Minoritățile slovacă și cehă 1994

 

08-09 aprilie 1994, Băile Felix. A avut loc cel de-al Doilea Congres al UDSCR

Au participat 132 de delegaţi din 31 de organizaţii locale. La acest congres a fost aleasă o nouă conducere a UDSCR: Ondrej Zetocha - preşedinte, Elena Kmeťova, Peter Kubaľák, Mária Liptákova, Josef Pek - vicepreşedinţi şi Ján Kukučka - secretar general. Sunt adoptate şi câteva amendamente la statutul UDSCR. Sunt formate mai multe comisii: Comisia pentru educaţie şi cercetare condusă de Ján Kukučka, Comisia pentru cultură şi sport condusă de Elena Kmeťova, Comisia pentru religie condusă de Mária Liptákova.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 1994.

 

07.06.1994, Cluj/Kluž. Înfiinţarea Protopopiatului Evanghelic Slovac

În ziua de 7 iunie 1994, la Cluj, a fost aprobată înfiinţarea Protopopiatului Evanghelic Slovac din România, dezideratul pentru care slovacii s-au luptat de decenii. În fruntea noului protopopiat se vor afla seniorul Dušan Saják, din Nădlac, conseniorul Juraj Bálint, din Vucova, curatorii Jan Lehotsky şi Pavel Bujtar.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 8 din august 1994.

 

15.07.1994, Bucureşti/Bukurešť. Premiul Uniunii Scriitorilor

După Ondrej Štefanko (1983), acum a fost rândul scriitoarei Dagmar Maria Anoca să fie laureata Uniunii Scriitorilor din România pe anul 1993. Premiul i-a fost acordat la categoria Literatura minorităţilor naţionale.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 8 din august 1994.

 

21.09.1994, Sibiu/Sebeň. Dezvelirea unei plăci comemorative în cinstea lui Jan Levoslav Bella

La Sibiu a fost dezvelită o placă comemorativă în cinstea compozitorului slovac Jan Levoslav Bella, care a trăit şi a compus aici timp de 40 de ani începând cu anul 1881. La dezvelire au participat reprezentanţii ministerelor culturii, slovac şi român, cât şi ambasadorul slovac la Bucureşti. Din partea UDSCR a participat preşedintele Ondrej Zetocha.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11 din noiembrie 1994.

 

17.11.1994, Arad. Înfiinţarea Societăţii „Ivan Krasko"

Prin Hotărârea Tribunalului din Arad cu nr. 1961/20.08.1994 se constituie ca persoană juridică Societatea Cultural-Ştiinţifică „Ivan Krasko" cu sediul în Nădlac. Astfel, această societate ajunge prima instituţie profesională care întruneşte personalităţi de creaţie ale diasporei slovace din România.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1995.

 

19.11.1994, Bratislava. Înfiinţarea Clubului Studenţilor Slovaci din Străinătate  

În prezenţa reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, Ministerului de Externe, a societăţii „Matica Slovenska" şi a Muzeului Diasporei, cât şi a studenţilor din diferite ţări europene a fost înfiinţat Clubul Studenţilor Slovaci din Străinătate. Angajamentul acestei noi instituţii a fost următorul: dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la acelaşi popor, coordonarea participării studenţilor la viaţa socio-culturală din Slovacia, provocarea interesului societăţii slovace faţă de viaţa în diaspora slovacă, contribuţia la colaborarea dintre Slovacia şi statele lor de rezidenţă.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1995.

 

26.11.1994, Moldova Nouă/Nova Moldava. Înfiinţarea unui sediu nou

La Moldova Nouă a fost înfiinţat Centrul Cultural Ceh, care va servi şi ca sediu UDSCR pentru zona bănăţeană. La inaugurare participă, în afara de conducerea zonală a UDSCR, şi numeroşi membri şi reprezentanţii Ambasadei Cehe din Bucureşti, Petr Šikola, Dušan Devan, Milena Petrová. Din partea conducerii centrale a UDSCR participă Ondrej Štefanko - preşedinte şi Ján Kukučka - secretar.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1995.

 

13.12.1994, Bucureşti/Bukurešť. Simpozionul Editurii Kriterion

Institutul Cultural Slovac din Bucureşti a organizat simpozionul cu tema: „Rolul editurii Kriterion în dezvoltarea literaturii naţionalităţilor conlocuitoare". Simpozionul a fost organizat cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea acestei edituri. Din partea Societăţii „Ivan Krasko" au participat Dagmar Anoca şi Ştefan Unatinsky.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1995.

 

13.12.1994, Bucureşti/Bukurešť. Expoziţia de publicaţii ale minorităţilor naţionale

La iniţiativa Consiliului Minorităţilor Naţionale a fost organizată Expoziţia de publicaţii ale minorităţilor naţionale din România în incinta Bibliotecii Naţionale. Expoziţia a fost deschisă de secretarul Consiliului Minorităţilor Naţionale, domnul Ioan Truţer. Cu acest prilej a avut loc şi vernisajul cărţilor eclesiastice slovace din secolele XVIII-XIX, cărţi păstrate în patrimoniul slovacilor din România.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1995.

 

16.12.1994, Bucureşti/Bukurešť. Institutul Cultural Slovac din Bucureşti organizează un simpozion comemorativ

Simpozionul a fost organizat cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani  de către cunoscutul traducător, din limbile cehă şi slovacă, Jean Gross.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1995.

 

17-18 decembrie 1994, Nădlac/Nadlak. Conferinţa primarilor şi consilierilor UDSCR

La Nădlac a avut loc cea de-a II-a Conferinţă a primarilor şi consilierilor aleşi pe listele UDSCR. Aceasta a avut loc pe fundalul celei de a doua ediţii a Zilelor Culturii Slovace din Nădlac. Dintre cei 58 de aleşi au fost prezenţi 15. La discuţiile despre problemele curente ale comunităţii şi modalităţile de rezolvare a lor au mai participat, în afara de conducerea uniunii, şi Imrich Ferik, deputatul UDSCR în Parlamentul României, Hildegard Bunčákova, prim- secretar al Ambasadei Slovace de la Bucureşti, Milan Činčura, reprezentant al Ministerului de Externe din Slovacia.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1995.

 

28.12.1994, Nădlac/Nadlak. Adunarea generală a Societăţii „Ivan Krasko"

Adunarea generală a societăţii cultural-ştiinţifice „Ivan Krasko" a dezbătut următoarele probleme: strategia de dezvoltare pe o perioadă mai lungă şi programul activităţilor pentru anul 1995. Au fost stabilite următoarele domeniile de activitate: literatura, contactele româno-slovace în literatură, organizarea de activităţi culturale pentru amatori, cercetarea culturii materiale şi spirituale a slovacilor din România, învăţământul acestora, confesiunile, asociaţiile, istoria publicisticii, integrarea valorilor culturale ale minorităţii în cadrul culturii majoritare. S-au propus printre primele acţiuni marcarea jubileului de 5 ani de la reapariţia publicaţiei Naše snahy, cât şi a emisiunii în limba slovacă a postului de radio Timişoara, pregătirea aniversării a 50 de ani de existenţă a liceului cu predare în limba slovacă din Nădlac, dar şi pregătirea publicaţiei de interes general, Slovacii din România. Nu în ultimul rând, a fost dezbătut proiectul organizării unui muzeu etnografic slovac.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 2 din februarie 1995.