Minoritatea polonă 1998

 

06.01.1998, Suceava. Întâlnire tradiţională polonă

Împărţirea cu opłatek, desfăşurată la Casa Polonă în prezenţa pr. Dumitru Pătraşcu, decan de Bucovina, a pr. J. Strzelecki, capelanul polonezilor bucovineni, şi a vicarului de Suceava, pr. Eugen Ţâmpu.

 

15-16.01.1998, Bucureşti. Vizita ministrului de externe al Poloniei, Bronisław Geremek

Demnitarul polon s-a întâlnit cu preşedintele UPR, J. P. Babiaş, şi a acordat un interviu doamnei Barbara Breabăn, preşedinta Asociaţiei „Dom Polski" din Constanţa, pentru ziarul „Polonus" - nr. 2 (55) din februarie 1998.

 

01.02.1998, Cacica. Alegerea preşedintelui Asociaţiei „Dom Polski"

Preşedintele în exerciţiu, Cristina Cehaniuc, prezintă raportul de activitate şi o propunere de plan de activitate pentru viitor. Este realeasă în calitatea de preşedinte, scrutinul fiind supervizat de preşedintele UPR, J. P. Babiaş.

 

21.02-13.03.1998, judeţul Suceava. Misiuni canonice la polonezii din jud. Suceava

Părintele Bernard Kuliński desfăşoară în cadrul comunităţilor polone din localităţile sucevene Soloneţu Nou, Moara, Suceava, Rădăuţi, Vicşani, Moara, Poiana Micului, Pleşa, Păltinoasa, Cacica „Misiunile canonice din preajma jubileului de 2000 de ani de la Naşterea lui Iisus Christos". Au fost implicate în aceste misiuni 900 de familii poloneze din jud. Suceava, cărora le-au fost explicate 134 de învăţături creştine. În ultima zi, a plecării misionarului (care fusese însoţit permanent de pr. J. Strzelecki, paroh în parohia Moara), lângă biserica romano-catolică din Soloneţu Nou a fost înălţată o Cruce Misionară înaltă de 11 metri.

 

21.02-01.03.1998, Galaţi. Forumul Interetnic al Tineretului

Tadeusz Danelciuc reprezintă UPR la această manifestare organizată de către Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi filiala din Galaţi a Uniunii Democrate a Turcilor.

 

Martie 1998, Cacica. Şedinţa Asociaţiei „Dom Polski" din Cacica

S-a dezbătut în principal problema modernizării Casei Polone. În calitate de oaspeţi de onoare participă preşedintele UPR, J. P. Babiaş, şi consulul K. Jurczak.

 

09.03.1998, Soloneţu Nou. Modernizarea drumului comunal Cacica - Soloneţu Nou

Soseşte în jud. Suceava o delegaţie de 6 persoane din Polonia, în vederea reglementării aspectelor tehnico-financiare privitoare la modernizarea acestui drum, finanţată de partea polonă, pe o suprafaţă de 9,6 km. În vederea discuţiilor cu delegaţia polonă, din Bucureşti soseşte o delegaţie de 10 persoane. La această întâlnire participă şi preşedintele UPR, J. P. Babiaş.

 

13-15.03.1998, Arcuş-Covasna. Simpozionul „Participarea tineretului minoritar la societatea civilă"

Organizat de Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, în colaborare cu Uniunea Culturală a Albanezilor. UPR este reprezentată de Tadeusz Danelciuc şi Maria Ostrowski.

 

15.03.1998, Bucureşti. Întâlnire cu tema „Siberia în destinele polonezilor"

Organizată de către Teresa Maiorescu, vicepreşedinta filialei UPR din Bucureşti. Au luat poziţie cu privire la destinele unor polonezi deportaţi în Siberia preşedintele Bogdan Polipciuc, Jadwiga Formagiu, Irena Petrică, Xenia Stoica, Jadwiga Miklaszewski, Maria Lesiecki.

