primită de doamna dr. Dagmar Maria Anoca, conferențiar universitar la Facultatea de Limbi Străine din cadrul Universității din București.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6 din iunie 2011 și fotocopia nr. 19 din fișier.

 

Mai 2011, Arad, Timiș, Bihor, Sălaj, Caraș-Severin. Au avut loc alegeri pentru organele regionale ale UDSCR

În perioada ianuarie-mai au avut loc alegerile pentru organele de conducere ale UDSCR. În zona Arad, președinte al organizației UDSCR a rămas Pavel Hlasnik, în zona Bihor, președinte a rămas František Merka, în zona Banatului, președinte a rămas Anka Romčáková, iar în Banatul de Sud, František Draxel.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 2011.

 

Mai 2011, Arad. Apare culegerea de lucrări științifice de la conferința cu titlul „Mărturii ale trecutului, baza viitorului evanghelicilor slovaci din diasporă"

Editura Gutenberg din Arad a publicat culegerea de lucrări științifice ce au fost dezbătute în cadrul Conferinței „Mărturii ale trecutului, baza viitorului evanghelicilor slovaci din diasporă", ce a avut loc la Nădlac. Editorul lucrării este protopopul Juraj Balint, iar finanțarea s-a făcut prin efortul Protopopiatului Evanghelic Luteran Slovac din România. Autorii referatelor au fost din România, Slovacia, Cehia, Ungaria, Serbia, Croația și Canada. Onoarea de a începe lucrările conferinței printr-o predică festivă i-a revenit episcopului general al Bisericii Evanghelice Luterane Slovace, domnul Miloš Klátik.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 2011.

 

Mai 2011, Békéscsaba (Ungaria). Apare „Almanahul slovacilor de pretutindeni"

Slovacii din Ungaria au publicat prima ediție a „Almanahului slovacilor de pretutindeni" pe anul 2011. Redactorul-șef este Alžbeta Hollerová-Račková, iar redactor, Anna Ištvánová. În acest prim număr al unei publicații care era odinioară foarte populară în rândul populației simple din Ținuturile de Jos apar și articolele scriitorilor nădlăcani Anna Rău-Lehotská și Ivan Miroslav Ambruš. Almanahul cuprinde patru părți: almanahul propriu, almanahurile slovace din diasporă, trecutul și prezentul, respectiv literatura și arta.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 2011 și fotocopia nr. 17 din fișier.

 

04-05.06.2011, Valea Cerului/Čerpotok. Are loc Festivalul Internațional al Tineretului Slovac

La începutul lunii iunie a avut loc în localitatea Valea Cerului cea de-a VII-a ediție a festivalului folclorului slovac dedicat tineretului. Organizatorii au fost tinerii din Valea Cerului și organizația locală a UDSCR, cu sprijinul financiar al conducerii centrale. Au participat ansambluri folclorice din Serbia, Slovacia, Polonia și România. Tema centrală abordată de ansamblurile din țară a fost nunta la slovacii din Ținuturile de Jos.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6 din iunie 2011

 

Iunie 2011, Satu Mare/Satmar. A avut loc comemorarea a 150 de ani de la mișcarea memorandistă slovacă

La Colegiul Național „Mihai Eminescu" din Satu Mare a avut loc festivitatea de comemorare a 150 de ani de la mișcarea memorandistă slovacă. Memorandum národa slovenského („Memorandul Națiunii Slovace") a fost conceput în anul 1861 la Satu Mare de Martin Čulen, unul dintre fondatorii societății Matica Slovenska. Acesta a fost directorul Liceului Catolic Regal din Satu Mare (1859-1861). A fost dezvelită o placă comemorativă în prezența mai multor personalități politice din zonă și de la București. Inițiativa îi aparține domnului Paul Dancu din Satu Mare.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6 din iunie 2011.

