Minoritatea polonă 1997

08.01.1997, Varşovia. Fonduri pentru polonezii din România

Spectacol de balet cu opera  „Frumoasa din pădurea adormită" (de Piotr Ceaikovski) pus în scenă la Teatrul Naţional din Varşovia. Veniturile rezultate din această reprezentaţie au fost destinate acoperirii parţiale a cheltuielilor organizării unor vacanţe în Polonia (în 1997), pentru tinerii şi copiii comunităţii poloneze din România.

 

13-15.01.1997, Varşovia. Preşedintele României, Emil Constantinescu, întreprinde o vizită oficială de stat în Polonia

Deputatul J. P. Babiaş, preşedintele UPR, face parte din delegaţia oficială de stat. În cadrul convorbirilor dintre preşedinţii Aleksander Kwaśniewski s-a pus problema revendicării Casei Polone din Suceava (pe atunci, sediu al Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu"), recunoaşterea reciprocă a diplomelor din învăţământul superior (fără a fi nevoie de echivalare) eliberate în România şi Polonia, construirea de drumuri, finanţată de partea polonă, către localităţile sucevene locuite de polonezi (Soloneţu Nou, Poiana Micului, Pleşa).

 

25.01.1997, Gura Humorului. Manifestare culturală interetnică

Realizată de către comunităţile polonă (corul din Poiana Micului, copiii de la cursul de polonă din Gura Humorului) şi germană (corul de tineret al Forumului Democrat German din Suceava), cu sprijinul Consiliului Local Gura Humorului. Participă, în calitate de invitaţi de onoare, consulul K. Jurczak şi preşedintele UPR, deputatul J. P. Babiaş.

 

10.02.1997, Bucureşti. Întâlnirea membrilor filialei UPR din Bucureşti cu deputatul J. P. Babiaş

În cadrul întâlnirii au fost abordate următoarele probleme: organizarea unui pelerinaj în Polonia, urmat de întâlnirea cu papa Ioan Paul al II-lea, în perioada 31 mai - 6 iunie 1997; activitatea Departamentului pentru protecţia minorităţilor naţionale; marcarea semicentenarului repatrierii emigranţilor poloni, în contextul Zilelor Culturii Poloneze; înfiinţarea unui club al tineretului.

 

22.02.1997, Suceava. Olimpiada de limbi ale minorităţilor naţionale din jud. Suceava

La Olimpiada de Limba Polonă participă elevii profesoarelor Aniela Krupacz din Soloneţu Nou, Małgorzata Iwaniec din Moara şi Anna Mamulska din Suceava.

 

25.07.1997, Bucureşti. Protocol de colaborare româno-polon

Este încheiat un Protocol între Ministerele de Finanţe ale RP şi României, în problema modernizării drumului comunal Cacica-Soloneţu Nou, finanţată de partea polonă.

 

25-27.02.1997, Świerklany (voievodatul Katowice, Polonia). Vizita delegaţiei comunei sucevene Cacica

Delegaţia, compusă din primarul Petru Todosi, ing. Nicolae Ciornei, Cristina Cehaniuc, preşedinta Asociaţiei Polonezilor din Cacica „Dom Polski", Marcel Ignat, secretarul Asociaţiei, şi Barbara Dworznikowska, profesoara de limba polonă, vizitează comuna Świerklany (la invitaţia Consiliului Comunal), în vederea iniţierii unor acţiuni de colaborare în sfera culturii, a economiei, a turismului.

 

28.02.1997, Poiana Micului. Vizită de lucru a conducerii centrale a UPR

Deputatul J. P. Babiaş, preşedintele UPR, şi Wilhelm Jakimowski, preşedintele Asociaţiei Polonezilor din Suceava „Dom Polski" şi deputat în Consiliul Judeţean Suceava, discută cu etnicii polonezi problemele găsirii unui sediu potrivit pentru Casa Polonă şi a asigurării unor manuale şi materiale auxiliare, în vederea învăţării limbii polone.

