Minoritatea polonă 2001

 

09-12.01.2001, Cacica, Păltinoasa, Poiana Micului, Soloneţu Nou, Suceava. Vizita Misiunii Medicale Poloneze

Un grup de 5 medici ai acestei organizaţii, condus de Elżbieta Lipska, consultă şi oferă tratament gratuit câtorva sute de locuitori (indiferent de etnie) din aceste localităţi. Din partea UPR, acţiunea este supervizată de preşedintele J. P. Babiaş şi de vicepreşedintele S. Jakimowska.

 

08-10.03.2001, Cacica, Moara, Păltinoasa, Soloneţu Nou. Vizita consulului RP la Bucureşti, K. Jurczak

Diplomatul polon se întâlneşte cu conducerile asociaţiilor UPR şi cu profesorii de limba polonă din aceste localităţi, cărora le prezintă conţinutul proiectului Legii despre „Carta polonezului" (Karta Polaka), emis de guvernul polon pentru etnicii polonezi din alte state, care au altă cetăţenie decât cea polonă.

 

10.03.2001, Suceava. Şedinţa conducerii UPR

Se discută planul de acţiuni pentru anul curent şi necesitatea convocării Congresului UPR pentru anul următor.

 

25-27.03.2001, Braşov. Simpozion ştiinţific „Diversitatea lingvistică - o invitaţie culturală"

Manifestare organizată de către Departamentul pentru relaţii interetnice din cadrul Ministerului Informaţiilor Publice, în cadrul Anului European al Limbilor, instituit pentru 2001 prin decizia Comitetului de miniştri al Consiliului Europei din 19 ianuarie 1999. UPR este reprezentată de S. Jakimowska şi Elżbieta Wieruszewska.

 

31.03.2001, Bucureşti. Conferinţă pe tema cronologiei creştine şi a tradiţiilor pascale

Susţinută la Casa Polonă din Bucureşti, în faţa membrilor UPR din capitală, de către Michał Klinger, ambasadorul RP în România.

 

28.04-03.05.2001, Varşovia, Pułtusk, Cracovia, Częstochowa. Al doilea Congres al Diasporei Poloneze şi al Polonezilor din Străinătate

Desfăşurat sub deviza „Diaspora poloneză şi polonezii în pragul noului mileniu", cu participarea a aproape 400 de delegaţi reprezentând diaspora poloneză din 55 de ţări. UPR este reprezentată de vicepreşedintele S. Jakimowska.

Deschiderea oficială are loc la Teatrul Polonez din Varşovia. Participanţii sunt întâmpinaţi cu alocuţiuni rostite de Andrzej Stelmachowski, preşedintele Asociaţiei „Wspólnota Polska", Helena Miziniak, preşedinta Uniunii Asociaţiilor Europene ale Polonezilor din Diasporă, Jerzy Buzek, premierul Poloniei, Alicja Grześkowiak, mareşalul Senatului RP, şi Maciej Płażyński, mareşalul Seimului RP. Lucrările Congresului se desfăşoară în cadrul a 4 comisii: pentru problemele polonezilor din diasporă; pentru problemele colaborării organizaţiilor polonezilor din diasporă cu structurile bisericeşti; pentru problemele învăţământului şi ale tinerei generaţii; pentru problemele privitoare la ajutorul social, de caritate şi repatriere. În final, se stabileşte ca următorul congres să aibă loc în 2006, iar ziua de 2 mai este proclamată Ziua Diasporei Poloneze şi a Polonezilor din Străinătate.

 

Aprilie 2001, Bucureşti. Emisune TV „Tezaur folcloric"

Ansamblul „Mała Pojana" participă la emisiunea realizată de Marioara Murărescu. Material prezentat pe TVR 1 în duminica Paştelului, pe baza unei înregistrări efectuate în parcul Herestrău.

