Minoritățile slovacă și cehă 2003

 

14-15 martie 2003, Nădlac/Nadlak. Cel de-al IV-lea Congres al UDSCR

La Nădlac a avut loc al IV-lea Congres al UDSCR. Pentru a se economisi timpul, fiecare delegat a primit darea de seamă a Prezidiului, pe ultimii patru ani. Congresul este deschis de prim-vicepreşedintele Ondrej Štefanko, după care au fost alese organele de lucru ale congresului: Comisia de validare, Comisia de întocmire a procesului-verbal, supervizorii. În total au luat cuvâtul 20 de vorbitori, atât delegaţi, cât şi oaspeţi. În funcţia de preşedinte al UDSCR este ales Ondrej Štefanko, prim-vicepreşedinte este aleasă Ana Florea şi ca secretar general este ales Michal Karkuš.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 4 din aprilie 2003.

 

04.04.2003, Nădlac/Nadlak. Vizita premierului slovac Mikuláš Dzurinda

Premierul cu o numeroasă suită vizitează primăria oraşului, sediul UDSCR, parohia evanghelică şi Liceul „Jozef Gregor Tajovsky", Muzeul Etnografic. În timpul vizitei premierului s-au mai aflat la Nădlac şi ambasadorul slovac la Bucureşti, Jan Šoth, consulul slovac, Jan Hovorka, prefectul judeţului Arad, Dan Ungureanu, şi deputata în Parlamentul României, Ana Florea.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 4 din aprilie 2003.

 

23.04.2003, Nădlac Nadlak. „200 de ani de existenţă a slovacilor la Nădlac"

De Sf. Gheorghe s-au împlinit 200 de ani de la colonizarea slovacă a Nădlacului. Cu acest prilej au fost organizate o serie de activităţi de-a lungul întregului an. Printre cele mai importante amintim: expoziţie de broderii populare şi de pictură naivă a autoarei Alžbeta Jasovičová, dar mai ales un spectacol realizat de regizorul slovac Jaroslav Ševčík, spectacol intitulat sugestiv „Mărturii ale existenţei noastre". În incinta bisericii evanghelice din localitate a avut loc un serviciu divin festiv, iar pe frontispiciul bisericii a fost amplasată o placă comemorativă a sculptorului Rudolf Kočiš, ce se inspira din motivul tabloului lui Dedinsky „Venirea slovacilor la Nădlac". A avut loc vernisajul a două expoziţii la sediul uniunii: „Formele şi feţele Nădlacului slovac de altă dată", dar şi „Un secol şi jumătate de activitate editorială a slovacilor din Nădlac". Aceste două expoziţii vor fi mutate şi în Muzeul Naţional Slovac din Bratislava. În acelaşi timp, au fost lansate o serie de cărţi şi publicaţii: „Literatura slovacă din România" de Dagmar Anoca, „Biografia mea" de Peter Pavol Doval, „100 de ani de teatru amator slovac la Nădlac" de Ondrej Štefanko, „Nădlacul în procesul migrării slovacilor spre Ţinuturile de Jos" de Ján Kukučka şi culegerea de referate de la simpozionul „200 de ani de existenţă a slovacilor la Nădlac".

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 4 din aprilie 2003.

 

10.05.2003, Budoi/Bodonoš şi Gărnic/Gernik. Zilele şcolii şi festival folcloric

În aceeaşi zi au avut loc două evenimente. În localitatea bihoreană Budoi au avut loc Zilele Noului Liceu Slovac ce poartă numele episcopului slovac, Jozef Kozáček, unul dintre primii preşedinţi ai Societăţii „Matica Slovenska". Celălalt eveniment a avut loc la Gârnic, judeţul Caraş-Severin, şi anume, Festivalul Folcloric Ceh organizat cu prilejul aniversării a 150 de ani de la construirea primei şcoli din această zonă. Cu acest prilej, a avut loc şi cea de-a doua ediţie a Olimpiadei de limbă şi literatură cehă.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 2003.

 

02-03 iulie 2003, Bratislava. Adunarea generală a Asociaţiei Mondiale a Slovacilor

La această adunare participă reprezentanţii UDSCR şi ai Societăţii „Ivan Krasko" din România. În Consiliul general al asociaţiei este ales şi reprezentantul slovacilor din România, Ondrej Štefanko. În ziua următoare aceiaşi participanţi i-au reprezentat pe slovacii din România şi la şedinţa Conferinţei Permanente „Republica Slovacia şi Slovacii din Străinătate".

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6-7 din iulie 2003.

 

Iulie 2003, Timişoara/Temešvár. Începe construcţia casei slovace

În cadrul Muzeului Satului Bănăţean începe construcţia celui de-al doilea obiectiv muzeal slovac, Casa slovacă (sălaş). Coordonarea lucrărilor şi strângerea de fonduri, respectiv obiecte muzeale, îi revine preşedintei UDSCR pentru zona Timiş, Maria Liptakova.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6-7 din iulie 2003.