 

28.02.1997, Soloneţu Nou. Vizită de lucru a conducerii centrale a UPR

J. P. Babiaş şi W. Jakimowski discută problemele comunităţii polone din localitate. S-a insistat asupra lipsei legăturilor telefonice şi a iluminatului uliţelor satului.

 

04-05.03.1997, Varşovia. Vizita preşedintelui UPR în Polonia

În cadrul celei de a 93-a sesiuni a Senatului Republicii Polone sunt discutate problemele polonezilor din afara graniţelor Poloniei. Deputatul J. P. Babiaş, preşedintele UPR, a fost invitat la această sesiune, alături de parlamentari de etnie poloneză din Italia, Cehia, Lituania şi Letonia.

 

05.03.1997, Bucureşti. Întâlnire cu ministrul pentru protecţia minorităţilor

Wilhelm Jakimowski şi consilierul UPR Irma Bădina se întâlnesc cu ministrul Tokay György. Au fost discutate problemele modernizării drumurilor (pe baza unei finanţări primite din Polonia) către localităţile sucevene locuite de etnici poloni, a organizării teritoriale a UPR şi a revendicării (de către polonezi) a clădirii Casei Polone din Suceava.

 

14-16.04.1997, Pleşa, Păltinoasa, Soloneţu Nou, Cacica. Întâlniri de lucru

Consulul Poloniei la Bucureşti, K. Jurczak, se întâlneşte cu preşedinţii Asociaţiilor „Dom Polski" din localităţile de mai sus, în vederea discutării unor strategii generale UPR. Diplomatul polonez se mai întâlneşte cu inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Vlad Ciubotariu Boier, şi cu primarii comunelor Mănăstirea Humorului şi Cacica, în vederea realizării unor acţiuni de cooperare cu filialele UPR din judeţul Suceava.

 

16.04.1997, Cacica (jud. Suceava). Inaugurarea festivă a Casei Polone

Clădirea a fost achiziţionată cu fonduri provenite de la Întreprinderea de Comerţ Exterior KOLMEX SA din Varşovia, de la Întreprinderea de Construcţii în Minerit din Bytom şi de la Asociaţia „Wspólnota Polska".

 

02.05.1997, Cacica. Concert în cinstea Zilei Constituţiei (3 Mai)

Corul HASŁO din Cracovia (dirijor Majka Teresa) susţine un recital de cântece poloneze.

 

03.05.1997, Suceava. Concert şi expoziţie

Concert susţinut de corul HASŁO. Vernisajul expoziţiei „Stema, culorile şi imnul Republicii Polone", organizată la Suceava de către profesoarele de limba polonă Anna Mamulska şi Małgorzata Iwaniec.

 

04.05.1997, Vicşani (jud. Suceava). Concert

Corul HASŁO concertează în localitate. În perioada interbelică, un cătun al acestei localităţi, numit Ruda, era locuit exclusiv de etnici poloni. Acum, în această localitate locuiesc poloni, români şi ucraineni.

 

03-04.05.1997, Wąglany (Polonia). Concurs internaţional de poezie

Poetul polonez Bolek Majerik din Pleşa (jud. Suceava) participă la a 16-a ediţie a concursului de poezie Szukamy talentów wsi (Căutăm Talente la Ţară), primind menţiune pentru poeziile Matka z La Salette („Fecioara din La Salette"), Blogosławieństwo zapomnienia („Binecuvântarea uitării") şi Być dzieckiem („Să fii copil").

 

16-20.05.1997, Cacica. Colaborare româno-polonă

Prelatul dr. Jerzy Pawlik, delegat al Episcopatului Poloniei pentru ţările Europei Centrale şi de Răsărit (fostul bloc al ţărilor socialiste), întreprinde o vizită în localitate, însoţit de 7 membri ai Societăţii de Prietenie Româno-Polonă. Discuţii cu conducerea centrală UPR şi cu autorităţile locale.

