Minoritățile slovacă și cehă 2005

 

19.02.2005, Nădlac/Nadlak. Şedinţa Prezidiului UDSCR

La Nădlac, a avut loc şedinţa Prezidiului UDSCR, care printre punctele obişnuite de pe ordinea de zi a avut şi priorităţile de finanţare a activităţii sale. În prezenţa noului parlamentar, Adrian Merka, se stipulează necesitatea creşterii subvenţiilor de la stat cu 30%. Cei 9 320 000 de lei primiţi de la bugetul de stat vor fi suplimentaţi cu granturi din Slovacia, Cehia, de la sponsori, dar şi din surse proprii. În total, s-a aprobat finanţarea publicării a 9 noi titluri de carte şi a 60 de activităţi cultural-educative. Mai departe s-a stabilit dotarea cu mobilier nou a sediului din Şinteu, dotarea cu aparatură nouă a redacţiei ziarului Naše snahy, finanţarea publicaţiilor pentru copii: Gernický zvonček, Helenské sluníčko, Prameň.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 3 din martie 2005.

 

20-24 martie 2005, Tulcea. Olimpiada - faza naţională

La Tulcea, în Delta Dunării, a avut loc Olimpiada de limbă şi literatură maternă pentru mai multe naţionalităţi: cehi, slovaci, croaţi, sârbi şi ruşi. Acţiunea a fost coordonată de inspectorul general de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, doamna Vieroslava Timarova. Cei mai numeroşi participanţi, în total de 46 de elevi, au fost slovacii veniţi din cele trei judeţe locuite de slovaci.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 4 din aprilie 2005.

 

23.04.2005, Nădlac/Nadlak. Şedinţa Comitetului de coordonare

La şedinţa Comitetului de coordonare, pe lângă problemele curente, s-au pus la punct, împreună cu deputatul Adrian Merka, paşii următori în vederea asigurării manualelor pentru şcolile slovace, numirii inspectorilor teritoriali slovaci pentru judeţele Arad şi Bihor, respectiv ceh pentru Caraş-Severin. Se consideră ca importantă adoptarea Legii minorităţilor naţionale prin care s-ar obţine mai multă autonomie şi mai puţină dependenţă faţă de ezitările Bucureştiului. Ca o soluţie viabilă se întrevede şi importarea de manuale din Slovacia şi Cehia.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 2005.

 

12-14 mai 2005, Nădlac/Nadlak. Simpozion pe teme educative

În luna mai, la Nădlac, în incinta sediului UDSCR au decurs lucrările simpozionului cu tema „Rolul culturii în păstrarea conştiinţei naţionale a copiilor şi tineretului în mediul minoritar". Au luat parte profesori, scriitori şi teologi din România, Ungaria şi Slovacia. Cu acest prilej, a fost inaugurată şi Expoziţia comemorativă „Jan Levoslav Bella", marele compozitor, dirijor şi poet slovac ce a trăit la Sibiu.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6 din iunie 2005.

 

16.05.2005, Şinteu/Nova Huta. Vizita delegaţiei guvernamentale din Slovacia

Vicepremierul guvernului slovac, Pal Csáky, şi ambasadorul slovac de la Bucureşti, Jan Šoth, au vizitat şcolile slovace din Budoi, Şinteu şi Huta Voivozi. Delegaţii s-au informat despre starea învăţământului minoritar slovac şi au înmânat mai multe materiale didactice pentru aceste şcoli.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6 din iunie 2005.

 

21.06.2005, Praga/Praha. Delegaţia conducerii UDSCR la Praga

Aşa cum s-a hotărât la ultima şedinţă a Comitetului de coordonare, o delegaţie a Uniunii formată din preşedintele Ondrej Štefanko, František Draxler, preşedintele zonei Banatului de Sud, şi Josef Mašek, membru al prezidiului, au vizitat Praga. Aici s-au întâlnit cu reprezentanţii Guvernului şi Parlamentului Ceh. Domnul ministru de externe, Cyril Svoboda, a promis că statul ceh va sprijini şi în continuare financiar proiectele minorităţii cehe din România.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 7 din iulie 2005.

