Minoritățile slovacă și cehă 1993

 

02.01.1993, Bratislava. Întâlnirea festivă la Muzeul Diasporei

La Muzeul Diasporei din Bratislava a avut loc întâlnirea conducerii Asociaţiei „Matica Slovenska" cu reprezentanţii slovacilor din diasporă, prilejuită de obţinerea independenţei Slovaciei. Din România participă reprezentanţii conducerii UDSCR, Ondrej Štefanko, Dagmar Anoca şi deputatul Imrich Ferik.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1993.

 

30.01.1993, Eibenthal. Şedinţa Consiliului de coordonare

Preşedintele uniunii, domnul Štefanko Ondrej, prezintă planul activităţilor culturale pe anul în curs. Urmează discuţiile cu reprezentanţii Asociaţiei pentru Ajutorul Compatrioţilor din România, din Praga. Aceştia oferă un ajutor sub forma unor maşini, care să faciliteze transportul în localităţile izolate cu populaţie cehă.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1993.

 

04.03.1993, Bratislava. Întâlnire cu reprezentanţii noului stat slovac

Ministerul de Externe al noii Republici Slovace a invitat la o întâlnire reprezentanţii a 7 organizaţii din diaspora americană şi Canada, a 2 organizaţii din Australia, şi a altor organizaţii din Austria, Elveţia, Germania, Franţa, Polonia, Ungaria, Iugoslavia, Croaţia, Cehia, Anglia, Suedia, Republica Sudafricană, Ucraina, Italia, Spania, Brazilia şi România. România a fost reprezentată de preşedintele uniunii, domnul Ondrej Štefanko. Delegaţiile din străinătate au fost primite de preşedintele Michal Kováč şi premierul Vladimír Mečiar. La discuţii au participat membrii guvernului şi ai parlamentului slovac. S-au discutat problemele legate de distribuţia cărţilor şi publicaţiilor din diasporă şi de posibilităţile colaborării culturale. Reprezentantul UDSCR, Ondrej Štefanko, a înmânat reprezentanţilor guvernului slovac două documente: Raportul despre situaţia minorităţii slovace din România şi Propunerile UDSCR pentru dezvoltarea colaborării socio-culturale şi economice dintre România şi Slovacia.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 2 din martie 1993.

 

05-07 martie 1993, Békéscsaba/Békešská Čaba. Întâlnirea scriitorilor de limba slovacă din Ungaria şi România

La întâlnire participă membrii societăţii „Ivan Krasko" din Nădlac: Dagmar Anoca, Anca Rău-Lehotsky, Ivan Miroslav Ambruš, Pavel Bujtár, Štefan Dováľ, Pavel Rozkoš, Pavel Husárik, Adam Suchánsky, Štefan Unatinský, Ondrej Uram şi Ondrej Zetocha. A fost semnat un acord de colaborare.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 2 din martie 1993.

 

16.04.1993, Nădlac/Nadlak. Declaraţia Uniunii Scriitorilor

La Nădlac a avut loc cea de-a Treia Conferinţă a Uniunii Scriitorilor Slovaci din afara graniţelor Slovaciei. Cu acest prilej a fost adoptată o declaraţie comună. În această declaraţie se stipula: „Noi, scriitorii, artiştii şi oamenii de cultură slovaci, care trăim în afara graniţelor Slovaciei, cerem guvernului şi parlamentului slovac, să nu uite de nevoile minorităţii proprii din alte state; să se asigure ca aceste minorităţi să aibă aceleaşi drepturi ca şi minorităţile din Slovacia. Dacă dorim cu toţii ca Europa să depăşească vechile neînţelegeri naţionale, trebuie neapărat rezolvată problema drepturilor acestor minorităţi naţionale." Declaraţia a fost semnată de către preşedintele Uniunii, Ondrej Štefanko.

Tot cu acest prilej, au fost elaborate propunerile concrete de colaborare economică şi socio-culturală dintre România şi Slovacia.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 3-4-5 din mai 1993.