 

17.05.1997, Cacica. Întâlnire de lucru

Prelatul dr. Jerzy Pawlik şi cei 7 membri ai Societăţii de Prietenie Româno-Polonă se întâlnesc cu conducerea Asociaţiei „Dom Polski" din localitate. S-a discutat despre renovarea clădirii şi eficientizarea activităţii Asociaţiei conduse de preşedintele Cristina Cehaniuc.

 

18.05-22.05.1997, Katowice (Polonia). Colaborarea dintre voievodatul Katowice şi judeţul Suceava

Delegaţia oficială a judeţului Suceava este invitată de Micul Seim autonom al voievodatului Katowice să analizeze posibilitatea încheierii unui Acord de colaborare între voievodatul Katowice şi judeţul Suceava. Din delegaţia judeţului Suceava - conducător de delegaţie: Gavril Mîrza, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava - au făcut parte doi etnici poloni din România: Wilhelm Jakimowski - vicepreşedintele Uniunii Polonezilor din România, şi Nicolae Grudnicki - directorul salinei din Cacica (jud. Suceava). Delegaţia română a fost însoţită de K. Jurczak, consul al Republicii Polone în România, şi de Constantin Budeanu, consilier al ambasadei române din Varşovia. În cadrul vizitei s-a discutat în principal despre stadiul de atunci al relaţiilor româno-polone, despre ajutorarea polonezilor din jud. Suceava de către autorităţile polone şi despre posibilităţile de cooperare economică, comercială, turistică şi culturală dintre voievodatul Katowice (în prezent: Śląsk, Silezia) şi judeţul Suceava. Delegaţia suceveană mai participă, în după-amiaza zilei de 19 mai, la şedinţa Subcomisiei de colaborare cu statele Europei Centrale şi de Est a voievodatului Katowice, discutându-se propunerile de colaborare dintre cele două unităţi administrativ-teritoriale.

Delegaţia suceveană se întâlneşte pe 20 mai cu Andrzej Szteliga, director cu problemele colaborării externe al Camerei Economice Regionale din localitate. Părţile agreează necesitatea stabilirii unui contact oficial între Camera Economică Regională şi Camera de Comerţ a judeţului Suceava.

 

21.05.1997, Katowice. Iniţierea unui parteneriat de colaborare româno-polon

Semnarea Scrisorii de intenţie privind colaborarea între voievodatul Katowice şi judeţul Suceava. În după-amiaza aceleiaşi zile, delegaţia judeţului Suceava se întâlneşte cu Lech Szaraniec, preşedinte al Asociaţiei Polono-Române şi directorul Muzeului Sileziei din localitate.

 

27.05-01.06.1997, Jastrowie (Polonia).Întâlniri Bucovinene"

Ansamblurile artistice ale polonezilor bucovineni „Mała Pojana" (Poiana Micului) şi „Sołonczanka" (Soloneţu Nou) participă la a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional „Întâlniri Bucovinene". Interviuri cu etnograful de la Casa de Cultură din Piła, Zbigniew Kowalski, promotor al festivalului, şi cu Ryszard Sikora, primarul raionului şi al oraşului Jastrowie, realizate de S. Jakimowska, redactor-şef la ziarul „Polonus".

 

31.05.1997, Piła (Polonia). Dialog polono-polon

Discuţii privitoare la viaţa, cultura şi organizarea polonezilor din România purtate cu conducerea publicaţiei Gazeta niecodzienna. Polonezii din România au fost reprezentaţi de Wilhelm Jakimowski, vicepreşedintele UPR, S. Jakimowski, redactor-şef al publicaţiei „Polonus", Mihai Kucharek, conducătorul ansamblului „Mała Pojana", şi Anna Zielonka, conducătorul ansamblului „Sołonczanka".

 

31.05-10.06.1997, Cracovia şi Zakopane (Polonia). Pelerinaj

Un grup de polonezi din România efectuează un pelerinaj în Polonia, în vederea realizării unei întâlniri cu suveranul pontif Ioan Paul al II-lea.

