Minoritatea polonă 2002

 

20.01.2002, Bucureşti. Ziua Bunicii şi Bunicului

Festivitate desfăşurată la sediul Casei Polone, cu participarea consulului M.B. Sekała şi a istoricului din Cracovia Andrzej Dubicki, fiul cunoscutului istoric Tadeusz Dubicki.

 

02.02.2002, Suceava. Jubileul de 100 ani al Casei Polone din Cernăuţi

S. Jakimowska şi un grup de reprezentanţi ai Asociaţiei UPR Suceava participă la festivităţile organizate de Societatea „Adam Mickiewicz" din Cernăuţi.

 

12-14.02.2002, Mangalia. Seminar dedicat „Cartei europene a limbilor regionale şi minoritare"

Participă reprezentanţi ai minorităţilor naţionale (UPR a fost reprezentată de Barbara Breabăn), ai Ministerelor de Externe, Justiţie şi Finanţe, care dezbat aplicarea problemelor specifice ale acestui document-cadru (intrat în vigoare în UE la 1 martie 1998) la realităţile româneşti.

 

13-16.02.2002, Cluj-Napoca. Întâlnire consacrată protecţiei minorităţilor naţionale şi relaţiilor interetnice

Organizată de Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul Integrării Europene, Fundaţia „Friedrich Ebert", cu participarea delegaţilor minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament şi ai unor ONG-uri. Participă ministrul Vasile Dâncu, subsecretarii de stat Gheorghe Ivan şi Ovidiu Ganţ, Attila Markó de la Departamentul Relaţiilor Interetnice, directorul László Murvai de la Ministerul Educaţiei. UPR a fost reprezentată de Lucia Zielonka şi Bogdan Polipciuc.

 

16.02.2002, Suceava. Şedinţa Consiliului de conducere al UPR

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele probleme: programul UPR pe anul 2002; pregătirea etnicilor poloni pentru recensământul programat pentru 14 martie 2002; alegerile din cadrul filialelor locale UPR (Soloneţu Nou, Poiana Micului, Cacica, Bucureşti, Rădăuţi, Gura Humorului); congresul UPR, programat pentru 8 iunie 2002; darea de seamă financiară pentru anul 2001; bugetul pe anul în curs; diverse. La capitolul diverse se discută în principal lipsa unei Case Polone în Poiana Micului, starea căminului cultural şi izolarea comunei Pleşa, necesitatea construirii unei Case Polone în Moara şi repararea căminului cultural de aici. Se hotărăşte ca statutul UPR să sufere unele modificări şi se stabileşte ca până la Congresul UPR să aibă loc o şedinţă a Consiliului de conducere.

 

24.02.2002, Bucureşti. Înfiinţarea Cercului Prietenilor Istoriei

Creat la Casa Polonă din Bucureşti (preşedinte Cristina Nicolau), în vederea studierii problemelor de istorie contemporană ale UPR şi ale patriei-mamă, Polonia.

 

01.03.2002, Suceava. Lansarea CD-ului „Minorităţi din Bucovina"

CD-ul a fost realizat de către Fundaţia „Bucovina Istorică" şi Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a jud. Suceava. Evenimentul a avut loc la Muzeul de Ştiinţele Naturii, UPR fiind reprezentată de S. Jakimowska.

 

05.03.2002, Suceava. Concert de muzică clasică „Armonii de primăvară"

Susţinut, la invitaţia UPR, la „Dom Polski" Suceava, de „Trio Animatio" de la filiala din Białystok a Academiei de Muzică „Fryderyk Chopin" din Varşovia.

 

18-27.03.2002, România. Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din România

La rubrica „neam" au fost consemnaţi 3559 de polonezi (1705 bărbaţi şi 1854 femei). Dintre aceştia, 2562 locuiau în judeţul Suceava.

 

20.03.2002, Varşovia. Instituirea Zilei Diasporei Poloneze şi a Polonezilor din Străinătate

Adoptată de Guvernul polonez, la iniţiativa Senatului, instituită pentru ziua de 2 mai.

 

01.04.2002, Moara. Moment artistic

Copiii polonezi din cele două clase a V-a ale Şcolii Generale din localitate prezintă un program de cântece şi poezii poloneze, urmat de vizionarea filmului „Prin foc şi sabie" (H. Sienkiewicz). Conducerea Asociaţiei UPR din localitate prezintă planul de activităţi pentru a doua parte a anului 2002.