 

19.03.1998, Constanţa. Şedinţa Biroului Teritorial al Minorităţilor Naţionale

Participă reprezentanţi ai tuturor grupurilor etnice din Dobrogea. UPR a fost reprezentată de Barbara Breabăn, preşedinta Asociaţiei „Dom Polski" din Constanţa.

 

22.03.1998, Bucureşti. Întâlnire cu tema „Traducători din limba polonă"

La întâlnirea organizată de UPR Bucureşti participă o serie de traducători din limba polonă în limba română: Olga Zaicik, Iolanda Patrulius, Mihai Mitu, Ion Petrică.

 

28.03.1998, Suceava. Şedinţa conducerii UPR

Desfăşurată în scopul pregătirii celui de-al V-lea Congres al UPR. Participă şi preşedinţii filialelor din teritoriu ale UPR.

 

29.03.1998, Soloneţu Nou. Adunare de alegeri

Ghervazen Longher este ales preşedinte, Anna Zielonka - vicepreşedinte, Aniela Krupacz - secretar. Alegerile sunt supervizate de preşedintele UPR, J. P. Babiaş, şi de consulul K. Jurczak.

 

01.04.1998, Bucureşti. Plenara Consiliului Minorităţilor Naţionale

La manifestarea deschisă de ministrul György Tokay participă şi preşedintele UPR, J. P. Babiaş. A fost votat proiectul legii privind restituirea proprietăţilor confiscate sau naţionalizate de regimul comunist de la persoane fizice sau juridice aparţinând minorităţilor naţionale. A fost adoptată declaraţia privind recunoaşterea şi echivalarea în România, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, a diplomelor obţinute în alte ţări. S-a hotărât înfiinţarea premiului „Pro Minoritas", ce urma să fie acordat anual unei personalităţi evidenţiate în lupta contra intoleranţei, rasismului şi xenofobiei, care contribuie la cunoaşterea aprofundată a minorităţilor etnice. S-a stabilit Ziua Minorităţilor Naţionale, ce urma să fie organizată în cadrul Săptămânii Europene de Acţiune împotriva Rasismului.

 

04.04.1998, Soloneţu Nou. Şedinţa Asociaţiei „Dom Polski"

Se discută problema modernizării - cu fonduri din Polonia - a drumului comunal Cacica - Soloneţu Nou şi a ramificaţiei sale înspre Pleşa. La şedinţă participă şi J. P. Babiaş, preşedintele UPR.

 

24.04.1998, Constanţa. Simpozionul „Obiceiuri, tradiţii, sărbători laice şi religioase ale etniilor din Dobrogea"

Manifestare organizată de Asociaţia „Amis sans Frontières" din Constanţa, făcând parte din programul mai larg „Să trăim în armonie". Barbara Breabăn, preşedinta Asociaţiei „Dom Polski" din Constanţa, prezintă obiceiurile de Paşte la polonezi.

 

 

03.05.1998, Soloneţu Nou. Ziua Constituţiei (3 Mai 1791)

Elevii Şcolii Generale „Henryk Sienkiewicz" din localitate recită versuri închinate acestei sărbători, iar ansamblul „Sołonczanka" prezintă un program artistic.

 

04.05.1998, Suceava. Vizita delegaţiei Fundaţiei Bucovinene „Bratnia Pomoc" din Lubań - filiala Nowa Sól

Delegaţia din Polonia a fost condusă de preşedintele Wilhelm Skibiński şi de secretara Teresa Kamińska. Discuţii cu conducerea filialei UPR Suceava, privitoare la oportunităţile de cooperare.

 

09.05.1998, Bucureşti. 200 de ani de la naşterea lui Adam Mickiewicz

Maria Kapustowa prezintă la „Dom Polski" din capitală biografia poetului. Concurs de recitare (pentru copii şi tineri) din creaţia poetului, distins cu premii oferite de firmele poloneze Bumar şi Dressta din Stalowa Wola.