 

22-25 aprilie 1993, Nădlac/Nadlak. Aniversarea a 190 de ani de la venirea slovacilor la Nădlac

În zilele de 22-25 aprilie au avut loc la Nădlac evenimentele legate de aniversarea a 190 de ani de la stabilirea populaţiei slovace pe aceste meleaguri. Acţiunile mai importante au fost: conferinţa scriitorilor şi artiştilor slovaci din diasporă, piesa de teatru din repertoriul lui Tajovsky, reprezentaţiile ansamblurilor folclorice, întâlnirea cu membrii Asociaţiei Slovacilor Originari din România.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6-7-8 din mai 1993.

 

05-06 iunie 1993, Eibenthal. Festivalul Folclorului Ceh

La începutul lunii iunie a avut loc Festivalul Folclorului Ceh din România, în localitatea Eibenthal. Au participat oaspeţi din localităţile locuite de cehi, din ţară dar şi din Cehia.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6-7-8 din august 1993

 

22.07.1993, Budapesta. Întâlnire cu Leopold D. Danihels

Reprezentanţii slovacilor din Ţinuturile de Jos (Ungaria, România, Iugoslavia) au discutat condiţiile afilierii la Congresul Mondial al Slovacilor. Slovacii din România au fost reprezentaţi de Dagmar Anoca, Adam Suchansky şi Josef Dlouhy.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6-7-8 din august 1993.

 

01.08.1993, Plopiş/Gemelčička. Centrul caritativ de sănătate

În localitatea Plopiş, din judeţul Sălaj, a fost construit un centru caritativ, cu sprijinul sponsorilor elveţieni. Centrul urmează a fi deservit de călugăriţe venite din Slovacia. La deschidere au participat ambasadorii Elveţiei şi Slovaciei, cât şi autorităţile judeţene, respectiv preşedintele UDSCR, Ondrej Štefanko.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9-10 din octombrie 1993.

 

04.09.1993, Nădlac/Nadlak. Conferinţa naţională a primarilor şi consilierilor UDSCR

La Nădlac a avut loc conferinţa aleşilor din partea UDSCR. Aceştia au elaborat o rezoluţie, care a stabilit modalităţile de realizare a obiectivelor Declaraţiei UDSCR de la înfiinţare cât şi a programelor electorale.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9-10 din octombrie 1993.

 

11-12 septembrie 1993, Budoi/Bodonoš. Festivalul Folclorului Slovac

La festival au participat ansambluri folclorice din zece localităţi din ţară, cât şi din Slovacia şi Voivodina sârbească.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9-10 din octombrie 1993.

 

28.10.1993, Nădlac/Nadlak. Vizita preşedintelui Iliescu la Nădlac

În cadrul vizitei de lucru în judeţul Arad, preşedintele ţării, Ion Iliescu vizitează şi oraşul Nădlac. Preşedintele se întâlneşte cu directorul şi alţi membri ai conducerii liceului din localitate, cât şi cu reprezentanţii UDSCR. Discuţiile s-au centrat pe drepturile minorităţilor şi situaţia lor actuală.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9-10 din octombrie 1993.

 

07.11.1993, Bucureşti/Bukurešť. Vizita premierului ceh Vaclav Klaus

În cadrul vizitei de două zile la Bucureşti au avut loc întâlniri cu oficialităţile române. La sfârşitul vizitei, premierul a discutat cu reprezentanţii UDSCR Dagmar Anoca, Matej Heckel şi Augustin Jager şi problemele legate de viaţa minorităţii cehe din România.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11-12 din decembrie 1993.

 

17.12.1993, Nădlac/Nadlak. Şedinţa Prezidiului UDSCR

În cadrul şedinţei Prezidiului UDSCR s-a analizat starea financiară, administrarea fondurilor proprii. Este discutată noua lege a minorităţilor naţionale. A fost elaborat planul activităţilor pentru anul următor. Fiecare zonă a UDSCR trebuie să elaboreze tabele nominale cu membrii, să prezinte programe proprii de activitate. Intră în funcţiune maşina de tipărit primită de la guvernul slovac cât şi autobuzul. S-a stabilit ca data celui de-al Doilea Congres al UDSCR să fie 8-9 aprilie 1994, iar acesta să se desfăşoare la Oradea.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1994.