Minoritățile slovacă și cehă 1995

 

14-15 ianuarie 1995, Békéscsaba/Békešská Čaba. Întâlnirea scriitorilor şi a oamenilor de cultură slovaci din Ungaria şi România

La iniţiativa Uniunii Slovacilor din Ungaria are loc la Békéscsaba o întâlnire tripartită între oamenii de cultură şi scriitorii slovaci din Ungaria, România şi Ucraina. Delegaţia din România este condusă de preşedintele UDSCR, Ondrej Zetocha, şi secretarul Ján Kukučka. Cu acest prilej este elaborat programul acţiunilor comune pentu anul 1995.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 2 din februarie 1995.

 

01.02.1995, Bucureşti/Bukurešť. Şedinţa Comisiei pentru minorităţile naţionale

În cadrul şedinţelor pe comisii, domnul Matej Heckel este ales preşedinte al Comisiei de învăţământ.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 3 din martie 1995.

 

03.02.1995, Şinteu/Nova Huta. Înfiinţarea unui nou liceu slovac

La Şinteu s-au întâlnit membrii Comisiei de învăţământ din cadrul UDSCR şi reprezentanţii şcolilor generale slovace din Bihor. S-a discutat despre posibilitatea înfiinţării unui nou liceu cu predare în limba slovacă în localitatea Budoi, din Bihor. De asemenea, s-a hotărât ca suma de 700 de mii de coroane slovace, primită din Slovacia, să fie folosită pentru repararea şcolilor din Borumlaca, Petriş, Vărzari şi Valea Cerului.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 3 din martie 1995.

 

07.02.1995, Nădlac/Nadlak. Şedinţa de lucru a Societăţii „Ivan Krasko"

La şedinţa din luna februarie Societatea Culturală şi Ştiinţifică „Ivan Krasko" a discutat stadiul în care se află proiectele de cercetare: bibliografia surselor despre slovacii şi cehii din România, demografia slovacilor din România, ediţia critică a operei lui Jozef Gregor Tajovsky, ediţia operei lui Ondrej Seberini. S-a hotărât tipărirea a două publicaţii: Bibliofilie şi Vedecké zošity (bibliografii, studii literar-istorice, critică literară şi lingvistică). Este citită recenzia cărţii cu titlul Dicţionarul scriitorilor slovaci din Ţinuturile de Jos/Slovník slovenských spisovateľov z Dolnej zeme a Máriei Anoca Dagmar.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 3 din martie 1995.

 

18.02.1995, Moldova Nouă/Nova Moldava. Şedinţa Comitetului de coordonare zonal

Comitetul de coordonare zonal şi preşedinţii organizaţiilor locale din zona Banatului şi conducerea centrală a UDSCR, reprezentată de preşedintele Ondrej Zetocha şi secretarul Jan Kukučka, au dezbătut mai multe probleme în cadrul unei şedinţe. Se hotăreşte ca cea de-a patra ediţie a Festivalului Folcloric Ceh să se desfăşoare în localitatea Ravensca. Se mai discută problemele învăţământului în limba slovacă şi cehă, în speţă anul pedagogic, se rezervă 15 locuri pentru elevii cehi. Punctul principal a fost intervenţia ambasadorului ceh, Jaromir Kvapil, care anunţă intenţia statului ceh de a aloca cca 30 milioane coroane (2 miliarde de lei) pentru localităţile cehe cu condiţia ca şi guvernul român să fie cointeresat de realizarea acestor proiecte. Proiectele ar trebui să vizeze reconstrucţia şi dotarea şcolilor cehe, reparaţii de drumuri comunale şi judeţene din zonă, lărgirea reţelei de telefonie, asigurarea de dispensare rurale.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 4 din aprilie 1995.

 

07.04.1995, Nădlac/Nadlak. Expoziţie de artefacte şi cultură materială

La Nădlac a fost organizată expoziţia cu titlul „Olăritul şi broderiile slovacilor nădlăcani". Cu această ocazie au fost prezentate şi ultimele publicaţii ale Societăţii „Ivan Krasko". Este vorba de următoarele cărţi: Istoria Nădlacului vechi şi nou (Dejepis stareho a noveho Nadlaku), culegerea de poezii eminesciene traduse de Karol Strmen, cărţile autorilor nădlăcani: Ondrej Štefanko, Dagmar Anoca, Ivan Ambruš, Anka Lehotska. A fost prezentat şi proiectul autorului slovac, Mojmir Benža, de realizare a unui atlas etnografic al slovacilor din România.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 1995.

