Minoritățile slovacă și cehă 2006

 

Ianuarie 2006, Nădlac/Nadlak. Darea de seamă asupra activităţii UDSCR pe anul 2005

În ziarul „Naše snahy" a fost publicată darea de seamă asupra activităţii UDSCR pe anul 2005. Printre altele, s-au amintit aspecte din activitatea politică, şi anume, strădaniile de a convinge guvernarea să se ţină de promisiuni şi să promulge Legea minorităţilor naţionale. În acest sens, se constată o bună colaborare cu celelalte minorităţi naţionale. La capitolul învăţământ se confirmă existenţa a 17 unităţi şcolare cu limba de predare slovacă, în care funcţionează 11 grădiniţe, 15 şcoli elementare, 5 gimnazii şi 2 licee. În total, există 1 026 de elevi şi un număr de 118 cadre didactice. În limba cehă funcţionează 7 unităţi şcolare, cu un total de 130 de elevi şi 36 de cadre didactice. Au fost editate un număr considerabil de manuale şi antologii. La capitolul cultură se specifică funcţionarea Muzeului etnografic slovac din Nădlac şi mai multe conferinţe şi simpozioane. Importantă a fost editarea următoarelor titluri de carte: „Cehii şi slovacii din România/Česi a Slováci v Rumunsku" de R. Urban, apoi „Nunta la slovacii bihoreni/Svadba bihorskych Slovakov" de Gejza Rončák şi „Culegerile şi poeziile lui Sándor Petőfi/Sandora Petőfiho spisy básnické a verše" de Karol Hrdlička. Din creaţia poeţilor contemporani din Nădlac au mai fost editate culegerile de poezii „Sonată pentru o mierlă de cristal" de Ivan Miroslav Ambruš şi „Confidenţe publice/Verejne dôvernosti" de Ondrej Štefanko. Publicaţiile editate de Societatea „Ivan Krasko" sunt: Naše snahy, Naše snahy plus, Helenské sluníčko, Gernický zvonček, Eibentalské obzory, Dolnozemský Slovák şi Oglinzi paralele/Rovnobežné zrkadlá.

Vezi ziarul „Naše snahy",nr. 2 din februarie 2006.

 

28-29 martie 2006, Nădlac/Nadlak. Planul editorial pe anul 2006

La Editura „Ivan Krasko" a fost elaborat planul editorial pe anul 2006. Acesta cuprinde următoarele titluri: „Păţaniile Didinei/Didine zážitky" de Štefan Dováľ, „Dominika" de Pavel Bujtár, „Aspectele lingvistice ale folclorului slovacilor bihoreni/Jazykovedecké aspekty folklóru bihorských Slovákov" de Benedek Morong, „Evoluţia demografică a slovacilor din România/Demografický vývoj Slovákov v Rumunsku" de Pavel Hlásnik, „Retrospectiva slovacilor din Poiana Micului/Retrospektíva Slovákov z Poiana Micului" de Jozef Jurašek dar şi manualul „Istoria şi tradiţiile minorităţii cehe din România".

Vezi ziarul „Naše snahy",nr. 3 din martie 2006.

 

04-08 aprilie 2006, Praga/Praha. Vizita delegaţiei UDSCR în Cehia

O delegaţie formată din membrii conducerii UDSCR din Mehedinţi, în frunte cu František Draxler şi František Roch au vizitat regiunea Plzen şi Praga. Au purtat discuţii în vederea colaborării economice şi culturale cu aceste regiuni.

Vezi ziarul „Naše snahy",nr. 5 din mai 2006.

 

18-21 aprilie 2006, Arad. Olimpiada de limbi şi literaturi slave

La Arad a avut loc faza naţională a Olimpiadei de limbă şi literatură sârbă, slovacă şi cehă. În total, s-au calificat 51 de copii slovaci şi 21 de copii cehi. Cu acest prilej, copiii au vizitat Liceul „Csiki Gergely" şi alte obiective turistice din localitate. Câştigătorii au beneficiat, din partea Ministerului Educaţiei, de câte o excursie în străinătate.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 2006.

 

12-13 mai 2006, Bratislava. Conferinţa permanentă „Slovacia şi slovacii din străinătate"

La Bratislava au avut loc lucrările conferinţei permanente „Slovacia şi slovacii din străinătate", la care au luat parte 66 de delegaţi din 20 de ţări ale lumii. În ceea ce-i priveşte pe slovacii din România, preşedintele Uniunii, Ondrej Štefanko, a subliniat următoarele aspecte:

 

  • necesitatea trimiterii mai multor lectori de limba slovacă pe lângă cei doi deja existenţi;
  • necesitatea participării la cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice în Slovacia, dar şi participarea lectorilor slovaci la consfătuirile din România;
  • continuarea activităţilor cu elevii: olimpiade, tabere de creaţie, literare, şcoli în natură etc.;
  • nevoia de abecedare, manuale de limba slovacă şi alte materiale didactice, celelalte manuale urmând a fi traduse de către cadrele existente;
  • nevoia de specialişti în domeniul culturii: dirijori, coreografi, instructori, lectori, regizori;
  • nevoia de finanţare a cercetării culturii materiale, a muzeelor, caselor memoriale, colecţiilor de patrimoniu etc.;
  • propagarea evenimentelor din diasporă în mass-media din Slovacia.

