Minoritățile slovacă și cehă 1990

 

05.01.1990, Nădlac/Nadlak. Are loc întâlnirea Cenaclului literar-ştiinţific „Ivan Krasko"

În perioada interbelică au funcţionat la Nădlac/Nadlak o serie de asociaţii literare, culturale, economice, cu filiale în majoritatea localităţilor locuite de slovaci. În timpul comunismului toate au dispărut, singurul care a reuşit să renască şi să se dezvolte a fost tocmai Cenaclul „Ivan Krasko". Se formează un grup de iniţiativă compus din membrii acestuia, în frunte cu: Ondrej Štefanko, Ondrej Zetocha, Pavol Bujtár, Dagmar Mária Anoca. Aceştia pregătesc un congres la care să se reînfiinţeze Uniunea Slovacilor şi Cehilor din România, uniune dispărută în anii comunismului.

A fost ales Comitetul de coordonare provizoriu format din 21 de membri. Acesta va organiza înfiinţarea a 25 de filiale locale în teritoriu: Nădlac/Nadlak, Arad/Arad, Timişoara/Temešvár, Oradea/Veľký Varadín, Reşiţa/Rešica, Moldova Nouă/Nová Moldava, Bucureşti/Bukurešť, Ţipar/Cipár, Peregul Mare/Veľký Pereg, Vucova/Vukova, Bigăr/Bígr, Gărnic/Gerník, Ravensca/Rovensko, Sf. Elena/Sv. Elena, Eibenthal/Eibenthal, Şinteu/Nová Huta, Budoi/Bodonoš, Sacalasău/Šastelek, Derna/Derna, Mădăras/Madarás, Plopiş/Gemelčička, Butin/Butín, Caransebeş/Karansebeš, Vărzari/Varzáľ, Berzasca/Berzaska.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din mai 1990. Documente 1990, fotocopie nr. 1.

 

10.02.1990, Nădlac/Nadlak. Delegaţia organizaţiei „Matica Slovenska" în România

Delegaţia Organizaţiei „Matica Slovenska" condusă de Ludovit Haraksin şi Ondrej Karkuš elaborează împreună cu reprezentanţii uniunii proiectul colaborării bilaterale. Se stabileşte modalitatea de colaborare - în primul rând trimiterea de cărţi şi reviste, manuale, organizarea de tabere pentru copiii din România, burse pentru studenţi, trupe de teatru şi folclor din Slovacia care vor da spectacole în România.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din mai 1990.

 

10.03.1990, Nădlac/Nadlak. Reînfiinţarea Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România

Are loc Primul Congres al Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România la care participă delegaţii slovaci şi cehi din judeţele Arad, Timiş, Mehedinţi, Caraş-Severin,Bihor, Sălaj şi din Bucureşti. Lucrările congresului sunt conduse de către membrii Comitetului de coordonare provizoriu: Ondrej Štefanko - preşedinte, Ondrej Zetocha şi Ján Fiľo -vicepreşedinţi şi Dagmar Mária Anoca - secretar. Primele măsuri ale Comitetului de coordonare provizoriu:

- numirea unui reprezentant, Heckel Matei, în funcţia de inspector-şef la Ministerul Educaţiei;

- cerere de înfiinţare de noi şcoli cu limba de predare slovacă sau cehă;

- înfiinţarea claselor pedagogice în cadrul Liceului „Jozef Gregor Tajovsky" din Nădlac/Nadlak, cu scopul pregătirii cadrelor necesare grădiniţelor şi şcolilor primare cu limba de predare slovacă, respectiv cehă;

- în colaborare cu Matica Slovenska a fost asigurată posibilitatea pentru tinerii absolvenţi de liceu de a studia în Slovacia;

- a fost elaborat planul de editare a manualelor în limba slovacă;

- se propune ca programa de istorie să permită şi predarea unui capitol despre istoria şi tradiţiile minorităţii slovace, respectiv cehe;

- se cere ca Ministerul Culturii să finanţeze anual publicarea  a trei titluri de literatură, lucrări ştiinţifice, istorice etc. în limba slovacă;

- se cere autonomia bisericii minoritare în cadrul statului român, pentru ca parohiile să fie organizate pe baze naţionale (etnice);

- se mai cere finanţarea unei publicaţii în limba slovacă (Naše snahy).

Statutul UDSCR a fost adoptat la primul ei congres. Acesta cuprinde mai multe capitole, dintre care primul se referă la dispoziţii generale, al doilea la drepturile şi obligaţiile membrilor, al treilea la structura organizatorică a uniunii, al patrulea la mijloacele materiale şi ultimul la remunerări şi recompense.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din mai 1990.