 

09.05.1995, Bucureşti/Bukurešť. Aprobarea Editurii „Ivan Krasko"

Ministerul Culturii a avizat funcţionarea Editurii „Ivan Krasko". Ca urmare, preşedintele societăţii, Ondrej Štefanko, împreună cu preşedintele slovacilor din Voivodina, Miroslav Dudok, şi preşedintele Asociaţiei Scriitorilor Slovaci din Ungaria, Imrich Fuhl, au semnat cererea de finanţare a unei publicaţii comune cu titlul Dolnozemsky Slovak. Cererea a fost adresată Fundaţiei pentru Ajutorarea Slovacilor din Diasporă. În noua revistă vor apărea lucrările autorilor referitoare la slovacii din Ţinuturile de Jos: studii de istorie, etnografie, folclor, lingvistică, patrimoniul cultural al slovacilor din România, Iugoslavia şi Ungaria. Revista va apărea de patru ori pe an. În acelaşi timp, din fondurile Fundaţiei pentru Ajutorul Conaţionalilor este achiziţionată la Nădlac casa în care va fi amenajat muzeul etnografic slovac.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6 din iunie 1995.

 

27-28 mai 1995, Ravensca/Rovensko. Festivalul Culturii Cehe

Ravensca a organizat cel de-al patrulea Festival al Culturii Cehe din România. Personalităţile participante la acest eveniment: ministrul ceh de externe, Josef Zieleniec, ambasadorul ceh la Bucureşti, Jaromir Kvapil, deputatul UDSCR în Parlamentul României, Imrich Ferik, preşedintele UDSCR, Ondrej Zetocha, şi secretarul UDSCR, Ján Kukučka.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 7-8 din august 1995.

 

12-14 iunie 1995, Nădlac/Nadlak. Zilele Culturii Slovace

Ministerul Culturii, Inspectoratul pentru Cultură din judeţul Arad şi Casa de Cultură din Nădlac au organizat Zilele Culturii Slovace. În afară de reprezentaţiile mai multor ansambluri de muzică populară slovacă a avut loc şi vernisajul expoziţiei de pictură şi sculptură a autorilor: Ludovit Sosnak, Rudolf Kočiš, Alžbeta Jasovičova şi Pavel Alasz. În încheiere a fost prezentată piesa de teatru „Trezeşte te Katarina" de Milan Grgic.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6 din iunie 1995.

 

06.06.1995, Bratislava. Expoziţia „Slovacii din România"

Muzeul Diasporei de pe lângă Societatea „Matica Slovenska" şi Asociaţia Slovacilor Originari din România au organizat această expoziţie la Bratislava. Toate exponatele au fost asigurate de UDSCR. În timpul dineului oficial, reprezentanţii Societăţii „Matica Slovenska" au insistat să-i convingă pe reprezentanţii UDSCR că este necesară despărţirea de comunitatea cehă din România, ceea ce i-a determinat pe reprezentanţii UDSCR să respingă continuarea discuţiilor pe această temă.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 7-8 din august 1995.

 

Iunie 1995, Bratislava. Expoziţia operei lui Pavol Potoček

La Muzeul Diasporei al Societăţii „Matica Slovenska" din Bratislava a fost organizată expoziţia pictorului originar din Nădlac, Pavol Potoček.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 7-8 din august 1995.

 

Iulie 1995, Nădlac/Nadlak. Apare primul volum al ediţiei „Vedecké zošity"

În primul volum al ediţiei „Caiete ştiinţifice/Vedecké zošity" al Editurii „Ivan Krasko", apare cartea lui Ondrej Štefanko: Pseudobibliografia ediţiei de carte a autorilor slovaci ce trăiesc şi creează pe teritoriul actual al României/Pokus o bibliografiu knižných vydaní slovenských autorov žijúcich a pôsobiacich na dnešnom území Rumunska.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 7-8 din august 1995.

 

26-27 iulie 1995, Bucureşti/Bukurešť. Vizita premierului slovac în România

Premierul slovac, Vladimír Mečiar, a venit la Bucureşti în fruntea unei delegaţii oficiale, întâlnindu-se cu premierul român, Nicolae Văcăroiu, şi cu alţi membri ai guvernului român. La sfârşitul vizitei, a avut loc întâlnirea cu reprezentanţii UDSCR, cu care a dezbătut problemele curente şi posibilităţile finanţării unor proiecte din domeniul culturii.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9 din septembrie 1995.

 

Iulie 1995, Nădlac/Nadlak. Noi apariţii la Editura „Ivan Krasko"

În cadrul colecţiei Lucrări originale/Pôvodná tvorba au apărut mai multe cărţi: „La nuntă/Na svadbe" de Pavel Rozkoš, „Căutării/Hľadanie" de Pavel Husárik, poeziile şi proza lui Andrej Seberini. În colecţia Vedecké zošity, apare „Bibliografia personală/Personalna bibliografia" Jean Gros alcătuită de Ondrej Štefanko şi Dagmar Mária Anoca. În colecţia Bibliofilie, a apărut culegerea de poezii „Evaluarea distanţelor/Odhad vzdialenosti" de Adam Suchansky.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9 din septembrie 1995.