 

Mai 1997, Suceava. Asociaţia „Wspólnota Polska" ajută copiii polonezi dotaţi la învăţătură

Preşedintele acestei Asociaţii, profesorul Andrzej Stelmachowski, decide acordarea unor burse (contravaloare internat şi cantină, abonament lunar transport) pentru copii poloni aflaţi în clasa a IX-a, ce nu puteau face naveta de la domiciliu la Suceava.

 

02.06.1997, Gorzów Wielkopolski (Polonia). Întâlnire cu Sfântul Părinte

Grupul de pelerini polonezi din România se întâlneşte cu papa Ioan Paul al II-lea.

 

04.06.1997, Suceava. Ansamblul „Duet" la Suceava

Copiii din ansamblul „Duet" al Casei de Cultură din Konin (Polonia), condus de Graźyna Kwitowska, vizitează Casa Polonă din localitate şi prezintă un program de cântece şi dansuri.

 

13.06.1997, Bucureşti. Decorarea unui cetăţean român cu un înalt ordin polon. Primirea unui istoric român în Academia Oamenilor de Ştiinţă din Cracovia

Maria Lesiecki, membră a filialei din Bucureşti a UPR, primeşte Crucea de Cavaler al Ordinului pentru Merite a Republicii Polone (Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej), pentru consolidarea spiritului polonez din România în perioada dinaintea şi din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Înaltul ordin i-a fost conferit de ministrul polonez al afacerilor externe Dariusz Rosati, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la reşedinţa ambasadorului Poloniei la Bucureşti, Bogumił Luft. Aceeaşi înaltă distincţie le-a fost conferită atunci şi lui Ion Petrică şi Stan Velea, traducători din literatura polonă în limba română. Totodată, ministrul polonez i-a înmânat istoricului Dan Berindei un document care atesta alegerea ca membru al Academiei Polone a Oamenilor de Ştiinţă din Cracovia.

 

14.06.1997, Pleşa, Păltinoasa. Final de ciclu şcolar

La Căminul Cultural din Pleşa, respectiv la Casa Polonă din Păltinoasa au loc festivităţile de încheiere a cursurilor de limba polonă.

 

24.06-08.07.1997, Kołobrzeg, Czaplinek, Podczele (Polonia). Tabără şcolară

Organizată de către Asociaţia „Caritas" din Polonia (un rol important în acest sens l-a avut Mirosław Jaworski, director al „Caritas"-ului Arhidiecezei Varşovia) pentru copiii polonezi din România.

 

29.06.1997, Poiana Micului. Să fii preot în localitatea natală

Liturghie oficiată de 7 preoţi în onoarea preotului primiţiant Stanisław Kucharek, născut în 1973 în această localitate, dintr-o familie poloneză. La această liturghie participă şi prelatul dr. Jerzy Pawlik din Polonia, delegat al Episcopatului Poloniei pentru ţările Europei Centrale şi de Răsărit (fostul bloc al ţărilor socialiste).

 

07-27.07.1997, Złotów (voievodatul Piła, Polonia). Tabără şcolară

Organizată de către Asociaţia „Wspólnota Polska" pentru 80 de copii de origine poloneză din România, inclusă în cadrul manifestării internaţionale anuale „Euro-Eco-Meeting", organizată începând cu 1995 în această localitate.

 

10-24.07.1997, Załęczy Wielkie (voievodatul Sieradz, Polonia). Tabără şcolară

Organizată de către Cartierul Central al Uniunii Cercetaşilor Polonezi pentru 40 de copii de origine poloneză din România, cu un program specific: concursuri de orientare, alarmă, curse în pădure.

 

14.07-02.08.1997, Skarszewy (Polonia). Tabără şcolară

Organizată de către Asociaţia „Caritas" din Polonia (un rol important în acest sens l-a avut Mirosław Jaworski, director al „Caritas"-ului Arhidiecezei Varşovia), pentru copiii polonezi din România. „Caritas" din Polonia a organizat în 1997 tabere pentru 120 de copii din România.

