Minoritățile slovacă și cehă 1991

 

07.01.1991, Békéscsaba/Békešská Čaba. Lansarea Almanahului de Csaba

Reprezentanţii slovacilor din Ungaria, România şi Iugoslavia convin să editeze anual, cu sprijinul organizaţiei Matica Slovenska din Slovacia un almanah comun al slovacilor din Ţinuturile de Jos.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1991.

 

10.01.1991, Bratislava. Tratative cu reprezentanţii guvernului slovac

Preşedintele UDSCR, Ondrej Štefanko, şi secretarul UDSCR, Dagmar Maria Anoca, discută cu reprezentanta Ministerului Educaţiei şi Tineretului din Slovacia, Gabriela Vesela, despre posibilităţile studiului tinerilor slovaci din România la universităţile din Slovacia. Se stabilesc modalităţile concrete ale acordării burselor de studii: 6 burse pentru profil pedagogic (uman şi real), 1 bursă pentru etnografie, 1 bursă pentru silvicultură, 1 bursă pentru poligrafie (studii superioare), 1 bursă pentru poligrafie (studii medii).

Învăţătorii suplinitori vor putea să-şi completeze studiile la „fără frecvenţă" în instituţiile specializate din Slovacia.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1991.

 

23.01.1991, Nădlac/Nadlak. Rezoluţia Prezidiului UDSCR

Elaborarea amendamentelor la noua constituţie, pe care deputatul slovacilor le va prezenta în parlament. Se constată necesitatea reprezentării minorităţilor în organele şi instituţiile deconcentrate din teritoriu. Adrese în acest sens vor fi din nou remise către prefecţii judeţelor Timiş şi Caraş-Severin. Este exprimată nemulţumirea cu privire la editarea reportajelor despre minorităţile slovacă şi cehă de către redacţia emisiunii Convieţuiri. Reprezentantul slovac din cadrul Ministerului Culturii este însărcinat cu elaborarea proiectului de organizare a unui muzeu al culturii slovace din România, eventual al unor puncte de documentare în mai multe judeţe. Se vor cere mijloace materiale de la guvern pentru editarea celor trei titluri de carte în limba slovacă.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 2 din februarie 1991.

 

23.02.1991, Báčsky Petrovec (Iugoslavia). Este semnat Acordul de colaborare dintre Uniunea Democratică a Slovacilor din Ungaria, „Matica Slovenska" din Iugoslavia şi Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

Se decide colaborarea în următoarele direcţii: vizita reciprocă a ansamblurilor de amatori; colaborarea dintre parohiile minoritare slovace; transmiterea reciprocă de publicaţii proprii; schimb de experienţă între specialiştii din diferite domenii; înfrăţirea între şcolile minoritare sau chiar localităţi; publicarea în comun a revistei Dolnozemsky Slovak; intermedierea de relaţii economice şi antreprenoriale; stabilirea unei comisii alcătuite din trei membri care să elaboreze un plan concret pentru anul în curs.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 3 din martie 1991.

 

13.03.1991, Bucureşti/Bukurešť. Expoziţie şi spectacol folcloric

La Bucureşti a avut loc o expoziţie de broderie slovacă şi un spectacol prezentat de un ansamblu folcloric din Nădlac.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 4 din aprilie 1991.

 

3-6 aprilie 1991, Nădlac/Nadlak. Vizita unei delegaţii de scriitori slovaci

Conducerea Uniunii Scriitorilor din Slovacia reprezentată prin Ladislav Ťažký, Jaroslav Rezník şi Peter Andruška se întâlneşte cu membrii Societăţii Literare Ivan Krasko. Se discută despre programa limbii şi literaturii slovace predate la şcolile minorităţii slovace.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 4 din aprilie 1991.

 

06.04.1991, Nădlac/Nadlak. Şedinţa Comitetului de coordonare al UDSCR

Se constată că amendamentele la Constituţie ale UDSCR nu au fost acceptate. Se decide formarea de comisii de împuterniciţi, în fiecare judeţ unde există filiale UDSCR, care să organizeze participarea la alegeri şi să reprezinte interesele minorităţii slovace în relaţiile lor cu organele de stat din judeţele respective. Se mai acceptă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni - Slavia, din profitul căreia să fie finanţată activitatea uniunii.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 4 din aprilie 1991.

 

20.04.1991, Şinteu/Nova Huta. Alegerea unui Comitet de organizare

Reprezentanţii organizaţiilor locale din judeţele Bihor şi Sălaj şi-au ales un comitet format din cinci membri (Martin Roľník, Michal Karkuš, Géza Polaček, Karol Janoštiak, Ján Garaj), care vor stabili măsurile necesare pentru rezolvarea problemelor sociale la organele de stat din judeţ, inclusiv rezolvarea demersului pentru completarea studiilor învăţătorilor suplinitori.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 1991.

 

20.04.1991, Praga/Praha. Acord de colaborare

Ondrej Štefanko şi Augustin Jager participă la discuţii cu reprezentanţii Institutului Cehoslovac pentru Diasporă, urmărind înlesnirea călătoriilor slovacilor şi cehilor din România în Cehoslovacia, colaborarea în domeniul învăţământului, sănătăţii, livrării de maşini şi mijloace de transport, colaborarea economică. Ulterior, libera călătorie în Cehoslovacia pentru membrii diasporei va fi concretizată prin Decretul nr. 921/199-20 din 14 mai 1991.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 1991.