 

10.03.1990, Nădlac/Nadlak. Este ales Comitetul de coordonare al UDSCR

Prezidiul: Ondrej Štefanko - preşedinte, Jozef Mleziva, Pavel Rozkoš, Ondrej Zetocha, Jan Nagy Juhas - vicepreşedinţi, Dagmar Maria Anoca - secretar, Matej Heckel, Jozef Dlouhy, Augustin Jager, Dušan Saják, Ján Fiľo, Alena Gecse, František Roch, Michal Karkuš, Jana Šťastná.

Membri: Petr Šuha, Ľudovít Kundla, Alois Špicel, Jozef Pešic, Jozef Pek, Vencel Schneider, Štefan Erdely, František Nedved, Alois Pech, František Štefbauer, Karol Kuska, Mária Liptákova, Jaroslav Blažek, Pavol Bujtár, Štefan Beracko, František Oltman, Ján Lehotský, Martin Roľník, Michal Teleky, Pavel Kutlák, Jozef Jozefík,Karol Labaj, Alžbeta Sirbu, Jozef Zifčák, Juraj Šuba, Jozef Konevalík, Ján Garaj, Pavel Molnár, Václav Holeček, Pavel Lavrinec, Martin Roľník II, František Merka.

Comisia de revizie: Ján Jamriška, Ján Kukučka, Jozef Mlynarčík, Pavel Fraňo, Matúš Beracko.

La congres participă şi oaspeţi din străinătate: Ladislav Snopko - prim-adjunct al ministrului culturii din Slovacia, scriitorii slovaci Lubomir Feldek şi Ivan Štrpka, reprezentanţii organizaţiei Matica Slovenska Viera Kantárová, Ľubica Bartalská, Jaroslav Ševčík, Ján Sirácky. Din partea Uniunii Democratice a Slovacilor din Ungaria au participat Etelka Rybová şi Julius Alt.

Declaraţia-program a UDSCR promitea asigurarea drepturilor individuale şi colective pentru naţionalitatea slovacă şi cehă, garanţii constituţionale şi o lege pentru minorităţile naţionale, chiar şi un minister al minorităţilor. Declaraţia arăta: „UDSCR reprezintă interesele naţionale ale cetăţenilor români de naţionalitate slovacă şi cehă, fără deosebire de apartenenţa politică sau convingeri religioase. Sediul uniunii şi al ziarului publicat de aceasta va fi oraşul Nădlac/Nadlak, judeţul Arad. UDSCR va funcţiona prin intermediul organizaţiilor locale, conduse de Comitetul de coordonare liber şi democratic ales."

Documente 1990, fotocopie nr. 2, după ziarul „Naše snahy", nr. 1 din mai 1990.

 

24.03.1990, Timişoara/Temešvár. Declaraţia Comitetului de coordonare al UDSCR, privind evenimentele din Târgu-Mureş

Considerând că evenimentele din timpul demonstraţiilor din Târgu-Mureş duc la haos şi tensiuni interetnice, se cere intervenţia organelor competente pentru a înlătura cauzele acestor conflicte şi a preveni repetarea lor.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din mai 1990.

 

17-20 aprilie, 1990, Bucureşti/Bukurešť. Are loc Adunarea generală a Uniunii Scriitorilor din România

Scriitorii de limba slovacă Ivan Miroslav Ambruš, Dagmar Mária Anoca, Adam Suchanský, Štefan Dováľ, devin membri ai Uniunii Scriitorilor din România.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din mai 1990.

 

Mai, 1990, Nădlac/Nadlak. Reapare revista „Naše snahy"

Revista Naše snahy şi-a încetat apariţia în anul 1944 şi nu a putut fi editată în perioada comunismului. Acum reapare ca organ oficial al UDSCR. Redactor-şef: Ondrej Štefanko, redactor-şef adjunct: Štefan Dováľ, redactori: Dagmar Maria Anoca şi Adam Suchansky.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 2 din iunie 1990.

 

14-16 mai, Nădlak/Nadlac, Oradea/Veľký Varadin, Budoi/Bodonoš, Şinteu/Nová Huta. Delegaţia Ministerului Învăţământului din Slovacia condusă de Gabriela Vesela vizitează România

Sunt prospectate şcolile din Nădlac/Nadlac, Oradea/Varadin, Budoi/Bodonoš, Şinteu/Nová Huta şi se stabileşte necesarul de manuale şi materiale didactice.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 2 din iunie 1990.