 

17.04.2002, Bucureşti. Vizita delegaţiei Senatului RP

Delegaţia condusă de mareşalul Senatului RP, Longin Hieronim Pastusiak, dezbate la Casa Polonă din Bucureşti următoarele probleme: educaţia copiilor şi a tinerilor de origine polonă din România; concentrarea tuturor organizaţiilor poloneze - Casa Polonă, şcolile, Institutul de Cultură, Camera de Comerţ şi Industrie -  în cadrul unui Centru Cultural Polon din Bucureşti.

 

18-19.04.2002, Suceava. Vizita delegaţiei Senatului RP

Delegaţia condusă de Longin Hieronim Pastusiak vizitează în prima zi Casa Polonă şi semnează în Cartea de onoare. Conducerea UPR este reprezentată la discuţii de S. Jakimowska şi deputatul Ghervazen Longher. Discuţii privitoare la iniţierea proiectului educativ „Copiii Bucovinei", cofinanţat cu fonduri oferite de Senatul polon, pentru şcolile din localităţile multietnice din jud. Suceava unde învaţă copii de origine polonă (Soloneţu Nou, Poiana Micului, Pleşa, Cacica, Păltinoasa, Gura Humorului, Siret, Suceava, Moara). A doua zi, delegaţia polonă însoţită de ambasadorul Michał Klinger şi consulul M.B. Sekała (diplomaţi acreditaţi la Bucureşti) vizitează comunităţile polone din Cacica, Soloneţu Nou, Pleşa, Poiana Micului.

 

27-28.04.2002, Chişinău. Festivalul „Primăvara poloneză în Moldova"

Organizat de polonezii din Republica Moldova, cu sprijinul Ambasadei RP din Chişinău, desfăşurat la Centrul Cultural „Ginta Latină". UPR a fost reprezentată la nivel oficial de preşedintele Asociaţiei UPR Suceava, S. Jakimowska, însoţită de ansamblurile „Mała Pojana" şi „Sołonczanka".

 

28.04.2002, Bucureşti. Proiecţia filmului polonez „Primatul"

La Casa Polonă este proiectat filmul regizat de Teresa Kotlarczyk, dedicat celor 3 ani de închisoare (1953-1955) efectuaţi de cardinalul primat Stefan Wyszyński.

 

02.05.2002, Bucureşti. Dezbare istorică pe tema „Căile pe care s-a ajuns la starea de război"

Iniţiată de Cercul Prietenilor Istoriei din cadrul Casei Polone, avându-i drept conferenţiari şi moderatori pe ex-ambasadorul RP în România, Bogumił Luft, şi pe Gustaw Majorek, corespondent al publicaţiei „Polonus". Discuţie concentrată pe anii 1980-1981, anii de debut ai Solidarităţii (Solidarność).

 

09-12.05.2002, La Ferte sous Jouarre, Paris (Franţa). Întâlnire a reprezentanţilor diasporei polone

Organizată de Asociaţia „Nazareth Famille" şi Şcoala Nazareth din Paris. Participă delegaţi ai organizaţiilor poloneze din diasporă din 11 ţări: Anglia, Austria, Bulgaria, Cehia, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Moldova, România, Suedia. UPR a fost reprezentată de preşedintele S. Jakimowska, care a prezentat un referat privitor la trecutul şi prezentul polonezilor din România. La întâlnire participă consulul general al RP la Paris, Wojciech Kaczmarek, preşedintele Uniunii Europene a Polonezilor din Diaspora, Helena Miziniak, pr. Stanisław Jeż din partea Misiunii Catolice Poloneze din Franţa, Agnieszka Bogucka din partea Consiliului naţional al Asociaţiei „Wspólnota Polska". Partea finală a întâlnirii s-a desfăşurat la Ambasada RP din Paris.

 

25.05.2002, Suceava. Faza naţională a Festivalului Mondial de Poezie „Maria Konopnicka"

La concursul de la Casa Polonă au evoluat concurenţi grupaţi pe 2 categorii de vârstă: până la 15 ani; tineri peste 15 ani şi adulţi. La ultima categorie de vârstă, locul I a fost obţinut de Janina Hahula din Suceava, locul II fiind atribuit Antonelei Dziurkowski din Cacica, iar locul III fiind ocupat de Mirela Marmeliuc din Moara.

 

29.05-02.06.2002, Jastrowie şi Piła (Polonia). Festivalul Folcloric Internaţional „Bukowińskie Spotkania" (Întâlniri Bucovinene)

Organizat de Zbigniew Kowalski de la Casa de Cultură din Piła. Participă 19 ansambluri folclorice din Polonia, România, Ucraina, Ungaria. Polonezii din România sunt reprezentaţi de ansamblurile „Mała Pojana" şi „Sołonczanka".