 

10.05.1998, Suceava. Ziua Constituţiei

D-na Ewa Zielińska conferenţiază pe tema istoricului adoptării Constituţiei din 3 Mai 1791, iar Janina Hahula şi Emanuela Wawrik recită din creaţia poeţilor I. Krasicki, F. Zabłocki şi J.U. Niemciewicz.

 

23.05.1998, Suceava. Finala Concursului de recitare din poezia lui Adam Mickiewicz - „Kresy"

Desfăşurat sub patronajul de onoare al consulului RP la Bucureşti, K. Jurczak. La secţiunea „Elevi de liceu", locul I şi marele premiu a fost obţinut de Emma Wawrik din Suceava. Marele premiu a constat în invitaţia de participare în Polonia, în luna decembrie 1998, la concursul internaţional de recitare „Kresy '98", organizat de către filiala Podlasie a Asociaţiei „Wspólnota Polska" din Białystok.

 

Mai 1998, Siret. Adunare de alegeri

UPR îşi alege Comitetul de conducere format din Wanda Andrioaie (preşedinte), Josif Danelciuc (vicepreşedinte) şi Ana Mocrei (secretar).

 

19.06.1998, Moara, jud. Suceava. Înfiinţare filială UPR

Ca urmare a iniţiativei pr. J. Strzelecki, originar din Białka Tatrzańska, paroh în parohia Moara, este înregistrată oficial asociaţia polonezilor din localitate, numită „Ajutorul Frăţesc". Tadeus Biseada este ales preşedintele acestei asociaţii, care îi include şi pe polonezii din satele sucevene Frumoasa şi Sf. Ilie.

 

25-28.06.1998, Varşovia. Olimpiada Cultural-Socială „Poloniada '98" şi simpozion poetic

La a treia ediţie a primei manifestări dedicate tinerilor polonezi din diasporă participă 39 de reprezentanţi din 24 de ţări. Diaspora polonă din România a fost reprezentată de Ingrid Dziurkowski din Cacica, care a prezentat lucrarea Ocalić od zapomnienia rodziny polskie mieszkające w Kaczyce („Să salvăm de la uitare familiile poloneze din Cacica"), distinsă cu premiul III. Versurile prezentate personal la simpozionul poetic de către poetul şi artistul polon Bolek Majerik din Pleşa au fost inserate într-un volum special (împreună cu toate celelalte versuri premiate), intitulat Złoty szerszeń („Viespea de aur").

 

27-28.06.1998, Suceava. Al IV-lea Congres al UPR

111 delegaţi, reprezentând toate filialele UPR, au votat noua conducere: J. P. Babiaş (preşedinte), S. Jakimowska şi Bogdan Polipciuc (vicepreşedinţi), Zofia Szczepanski (trezorier), Elżbieta Pelczar (secretar). În calitate de oaspeţi de onoare sunt prezenţi Bogumił Luft (ambasadorul RP în România), Gavril Mîrza (preşedintele Consiliului Judeţean Suceava), Mieczysław Jedoń (preşedintele Grupului polono-român din Seimul RP), Andrzej Stelmachowski (preşedintele Asociaţiei „Wspólnota Polska"), Marek Konopczyński (secretarul Direcţiei naţionale a Asociaţiei „Wspólnota Polska"), Janusz Frąckowiak (preşedintele Micului Seim Autonom al voievodatului Katowice), Maciej Cholewiński (directorul firmei Kolmex din Varşovia) şi Barbara Gruszczyńska (directorul Biroului de conducere al Băncii Economice a Sileziei Superioare).

 

28.06.1998, Păltinoasa. Inaugurarea Casei Polone

La ceremonie participă conducerea centrală a UPR, preşedinţii de filiale locale, ambasadorul

RP la Bucureşti, Bogumił Luft, preşedintele Asociaţiei „Wspólnota Polska", Andrzej Stelmachowski, numeroşi membri ai UPR.

