Minoritatea polonă 2006

 

22.01.2006, Bucureşti. Aniversare Henryk Sienkiewicz

Casa Polonă organizează sărbătorirea a 100 de ani de la primirea Premiului Nobel de către marele scriitor polonez. Conferenţiază doi cunoscători de marcă ai operelor sale: dr. Stan Velea şi pr.prof.dr. Tadeusz Rostworowski. În final, este vizionat filmul Quo Vadis, adaptare după opera sienkiewicziană, regizat de Jerzy Kawalerowicz.

 

Ianuarie 2006, Poiana Micului. Reamenajarea grădiniţei de către UPR

Lucrările de reamenajare sunt sprijinite şi finanţate de către UPR şi Consulatul RP din Bucureşti. Până la finalizarea acestora, în semestrul II al anului şcolar 2005-2006, activităţile grădiniţei s-au desfăşurat în sălile din Casa Polonă.

 

04.03.2006, Poiana Micului. Şedinţa conducerii UPR

Prezidată de G. Longher, cu participarea activului de conducere, a preşedinţilor Asociaţiilor UPR, a trei diplomaţi poloni acreditaţi la Bucureşti (ambasadorul J. Paliszewski, consulul Marian Morys Sekała, consilierul comercial Tomasz Suprowicz), a profesoarelor de limba polonă din Polonia ce activează în cadrul UPR, a preoţilor din comunităţile poloneze, a preotului Ştefan Babiaş, decan de Bucovina, a inspectorului general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Petru Carcalete. Probleme discutate: programul acţiunilor UPR pentru anul 2006; situaţia relaţiilor bilaterale polono-române; implicarea comunităţilor polone din jud. Suceava în programe şi proiecte; dotarea cu mobilier şi jucării, prin intermediul Ambasadei RP din Bucureşti, a grădiniţelor din Moara, Cacica, Păltinoasa, Vicşani; colaborarea UPR cu Misiunea Medicală Poloneză, cu Asociaţia „Medicii Speranţei", cu Spitalul „Maria Skłodowska-Curie" din Bucureşti; colaborarea UPR cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.

 

16.03.2006, Cracovia. Întâlnire cu ambasadorul român în Polonia

Organizată de către Societatea Polono-Română din Cracovia (în special de către Ewa Kocój), în onoarea noului ambasador Gabriel Bârtaş. Publicul a fost alcătuit din diplomaţi, oameni de cultură, studenţi ai secţiei de limba română a Universităţii Jagiełłone. Luări de cuvânt privitoare la relaţiile româno-polone: ambasadorul Gabriel Bârtaş, K. Jurczak, ex-consul al Poloniei la Bucureşti, Bogumił Luft, ex-ambasador polon acreditat în România, Joanna Porawska, preşedinta Societăţii Polono-Române din Cracovia.

 

19-20.04.2006, Suceava. Elevi din Polonia concertează la Suceava

În prima zi, la Casa Polonă are loc concertul realizat de elevii Grupului Şcolilor de Muzică „Artur Malawski" din Przemyśl (Michał Burzyński - pian, Małgorzata Jaroszczak - chitară, Mateusz Leszczak - vioară). A doua zi este analizată de către dr. Antoni Guran, directorul şcolii de muzică din Polonia, şi de Sabina Roman, directoare a Liceului de Artă din Suceava, posibilitatea încheierii unui acord de parteneriat cu şcolile de muzică din Polonia.

 

Mai 2006, Poiana Micului, Moara, Cacica, Soloneţu Nou, Suceava. Turneu teatral

Realizat de teatrul pentru copii „CoNieco" din Białystok, care prezintă spectacolul „Sensibilitate" (actori: Marian Ołdziejewski şi Marian Jaromir Trzos; muzica: Agnieszka Glińska).

 

02-03.05.2006, Bucureşti. Sărbători poloneze

La Casa Polonă sunt sărbătorite Ziua Diasporei Poloneze şi a Polonezilor din Străinătate şi Ziua Constituţiei din 3 Mai. Participă ambasadorul J. Paliszewski şi consulul M.B. Sekała.