 

Aprilie 2001, Voroneţ, Humor, Vatra Moldoviţei, Suceviţa, Arbore, Putna. Cercetări etnografice de teren

Realizate de un grup de cercetători şi studenţi ai Universităţii Jagiełłone din Cracovia, condus de Ewa Kocój. Aplicarea pe teren a chestionarului în 4 părţi „Mănăstirile pictate din Bucovina de Sud. Importanţa actuală şi contextul mănăstirilor situate la zona de frontieră culturală", realizat la Institutul de Etnologie al Universităţii Jagiełłone. Grupul din Polonia a fost dirijat pe teren de o echipă a UPR (J. P. Babiaş, S. Jakimowska, G. Longher) şi de consulul K. Jurczak.

 

12.05.2001, Suceava. Faza naţională a Festivalului de Poezie „Maria Konopnicka"

Festival organizat de Elżbieta Wieruszewska, cu participarea a 50 de recitatori, în cadrul a două secţiuni: copii până la 15 ani şi tineri de peste 15 ani. În cadrul celei de-a doua secţiuni, locurile I-III revin doamnelor Barbara Breabăn din Constanţa, Janina Hahula din Suceava şi Ana Niculescu din Bucureşti.

 

19.05.2001, Cracovia. Constituirea Asociaţiei Polono-Române

Întâlnirea de constituire, iniţiată de dr. Joanna Porawska de la Institutul de Filologie Romană şi de Ewa Kocój de la Institutul de Etnologie al Universităţii Jagiełłone, realizată la Collegium Paderevianum din localitate. Discuţii despre proiectele de organizare în Polonia a unor expoziţii şi conferinţe privitoare la România, la traducerea unor autori români în Polonia. Între membrii fondatori s-au aflat poloniştii Mihai Mitu şi Constantin Geambaşu de la Universitatea din Bucureşti, consulul RP în România, K. Jurczak, absolvenţi şi studenţi ai Facultăţii de Filologie română şi ai altor secţii ale Universităţii Jagiełłone.

 

20.05.2001, Şerbăuţi, jud. Suceava. Festivalul interetnic „Convieţuiri"

Ansamblul „Mała Pojana" ia parte la a VIII-a ediţie a Festivalului Minorităţilor Naţionale „Convieţuiri", organizat de Uniunea Ucrainenilor din România.

 

20-24.05.2001, Suceava. Vizita delegaţiei Consiliului Voievodatului Silezia (Śląsk)

Delegaţia condusă de Jerzy Guła se întâlneşte cu conducerea Consiliului Judeţean Suceava, cu diverşi oameni de afaceri, cu reprezentanţii polonezilor bucovineni, la Camera de Comerţ şi Industrie din Suceava. Delegaţia poloneză trasează liniile directoare ale cooperării cu UPR în materie de învăţământ şi educaţie, în cadrul acordului încheiat în 1997 de voievodatul polonez cu Consiliul Judeţean Suceava.

 

27.05.2001, Cacica. Omagierea lui Marian Schulz, profesor de limba polonă

În onoarea acestuia, este pus în scenă un program artistic (cântece şi poezii poloneze) realizat de către copii de la cursul de limba polonă şi un program de dans modern susţinut de copiii pregătiţi de Margareta Boiciuc. Preşedintele UPR, J. P. Babiaş, îi înmânează lui Marian Schulz o scrisoare de mulţumire pentru activitatea prestată în folosul comunităţii poloneze din Cacica.

 

02-04.06.2001, Moara (jud. Suceava). Jubileul de 50 de ani de la înfiinţarea comunei

Din comitetul de organizare fac parte oficialităţile locale şi Tadeusz Biseada, preşedintele Asociaţiei UPR din localitate, în virtutea faptului că etnicii polonezi au creat o comunitate compactă în Moara, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. La manifestările cultural-artistice participă şi copii de la cursul de limba polonă din localitate, pregătiţi de profesoara de lb. polonă Monika Kożuch. Sunt prezenţi, în calitate de invitaţi de onoare, preşedintele UPR, J. P. Babiaş, şi vicepreşedintele S. Jakimowska.

