Minoritățile slovacă și cehă 1996

 

06.01.1996, Nădlac/Nadlak. Hirotonisirea noilor preoţi

La biserica evanghelică din Nădlac sunt hirotonisiţi primii preoţi, absolvenţi ai Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii Komensky din Bratislava. Aceştia au fost: Ľudovít Bobčok, Jana Šťastná şi Juraj Vanko. Hirotonisirea a avut loc sub conducerea episcopului general al Bisericii Evanghelice Luterane din Slovacia, dr. Julius Filo, asistat de episcopul Árpád Mózes, din Cluj, şi protopopul Dušan Saják din Nădlac.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 2 din februarie 1996.

 

20.01.1996, Nădlac/Nadlak. Editarea unei noi publicaţii

În cinstea aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea Liceului Cehoslovac din Nădlac este editată o lucrare comemorativă intitulată Pamatnica.

La iniţiativa membrilor Societăţii „Ivan Krasko", începe editarea unei noi publicaţii bilingve de data aceasta: „Rovnobežné zrkadlá. Oglinzi paralele". Eseurile, recenziile, traducerile vor apărea în oglindă: cele slovace în limba română, iar cele româneşti în limba slovacă.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1996.

 

24-28 ianuarie 1996, Reşiţa/Rešica. Delegaţie din Cehia în România

Delegaţia din Cehia în frunte cu reprezentantul ministerului ceh de externe, Jaromir Plišek, a avut o întâlnire cu reprezentanţii UDSCR din zonă. Cu acest prilej s-a discutat despre: distribuirea presei din Cehia, cursurile de limbă cehă pentru învăţători, posibilităţile de înscriere la facultăţile din Cehia, despre predarea facultativă a limbii cehe în şcoli, despre un stomatolog din Cehia care să deservească satele cu populaţia cehă.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 2 din februarie 1996.

 

04.03.1996, Bucureşti/Bukurešť. Interpelarea parlamentarului Imrich Ferik

Reprezentantul UDSCR în Parlamentul României, domnul Imrich Ferik, a cerut în plenul Camerei Deputaţilor, reprezentanţilor Ministerului Învăţământului explicaţii în legătură cu cauza nerecunoaşterii diplomelor tinerilor absolvenţi din România care au studiat în străinătate. Răspunsul din partea ministerului de resort a fost ambiguu şi evaziv.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 3-4 din aprilie 1996.

 

20.04.1996, Nădlac/Nadlak. Apariţia unei noi reviste

Editura „Ivan Krasko" împreună cu Liceul „Jozef Gregor Tajovsky" încep editarea unei noi publicaţii destinate tineretului. Denumirea publicaţiei va fi My, iar colectivul redacţiei va fi format din: Radovan Karkuš, Anna Karolina Dovalova, Pavel Hlásnik, Bianka Paskova, Ondrej Veleg.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 5 din mai 1996.

 

25-26 mai 1996, Oradea/Veľký Varadín. Dezvelirea unui bust

În urma solicitării UDSCR, Consiliul pentru Minorităţi Naţionale aprobă finanţarea desfăşurării la Oradea a simpozionului cu tema „Reciprocităţi româno-slovace de-a lungul timpului" şi dezvelirea unui bust al episcopului slovac, Jozef Kozáček. Acesta este unul dintre fondatorii şi preşedinţii Societăţii „Matica Slovenska" care a trăit la Oradea.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 6 din iunie 1996.

 

Iunie 1996, Timişoara/Temešvár. Şedinţa Consiliului Minorităţilor Naţionale

În luna iunie s-a întrunit la Timişoara Comisia de învăţământ a Consiliului Minorităţilor Naţionale. Aceasta obţine reacţia promptă a Ministerului Învăţământului, care aprobă predarea unei noi materii la şcolile minorităţilor. Este vorba de „Istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale", care urmează a fi studiată în clasele VI-VII, câte o oră pe săptămână. Programele noii materii trebuie elaborate de către profesorii Pavel Husarik şi Jan Kukučka.

Este prezentată situaţia şcolilor minorităţii slovace, din care reiese că în anul şcolar 1995-1996 existau în România 43 de instituţii de învăţământ slovace, din care 13 grădiniţe, 19 şcoli elementare, 7 gimnazii şi două licee, cu un total de 1 385 de elevi. Minoritatea cehă a rămas cu un număr de 7 instituţii educaţionale, din care 2 grădiniţe, 4 şcoli elementare şi un gimnaziu, cu un total de 168 de elevi, cu 32 mai puţin decât în anul precedent.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 9 din septembrie 1996.

 

20-21 iulie 1996, Şinteu/Nova Huta. Festivalul folclorului slovac

În iulie a avut loc la Şinteu, în judeţul Bihor, cel de-al Patrulea Festival Folcloric Slovac din România. Organizarea şi finanţarea sa au fost asigurate de UDSCR.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 8 din august 1996.

 

29.09.1996, Orşova/Oršava. Festivalul de folclor ceh pentru copii şi tineret

La Orşova a fost inaugurată prima ediţie a Festivalului Folcloric pentru Copii şi Tineret. La festival au participat toate localităţile cu populaţia cehă din Caraş-Severin şi Mehedinţi, dar şi comunităţile mixte ceho-slovace din Timişoara şi Arad.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 10 din octombrie 1996.

 

11.09.1996, Nădlac/Nadlak. Demisia din conducerea UDSCR

Secretarul UDSCR, Jan Kukučka, cere eliberarea din funcţia în care a fost ales în urmă cu doi ani, pe motiv de incompatibilitate cu membrii prezidiului, care au o viziune total diferită asupra modalităţii de conducere şi asumare a responsabilităţilor în cadrul uniunii.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 11 din noiembrie 1996.

 

Noiembrie 1996, Bucureşti/Bukurešť. Noul deputat UDSCR în parlamentul de la Bucureşti

În alegerile parlamentare din toamnă este ales, ca reprezentant al UDSCR, profesorul de la Universitatea din Craiova, Josef Paneš. Alegerea lui a rezultat ca urmare a respectării algoritmului convenit, ca după doi deputaţi slovaci să urmeze întotdeauna un reprezentant din partea minorităţii cehe.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 12 din decembrie 1996.

 

07-08 decembrie 1996, Nădlac/Nadlak. Prezidiul UDSCR

La această şedinţă este acceptată demisia secretarului Jan Kukučka, i se mulţumeşte fostului deputat, Imrich Ferik, şi în acelaşi timp este felicitat Josef Paneš, pentru alegerea în Parlamentul României. În cele din urmă, sunt preluate grupurile electrogene şi cele zece camioane din partea Ministerului Slovac al Apărării. Lista cu donaţii a fost predată de colonelul Stanislav Prečuch.

Vezi ziarul „Naše snahy", nr. 1 din ianuarie 1997.