 

01-22.07.1998, Kowary (Polonia). Tabără de cercetaşi

Organizată pentru 20 de tineri polonezi din România de către Cartierul general al Uniunii Cercetaşilor Polonezi.

 

06-26.07.1998, Bochnia (Polonia). Tabără şcolară

Organizată de către Asociaţia „Wspólnota Polska" pentru 65 de copii etnici polonezi din România.

 

08-24.07; 24.07-09.08.1998, Popielżyn (voievodatul Ciechanów, Polonia). Tabără şcolară

Organizată în două perioade pentru 80 de copii polonezi din România de către pr. Mirosław Jaworski, directorul „Caritas"-ului Arhidiecezei Varşovia.

 

13-15.08.1998, Soloneţu Nou. Conferinţa Naţională a Tineretului Polonez din România

La prima ediţie a acestei conferinţe participă reprezentanţi ai tineretului polonez din Bucureşti, Constanţa, Craiova, Suceava. Este aleasă conducerea Uniunii Tineretului Polonez din România (Tadeusz Danelciuc - preşedinte; Marius Pietraru şi Gabriela Străchinescu - vicepreşedinţi).

 

Iulie 1997, Ślesin (voievodatul Konin, Polonia). Ateliere artistice

La manifestarea tradiţională organizată începând cu anul 1993 de către filiala din Konin a Asociaţiei „Wspólnota Polska", 18 copii polonezi din Cacica participă la cursurile de dansuri poloneze.

 

30.08-01.09.1998, Bucureşti. Conferinţa Internaţională „Oameni şi Religii"

Polonezii din Polonia şi din diasporă sunt reprezentaţi la cea de-a XII-a ediţie a acestei manifestări de către primatul Poloniei, cardinalul Józef Glemp, şi de nunţiul papal la Bucureşti, arhiepiscopul Janusz Bolonek.

 

17-21.09.1998, Budapesta, Kecskemét. Conferinţa generală a polonezilor din diasporă

Participă 98 de delegaţi, experţi şi observatori din 25 ţări. UPR este reprezentată de preşedintele J. P. Babiaş şi de vicepreşedintele Bogdan Polipciuc.

 

27.09.1998, Bucureşti. Nunţiul papal în România vizitează Casa Polonă din Bucureşti

Arhiepiscopul Janusz Bolonek celebrează ultima Sf. Liturghie pentru polonezi în Biserica Italiană din Bucureşti şi se întâlneşte ulterior cu conducerea Asociaţiei UPR din capitală şi cu consilierul Ambasadei RP din Bucureşti, Mieczysław Olender. Discuţii privitoare la rolul UPR şi la vizita papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti, proiectată pentru luna mai 1999.

 

07.11.1998, Suceava. 80 de ani de la crearea statului modern polonez

Ewa Kamińska, profesoară de limba polonă la Suceava, prezintă un referat privitor la refacerea statului polonez în 1918 şi la personalitatea mareşalului Józef Piłsudski. Tinerii de la UPR Suceava prezintă o scenetă literară care evocă situaţia din Polonia din luna noiembrie 1918.

 

10-15.11.1998, Budapesta, Pécs. Întâlnirile reprezentanţilor minorităţilor naţionale cu Oficiul Minorităţilor din Ungaria

Din România participă o delegaţie a minorităţilor naţionale condusă de Carmen Petrescu - director al Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale. Din partea UPR face parte din delegaţie Danuta Roman, reprezentantă a polonezilor în Consiliul Minorităţilor Naţionale din România.

 

11.11.1998, Suceava. Ziua Independenţei Poloniei

Manifestările au fost deschise de liturghia concelebrată de pr. J. Strzelecki, capelanul comunităţilor poloneze din Bucovina, şi preoţii Julian Kropp, Şt. Babiaş şi K. Kotylewicz. Ulterior, au fost prezentate referate privitoare la semnificaţia datei de 11 Noiembrie 1918 şi au evoluat ansamblurile artistice poloneze „Mała Pojana", „Sołonczanka" şi „Wianeczek" din Pătrăuţii de Jos, regiunea Cernăuţi, Ucraina. Oaspeţi de onoare: Bogumił Luft, ambasadorul RP în România, consulul RP la Bucureşti, K. Jurczak, Beata Podgórska, secretar II al Ambasadei RP.