 

02-03.05.2006, Bucureşti. Excursie la Ambasada Poloniei

Realizată de elevii claselor III-IV de la Şcoala „Henryk Sienkiewicz" din Soloneţu Nou; sponsorizată de UPR. Copiii sunt primiţi de ambasadorul J. Paliszewski şi de consulul M.B. Sekała.

 

09.05.2006, Bucureşti. Vizita unei delegaţii senatoriale din Polonia

Delegaţia condusă de senatorul Stefan Niesiołowski a fost însoţită de consilierul juridic al Ambasadei RP din România, Tomasz Lewandowski, şi de preşedintele UPR, G. Longher.

 

12-13.05.2006, Constanţa. Simpozionul „Comunităţi etnice minoritare: evoluţii şi relaţii actuale"

Organizat de Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii „Ovidius" din Constanţa, pe două secţiuni: Imaginea celuilalt în memoria comunităţilor etnice; Dobrogea şi Bucovina - spaţii ale toleranţei etnice. UPR a fost reprezentată de S. Jakimowska, care a susţinut referatul „Polonezii din Bucovina multietnică".

 

13.05.2006, Suceava. Concursul de recitare „Maria Konopnicka"

Organizat pentru copiii şi tinerii din comunităţile poloneze din România, pe 3 categorii de vârstă: până la 12 ani; 12-15 ani; peste 15 ani. În premieră, participă în afara concursului preşcolarii din Poiana Micului. Juriul a fost format din Honorata Ołdakowska (lector de lb. polonă la Iaşi), Katarzyna Kotkowska (Botoşani), Tomasz Kluz (corespondent Radio Polonia, Iaşi).

 

17.05.2006, Cacica. Colaborare şcolară româno-polonă

O delegaţie polonă (formată din senatorul Czesław Żelichowski, Stefan Wyporski, director al „Caritas"-ului Diecezei Sosnowiec, Agata Jaros, Tadeusz Czop, primarul oraşului Łazy, Tadeusz Kowal, director al Telecomunicaţiei Polone, Henryk Pasik, directorul şcolii din Wolbrom) analizează cu conducerea UPR şi a şcolii din Cacica problemele legate de cooperarea cu şcoala din Wolbrom (declanşată în 2003). Oaspeţii aduc un computer şi cărţi pentru cabinetul de limba polonă. Din partea conducerii UPR participă vicepreşedintele C. Longher şi S. Jakimowska, redactor-şef la „Polonus".

 

24.05.2006, Ochla (lângă Zielona Góra, Polonia). Prezentare cărţi privitoare la polonezii din România

Asociaţia „Wspólnota Bukowińska" organizează prezentarea cărţilor lui Tadeusz Dubicki de la Înalta Şcoală Pedagogică din Częstochowa privitoare la activitatea polonezilor pe „frontul secret", în România celui de-al Doilea Război Mondial. La eveniment participă Gabriel Bârtaş, ambasadorul României în RP.

 

04.06.2006, Suceava, Pleşa, Poiana Micului. Vizita mareşalului Senatului RP

Mareşalul Bogdan Borusewicz este întâmpinat la aeroportul Salcea (Suceava) de ambasadorul J. Paliszewski, consulul M.B. Sekała şi preşedintele UPR, G. Longher. Discuţii cu autorităţile judeţului Suceava, purtate la Palatul Administrativ, privitoare la cooperarea dintre jud. Suceava şi voievodatul Śląsk (Silezia). Ulterior, demnitarul polon vizitează asociaţia din Suceava a UPR şi semnează în Cartea de onoare. După-amiază, Bogdan Borusewicz vizitează comunităţile poloneze din Pleşa şi Poiana Micului.

 

08-11.06.2006, Gura Humorului. Zilele Humorului

Organizarea unor standuri de prezentare cu preparate alimentare tradiţionale, organizate de către gemanii, polonezii, lipovenii, italienii şi evreii din jud. Suceava. „Mała Pojana" reprezintă UPR în cadrul paradei de cântece şi dansuri tradiţionale.