 

Iunie 1991, Nădlac/Nadlak. Scrisoare deschisă a organizaţiei locale Nădlac adresată Comitetului de coordonare

Preşedintele organizaţiei locale Nădlac, Pavel Bujtar, semnează scrisoarea deschisă adresată Comitetului de coordonare prin care încearcă să înlăture neînţelegerile dintre conducerile regionale ale UDSCR Bihor, respectiv Arad.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 7 din iulie 1991.

 

1-12 iulie 1991, Bratislava. Cursuri de perfecţionare pentru învăţători

Conform înţelegerii semnalate mai sus, primii învăţători, în număr de 25, participă la cursurile de perfecţionare organizate de Ministerul Educaţiei din Slovacia. În acelaşi timp, peste 100 de copii slovaci şi-au petrecut vacanţa în taberele din Slovacia.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 8 din august 1991.

 

5-31 august 1991, Praga/Praha. Cursuri de limba cehă pentru învăţători

În urma acordului semnat, primii învăţători din şcolile cu limba de predare cehă din Caraş-Severin şi Mehedinţi participă la cursuri de perfecţionare din Cehia.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 8 din august 1991.

 

10.08.1991, Nădlac/Nadlak. Şedinţa Prezidiului UDSCR

La această şedinţă se discută problemele legate de studiul tinerilor din România la universităţile din Slovacia. O altă problemă discutată este pregătirea alegerilor.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 8 din august 1991.

 

12-13 septembrie 1991, Nădlac/Nadlak. Consfătuirile cadrelor didactice din şcolile cu limba de predare slovacă din România

Învăţătorii şi profesorii de limbă slovacă au participat la consfătuirile organizate de Ministerul Educaţiei şi de UDSCR. Cursurile de specialitate au fost organizate pe ateliere, în funcţie de specialităţi.

Are loc şi o conferinţă de comemorare a 90 de ani de la moartea lui Gustav Augustini. Gustav Augustini a fost un slovac, care s-a dedicat luptei comune a slovacilor, românilor şi sârbilor pentru emanciparea naţională. A trăit la Bucureşti, Sibiu şi Arad, fiind redactor la publicaţiile româneşti şi fiind şi secretarul lui Ioan Raţiu.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 10 din octombrie 1991.

 

15.09.1991, Vucova/Vukova. Deschiderea şcolii slovace

Se redeschide Şcoala cu clasele I-IV cu predare în limba slovacă. Prima învăţătoare va fi absolventa liceului din Nădlac, Mária Astalošová.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 10 din octombrie 1991.

 

29.10.1991, Bucureşti/Bukurešť. Prima şedinţă a Comitetului consultativ

Are loc prima şedinţă a Comitetului consultativ pentru problemele minorităţilor din România. A fost un comitet mixt format din reprezentanţii minorităţilor şi ai guvernului. UDSCR a fost reprezentată de preşedintele Ondrej Štefanko şi deputatul Matej Heckel.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11-12 din decembrie 1991.

 

30.10-01.11.1991, Budapesta/Budapešť. Conferinţa scriitorilor şi artiştilor slovaci din diasporă

Discuţiile s-au axat pe modalităţile de includere a operelor create în diasporă în cadrul culturii naţionale slovace. Au luat parte scriitorii: Dagmar Mária Anoca, Pavol Bujtár, Ondrej Štefanko, Ivan Miroslav Ambruš, Adam Suchanský. S-au pus bazele Uniunii Scriitorilor şi Artiştilor Slovaci din Diasporă. Urmează elaborarea statutului de către un colectiv ales.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11-12 din decembrie 1991.

 

13-15 noiembrie 1991, Békéscsaba/Békešská Čaba. Proiectul programei de Limbă şi literatură slovacă pentru şcolile slovace din diasporă

La Békéscsaba a avut loc întâlnirea reprezentanţilor profesorilor din Iugoslavia, Ungaria şi România cu reprezentantul Ministerului Educaţiei din Slovacia, dr. Marian Lapitka. A fost elaborat un proiect al programei de limbă şi literatură slovacă pentru şcolile din diasporă. Din partea UDSCR au participat Dagmar Maria Anoca şi Anna Môťovská.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11-12 din decembrie 1991.

 

01.12.1991, Timişoara/Temešvár. Excelenţa Sa nunţiul papal Jan Bukovsky (de origine slovacă) participă la festivitatea hirotonisirii episcopului de Timişoara, Sebastian Krőnter

La misa festivă participă reprezentanţii mai multor naţionalităţi: slovaci, români, germani, bulgari, cehi, croaţi, maghiari. Misa s-a desfăşurat în limba germană şi a fost tradusă în limbile maghiară şi română.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1992.

 

Decembrie 1991, Aleşd/Alešd şi Şumiţa/Šumica. Noi filiale ale UDSCR

Sunt înfiinţate filialele UDSCR din Aleşd şi Şumiţa.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1992.