 

Iunie, 1990, Timişoara/Temešvár, Apare anunţul de înfiinţare a emisiunii radio în limba slovacă

Încă din martie 1990 Radio Timişoara începe emisiunile în limba slovacă, pe unda medie, 630 de kiloherzi, în fiecare zi de duminică între orele 16:30-17.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 2 din iunie 1990.

 

Iunie, 1990, Bucureşti/Bukurešť. Apare o nouă publicaţie a scriitorilor de limbă slovacă

Apare Variacie 11 la Editura Kriterion.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 2 din iunie 1990.

 

23.06.1990, Nădlac/Nadlak. Are loc şedinţa Consiliului de coordonare al UDSCR

Sunt formate comisii de lucru şi sunt aleşi şefii acestor comisii. Acestea sunt: Comisia de învăţământ, Comisia pentru teatru amator, Comisia pentru folclor, literatură şi publicaţii, Comisia radio şi televiziune, Comisia de cercetare, Comisia pentru tineret, Comisia pentru culte şi Comisia pentru probleme sociale. Se constată că la alegerile din judeţele Bihor şi Arad a fost obţinut un număr de 4 584 de voturi datorită cărora primul deputat slovac în Parlamentul României devine Matej Heckel.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 3 din iulie 1990.

 

Iulie 1990, judeţele Bihor-Sălaj. Au loc vizitele conducerii UDSCR în satele slovace

Conducerea UDSCR reprezentată de Ondrej Štefanko, Dagmar Maria Anoca şi Matej Heckel urmăreşte consolidarea organizaţiilor locale şi constatarea nevoilor socio-culturale ale acestora.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5-6 din septembrie 1990.

 

30.08.1990, Budapesta/Budapešť. A fost semnat Acordul de colaborare dintre Uniunea Democratică a Slovacilor din Ungaria şi Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

Preşedinţii celor două uniuni similare, Maria Jakabova şi Ondrej Štefanko, au semnat un acord ce viza: vizite reciproce a unor trupe de teatru amator, schimb de publicaţii, colaborarea dintre istorici, jurnalişti, etnografi, coreografi etc., schimb de experienţă între şcolile minoritare şi parohii.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5-6 din septembrie 1990.

 

26-28 septembrie 1990, Praga/Praha. Au loc tratative între reprezentanţii statului cehoslovac şi conducerea UDSCR

Preşedintele UDSCR, Ondrej Štefanko, este invitat la Ministerul de Externe al Republicii Federative Cehoslovacia, împreună cu ambasadorul RFCS la Bucureşti/Bukurešť, Milan Resutik, pentru a discuta despre direcţiile de acţiune şi posibilităţile de întrajutorare a slovacilor şi cehilor din România.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5-6 din septembrie 1990.

 

09.10.1990, Nădlac/Nadlak. Au loc discuţii între conducerea UDSCR şi Pavol Štibraný, consilier pe probleme de comerţ al Ambasadei Republicii Cehoslovacia

Reprezentanţii cooperativelor locale încearcă să-şi valorifice legumele prin contracte cu fabricile de conserve din Slovacia.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5-6 din septembrie 1990.

 

12.10.1990, Praga/Praha. Este semnat Acordul dintre Institutul Cehoslovac pentru Străinătate şi UDSCR

Acest acord prevedea: 6 burse de studii la universităţile din Cehoslovacia pentru tinerii slovaci şi cehi din România, ajutor financiar pentru UDSCR, cursuri de perfecţionare de limbă pentru 2 persoane, asigurarea de material didactic în valoare de 25 000 de coroane, maşini de scris, o maşină te tipărit, un autocar, furnizarea de cărţi pentru bibliotecile din localităţile locuite de slovaci şi cehi etc.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5-6 din septembrie 1990.

 

15-16 octombrie 1990, Bratislava. Preşedintele UDSCR, O. Štefanko, este invitat de guvernul slovac

Delegaţia conducerii UDSCR prezintă o notă informativă despre nevoile minorităţii slovace din România preşedintelui parlamentului slovac František Mikloško, premierului Vladimir Mečiar şi preşedintelui organizaţiei Matica Slovenska Jozef Markuš.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5-6 din septembrie 1990.

 

27.10.1990, Moldova Nouă/Nova Moldava. Are loc şedinţa Comitetului de coordonare al UDSCR, pentru zona Caraş-Mehedinţi

Prezidiul UDSCR este însărcinat să rezolve următoarele probleme: delimitarea comunei Sf. Elena de Pescari, electrificarea comunelor din zonă, construirea de drumuri asfaltate, refacerea legăturilor de transport, instalarea legăturilor telefonice, sedii pentru organizaţiile locale.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 7-8 din noiembrie 1990.