 

08.06.2002, Suceava. Al IV-lea Congres al UPR

Deputatul G. Longher este ales în funcţia de preşedinte (Jan Piotr Babiasz decedează în 2002, astfel că funcţia sa de preşedinte şi deputat UPR rămâne vacantă), funcţiile de vicepreşedinţi fiind obţinute de Bogdan Polipciuc şi Cazimir Longher. În calitate de observatori au funcţionat consulul M.B. Sekała şi ex-consulul K. Jurczak.

 

01-12.07.2002, Păltinoasa. Tabără teatrală

Organizată de filiala Podlasie a Asociaţiei „Wspólnota Polska" din Białystok (Polonia) şi UPR pentru 26 de copii polonezi (cu vârsta până la 16 ani) din România şi Polonia (instructori: actorii Sława şi Marius Orzelek, ajutaţi din partea UPR de profesoara Karina Stempel). Lecţii de prezentare scenică, dicţie, recitare.

 

07-21.07.2002, Rzeszów (Polonia). Studii coregrafice pentru instructori polonezi din străinătate

Din partea UPR participă Lighiţa Briac din Păltinoasa şi Maria Snopcovschi din Moara.

 

07-25.07.2002, Toruń (Polonia). Şcoala de Vară de cultură şi limbă polonă

Desfăşurate la Universitatea „Mikołaj Kopernik". Din partea UPR participă Ana Maria Tomescu.

 

12-27.07.2002, Brok (Polonia). Tabără şcolară

Organizată de Asociaţia „Caritas" a Arhidiecezei Varşovia pentru 38 de copii de origine polonă din România, însoţiţi de instructorul Matilda Cojocaru.

 

17-24.07.2002, Rzeszów (Polonia). Festivalul mondial al ansamblurilor folclorice ale polonezilor din diasporă

Participă 30 de ansambluri de pe toate continentele (12 din SUA şi Canada). UPR este reprezentată de ansamblul „Sołonczanka" din Soloneţu Nou.

 

26-28.07.2002, Câmpulung Moldovenesc. Festival folcloric internaţional „Bukowińskie Spotkania" (Întâlniri Bucovinene)

La a XIII-a ediţie a acestei manifestări participă 24 de ansambluri din Polonia, Ungaria, Ucraina şi România. UPR este reprezentată de ansamblul „Mała Pojana" din Poiana Micului.

 

27.07-11.08.2002, Nowy Sącz (Polonia). Tabără şcolară

Organizată de către Asociaţia „Wspólnota Polska" pentru copiii de origine poloneză din Polonia, Bulgaria şi România (52 de copii). Copiii din România au fost însoţiţi de Maria Micu şi Monica Turc.

 

28.07.2002, Bucureşti. Întâlnire de adio

Desfăşurată la Casa Polonă din Bucureşti, în onoarea doamnei Marlena Solak de la Ambasada RP din Bucureşti, cu ocazia finalizării misiunii sale diplomatice în România.

 

Iulie-august 2002, Węglówka (lângă Cracovia). Tabără şcolară

Organizată timp de două săptămâni de Seminarul Teologic Superior al Misionarilor Inimilor lui Iisus din Stadniki (Polonia) pentru 12 copii cu origine poloneză din jud. Suceava, însoţiţi de Maria Snopcovschi şi Ana Apetrei. Tabăra a fost condusă de clericii Jakub Snopkowski, originar din Moara, şi Prezemysław Król, originar din Lublin.

 

Iulie-august 2002, Poznań (Polonia). Tabără sportivă interetnică

Organizată de Asociaţia „Wspólnota Polska" pentru tinerii polonezi din Centrul şi Estul Europei. UPR a fost reprezentată de Gabriela Marmeliuc din Moara şi Robert Prodan din Suceava.

 

11-16.08.2002, Góry Mokre şi Przedbórz (Polonia). Faza internaţională a Festivalului Mondial de Poezie „Maria Konopnicka"

UPR este reprezentată de Janina Hahula (categoria de vârstă 15-20  de ani) şi de Ana Marculeac (categoria 11-15 ani), care obţin câte o menţiune.

 

31.08.2002, Păltinoasa. Festival folcloric polonez

Participă ansamblurile „Mała Pojana" din Poiana Micului, „Sołonczanka" din Soloneţu Nou şi nou înfiinţatul ansamblu „Florile Bucovăţului", de pe lângă Casa Polonă din Păltinoasa. Prezentarea folclorului polonez din regiunea Czadca (astăzi Slovacia), regiunea de unde au venit în Bucovina (în sec. al XIX-lea) majoritatea strămoşilor (górali = munteni) polonezilor bucovineni.