 

28.07-10.08.1997, Slesin (Polonia). Tabără de creaţie

24 de copii de origine poloneză din Cacica participă la atelierele artistice de aici, organizate de către filiala din Konin a Asociaţiei „Wspólnota Polska".

 

29.07-11.08.1997, Częstochowa (Polonia). Pelerinaj religios

La invitaţia episcopului Edward Dajczak şi a pr. Sławek Wrembel de la Seminarul Teologic al Diecezei Zielona Góra-Gorzów, un grup de 20 de polonezi din România efectuează un pelerinaj la mănăstirea Jasna Góra din Częstochowa.

 

11-17.08.1997, Suceava, Cacica, Vicşani. Zilele Poloneze în Bucovina

Manifestări cultural-artistice prilejuite de împlinirea a 50 de ani de la repatrierea a circa 5000 de polonezi bucovineni (din localităţile Moara-Bulaj, Soloneţu Nou, Poiana Micului, Suceava, Rădăuţi, Muşeniţa etc.) în Polonia, în urma „Convenţiei de repatriere" dintre România şi Polonia, semnată la 15.01.1947.

 

13.08.1997, Suceava. Vernisajul expoziţiei „Suntem Aici"

Expoziţie cu aproape 530 de exponate deschisă la Muzeul Naţional al Bucovinei, organizată de Anna şi Franciszek Mamulski, având secţiunile: Viaţa de zi cu zi; Cultură şi viaţă socială; Oameni, familii, comunităţi; Viaţă religioasă; Anotimpuri bucovinene. Expoziţia ilustra trecutul şi prezentul polonezilor din sudul Bucovinei.

 

15.08.1997, Cacica. Vizita nunţiului apostolic în România

Nunţiul apostolic din România, arhiepiscopul Janusz Bolonek, oficiază liturghia în limba polonă la Sanctuarul Sfintei Maria - Basilica Minor din localitate, declarată oficial „sanctuar naţional" în baza decretului Episcopatului din Iaşi. Conform tradiţiei, au fost oficiate liturghii în limbile maghiară, polonă, ucraineană, germană şi română.

 

16.08.1997, Suceava. Diplomaţi poloni la Suceava

În sala mare a Casei Polone, în faţa unui numeros public, consulul K. Jurczak a evocat împrejurările istorice ale repatrierii polonezilor din sudul Bucovinei (jud. Suceava) din anii 1946-1950. Au mai fost prezenţi: Jerzy Kotliński, ministru-consilier al Ambasadei RP la Bucureşti, col. Tadeusz Matuszak, ataşat militar al aceleiaşi instituţii, un numeros public. La finalul festivităţii au evoluat pe scenă ansamblul de copii al Casei Polone din Cacica, ansamblul Uniunii Ucrainenilor din Suceava şi ansamblul polonez „Wianeczek" („Cununiţa") din Pătrăuţii de Jos, regiunea Cernăuţi, Ucraina.

 

16.08.1997, Poiana Micului. Vizita delegaţiei voievodatului Konin (Polonia)

Condusă de d-na Grażyna Bajerska, această delegaţie a adus un clopot pentru biserica polonă din localitate şi a analizat împreună cu conducerea filialei UPR din localitate diverse posibilităţi de cooperare.

 

16.08.1997, Poiana Micului. Ceremonie religioasă

Ceremonia Primul-Sfântul Mir - conferirea de către episcop a celui de-al doilea sacrament preotului Stanisław Kucharek. Participă pr. arhiepiscop Janusz Bolonek - nunţiu apostolic în România, pr. Pătraşcu Dumitru - decan de Bucovina. Festivitatea s-a desfăşurat în spirit ecumenic deoarece la Sf. Liturghie au participat preoţi romano-catolici, ortodocşi şi greco-catolici. Sacramentul Sfântului Mir a fost conferit de către nunţiul apostolic. Delegaţia voievodatului Konin (Polonia), condusă de Grażyna Bajerska, aduce în dar un clopot pentru biserică.