 

03.06.2001, Măriţeia Mare. Festivalul Judeţean al Minorităţilor Naţionale

Organizat de organizaţia judeţeană Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România. Polonezii sunt reprezentaţi de elevii Şcolii Generale din Cacica, care ocupă locul I la recitare şi dansuri şi locul II la cânt.

 

08-10.06.2001, Żary, Złotnik (districtul Żary, Polonia). Expoziţie şi simpozion „Polonezii din Bucovina - destinul şi cultura lor - izvor al identităţii naţionale"

Manifestări cultural-ştiinţifice (vernisajul expoziţiei „Bucovina - moştenire naţională", organizată în Salonul Expoziţional al Casei de Cultură din Żary; spectacol muzical-coregrafic; sesiune de comunicări ştiinţifice) organizate de Societatea Naţională de Turism Chorografic din Polonia (filiala districtului Żary), conducerea districtului Żary, autorităţile locale din Żary şi Złotnik, „Wspólnota Bukowińska" din Zielona Góra. UPR a fost reprezentată de S. Jakimowska, Maria Ostrovska şi ansamblul „Sołonczanka" din Soloneţu Nou.

 

12-17.06.2001, Jastrowie (voievodatul Wielkopolska, Polonia). Festivalul Folcloric Internaţional „Bukowińskie Spotkania" (Întâlniri Bucovinene)

A XII-a ediţie a acestui festival a fost organizată de Casa de Cultură din Piła, sub îndrumarea iniţiatorului acestei manifestări, Zbigniew Kowalski. Participă 21 de ansambluri folclorice din Polonia, Ucraina, Ungaria şi România, însumând circa 700 de persoane. UPR a fost reprezentată de ansamblurile „Mała Pojana" din Poiana Micului şi „Sołonczanka" din Soloneţu Nou.

 

22-24.06.2001, Budapesta. Întâlnirea conducerii comunităţilor poloneze din Europa Centrală şi de Sud

Organizată de patru mari organizaţii ale minorităţii polone din Ungaria: Conducerea Naţională a Minorităţii Poloneze (preşedinte Konrad Sutarski), Societatea Culturală Polonă „General Józef Bem" (preşedinte Alicja Nagy), Asociaţia Polonă „Sf. Wojciech" (preşedinte Elżbieta Cieślewicz Molnar), Organizaţia Minorităţii Polone din Budapesta (preşedinte Ewa Słaba Ronay). Participă delegaţi ai polonezilor din Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Iugoslavia, Macedonia, Slovacia, Slovenia şi România. UPR a fost reprezentată de J. P. Babiaş şi S. Jakimowska. S-a decis iniţierea unor acţiuni de colaborare între asociaţiile polonezilor din ţările mai sus menţionate şi s-a stabilit ca următoarea întâlnire să aibă loc la Suceava, în mai 2002.

 

29.06-08.07.2001, Poznań. Întâlnire a Tineretului Polonez din Diasporă

A treia întânire bianuală de acest tip, desfăşurată sub genericul „Orle Gniazdo 2001", organizată de către filiala din Wielkopolska a Asociaţiei „Wspólnota Polska" şi „Dom Polonii" din Poznań. Au fost organizate ateliere literare, foto, de ziaristică, dans, plastică, muzică, împletituri de nuiele. Participă aproximativ 200 de tineri, reprezentând diaspora polonă din 20 de ţări. UPR a fost reprezentată de Janina Felik şi Ovidiu Arganisciuc din Suceava, Gabriel Pătraşcu din Bacău, Lighitia Briak din Păltinoasa şi Ştefan Roşca din Bucureşti.

 

02-10.07.2001, Suceava, Soloneţu Nou, Poiana Micului, Cacica, Siret, Pleşa. Vizita Misiunii Medicale Polone

Consult şi tratament medical gratuit acordat de către un pediatru, un internist şi un medic ginecolog locuitorilor polonezi şi nepolonezi din aceste localităţi.