 

04-05.07.2011, Bratislava. Are loc „Iarmarocul slovacilor din Ținuturile de Jos"

Zilele dedicate sfinților Chiril și Metodiu sunt la Bratislava totodată și zilele slovacilor din diasporă. Cu acest prilej, a participat la acest eveniment și o numeroasă delegație a slovacilor din Nădlac. Aceștia au expus produsele culinare tradiționale din Ținuturile de Jos și au participat la deschiderea festivă de lângă „piatra emigranților" din Parcul Janko Kral. Delegația din România a fost condusă de președintele UDSCR, Adrian M. Merka, și de vicepreședintele pentru zona Aradului, Pavel Hlasnik.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 7 din iulie 2011.

 

29.07.2011, Gârnic/Gernik. Are loc partea a doua a simpozionului „Cehii din România: trecutul, prezentul și viitorul"

La Gârnic a avut loc simpozionul „Cehii din România: trecutul, prezentul și viitorul". La simpozion au participat președintele UDSCR, Adrian Merka, conducerea UDSCR din zona Banatului de Sud, primarii din zonă. Discuțiile au fost legate de problemele economice (construcții de drumuri), sociale, dar și culturale sau religioase din satele locuite de cehi în Mehedinți și Caraș-Severin.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 8 din august 2011.

 

14-19.08.2011, Báčsky Petrovec (Serbia). Are loc tabăra de creație pentru copii cu tema „Meseriile populare slovace în Ținuturile de Jos"

Proiectul a fost derulat în anul acesta de slovacii din Serbia, în localitatea Báčsky Petrovec. Proiectul început la Nădlac a fost finanțat și de data aceasta de Departamentul pentru Slovacii din Diasporă de pe lângă Guvernul Slovaciei. Au participat copii din școlile cu predarea în limba slovacă din Serbia, România și Ungaria.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 8 din august 2011.

 

20.08.2011, Gârnic/Gernik. Are loc Festivalul Minorităților Cehe

În data de 20 august s-au întâlnit la Gârnic, în județul Caraș-Severin, reprezentanții comunităților cehe din România, Serbia, Croația și Cehia. Festivalul a apropiat în diferite forme modul de viață, tradițiile, obiceiurile și folclorul ceh din aceste zone.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9 din septembrie 2011.

 

28.08.2011, Kovačica (Serbia). Are loc cea de-a doua ediție a Taberei de Teatru Amator slovac

În Voivodina sârbească a avut loc cea de-a doua ediție a Taberei de Teatru Amator din Ținuturile de Jos. Proiectul a fost finanțat de Departamentul pentru Slovacii din Diasporă de pe lângă Guvernul Slovaciei. Tema de anul acesta a fost: „Actorul și corpul său". Din partea UDSCR au participat doi regizori nădlăcani, Michaela Chrapanova și Ján Keleš.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9 din septembrie 2011.

 

07-08.10.2011, Nădlac/Nadlak. Întâlnirea cadrelor didactice din Ținuturile de Jos

La începutul lunii octombrie a avut loc la Nădlac întâlnirea cadrelor didactice din țările vecine cu România. Prima întâlnire avusese loc în anul precedent în Ungaria. Au participat și de data aceasta cadrele didactice slovace din România, Ungaria și Serbia. Printre alte activități, trebuie remarcată semnarea acordului de colaborare dintre gimnaziul din Nădlac și cel din Selenča (Voivodina sârbească).

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11 din noiembrie 2011.

 

14-16.10.2011, Békéscsaba (Ungaria). A avut loc cea de-a VII-a ediție a concursului itinerant din Ținuturile de Jos

Concursul a fost organizat de data aceasta de Centrul Metodic Slovac al Autoguvernării Slovacilor din Ungaria. La acest concurs au participat și șapte elevi din cadrul Liceului Teoretic „Jozef Gregor Tajovsky" din Nădlac, sub conducerea profesorilor de istorie Pavel Husarik și Ján Kukučka.Unul dintre elevii a câștigat premiul I la categoria sa. Este vorba despre Ervin Schafer.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 12 din decembrie 2011.

