Minoritățile slovacă și cehă 1992

 

Ianuarie 1992, Nădlac/Nadlak. Declaraţia UDSCR în ajunul alegerilor locale

Înainte de alegerile locale a fost publicată declaraţia Comitetului de coordonare al UDSCR. Ţelurile atinse de organizaţie au fost: electrificarea unor localităţi izolate, organizarea administrativă proprie. În următoarea etapă Uniunea se va concentra asupra atingerii obiectivelor din Declaraţia-program, punctul 2: reprezentarea în consiliile judeţene şi locale, repararea de drumuri, crearea de noi locuri de muncă, democratizarea societăţii, asigurarea drepturilor individuale şi colective.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1992.

 

Ianuarie 1992, Bucureşti/Bukurešť. Publicarea unei noi cărţi în limba slovacă

După mai mulţi ani de aşteptare Editura Kriterion din Bucureşti publică cartea fraţilor Ivan şi Rudolf Molnar: Tărâmul făgăduinţei. Cartea este inspirată din istoria locală a Nădlacului.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1992.

 

Februarie 1992, Nădlac/Nadlak. Apare o nouă publicaţie în limba slovacă, editată de Biserica Evanghelică din Nădlac, Evanjelicky posol

Tot acum apare la Editură Kriterion o culegere de poezie a autorilor slovaci: Ondrej Štefanko, Dagmar Mária Anoca, Ivan Miroslav Ambruš, Adam Suchanský. Traducerea în limba română a fost realizată de prof.univ. Corneliu Barborică.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 2 din februarie 1992.

 

06.02.1992, Bratislava. Adunarea generală a Uniunii Scriitorilor Slovaci

La această adunare participă şi membrii de onoare din Nădlac: Ondrej Štefanko şi Dagmar Mária Anoca. Aceştia au fost primiţi împreună cu scriitorii slovaci din Iugoslavia de către adjunctul ministrului culturii Republicii Slovacia, Michal Kovač.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 3 din martie 1992.

 

22.02.1992, Nădlac/Nadlak. Şedinţa Prezidiului UDSCR

Au fost analizate rezultatele alegerilor locale şi au fost stabilite sarcinile pentru consilierii locali aleşi în localităţile cu populaţie slovacă şi cehă. S-au obţinut următoarele rezultate: Mehedinţi - 6 consilieri, Caraş-Severin - 12 consilieri, Arad - 13 consilieri, Bihor - 20 de consilieri, Sălaj - 4 consilieri. În judeţele Mehedinţi (comuna Eibenthal), Caraş-Severin (comuna Gărnic/Gernik), Arad (comuna Sintea Mare/Cipar) şi Bihor (comuna Şinteu/Nova Huta) au fost câştigate şi posturi de primari. Se hotăreşte elaborarea proiectului pentru un nou statut.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 3 din martie 1992.

 

13.03.1992, Nădlac/Nadlak. Vizita parlamentarilor slovaci

La sediul UDSCR din Nădlac au fost primiţi membrii parlamentului slovac, Peter Prochacka şi Pius Biely, care s-au interesat de viaţa diasporei slovace şi de posibilităţile de ajutorare a vieţii culturale din localitate. Împreună cu ei au sosit la Nădlac şi membrii trupei de teatru de păpuşi din Žilina.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 3 din martie 1992.

 

Martie 1992, Hunedoara. O nouă organizaţie locală

La Hunedoara este înfiinţată o nouă organizaţie locală a UDSCR, mulţumită strădaniilor prof. univ. Bened Morong, membru al comunităţii locale.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 3 din martie 1992.

 

27.03.1992, Bukureşti/Bukurešť. Simpozion J. A. Komensky

Biblioteca Centrală din Bucureşti împreună cu Casa Culturii Slovace şi Cehe a RFCS din Bucureşti au organizat un simpozion dedicat lui J. A. Komensky. Printre alţii participă şi ambasadorul RFCS, domnul Milan Resutik, şi ministrul român al culturii, Mihai Golu.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 4 din aprilie 1992

 

2-3 aprilie 1992, Bucureşti/Bukurešť. Vizita ministrului slovac de externe

Pavel Demeš, ministrul slovac de externe, se află în vitită la Bucureşti, prilej cu care reprezentanţii UDSCR Ondrej Štefanko, Matej Heckel şi Ştefan Unatinsky au prezentat propunerile de colaborare economică şi culturală cu Republica Slovacă. La dezbateri au mai participat şi ambasadorul RFCS, Milan Resutik, cât şi ministrul român de externe, Adrian Năstase.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 1992.

 

4-11 aprilie 1992, Şinteu/Nova Huta, Moldova Nouă/Nova Moldava şi Nădlac/Nadlak. Consfătuiri ale Prezidiului UDSCR

Au avut loc întâlniri cu preşedinţii organizaţiilor locale şi cu consilierii aleşi, pe tema problemelor sociale şi culturale din fiecare zonă şi modalităţile de rezolvare a acestora. Pentru zona Caraş-Severin - Mehedinţi este ales un nou vicepreşedinte în persoana domnului František Seidl.