 

30.09.2003, Bucureşti/Bukurešť. Zilele Culturii Slovace

În toamna anului 2003 au avut loc la Bucureşti mai multe evenimente legate de Zilele Culturii Slovace organizate de Ambasada Slovacă de la Bucureşti. Pentru slovaci este important că s-a creat spaţiul pentru expoziţia care deja fusese văzută la Nădlac şi Bratislava. Este vorba de expoziţia „200 de ani de la venirea slovacilor în Nădlac", care a fost instalată în incinta Muzeului Satului din Bucureşti. Inaugurarea expoziţiei a fost făcută de către unul dintre cei mai mari istorici români, Dinu C. Giurescu.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9 din septembrie 2003.

 

04.10.2003, Moldova Nouă/Nova Moldava. Consfătuirile cadrelor didactice din şcolile cehe

La Moldova Nouă au avut loc consfătuirile cadrelor didactice din şcolile cu limba de predare cehă. Au participat cadrele didactice din Banatul de Sud, inclusiv lectorii din Republica Cehă. Discuţiile s-au centrat pe programele de limbă şi literatură cehă, Olimpiada de limba şi literatura cehă, cât şi pe predarea facultativă a limbii cehe în clasele româneşti.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 10 din octombrie 2003.

 

10-11 octombrie 2003, Nădlac/Nadlak. Consfătuirile cadrelor didactice din şcolile slovace

La Nădlac au avut loc consfătuirile cadrelor didactice din şcolile cu limba de predare slovacă din judeţele Arad, Bihor, Sălaj şi Timiş. În cuvântul de deschidere, preşedintele UDSCR, Ondrej Štefanko apreciază aceste lucrări, deoarece în acest cadru s-au născut proiecte, azi în derulare, cum ar fi „Antologia literaturii slovace" din care au apărut primele două volume din cele patru, apoi „Dicţionarul de terminologie slovacă" pentru ştiinţe ale naturii. Cei peste 100 de participanţi au lucrat în continuare pe secţiuni, în funcţie de specialitate.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 10 din octombrie 2003.

 

07-09 noiembrie 2003, Nădlac/Nadlak. Festivalul-concurs de cântece populare slovaceCez Nadlak je"

În luna noiembrie a avut loc la Nădlac, ca o încununare a unui întreg şir de evenimente dedicate bicentenarului colonizării slovace şi festivalul-concurs de cântece slovace, organizat de conducerea zonală UDSCR. A fost cea de-a cincea ediţie a festivalului, şi de această dată cu participare internaţională. Următorii concurenţi au primit premiile juriului: premiul I - Mária Krajčíková Bontea (Nădlac), premiul II - Miroslav Hemela (Bačsky Petrovec), premiul III - Miroslav Zvara - (Aradáč). Au mai fost acordate multe alte premii la diverse categorii.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11 din noiembrie 2003.

 

08.11.2003, Nădlac/Nadlak. Şedinţa mixtă româno-slovacă

În noiembrie s-a întrunit la Nădlac Comisia mixtă româno-slovacă. Delegaţia din Slovacia a fost condusă de Eva Balážová, din partea Secretariatului General al guvernului slovac, iar din partea română a participat o delegaţie a conducerii UDSCR ce l-a avut în frunte pe Ondrej Štefanko. S-au discutat probleme legate de ajutorul financiar slovac pentru organizarea diferitelor evenimente culturale şi editare de carte, lectorii de limba slovacă.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11 din noiembrie 2003.

 

17.11.2003, Novi Sad (Iugoslavia). Dezbaterile slovacilor din Ţinuturile de Jos

Consiliul naţional slovac din Serbia a convocat reprezentanţii organizaţiilor slovace din România şi Ungaria la o dezbatere cu privire la elaborarea unui plan de colaborare. S-a stabilit că asemenea întâlniri vor avea loc anual şi având ca şi scop schimbul de experienţă, dar şi elaborarea de proiecte comune în domeniul învăţământului şi culturii. S-a stabilit organizarea de workshopuri pentru coreografii ansamblurilor folclorice, apoi o olimpiadă comună de limbă şi literatură slovacă, care să fie itinerantă, editarea revistei Dolnozemsky Slovak, care necesită cel mai mult ajutorul financiar din Slovacia. Important este şi ultimul proiect de editare comună a unei antologii a poeziei slovace din Ţinuturile de Jos.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11 din noiembrie 2003.

 

20.12.2003, Nădlac/Nadlak. Şedinţa Prezidiului UDSCR

În afară de problemele organizatorice şi financiare, a fost analizată şi finanţarea activităţii editoriale slovace. Se constată că de-a lungul anului, uniunea a finanţat 45 de activităţi culturale şi 8 proiecte editoriale. Cele culturale se referă mai ales la festivalurile folclorice organizate de noi sau la care au participat membrii noştri, dar şi la activităţile din învăţământ. În ceea ce priveşte activitatea editorială, au fost finanţate următoarele apariţii editoriale: Adam Suchansky, Aripile lichefiate ale lui Icarus/Skvapalnene kridla Ikara - culegere de poezii; Anna Doval, Uroboros - culegere de poezii; Anna Lehotska, Bibliografia revistei Naše snahy; Ondrej Štefanko, Activitate editorială de 150 de ani la slovacii nădlăcani/Poldruhastoročná vydavateľská činnosť nadlackých Slovákov. Au mai fost publicate culegeri de referate la diferite conferinţe, dicţionare pentru şcoli, antologii. Revista Oglinzi paralele începe să publice „Buletinul de informare despre UDSCR".

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 2004.