 

17.08.1997, Vicşani. Sfinţire biserică şi manifestare artistică

Sfinţirea bisericii din localitate după renovare. Liturghie concelebrată de 11 preoţi, în frunte cu episcopul Petru Gherghel din Iaşi. După liturghie, ansamblul artistic polonez „Wianeczek" („Cununiţa") din Pătrăuţii de Jos (regiunea Cernăuţi, Ucraina) a prezentat un spectacol de cântece populare poloneze.

 

19-23.08.1997, Cacica. Vizita delegaţiei comunei Świerklany (voievodatul Katowice, Polonia)

Delegaţia condusă de primarul Piotr Świerzczoł analizează cu primarul şi consilierii locali din Cacica posibilităţile de conlucrare  a celor două comune înfrăţite. Vizită la Casa Polonă din localitate.

 

August 1997, Poiana Micului, Pleşa, Soloneţu Nou, Cacica, Păltinoasa. Cercetări etnografice

Un grup de studenţi, membri ai Cercului Ştiinţific de Etnologie de pe lângă Catedra de etnologie de la Universitatea din Wrocław, condus de profesorul Eugeniusz Kłosek, continuă cercetările etnografice (începute în decembrie 1994) asupra comunităţilor poloneze din aceste localităţi.

 

Septembrie 1997, Suceava. Jubileu de presă

Apare nr. 50 din publicaţia bilingvă „Polonus. Revista Uniunii Polonezilor din România «Dom Polski»".

 

09-12.10.1997, Česki Tešin (Republica Cehă). „Minorităţile slave în Europa celui de-al treilea mileniu"
Întâlnire a minorităţilor slave din Europa, organizată sub această deviză în principal de către Congresul Polonezilor din Republica Cehă. Comunitatea poloneză din România a fost reprezentată de ing. Wilhelm Jakimowski, vicepreşedinte al Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski". Din partea redacţiei ziarului „Polonus" a fost prezentă d-na S. Jakimowska.

 

26.10.1997, Constanţa. Sărbătoarea minorităţilor naţionale din Dobrogea

Organizată de către Fundaţia „Mugurii Noii Românii" (preşedinte Ion Draica). UPR a fost reprezentată de ansamblul „Mała Pojana". Asociaţia „Dom Polski" din Constanţa este vizitată de consulul K. Jurczak şi de preşedintele UPR, J. P. Babiaş.

 

Octombrie 1997, Măriţeia Mare (com. Dărmăneşti, jud. Suceava). Festivalul Interetnic „Convieţuiri"

Ansamblul „Mała Pojana" din Poiana Micului participă la cea de-a patra ediţie a festivalului tradiţional organizat de comunitatea ucraineană din România. Scrisoare de mulţumire trimisă conducerii ansamblului de către Kolea Kureliuk, directorul Căminului Cultural din Dărmăneşti.

 

07-13.11.1997, Suceava. Vizita delegaţiei Micului Seim al voievodatului Katowice

Delegaţia poloneză, condusă de Janusz Frąckowiak, vizitează judeţul Suceava la invitaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Gavril Mîrza, şi a prefectului de Suceava, Vasile Ilie. Oaspeţii sunt ghidaţi prin judeţul Suceava de către Wilhelm Jakimowski, preşedintele filialei UPR din Suceava.

 

09-10.11.1997, Cacica, Soloneţu Nou. Vizita delegaţiei Micului Seim al voievodatului Katowice

Delegaţia Micului Seim Autonom al voievodatului Katowice vizitează Casele Polone şi analizează diverse posibilităţi de cooperare cu Comitetele de conducere ale filialelor locale ale UPR (preşedinţi: Krystyna Cehaniuc şi Aniela Krupacz).