 

20.10.2011, București. Vernisajul expoziției de artă

La București a avut loc vernisajul expoziției de opere a trei autori: Lúcia Tkáčová (Slovacia), Ion Grigorescu din România și Anetta Mona Chișa (originară din Nădlac). Expoziția este prezentată sub titlul „Cortul diplomatic/The Diplomatic Tent". Expoziția a avut loc în cadrul inițiativei „Salonul de proiecte" a oamenilor de artă Magda Radu și Alexandru Croitoru.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 10 din octombrie 2011.

 

20.10.2011, Oradea/Veľký Varadín. Au loc Zilele Culturii Slovace

UDSCR a organizat, în colaborare cu primăria Oradea, Zilele Culturii Slovace. Programul a fost format dintr-o suită de dansuri și cântece slovace în interpretarea ansamblurilor populare din Valea Cerului, Borumlaca, Vărzari și Budoi. În sălile Casei de Cultură au mai fost organizate expoziții de fotografii și de produse culinare.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 12 din decembrie 2011.

 

20-31.10.2011, România. Recensământul populaţiei şi al locuinţelor

Rezultatele recensământului privind populaţia stabilă după etnie:

JUDEȚUL

POPULAȚIA STABILĂ

SLOVACI

CEHI

ALBA

342 376

12

7

ARAD

430 629

4 462

118

ARGEȘ

612 431

3

-

BACĂU

616 168

-

3

BIHOR

575 398

6 091

7

BRAȘOV

549 217

11

5

CARAȘ-SEVERIN

295 579

192

1 556

CLUJ

691 106

54

11

CONSTANȚA

684 082

5

-

DOLJ

660 544

3

-

GORJ

341 594

7

10

HARGHITA

310 867

3

-

HUNEDOARA

418 565

64

17

MARAMUREȘ

478 659

11

3

MEHEDINȚI

265 390

-

466

MUREȘ

550 846

8

5

NEAMȚ

470 766

4

-

PRAHOVA

762 886

-

4

SATU MARE

344 360

125

20

SĂLAJ

224 384

1 118

-

SIBIU

397 322

4

4

TIMIȘ

683 540

1424

185

TULCEA

213 083

4

-

BUCUREȘTI

1 883 425

35

40

ROMÂNIA

20 121 641

13 654

2 477

Sursa: arhiva UDSCR din Nădlac, documente din anul 2011.

 

22.10.2011, Coronini (Caraș). Au loc consfătuirile cadrelor didactice cehe din Caraș și Mehedinți

În data de 22 octombrie a avut loc în județul Caraș-Severin întâlnirea cadrelor didactice ce predau în limba cehă în școlile din zonă. Consfătuirile au fost conduse de Viera Timarova din partea ministerului de resort și de inspectorii școlari din Caraș-Severin. Discuțiile principale au vizat Legea învățământului național nr. 1/2012, schimbările în sistemul școlar și problemele învățământului minoritar.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11 din noiembrie 2011.

 

12.11.2011, Moldova Nouă/Nova Moldava. Are loc ședința de lucru a Comitetului de coordonare al UDSCR zona Banatul de Sud

În cadrul ședinței au fost prezentate proiectele organizațiilor locale din zonă. A fost propusă realizarea următoarelor obiective: asigurarea mijloacelor financiare pentru asistentele sociale; asigurarea funcționalității clinicii de stomatologie pentru copii; punerea în funcțiune a a sălii de evenimente culturale din sediu. La ședință a participat și deputatul Adrian M. Merka.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 12 din decembrie 2011.

 

03.12.2011, Arad. Au fost înmânate premiile filialei arădene a Uniunii Scriitorilor din România

Juriul, format din Ioan Moldovan - președinte, Dagmar Maria Anoca și Gheorghe Mocuța - membri, a acordat un premiu special pentru culegerea de poezii în limba slovacă „Până când poezia nu va striga" ale poetului Ivan Miroslav Ambruš.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 12 din decembrie 2011.