 

10-17.07.2001, Brok (lângă Varşovia). Tabără şcolară

Organizată de către Asociaţia „Caritas" a Arhidiecezei Varşovia pentru copiii polonezi din România. Excursii în Varşovia şi la Lacurile Mazuriene - Mikołajki.

 

11.07.2001, Suceava. Vernisaj expoziţie pictură

Lucrările, expuse în holul Casei Polone, au fost realizate de studenţii Academiei de Arte Frumoase din Katowice. Picturile şi desenele au fost realizate în cadrul atelierelor artistice organizate timp de două săptămâni la Suceava în baza acordului de cooperare din 1997, semnat între jud. Suceava şi voievodatul Silezia (Śląsk). Partea română a fost reprezentată în cadrul acestor ateliere artistice de elevii Şcolii de Arte Plastice din Suceava.

 

Iulie 2001, Constanţa. Centenarul Şcolii germane „Erhard Luther"

Cu această ocazie, Casa Germanilor din Dobrogea şi Forumul Democrat German au organizat manifestări cultural-artistice la care au fost invitaţi reprezentanţi ai tuturor minorităţilor naţionale din Dobrogea. UPR din Constanţa a participat la expoziţia de artă populară cu macaturi de artizanat.

 

Iulie 2001, Przedbórz, Polonia. Festivalul Mondial de Poezie „Maria Konopnicka"

La a X-a ediţie a acestui festival, UPR a fost reprezentată de Wanda Polipciuc din Bucureşti (premiul principal, categoria copii până la 15 ani), Anna Marculac din Soloneţu Nou (unul dintre „premiile egale", acordate de juriu la aceeaşi categorie), Janina Hahula din Suceava („premiul egal" la categoria tineret) şi Barbara Breabăn din Constanţa („premiul egal" la categoria adulţi).

 

Iulie 2001, Soloneţu Nou. Tabără teatrală

Organizată pentru 20 de copii polonezi din jud. Suceava de către Filiala Podlasie a Asociaţiei „Wspólnota Polska" din Białystok (instructori: Sława Tarkowska şi Mariusz Orzełek).

 

Iulie 2001, Łomża (Polonia). Tabără şcolară

Organizată pentru copii polonezi din România de către Asociaţia „Wspólnota Polska", Consulatul RP din România şi UPR.

 

23.07-04.08.2001, Wroniawy (Polonia). Tabără şcolară

Organizată pentru copii polonezi din România, Ucraina şi Republica Moldova de către Asociaţia „Wspólnota Bukowińska" din Zielona Góra. UPR trimite în această tabără 10 copii din Poiana Micului.

 

05-15.08.2001, Sibiel (jud. Sibiu). Tabără agroturistică interetnică

Organizată pentru copiii aparţinând de 11 minorităţi etnice din România. UPR a trimis în această tabără 9 copii din Soloneţu Nou.

 

11.08.2001, Suceava. Întâlnire de rămas-bun

UPR din Suceava organizează o ultimă întâlnire cu pr. J. Strzelecki care, după îndeplinirea unei misiuni de şase ani, a fost rechemat în Polonia.

 

12.09.2001, Bucureşti. Conferinţa „Specificul comunităţilor poloneze din Europa de Sud-Est"

Conferinţă susţinută la Casa Polonă de prof. Urszula Kaczmarek de la Institutul de Ştiinţă a Culturii de pe lângă Universitatea „Adam Mickiewicz" din Poznań. Conferenţiarul a prezentat situaţia comunităţilor poloneze din Ungaria, Cehia, România şi Bulgaria. În calitate de invitaţi de onoare participă directorul Institutului Polonez din Bucureşti, Roland Chojnacki, şi consilierul Ambasadei RP în România, Mieczysław Olender.

 

14-16.09.2001, Suceava, Soloneţu Nou. Zilele Culturii Polone în România

A treia ediţie a manifestărilor cultural-ştiinţifice iniţiate în 1999 şi patronate de consulul RP în România, K. Jurczak. Acţiuni realizate: simpozion ştiinţific internaţional; spectacole; expoziţii; liturghie concelebrată de mai mulţi preoţi (toate desfăşurate la Suceava), excursie; liturghie şi spectacol la Soloneţu Nou.