 

11.11.1997, Suceava. Ziua Independenţei Poloniei

Festivităţile au început cu o liturghie solemnă, concelebrată de 7 preoţi la Biserica Romano-Catolică cu hramul „Sf. Ioan Nepomuk" din Suceava. Ulterior, în sala mare a Casei Polone are loc întâlnirea unor oficiali din Polonia şi România. Au fost prezenţi doi diplomaţi polonezi acreditaţi la Bucureşti, ambasadorul Bogumił Luft şi consulul K. Jurczak, membri ai delegaţiilor de la Asociaţia „Wspólnota Polska" şi SC „Kolmex" SA din Varşovia, prefectul de Suceava, Ilie Vasile, şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gavril Mîrza. Momentul artistic al festivităţilor a fost realizat de elevii cursului de limba polonă din Suceava şi de ansamblurile „Sołonczanka" şi „Mała Pojana".

 

16.11.1997, Bucureşti. Ziua Independenţei Poloniei

Sărbătoarea este deschisă de o întâlnire a membrilor activi ai Asociaţiei „Dom Polski" din Bucureşti, prezidată de preşedintele Bogdan Polipciuc. În calitate de invitaţi de onoare sunt prezenţi Mieczysław Olender, consilier chargé d'affaires al Ambasadei RP la Bucureşti, arhiepiscopul Janusz Bolonek, nunţiul papal în România, K. Jurczak, şeful Departamentului cultural al Ambasadei RP din România.

 

22.11.1997, Suceava. Sfinţirea Casei Polone din Suceava

Realizată de către pr. J. Strzelecki. Participă membrii Asociaţiei „Dom Polski" din localitate.

 

Decembrie 1997, Białystok (Polonia). Concurs de recitare a poeziilor lui Adam Mickiewicz, „Kresy"

La ediţia a VI-a, din 1997, au participat şi trei eleve ce au reprezentat UPR: Ingrid Dziurkowski, Veronica Longher şi Emanuela Wawrik, însoţite de profesoara Ewa Zielińska. Grupul de recitatoare din România a fost distins cu o menţiune.

 

18.12.1997, Bucureşti. Înaltă distincţie pentru o membră UPR

Traducătoarea din literatură polonă în limba română Olga Zaicik, membră a filialei UPR Bucureşti, primeşte din partea ministrului afacerilor externe a RP „Diploma pentru merite remarcabile în promovarea culturii poloneze în lume". Diploma a fost conferită de către ambasadorul Bogumił Luft în cadrul unei ceremonii organizate la Ambasada Republicii Polone.

 

19.12.1997, Soloneţu Nou. Manifestări culturale de Crăciun

Copiii de origine poloneză pun în scenă „Jasełka" (expresie derivată din vechiul cuvânt polonez jasło = staul) - spectacol ce prezintă alegoric naşterea lui Iisus în Biserica Romano-Catolică începând cu sec. al XIII-lea. Recital de poezii şi colinde tradiţionale poloneze.

 

24.12.1997, Bucureşti. Întâlnire tradiţională de Crăciun

Întâlnire tradiţională de Crăciun şi împărţire cu opłatek, desfăşurată la sediul Asociaţiei „Dom Polski". În calitate de invitat de onoare participă Jan Cichoń, secretar I al Ambasadei RP la Bucureşti.

 

24.12.1997, Gura Humorului. Manifestări culturale de Crăciun

Copiii de origine poloneză pun în scenă, în biserica romano-catolică, „Jasełka", urmată de un recital de poezii şi colinde tradiţionale poloneze.

 

27.12.1997, Suceava. Şedinţă bilanţ UPR

Convocată de conducerea UPR, cu participarea preşedinţilor de Asociaţii. S-au discutat problemele curente, activitatea publicaţiei „Polonus" şi s-au formulat propuneri pentru activitatea UPR pentru anul 1998.

 

27.12.1997, Cacica. Manifestări culturale tradiţionale

După Sfânta Liturghie celebrată de pr. J. Strzelecki, copiii şi tinerii de la Casa Polonă din localitate pun în scenă „Jasełka". Ansamblul „Mała Pojana", condus de Michał Kucharek, interpretează colinde tradiţionale poloneze.