 

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6 din iunie 2006.

 

Mai 2006, Bucureşti/Bukurešť. Uniunea Scriitorilor din România a acordat al cincelea premiu

Poetului şi eseistului slovac, Ondrej Štefanko, din Nădlac i s-a decernat deja al cincelea premiu al Uniunii Scriitorilor din România. De data aceasta premiul i-a fost acordat pentru culegerea de poezii intitulată „Confidenţe publice/Verejné dôvernosti", apărută la Editura „Ivan Krasko" din Nădlac.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6 din iunie 2006.

 

18.05.2006, Moldova Nouă/Nova Moldava. Deschidere de sediu nou

În Moldova Nouă a fost deschis sediul organizaţiei zonale a UDSCR, pentru judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin. Cu această ocazie, conducerea centrală a UDSCR, împreună cu reprezentanţii ministerului ceh de externe şi cu deputatul Adrian Merka au avut discuţii cu reprezentanţii judeţului Caraş-Severin. Tema principală a fost modalitatea de accesare eficientă a fondurilor europene.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6 din iunie 2006.

 

18-21 mai 2006, Nădlac/Nadlak. Olimpiada internaţională itinerantă de limbă şi literatură slovacă

La Nădlac a avut loc cea de-a treia ediţie a Olimpiadei itinerante de limbă şi literatură slovacă. Au participat 30 de elevi din liceele slovace din Serbia şi cele din România. Din păcate, nu au participat şi liceele din Ungaria. Premiul I a fost câştigat de eleva Edita Tuškova de la Liceul „Jozef Gregor Tajovsky" din Nădlac.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6 din iunie 2006.

 

11.06.2006, Timişoara/Temešvár. Casă tradiţională slovacă la Timişoara

În incinta Muzeului Satului Bănăţean, pe Aleea Naţionalităţilor, a apărut un nou obiectiv. Este vorba despre o casă tradiţională slovacă. La inaugurare au participat delegaţii slovacilor din judeţele Arad, Bihor, Sălaj şi Timiş, ca şi cehii din Caraş-Severin. Au participat deputatul Adrian Merka, preşedintele UDSCR, Ondrej Štefanko, ambasadorul slovac la Bucureşti, Jan Soth şi alţii.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 7 din iulie 2006.

 

16.07.2006, Nădlac/Nadlak. Expoziţia cu tablourile lui Pavol Potoček

La Nădlac a avut loc vernisajul expoziţiei tablourilor lui Pavol Potoček. Artistul este originar din Peregul Mare, judeţul Arad. A trăit şi studiat în Banat, apoi la Praga şi Bratislava. Actualmente trăieşte şi creează la Bratislava.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 7 din iulie 2006.

 

11.07.2006, Bucureşti/Bukurešť. Vizita preşedintelui ceh, Vaclav Klaus

În timpul vizitei oficiale de la Bucureşti, preşedintele ceh, Vaclav Klaus, s-a întâlnit şi cu reprezentanţii UDSCR. La întâlnirea informativă au participat deputatul Adrian Merka, preşedintele UDSCR, Ondrej Štefanko, preşedintele zonei Caraş, Frantisek Draxler, şi alţi membri ai organizaţiei UDSCR din Banatul de Sud.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 8 din august 2006.

 

30.09.2006, Herculane. Consfătuirile cadrelor didactice

La Băile Herculane s-a desfăşurat ediţia jubiliară (ediţia a X-a), a consfătuirilor cadrelor didactice din şcolile cu limba de predare cehă. Au participat cadrele didactice din şcolile cehe şi reprezentanţii conducerii UDSCR. Lucrările au fost conduse de inspectorul general la Ministerul Educaţiei, doamna Vieroslava Timarova.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 10 din octombrie 2006.