 

17-27 iulie 1995, Nădlac/Nadlak. Tabăra tineretului evanghelic slovac

La iniţiativa Protopopiatului Evanghelic Slovac şi a protopopului, Juraj Balint, a fost organizată la Nădlac o tabără. Scopul declarat a fost crearea de condiţii pentru tineretul evanghelic din enclavele izolate şi puţin numeroase în vederea  perfecţionării în limba maternă. Lectorii voluntari au fost: Pavel Bujtar, Ivan Molnar, Anna Motovska.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9 din septembrie 1995.

 

27.07.1995, Nădlac/Nadlak. Tabăra de creaţie

Tabăra de creaţie pentru tineretul român, maghiar şi slovac a fost organizată la Nădlac de către pictorii Pavel Alasz şi Ludovit Sosnak. Au mai participat şi maeştrii Ion Sălişteanu, Petru Galiş şi Maria Štefankova, cât şi un grup de copii din Nădlac. Cu acest prilej, scriitorii au definitivat conţinutul primului număr al noii reviste „Dolnozemsky Slovak".

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9 din septembrie 1995.

 

13.08.1995, Nădlac/Nadlak. Şedinţa Prezidiului UDSCR

Prezidiul UDSCR a avut pe ordinea zilei la şedinţă următoarele puncte: problema acordării burselor pentru studiul în Slovacia, cât şi organizarea celui de-al treilea Festival Folcloric de la Şinteu. Reprezentanţii zonei Bihor - Sălaj nu au fost prezenţi.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9 din septembrie 1995.

 

26-27 august 1995, Şinteu/Nova Huta. Festivalul folcloric al slovacilor din România

La Şinteu a avut loc Festivalul Folclorului Slovac din România. Au participat ansambluri folclorice din Şinteu, Huta Voivozi, Budoi, Nădlac, Sacalasăul Nou, Valea Cerului, Aleşd, Plopiş, Butin, Vucova, Vărzari. Din Slovacia a participat o trupă de teatru amator din Pribelce.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 10 din octombrie 1995.

 

10-11 septembrie 1995, Nădlac/Nadlak. Vizita delegaţiei guvernamentale din Slovacia

O delegaţie guvernamentală din Slovacia vizitează Nădlacul şi zona Bihorului. În componenţa ei au fost: Ivan Hudec, ministrul culturii, Peter Baco, ministrul agriculturii, şi Eva Slavkovska ministrul învăţământului şi al ştiinţei. Oaspeţii au fost primiţi la sediul uniunii de către secretarul general, Ján Kukučka, şi preşedintele organizaţiei locale, Pavel Bujtár. S-au stabilit măsuri concrete de colaborare în domeniul culturii, învăţământului şi al agriculturii.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 10 din octombrie 1995.

 

Septembrie 1995, Nădlac/Nadlak. Şedinţa conducerii Societăţii „Ivan Krasko"

Cu prilejul bilanţului de toamnă se analizează stadiul lucrărilor în teren a unui colectiv de 20 de voluntari, care adună datele pentru atlasul etnografic slovac în localităţile locuite de slovaci. De asemenea, a fost pregătită conferinţa din octombrie cu tema „Liceele slovace şi şcolile din Ţinuturile de Jos". Au fost pregătite 21 de referate din România, Slovacia, Ungaria şi Iugoslavia.

Editura „Ivan Krasko" a pregătit apariţia următoarelor cărţi până la sfârşitul anului: „Fericirea/Šťastie" de Štefan Dováľ, Opera inspirată de realităţile nădlăcane a lui Jozef Gregor Tajovsky, „Bibliografia surselor despre viaţa şi cultura slovacilor şi cehilor din România" de Ondrej Štefanko şi Pavel Hlasnik, cât şi o culegere de poezii de Jaromir Novak.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11 din noiembrie 1995.

 

05.11.1995, Valea Cerului/Čerpotok. Sfinţirea unei noi biserici

În Valea Cerului a fost sfinţită biserica romano-catolică cu hramul Inimii Lui Isus. Biserica a fost construită prin efortul financiar  al comunităţii, dar şi cu ajutorul sponsorilor din ţară şi din străinătate. La festivitate au participat sute de credincioşi, 25 de preoţi, 2 episcopi, reprezentanţi ai ministerelor culturii, respectiv învăţământului din Slovacia, cât şi reprezentanţii Societăţii „Matica Slovenska".

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 12 din decembrie 1995.

 

14.12.1995, Bucureşti/Bukurešť. Seminar internaţional

Consiliul pentru Minorităţi Naţionale, Fundaţia pentru Relaţii Interetnice şi Comitetul Helsinki au organizat împreună mai multe seminarii. Ultimul a fost organizat la Bucureşti cu tema: „Şcolile pentru minorităţile naţionale în România". La seminar au fost prezenţi experţi din Olanda şi Anglia, reprezentanţii mai multor ministere din România şi reprezentanţii minorităţilor naţionale. Din partea slovacilor, preşedintele Comisiei pentru învăţământ din cadrul Consiliului pentru Minorităţi Naţionale, domnul Matej Heckel, a prezentat referatul cu tema: „Modalităţi de aplicare a Legii învăţământului de către Consiliul pentru Minorităţi Naţionale".

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1996.