 

10-14.06.2006, Złotnik (Polonia). Atelierele artistice

Axate pe îmbunătăţirea modalităţilor de exprimare a folclorului bucovinean, cu participarea ansamblurilor „Sołonczanka" din Soloneţu Nou şi „Dolina Nowego Solońca" din localitate. Atelierele au avut în intenţie armonizarea programelor celor două ansambluri, pentru participarea reunită la Festivalul „Întâlniri Bucovinene" din 2006.

 

13-18.06.2006, Jastrowie, Piła. „Bukowińskie Spotkania"

Participă 29 ansambluri din Polonia, România, Ungaria, Ucraina şi Germania. UPR este reprezentată de „Mała Pojana" şi „Sołonczanka".

 

14-16.07.2006, Suceava, Cacica. Zilele Culturii Polone în România. Partea I

Prima parte a celei de-a VII-a ediţii a acestei manifestări a cuprins două acţiuni: simpozionul ştiinţific şi atelierele traducătorilor.

Simpozionul ştiinţific internaţional desfăşurat sub deviza „Mai aproape unii de alţii. Polonezii şi românii raportaţi la moştenirea istorică şi culturală a Europei", cu participarea unor specialişti din Polonia, România, Republica Moldova şi Ucraina, s-a desfăşurat pe trei secţiuni: „În lumea istoriei" (14 participanţi); „În lumea limbii şi culturii" (5 participanţi); „În lumea problematicii bucovinene" (11 participanţi). A existat, în plus, o secţiune de discuţii intitulată „Zonele de frontieră", cu referire la cooperarea transfrontalieră.

Atelierele traducătorilor, organizate pentru etnicii polonezi din România şi Polonia, conduse de polonişti din România şi românişti din Polonia, în vederea punerii în valoare a bilingvismului.

În ultima zi a manifestărilor a fost organizată o excursie la Cacica (cu participarea la Sf. Liturghie de la Basilica Minor şi vizitarea salinei), Voroneţ şi Poiana Micului.

 

17-20.07.2006, Suceava. Simpozionul internaţional „Neo-umanismul şi dialogul intercultural"

Organizat de Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. şi UPR. Invitaţi din străinătate: prof. Marcello Croce de la Universitatea din Torino, poeţii Manolio Bichiri şi Claudio Sciaraffa din Torino, prof. Andrzej Sulikowski de la Universitatea din Szczecin şi dr. Wojciech Kudyba de la Universitatea Jagiełłonă din Cracovia. Invitaţi din România: cadre didactice de la Universităţile „Dimitrie Cantemir" din Bucureşti şi „Ştefan cel Mare" din Suceava.

 

20-23.07.2006, Câmpulung Moldovenesc. „Bukowińskie Spotkania"

Participă 50 de ansambluri folclorice (1 din Ungaria, 4 din Ucraina, 3 din Polonia, 42 din România). UPR este reprezentată de „Mała Pojana".

 

Iunie-iulie 2006, Polańczyk (Polonia). Tabără şcolară

Organizată de către Asociaţia „Wspólnota Polska" pentru copiii cu ascendenţă poloneză din România, Ucraina, Uzbekistan.

 

16-27.08.2006, Zaucza (Ucraina), Cernăuţi, Soloneţu Nou, Pleşa, Poiana Micului, Kamyanets Podilsky (Ucraina). Festivalul „Întâlnirile Bucovinene cu Arta"

Ediţia a II-a a festivalului, organizat de Marek Pantuła, instructor de recuperare a persoanelor nevăzătoare, ajutat de Congregaţia Surorilor Franciscane ale Familiei Mariei din Przemyśl. Destinat artiştilor cu deficienţe fizice. În etapa „românească" a festivalului evoluează ansamblul „Sołonczanka", Ansamblul Muntenilor Czadca din Złotnik (Polonia), „Teatrul Mic din Krosno" (Polonia), grupul de muzică folk „Drewutnia" din Lublin, ansamblul Asociaţiei Polonezilor din Găgăuzia (Republica Moldova). UPR a fost reprezentată de preşedintele G. Longher, preşedintele de onoare S. Iakimowska, preşedinţii de Asociaţii din Soloneţu Nou, Pleşa, Poiana Micului, profesoara Elżbieta Wieruszewska.