 

13.11.1998, Iaşi. Ziua Independenţei Poloniei

Sărbătorirea evenimentului din 11 Noiembrie 1918, organizată de Ambasada RP din Bucureşti la Palatul Culturii. În deschidere concertează pianista Monika Rosca, născută în Iaşi, mare pianistă a Poloniei, care a studiat pianul la Academiile din Varşovia şi Łódz. Bogumił Luft, ambasadorul RP la Bucureşti, vorbeşte despre situaţia istorico-politică din Polonia anului 1918 apoi se întreţine cu membrii Asociaţiei UPR din Iaşi.

 

15.11.1998, Cacica. Ziua Independenţei Poloniei

Manifestările încep cu liturghia oficiată de pr.paroh Julian Kropp. Ulterior, conducerea UPR evocă împrejurările refacerii statului polonez independent în 1918, iar ansamblul „Wianeczek" din Pătrăuţii de Jos (regiunea Cernăuţi, Ucraina) prezintă un program artistic.

 

22.11.1998, Bucureşti. Ziua Independenţei Poloniei

Manifestările încep cu liturghia oficiată de pr. Franciszek Bąk la Biserica Italiană. Vicepreşedinta Asociaţiei UPR Bucureşti, Xenia Grabska-Stoica, evocă lupta pentru independenţă a Poloniei de la sfârşitul sec. al XVIII-lea până în 1918. Istoricul Irena Jegliczka de la filiala din Wielkopolska a Asociaţiei „Wspólnota Polska" conferenţiază despre problema luptelor polonezilor pentru refacerea statului polonez (post-1795) şi a concepţiilor politice şi militare ale mareşalului Józef Piłsudski referitoare la acelaşi aspect. În calitate de invitaţi de onoare sunt prezenţi Mieczysław Olender, consilier al Ambasadei RP la Bucureşti, consulul RP K. Jurczak, ataşatul comercial Stanisław Kapusta, pr. Franciszek Bąk.

 

25-30.11.1998, Istanbul. Zilele Culturii Româno-Turce

La delegaţia Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale din România, alcătuită din reprezentanţii minorităţilor etnice cu reprezentare parlamentară, a participat din partea UPR ing. Cazimir Longher.

 

27-29.11.1998, Bucureşti. Cea de-a III-a Conferinţă Naţională a Uniunii Culturale a Albanezilor din România

Polonezii din România sunt reprezentaţi de Irma Bădina,  membră a Consiliuliului Minorităţilor Naţionale din România din partea UPR.

 

28.11-06.12.1998, Białystok, Polonia. Concurs de recitare pentru polonezii din diaspora „Kresy '98"

Polonezii din România sunt reprezentaţi la cea de-a VII-a ediţie a acestui concurs de recitare din poeziile lui Adam Mickiewicz de către Emanuela Wawrik (care obţine o menţiune) şi Weronika Longher.

 

01.12.1998, Bucureşti. Delegaţie parlamentară din Polonia în vizită la „Dom Polski" Bucureşti

Delegaţia a fost condusă de mareşalul Seimului RP, Maciej Plażyński, parlamentarii polonezi fiind însoţiţi de ambasadorul RP în România, Bogumił Luft,  de consilierul Ambasadei, Mieczysław Olender, de consulul K. Jurczak şi de preşedintele UPR, J. P. Babiaş. Preşedintele Asociaţiei UPR Bucureşti, Bogdan Polipciuc, oferă mareşalului Seimului RP un album cu reproduceri din opera pictorului N. Grigorescu şi o sculptură a artistului amator Antoni Sliżewski, polonez din Bucovina.