Este organizată prima ediţie a Olimpiadei de limbă şi literatură slovacă - faza naţională.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 1992.

 

17.04.1992, Ploieşti. Lansarea unei culegeri de poezii în limba slovacă

Patru poeţi slovaci din Nădlac: Ondrej Štefanko, Dagmar Maria Anoca, Ivan Miroslav Ambruš şi Adam Suchanský au scris cartea Confesiuni pe un papirus. Poeziile din culegere au fost recitate de actorii Teatrului Naţional din Ploieşti.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 1992.

 

22-24 aprilie 1992, Martin (Slovacia). Conferinţa scriitorilor, artiştilor şi oamenilor de cultură ce trăiesc în afara graniţelor Slovaciei

Din România participă scriitorii: Dagmar Maria Anoca, Štefan Dováľ, Ivan Miroslav Ambruš şi Adam Suchanský. Cu acest prilej, a fost adoptat statutul Uniunii Scriitorilor, Artiştilor şi Oamenilor de Cultură ce trăiesc în afara graniţelor Slovaciei. Preşedintele este ales Imrich Kružliak din Germania. La conducerea uniunii s-a regăsit şi poetul din Nădlac, Ondrej Štefanko.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 4 din aprilie 1992.

 

28.04.1992, Şinteu/Nova Huta. Şedinţa Comitetului de coordonare

La Şinteu a avut loc şedinţa Comitetului de coordonare al UDSCR din regiunea Bihor - Sălaj, la care participă şi preşedinţii organizaţiilor locale din zonă, cât şi consilierii nou-aleşi. A fost elaborat programul activităţilor pe anul în curs. S-au dezbătut şi posibilităţile de finanţare ale ziarului Naše snahy, cât şi posibilitatea lărgirii timpului de emisie în limba slovacă a postului de radio Timişoara.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 4 din aprilie 1992

 

11.05.1992, Nădlac/Nadlak. Vizita delegaţiei guvernamentale din Cehia

O delegaţie parlamentară şi guvernamentală în frunte cu doamna Viktorie Hradska, ministrul de externe al Republicii Cehia, a vizitat România. Se discută despre problemele învăţământului în limba cehă, despre nevoia de învăţători calificaţi pentru şcolile cehe şi posibilitatea trimiterii temporare a unor cadre calificate din Cehia. Delegaţia vizitează mai multe localităţi cu populaţie cehă, încheind vizita la Bucureşti, unde doamna Viktorie Hradska a fost primită de preşedintele Ion Iliescu.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 1992.

 

18.05.1992, Nădlac/Nadlac. Dezvelirea plăcii comemorative dedicate lui Jozef Gregor Tajovsky

La iniţiativa ministerelor culturii din Slovacia şi România este dezvelită placa comemorativă dedicată clasicului literaturii slovace, Jozef Gregor Tajovsky. Acesta a activat ca şi contabil în banca din localitate, clădire în care acum funcţionează liceul cu predare în limba slovacă, ce îi poartă numele. Multe din nuvelele şi piesele de teatru ale acestui autor sunt inspirate din viaţa cotidiană a Nădlacului. Din delegaţie a făcut parte şi fiica scriitorului, Dagmar Gregorova Prašilova. În acelaşi timp, la Braşov a fost dezvelită şi placa comemorativă dedicată poetului slovac, Ivan Krasko (alias Jan Botto), care a studiat în acest oraş.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 1992

 

Mai 1992, Bucureşti/Bukurešť. Sunt publicate rezultatele recensământului din ianuarie 1992

În urma publicării rezultatelor recensământului populaţiei, rezultă că în România trăiesc 19 594 de slovaci şi 5 797 de cehi.

Vezi: Tamás Kiss, Minorităţi din România: Dinamici demografice şi identitare, Working Paper 30/2101, ISPMN, Cluj-Napoca, p. 63.

 

09.07.1992, Bucureşti/Bukurešť. Declaraţie

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, altele decât cea maghiară, împreună cu reprezentanţii maghiarilor, protestează împotriva situaţiei create, aceea de a nu fi reprezentate în Consiliul Naţional al Audiovizualului, nerespectându-se astfel principiul reprezentării proporţionale a minorităţilor naţionale în instituţiile de stat româneşti.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6-7 din iulie 1992.

 

12-19 august 1992, Martin (Slovacia). Festival al tineretului

În localitatea slovacă Martin a avut loc Festivalul Internaţional al Tineretului Slovac. Slovacii din România au fost reprezentaţi de ansamblul folcloric Mladost din Sacalasăul Nou (Šastelek), aflat sub conducerea doamnei Anna Zifčak,  şi ansamblul de teatru amator din Şinteu (Nova Huta) condus de domnul Štefan Kalamar.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9-10 din octombrie 1992.