Organizatori: Asociaţia Polonă de Luptă cu Infirmitatea (Przemyśl) şi UPR. Cofinanţatori: Senatul RP şi Consiliul voievodatului Podkarpacie.

 

31.08-04.09.2006, Nowy Sącz, Wieliczka, Tarnów, Częstochowa, Świerklany (Polonia). Turneu muzical

Întreprins de Corul „Sf. Barbara" de la Sanctuarul Adormirii Maicii Domnului din Cacica, la invitaţia autorităţilor din Świerklany şi Tarnów, cu sprijinul financiar al preşedintelui UPR, G. Longher. Corul a interpretat creaţii în limbile polonă, latină şi română.

 

08-10.09.2006, Suceava, Soloneţu Nou. Zilele Culturii Polone în România. Partea a II-a

Partea finală a celei de-a VIII-a ediţii a acestei manifestări a cuprins trei acţiuni: expoziţie foto; spectacole; Sărbătoarea Recoltei/Roadelor (pol. Dożynki).

Expoziţia foto „Kresy - spaţiul răsăritean limitrof redescoperit. Moştenirea comună a Poloniei şi Ucrainei", prezentată pentru prima dată în afara Poloniei, realizată de Michał Jurecki de la Universitatea Jagiełłonă din Cracovia, organizată la Complexul Muzeal Bucovina din Suceava.

Spectacolele au fost prezentate în a doua şi a treia zi a manifestărillor de ansamblul „Trebunie Tutki" din Biały Dunajec -ansamblu de muzică muntenească din zona Podhale (m-ţii Tatra) din Polonia-, al familiei Trebunia (5 membri). În a treia zi a manifestărilor au concertat şi ansamblurile „Mała Pojana" din Poiana Micului şi „Pădureţul" din Pârteştii de Sus (jud. Suceava).

Dożynki (Sărbătoarea Recoltei/Roadelor). Organizată la Soloneţu Nou în ultima zi a manifestărilor, în conformitate cu o tradiţie religioasă polonă din sec. al XIV-lea, de a aduce mulţumiri pentru roade. Expoziţie cu roade caracteristice fiecărui sat din jud. Suceava locuit de etnicii polonezi; spectacole folclorice. În calitate de invitaţi de onoare participă preşedintele UPR, G. Longher, ambasadorul J. Paliszewski şi consulul M.B. Sekała.

 

15.09.2006, Gura Humorului. Curs de marketing în limba polonă

Inspectoratul Şcolar General Suceava o autorizează pe profesoara Magdalena Kornetka din Polonia să predea în limba polonă, la Liceul „Alexandru cel Bun", cursul „Marketing cu elemente de organizare a întreprinderilor şi de economie".

 

29.09.2006, Przemyśl (Polonia). Expoziţii artistice

La castelul Kazimierzowski se organizează trei expoziţii, cu ocazia încheierii ediţiei a doua a „Întâlnirilor Bucovinene cu Arta", consacrate artiştilor cu dizabilităţi fizice. Poetul şi artistul polon Bolek Majerik din Pleşa prezintă o expoziţie de sculptură. Antonina Kozakiewicz, cetăţean polon din Przemyśl, prezintă o expoziţie de broderie artistică. Artistul Marek Horwat din aceeaşi localitate prezintă o expoziţie foto.