 

01-10.09.2002, Oradea. Tabără interetnică

Organizată de către Forumul Tineretului pentru Integrarea Europeană din Oradea, cu sprijinul Fundaţiei „Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice", în cadrul proiectului „Culturi în oglindă - înţelegerea diversităţii europene". Tineretul UPR a fost reprezentat de către Ingrid şi Antonela Dziurkowski din Cacica.

 

19-21.09.2002, Szczecin. Conferinţă internaţională a diasporei poloneze

Organizată de către Universitatea din Szczecin, pusă sub patronajul onorific al ministrului de externe al RP, Włodzimierz Cimoszewicz. UPR a fost reprezentată de Barbara Breabăn, preşedinta Asociaţiei UPR din Constanţa. Au fost prezentate şi dezbătute 58 de referate din 20 de  ţări ale lumii. Discuţii privitoare la sprijinirea de către diaspora polonă a aderării Poloniei la UE, organizarea şi sprijinirea unor acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale şi economice, desfăşurate între asociaţiile diasporei polone sau între acestea şi Polonia.

 

19-22.09.2002, Suceava. Întâlnirea regională a reprezentanţilor diasporei polone din Europa Centrală şi de Sud-Est

Pe lângă reprezentanţii UPR (S. Jakimowska, G. Longher), la această întâlnire participă delegaţi de la Comunitatea Organizaţiilor Poloneze (Austria), Forumul Polonezilor din Diaspora (Austria), Asociaţia Polonă Culturalo-Educativă (Bulgaria), Societatea Culturală Polonă „Mikołaj Kopernik" (Croaţia), Congresul Polonezilor din Republica Cehă, Centrul Diasporei Poloneze (Iugoslavia), Asociaţia Polonă din Macedonia, Clubul Polonia Skopje (Macedonia), Clubul Polon din Bratislava (Slovacia), Societatea de Prietenie Polono-Slovenă (Slovenia), Asociaţia Culturală Polonă „General Józef Bem" (Ungaria), Asociaţia Polonă „Sf. Wojciech" (Ungaria) şi Uniunea Europeană a Comunităţilor Polonezilor din Diaspora (Marea Britanie).

Probleme discutate: colaborarea între asociaţiile participante la întâlnire şi colaborarea acestora cu Polonia; integarea în UE a Poloniei şi a ţărilor din Centrul şi Estul Europei în care există diaspora polonă; specificul, situaţia şi problemele comunităţilor poloneze din ţările europene; rolul intelectualităţii polone, al liderilor şi al căsătoriilor mixte; rolul tineretului polon şi al mijloacelor mass-media; rolul Bisericii şi al Televiziunii „Polonia".

 

20-22.09.2002, Suceava, Soloneţu Nou. Zilele Culturii Polone în România

Ediţia a IV-a a acestei manifestări, desfăşurată sub egida „Mai aproape unii de alţii", a beneficiat de prezenţa a doi diplomaţi poloni acreditaţi la Bucureşti (consulul M. B. Sekała şi consilierul cultural Krzysztof Lewandowski) şi a unei delegaţii parlamentare din Polonia (Franciszek Jerzy Stefaniuk, Piotr Gadzinowski, Tadeusz Samborski, Beata Żuk, Elżbieta Smolarek). În cadrul manifestării s-au desfăşurat mai multe acţiuni: simpozionul ştiinţific internaţional; spectacole; proiecţie cinematografică; expoziţii.

Simpozionul ştiinţific internaţional, desfăşurat la Muzeul Bucovinei şi Muzeul de Ştiinţele Naturii din Suceava, a reunit filologi şi istorici din România, Polonia, Ucraina, grupaţi pe două secţiuni: istorie (9 persoane) şi filologie (12 persoane). Sunt lansate două cărţi: Florin Pintescu, Daniel Hrenciuc, „Din istoria polonezilor în Bucovina"; Bolek Majerik, Pomiędzy bogów, drzewa i ludzi („Printre zei, copaci şi oameni") - plachetă de versuri.

Spectacolele au fost organizate în a doua zi a manifestărilor la Casa Polonă din Suceava, cu participarea Ansamblului Regional „Istebna" din Istebna (Polonia), a Grupului Vocal „Wańcy" din Wisła (Polonia), a ansamblului folcloric „Mała Pojana" din Poiana Micului şi a Ansamblului Folcloric „Ciprian Porumbescu" din Suceava.