 

01.08.1992, Nădlac/Nadlak. Şedinţa Prezidiului UDSCR

Punctele principale ale şedinţei au fost: discutarea problemei donaţiilor din partea Republicii Federative Cehe şi Slovace, cât şi pregătirea alegerilor. Au fost acceptaţi următorii candidaţi: judeţul Arad - Matej Heckel, Dagmar Anoca, Ján Kukučka, Michal Teleky, Pavel Lavrinec, Pavel Babiak, Michal Babinsky, judeţul Bihor - Imrich Ferik, Jozef Mlynarčík, Michal Karkuš, Peter Kubaľák, František Merka, Karol Zetocha, judeţul Caraş-Severin - František Oswald, judeţul Mehedinţi - Štefan Lissi, judeţul Timiş - Augustin Jager şi Ján Lehotský.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9-10 din octombrie 1992

 

15-22 august 1992, Vyšná Boca (Slovacia). Workshop pentru regizori

Asociaţia Actorilor de Teatru Amator din Slovacia a organizat un workshop pentru regizorii slovaci din diasporă. Din România au participat: Pavlína Molnárova, Ján Keleš, Pavel Suchánsky, Ján Dováľ.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9-10 din octombrie 1992.

 

26-28 august 1992, Nădlac/Nadlak. Vizita parlamentarilor din Cehoslovacia

La sediul uniunii a avut loc întâlnirea cu reprezentanţii Parlamentului Federal Cehoslovac Vaclav Benda şi Eva Mitrova. Aceştia au ţinut să-i asigure pe cehii şi slovacii din România, că şi după dezmembrarea Ceho-Slovaciei interesul lor pentru diasporă va fi acelaşi.

În luna septembrie, ministrul slovac al culturii, Milan Kňažko, va afirma acelaşi lucru la Bucureşti. Se discută şi posibilităţile concrete de colaborare dintre cele două părţi.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9-10 din octombrie 1992.

 

25.08.1992, Bratislava (Slovacia). Acordarea burselor de studii

La sediul Ministerului Învăţământului, Tineretului şi Sportului din Bratislava au fost acordate burse pentru studenţii slovaci din diasporă. Reprezentanţii uniunii, Ondrej Štefanko şi Ján Nadjuhás, au obţinut pentru anul şcolar 1992-1993 un număr de 14 burse de studii la universităţile slovace.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9-10 din octombrie 1992.

 

27-28.11.1992, Nădlac/Nadlak. Zilele Culturii Slovace

Zilele Culturii Slovace la prima lor ediţie au debutat cu vernisajul expoziţiei lucrărilor sculptorului originar din Nădlac, domnul Rudolf Kočis, a picturilor lui Ladislav Sosniak şi ale Mariei Stefanko. În acelaşi timp, a avut loc întâlnirea membrilor societăţii „Ivan Krasko" cu scriitorii slovaci din Ungaria şi Iugoslavia, cu care s-a convenit asupra consolidării colaborării actuale, schimbului de publicaţii şi editării comune a unei reviste. Ultima zi a fost dedicată folclorului. S-au citit mesaje din partea ministrului român al culturii, domnul Mihai Golu, şi ministrului slovac al culturii, domnul Dušan Slobodnik.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1993.

 

05.12.1992, Nădlac/Nadlak. Rezoluţia Prezidiului UDSCR

Prezidiul UDSCR decide consultarea reciprocă cu celelalte minorităţi naţionale înaintea luării oricărei hotărâri pe plan politic. Se doreşte înfiinţarea secretariatului de stat pentru problemele minorităţilor, finanţarea din partea statului a activităţilor culturale, publicistice, religioase, a emisiunilor radio-TV în limbile minorităţilor naţionale. Totodată, se menţionează necesitatea adoptării legii sponsorizării aşa cum există deja în ţările avansate.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11-12 din decembrie 1992.

 

05.12.1992, Nădlac/Nadlak. Şedinţa Prezidiului UDSCR

În cadrul şedinţei Prezidiului UDSCR este analizată activitatea deputatului slovac din Parlamentul României, Imrich Ferik. Se mai analizează situaţia şcolilor slovace şi cehe din România, cât şi modalitatea de obţinere a burselor de studii în Slovacia. Este elaborat programul activităţilor culturale pentru anul 1993.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11-12 din decembrie 1992.

                 

09.12.1992, Bratislava. Înfiinţarea Asociaţiei Slovacilor Originari din România

În incinta Muzeului Diasporei din Bratislava a avut loc şedinţa inaugurală a Asociaţiei Slovacilor Originari din România. Au participat 46 de membri, care l-au ales ca preşedinte pe regizorul Matej Hlôška.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1993.