 

29-30.09.2006, Bălţi (Republica Moldova). Vizită la Biserica „Sfinţii Arhangheli" şi la Casa Polonă

Efectuată de un grup de membri UPR, reprezentând Asociaţiile din Bucureşti (în frunte cu preşedintele Bogdan Polipciuc), Suceava şi Constanţa, la invitaţia Asociaţiei „Dom Polski Dom" din localitate. În prima zi, reprezentanţii UPR participă la Sf. Liturghie (în limbile polonă, română şi rusă) concelebrată de 22 de clerici, în frunte cu episcopul romano-catolic Anton Coşa. La slujbă iau parte doi diplomaţi ai RP acreditaţi la Chişinău: ambasadorul Krzysztof Suprowicz şi consulul Violetta Sobierańska. A doua zi este vizitată Casa Polonă, iar colectivul de redacţie de la „Polonus" (S. Jakimowska, Barbara Breabăn şi Cazimir Longher) discută probleme tehnice cu colectivul de redacţie de la „Jutrzenka" (Helena Usowa, Małgorzata Dybcio, Stanisława Biskupska).

 

06-09.10.2006, Cernăuţi. Festivalul Folcloric Internaţional „Bukowińskie Spotkania" (Întâlniri Bucovinene)

UPR a fost reprezentată de ansamblurile „Mała Pojana" din Poiana Micului şi „Sołonczanka" din Soloneţu Nou.

 

09.10.2006, Poiana Micului, Soloneţu Nou. Vizita ansamblului folcloric „Podgrodzianki"

Katarzyna Likwiarz, conducătoarea ansamblului din Raciborowic Górnych (Polonia), iniţiază cu conducerea asociaţiilor UPR din aceste localităţi discuţii privitoare la cooperarea artistică cu ansamblurile „Mała Pojana" şi „Sołonzanka".

 

13-15.10.2006, Soloneţu Nou. Conferinţă metodică

Adresată profesorilor de limba polonă din jud. Suceava, organizată de către profesorii Małgorzata Małyska şi Jacek Szpunar de la Centrul Didactic pentru Diaspora Poloneză din Lublin. Profesorul Władysław Miodunka de la Universitatea Jagiełłonă din Cracovia conferenţiază despre problemele cultural-educaţionale cu care se confruntă copiii bilingvi. În calitate de invitaţi de onoare, participă preşedintele UPR, G. Longher, şi consulul RP la Bucureşti, Anna Zalewska.

 

27-29.10.2006, Vilnius (Lituania). Al VI-lea Congres al Uniunii Europene a Comunităţilor Poloneze (UECP)

Participă 33 de organizaţii din 29 de ţări ale Europei. UPR a fost reprezentată de S. Jakimowska şi Ecaterina Longher. Dări de seamă ale preşedintelui Helena Miziniak, ale Comisiei pentru apărarea demnităţii naţionale, Comisiei pentru învăţământ, Comisiei pentru tineret, Comisiei pentru minorităţi naţionale. Discuţii privitoare la situaţia diasporei polone şi a proiectelor de legi propuse de guvernul polon pentru aceasta. În urma alegerilor, rezultă următoarea structură de conducere: Tadeusz Pilat (Suedia) - preşedinte, Aleksander Zając (Germania) - vicepreşedinte, Roman Śmigielski (Danemarca) - secretar general, Helena Miziniak (Marea Britanie) - trezorier şi preşedinte de onoare.

 

28.10.2006, Suceava. Al V-lea Congres al UPR

Sunt prezentate darea de seamă despre activitatea din perioada 2002-2006 şi darea de seamă financiară. Ghervazen Longher este ales în funcţia de preşedinte al UPR, Bogdan Polipciuc şi Cazimir Longher sunt aleşi vicepreşedinţi, Janina Bivol devine secretar, Toni Perlanovschi - trezorier. În Comisia de cenzori sunt aleşi Franz Pieszczoch, Vladimir Szczepanschi şi Maria Meţec, iar în Comisia de judecată colegială sunt aleşi Xenia Stoica, Franciszek Skokan şi Cazimir Meţec.