În a treia zi a manifestărilor, la Casa Polonă din Soloneţu Nou evoluează ansamblul „Istebna", Grupul Vocal „Wańcy", formaţia instrumentală a ansamblului „Dolina Nowego Sołońca" din Złotnik (Polonia), ansamblul „Sołonczanka" din localitate şi teatrul de păpuşi „CoNieco" din Białystok. Ulterior, teatrul de păpuşi susţine spectacole în Moara, Păltinoasa şi Poiana Micului.

Proiecţia cinematografică. În prima zi a manifestărilor, la cinematograful „Modern" din Suceava, este vizionat filmul „Pan Tadeusz" (regizor Andrzej Wajda).

Expoziţii. La Muzeul de Ştiinţele Naturii din Suceava a fost organizată de către Societatea Iubitorilor Ţinuturilor de Frontieră din Poznań expoziţia de fotografii „Culori bucovinene", iar în holul Casei Polone au fost expuse lucrările caricaturiştilor suceveni Viorel Corodescu-Cov, Paula Şalar, Toader Ignătescu şi Radu Bercea.

 

05-06.10.2002, Cernăuţi. Festival Folcloric Internaţional „Bukowińskie Spotkania" („Întâlniri Bucovinene")

La faza finală a celei de a XIII-a ediţii a acestei manifestări participă 24 de ansambluri din Polonia, Ungaria, Ucraina şi România. UPR este reprezentată de ansamblul „Mała Pojana" din Poiana Micului.

 

09.11.2002, Suceava. Concurs de recitare a poeziilor lui Adam Mickiewicz, „Kresy"

Desfăşurat la Casa Polonă, cu participarea a 63 de recitatori înscrişi la 3 categorii de vârstă (până la 12 ani; între 12 şi 16 ani; peste 16 ani). Premiantele de la ultima categorie de vârstă au fost, în ordinea locurilor ocupate, Janina Hahula din Suceava, Antonela Dziurkowski din Cacica şi Mirela Marmeliuc din Moara. Au fost prezenţi doi diplomaţi poloni acreditaţi la Bucureşti: ambasadorul Michał Klinger şi consulul M.B. Sekała.

 

10.11.2002, Cacica. Ziua Independenţei Poloniei

După Sf. Liturghie de la Basilica Minor din Cacica, oficiată de Dumitru Pătraşcu, decan de Bucovina, pr. K. Kotylewicz, Julian Kropp, Ştefan Babiaş, Romuald Bulai şi Flavian Enăşcuţ, participanţii se deplasează la Casa Pelerinului (viitoarea Casă Polonă). Aici are loc un spectacol muzical-coregrafic oferit de ansamblul „Sołonczanka", de copiii şi tinerii comunităţii polone din Cacica. Rostesc alocuţiuni preşedintele UPR, G. Longher, ambasadorul RP în România, Michał Klinger şi consulul RP, M.B. Sekała.

 

13.12.2002, Moara. Jasełka

La Şcoala Generală din localitate a fost pusă în scenă Jasełka. Au participat în calitate de invitaţi consulul Poloniei la Bucureşti, M.B. Sekała, preşedintele UPR, G. Longher, şi pr. vicar Marius Bucevschi.

 

15.12.2002, Păltinoasa. Inaugurarea Clubului Olimpic Şcolar

Ceremonia s-a desfăşurat la Casa Polonă. Clubul, afiliat UPR, reuneşte copii şi tineri de origine poloneză, propagând practicarea sportului, ideea olimpismului polonez, principiile fair play-ului şi educaţiei în spiritul rivalităţii sportive. A fost înfiinţat la sugestia Fundaţiei Semper Polonia din Varşovia, care a donat echipamentul sportiv necesar. Coordonator al clubului a fost desemnat profesorul de educaţie fizică Sorin Tîrnovan.

Oaspeţi participanţi: , Maciej Obcowski - reprezentantul Fundaţiei „Semper Polonia", Elżbieta Kwiatkowska - reprezentanta Comitetului Olimpic Polonez, Jerzy Kraska - participant la Olimpiada de la München din 1972, M.B. Sekała - consulul Poloniei  la Bucureşti, G. Longher  - preşedintele UPR, Aura Hapenciuc - inspectoarea pentru minorităţi de la ISJ Suceava,  Radu Caşuba - fotbalist. Evenimentul a fost filmat de o echipă de la TV Polonia.