 

02.12.1998, Suceava, Cacica. Vizita unei delegaţii parlamentare din Polonia

Delegaţia, condusă de mareşalul Seimului RP, Maciej Plażyński, vizitează comunităţile poloneze din Suceava şi Cacica, semnând în Cartea de onoare a Asociaţiei „Dom Polski" Suceava.

 

03.12.1998, Bucureşti. Instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România

Guvernul României fixează printr-o rezoluţie această zi pentru data de 18 decembrie. Departamentul Relaţiilor Interetnice de pe lângă Ministerul Informaţiilor Publice este împuternicit să organizeze manifestări culturale în cinstea acestei zile.

 

03-05.12.1998, Varşovia. Atelierele pentru Editorii Presei de Limbă Polonă

Manifestare organizată de către Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie (Fundaţia de Ajutorare a Polonezilor din Răsărit), cu participarea reprezentanţilor a 27 de redacţii ale publicaţiilor  comunităţilor poloneze din Belarus, Lituania, Letonia, Rusia, Ucraina şi România. Publicaţia „Polonus" a UPR a fost reprezentată de Gustaw Majorek.

 

09-13.12.1998, Paris, Strasbourg. Reprezentanţii comunităţilor etnice din România la Consiliul Europei

Din delegaţia română prezentă la manifestările organizate de Consiliul Europei în vederea marcării Zilei Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (10 decembrie) fac parte şi reprezentanţi ai Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi ai Consiliului Minorităţilor Naţionale (17 organizaţii), conduşi de secretarul de stat Klaus Fabricius.

UPR a fost reprezentată de către preşedintele J. P. Babiaş. Delegaţia română a fost primită de către Daniel Tarchys, secretar general al Consiliului Europei, şi Leni Fischer, preşedinta Adunării Parlamentare.

 

12.12.1998, Bucureşti. Seară Adam Mickiewicz

Organizată de tinerii de la UPR din capitală, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la naşterea poetului naţional al Poloniei. La manifestare a fost prezentă o descendentă a acestuia, Ileana Tugearu, tineri polonezi, ucraineni, albanezi şi greci.

 

14.12.1998, Bucureşti. Lansare de carte

În sala de teatru a Palatului Cotroceni este organizată lansarea culegerii „Balade şi romanţe" de Adam Mickiewicz, apărută la Editura Univers cu sprijinul Ambasadei RP din Bucureşti. Ministrul culturii Ion Caramitru şi ambasadorul RP în România, Bogumił Luft, recită versuri din creaţia bardului polon. Sunt prezenţi numeroşi membri ai Asociaţiei UPR din Bucureşti şi tineri actori români.

 

16.12.1998, Siret. Concert de colinde

Pus în scenă de Organizaţia Tineretului Catolic din Siret, ce reuneşte tineri de etnie germană, ucraineană şi polonă; desfăşurat la Casa de Cultură din localitate.

 

26.12.1998, Constanţa. Tradiţii poloneze de Crăciun

Membrii Asociaţiei UPR se întâlnesc la locuinţa preşedintei Barbara Breabăn, unde are loc împărţirea cu opłatek şi audierea unui concert de colinde poloneze, în interpretarea copiilor de la cursul de limba polonă.

 

26.12.1998, Soloneţu Nou. Tradiţii poloneze de Crăciun

Concert de colinde şi spectacol de dansuri poloneze susţinut de ansamblul artistic „Sołonczanka". După concert are loc împărţirea cu opłatek, la care este prezent pr. paroh J. Strzelecki.

 

Decembrie 1998, Iaşi. Omagierea lui Adam Mickiewicz

Acţiune organizată la Casa Pogor din Iaşi, cu ocazia marcării a 200 de ani de la naşterea poetului, de către d-na Radka Jankowska-Lascăr, lector la Lectoratul de Limbă Polonă al Universităţii „Al.I. Cuza" Iaşi. Participă membri ai Asociaţiei UPR Iaşi, studenţi, profesori universitari, scriitori.