 

28.10-23.11.2006, Varşovia. Expoziţia „Mănăstirile pictate şi satele poloneze ale Bucovinei"

Organizată la Clubul Culturii „Anin" de către Mirosław Perzyński. Fotografiile din Bucovina românească (judeţul Suceava) sunt realizate de fotograful profesionist Grzegorz Korwin-Szymanowski, colaborator al publicaţiei lunare „Żagle". Fotografiile din Bucovina ucraineană (regiunea Cernăuţi) sunt realizate de Zbigniew Kowalski şi Jakub Sucharski. Fotografiile prezintă mănăstirile bucovinene, scene din viaţa călugărilor, scene de pe stradă, de la târguri, din viaţa satelor, peisaje.

 

11.11.2006, Suceava. Ziua Independenţei Poloniei. Faza naţională a Concursului de Recitare „Kresy"

Ziua Independenţei a fost sărbătorită printr-un moment artistic desfăşurat la Casa Polonă, prezentat de elevele din Suceava ale prof. Elżbieta Wieruszewska.

Concursul „Kresy", la care au participat peste 60 de copii (categoria I: până la 12 ani; categoria II: 12-16 ani; categoria III: peste 16 ani) a fost jurizat de Sofia Grigorean, Honorata Ołdakowska, Aleksandra Gierwat şi Marius Bucevschi. La ultima categorie de vârstă, locurile I-III au fost ocupate de Lucica Kucharec, Cristina Kucharec şi Bernadeta Lucica Drozdec.

 

17-18.11.2006. 15 ani de apariţie a publicaţiei „Polonus"

Întâlnire festivă a conducerilor asociaţiilor UPR, cu participarea preşedintelui UPR, G. Longher, a consulului RP la Bucureşti, Anna Zalewska, a directorului Festivalului „Întâlniri Bucovinene", Zbigniew Kowalski, a preşedintelui Societăţii de Cultură Polonă „Adam Mickiewicz" din Cenăuţi, Władysław Strutyński, a redactorului-şef al publicaţiei „Jutrzenka" din Bălţi - Moldova, Helena Usowa. Colaboratorii primesc diplome, iar redactorul-şef S. Jakimowska, scrisori de felicitare din partea oaspeţilor din străinătate.

Aniversarea este sărbătorită şi printr-un număr festiv - 11 (136)/2006 -, cu texte care evocă începuturile publicaţiei „Polonus" şi prezintă detalii biografice din viaţa personalităţilor cu rol fundamental în devenirea acesteia (S. Jakimowska, Janina Radu, Teresa Kwiecińska Maiorescu) şi cu reflecţii despre Bucovina şi „Polonus" semnate de Andrzej Ziólkowski şi Florin Anghel.

 

Noiembrie 2006, Rădăuţi (jud. Suceava). Summit-ul Minorităţilor

Manifestare cultural-artistică organizată de Primăria şi Muzeul Etnografic din Rădăuţi în sala cinematografului din localitate. Participă ansamblurile minorităţilor naţionale din jud. Suceava (polonezi, ucraineni, germani, ruşi lipoveni, romi) şi două coruri bisericeşti din Rădăuţi: cel german de la biserica romano-catolică şi cel ucrainean de la biserica greco-catolică.

 

10.12.2006, Suceava. Sărbătoarea Minorităţilor Naţionale

Vladimir Hapenciuc, expert teritorial din Suceava al Departamentului pentru Relaţii Interetnice, organizează la Casa Polonă un festival în cinstea acestei zile (18 Decembrie), cu participarea ansamblurile minorităţilor etnice din Bucovina. UPR a fost reprezentată de „Sołonczanka" din Soloneţu Nou.

 

Decembrie 2006, Bucureşti. Târgul de Iarnă al Minorităţilor Naţionale

Organizat de Departamentul pentru Relaţii Interetnice la Muzeul de Artă al României. Standul UPR, conţinând lucrările creatorilor populari din Pleşa, sculpturile lui Bolek Majerik, broderii şi costume tradiţionale poloneze din Soloneţu Nou, a fost prezentat de Maria şi Cazimir Meţec.