 

20-21 octombrie 2006, Nădlac/Nadlak. Consfătuirile cadrelor didactice

La Nădlac au avut loc consfătuirile cadrelor didactice de la şcolile cu limba de predare slovacă. Participă cadrele didactice din judeţele Arad, Bihor, Sălaj, inspectori şcolari judeţeni, inspectorul general de la Ministerul Educaţiei, Vieroslava Timarova. Cursurile metodologice au fost asigurate de specialiştii Centrului metodic al Universităţii „Matej Bel" din Banska Bystrica: Anita Murgašova, prof. univ. Pavol Hanzel, Eva Ďurošová şi Dagmar Anoca de la Universitatea din Bucureşti.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11 din noiembrie 2006.

 

10.11.2006, Salonta (jud. Bihor). Deschiderea Consulatului slovac

La Salonta a fost deschis Consulatul Republicii Slovacia, pentru a deservi populaţia de naţionalitate slovacă din zonă. În funcţia de consul onorific a fost numit un întreprinzător de succes din Bihor, Miroslav Jablončík.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 12 din decembrie 2006.

 

11-12 noiembrie 2006, Nădlac/Nadlak. Festivalul-concurs „Cez Nadlak je..."

La Nădlac a avut loc, în luna noiembrie, cea de-a opta ediţie a festivalului-concurs de cântec popular slovac. Participă concurenţi din România, Serbia, Ungaria şi Croaţia, în total un număr de 30. Concurenţii sunt împărţiţi în două categorii de vârstă. La categoria copii, Nădlacul obţine două premii: Adela Bartolomejova (locul I) şi Valentin Zelenak (locul III). La categoria interpreţilor maturi, premiile au luat calea Serbiei, respectiv a Ungariei.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 12 din decembrie 2006.

 

05.12.2006, Nădlac/Nadlak. Expoziţia „Nunta tradiţională slovacă din Ţinuturile de Jos"

În luna decembrie a avut loc vernisajul expoziţiei itinerante „Nunta tradiţională slovacă din Ţinuturile de Jos", realizată de Muzeul Naţional Slovac din Bratislava, unde a fost şi expusă iniţial. Expoziţia va continua itinerariul spre Arad, Timişoara şi apoi mai multe localităţi din Ungaria. În legătură cu această expoziţie, mesajul ei artistic va fi completat de publicaţia Editurii „Ivan Krasko", intitulată „Urările la nunţile slovace din Ţinuturile de Jos/Svadobné vinše Slovákov na Dolnej zemi".

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 2007.

 

09.12.2006, Nădlac/Nadlak. Şedinţa Prezidiului UDSCR

Prezidiul a analizat problemele curente ale Uniunii, mai ales cele financiare. Printre altele, s-a constatat creşterea numărului de organizaţii locale în judeţul Bihor. În ceea ce priveşte colaborarea cu Asociaţia Mondială a Slovacilor, unde Uniunea are o puternică reprezentare prin persoana lui Ondrej Štefanko, vicepreşedinte, şi prin Pavel Hlasnik, membru al Consiliului. S-au discutat problemele legate de învăţământ, cu accent pe cele din învăţământul superior. De asemenea, s-au discutat rezultetele alegerilor zonale şi locale în organele Uniunii.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 2007.

 

Decembrie 2006, Arad. Premiul Opera Omnia

Ondrej Štefanko, preşedintele UDSCR, este vicepreşedintele Asociaţiei Mondiale a Slovacilor, directorul Editurii „Ivan Krasko", redactorul mai multor publicaţii în limba slovacă, dar şi bilingve, poet, eseist, traducător. Acestea sunt atributele lui Ondrej Štefanko, personalitate marcantă a vieţii culturale slovace din România. Pentru activitatea sa a primit şase premii ale Uniunii Scriitorilor sau ale filialei acesteia din Arad, un premiu al Centrului Literar din Bratislava. Guvernul României i-a decernat chiar Ordinul de Merit în rang de Ofiţer. Acesta a fost cel de-al şaptelea premiu decernat din partea filialei arădene a Uniunii Scriitorilor, de data aceasta pentru Opera Omnia.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 2007.

 

Decembrie 2006, Nădlac/Nadlak. Apare Atlasul culturii slovace tradiţionale

La Editura „Ivan Krasko" apare, după o muncă asiduă în teren ce a durat mai mult de un an, Atlasul culturii slovace tradiţionale din Europa de Est şi Sud. Merituoşii autori sunt: Mojmír Benža, Peter Slavkovský şi Rastislava Stoličná. Lucrarea a fost publicată şi cu sprijinul financiar al Institutului pentru Slovacii din Străinătate de pe lângă Guvernul Slovaciei. La aceeaşi editură a mai apărut şi o altă lucrare ştiinţifică importantă: „Modul de viaţă şi cultura slovacilor din Bihor, Borumlaca-Vărzari/Spôsob života a kultúra Slovákov v Bihore, Borumlak-Varzaľ" realizată de un colectiv de autori sub conducerea lui Jaroslav Čukan.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 2007.