 

04.07.2005, Bratislava. Masă rotundă pe tema grijii Republicii Slovacia pentru slovacii din diasporă

Această masă rotundă a avut ca scop elaborarea programului de activitate pe anul 2006. Au participat 43 de experţi, din 14 ţări, printre care şi reprezentanţii UDSCR. Cu acest prilej, sunt elaborate recomandări pentru guvernul slovac în domeniile: cultură, învăţământ, mass-media.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 8 din august 2005 .

 

27-28 august 2005, Gărnic/Gernik (jud. Caraş-Severin). Două festivaluri folclorice

La Gârnic, judeţul Caraş-Severin, a avut loc cel de-al treilea Festival al Comunităţilor Etnice din Banat şi, în acelaşi timp, cea de-a noua ediţie a Festivalului Folcloric Ceh. Au participat ansambluri folclorice cehe din localităţile cu populaţie cehă din zonă, dar şi reprezentanţii minorităţilor sârbă, croată, germană şi romă.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9 din septembrie 2005.

 

21.09.2005, Bratislava. Expoziţia cu tema „Nunta slovacă tradiţională în Ţinuturile de Jos"

La Bratislava, în incinta Muzeului Naţional Slovac, a fost inaugurată expoziţia cu tema „Nunta slovacă tradiţională în Ţinuturile de Jos". Scopul ei a fost acela de a readuce în memoria colectivă existenţa slovacilor în această parte a Europei Centrale şi să-i familiarizeze pe vizitatori cu obiceiurile familiale ale slovacilor din Ungaria, România şi Serbia. Autorii expoziţiei au fost Jarmila Gerbocova şi Martin Gerboc.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 10 din octombrie 2005.

 

08.10.2005, Budoi/Bodonoš. Consfătuirile cadrelor didactice

În localitatea bihoreană Budoi au avut loc deja tradiţionalele consfătuiri ale cadrelor didactice din şcolile slovace. Cu această ocazie, se prezintă bilanţul realizărilor UDSCR în domeniul învăţământului. În primul rând, se evidenţiază faptul că au fost cumpărate manualele de limbă şi literatură slovacă pentru toţi elevii claselor I-X. Afost publicată antologia literaturii slovace pentru gimnazii şi vor fi publicate cele două manuale de Istorie şi tradiţii ale slovacilor din România. Nu s-a rezolvat încă problema inspectorilor teritoriali pentru şcolile slovace. Cele 149 de cadre didactice prezente îşi propun înfiinţarea unui Sindicat al cadrelor didactice slovace, pentru care trebuie elaborat un statut. În aceeaşi lună, la Herculane, au avut loc şi consfătuirile cadrelor didactice de la şcolile cehe din Banatul de Sud. Şi la acestea au participat membrii din conducerea UDSCR, inspectorii şcolari judeţeni şi inspectorul general de la minister, doamna Vieroslava Timar.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11 din noiembrie 2005.

 

09-10 noiembrie 2005, Nădlac/Nadlak. Festivalul-concurs „Cez Nadlak je..."

În luna noiembrie, la Nădlac, a avut loc cea de-a noua ediţie a festivalului-concurs de cântece slovace „Cez Nadlak je...". Şi de data aceasta, au participat 29 de concurenţi din România, Ungaria, Serbia şi Croaţia. Câştigătorii din anul acesta au fost: premiul I - Juraj Miroslav Bela (Pivnica, Serbia); premiul II - Mária Krajčíková Bontea (Nădlac); premiul III - Zuzana Ďukičová (Jánošík, Serbia). Au mai fost acordate şi multe alte premii la diferite categorii.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 12 din decembrie 2005.