Simpozionul ştiinţific internaţional. Desfăşurat pe două secţiuni (istorie; filologie şi etnografie) sub deviza „Polonezi şi români - pe drumul cunoaşterii reciproce", cu participarea a 15 specialişti din Polonia şi România.

Spectacole. Trupa teatrală „Okno" din Supraśl (Polonia) a prezentat spectacolul „Povestea de dragoste a lui Perlimplin şi a Belisei" (F.G. Lorca). Spectacolul coregrafico-folcloric intitulat „Împreună" a fost oferit de Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu" (Suceava), Ansamblul Studenţesc de Cântece şi Dansuri „Katowice" al Universităţii Sileziene, Ansamblul „Mała Pojana" (Poiana Micului) şi Ansamblul „Sołonczanka" (Soloneţu Nou).

În ultima zi a manifestărilor, la Casa Polonă din Soloneţu Nou evoluează ansamblul „Katowice", ansamblul „Sołonczanka" şi trupa teatrală „Okno".

Expoziţii. La Muzeul Naţional al Bucovinei (Suceava) au fost vernisate două expoziţii de fotografii: „Oameni şi locuri", cu fotografii realizate în jud. Suceava în luna iulie 2001 de studenţii Academiei de Arte Frumoase din Katowice; „România prin ochii tinerilor polonezi", cu fotografii realizate în 2001 de către studenţii de la Cercul Ştiinţific al Istoricilor Universităţii Jagiełłone.

La Casa Polonă din Suceava a fost organizată o expoziţie de sculpturi realizate de artistul polon Bolek Majerik din Pleşa, o expoziţie de fotografii din colecţia UPR, publicul putând să vadă şi picturile şi desenele de la expoziţia vernisată pe 11 iulie 2001, lucrări realizate de studenţii Academiei de Arte Frumoase din Katowice.

Sf. Liturghie de la Suceava (15 septembrie) a fost concelebrată de pr. prelat Jerzy Pawlik din Katowice, pr. K. Kotylewicz din Poiana Micului, pr. Johann Proschinger din Suceava, pr. Jarosław Staszewski de la „Towarzystwo Chrystusowe" din Poznań şi preotul vicar Marius Bucevschi.

În ultima zi a manifestărilor (16 septembrie), la Soloneţu Nou are loc Sf. Liturghie concelebrată de prelatul Jerzy Pawlik şi pr. paroh Julian Kropp.

 

27.10.2001, Bucureşti. 10 ani de la înfiinţarea Clubului Seniorilor

UPR din capitală sărbătoreşte 10 ani de la înfiinţarea acestui club, a cărui fondatoare şi preşedintă a fost în perioada 1991-2001 Jadwiga Miklaszewska. La ceremonie participă, în calitate de oaspeţi de onoare, ambasadorul Michał Klinger şi soţia sa, consulul K. Jurczak, deputatul J. P. Babiaş.

 

Octombrie-noiembrie 2001, Rymanów Zdrój (Polonia). Tabără de odihnă şi recreere

Organizată timp de 2 săptămâni de către filiala din Rzeszów a Asociaţiei „Wspólnota Polska" pentru un grup de copii din Gura Humorului, Soloneţu Nou, Suceava, trimişi de UPR sub supravegherea profesoarei Elżbieta Wieruszewska.

 

Noiembrie 2001, Suceava. Concursul Naţional de Recitare Adam Mickiewicz - „Kresy"

Participă 48 de concurenţi, organizaţi pe 3 categorii de vârstă: până la 12 ani; între 12 şi 16 ani; peste 16 ani. Premiul I la ultima categorie a fost obţinut de Janina Hahula din Suceava, premiile II şi III fiind obţinute de Mirela Marmeliuc din Moara şi Antonela Dziurkowski din Gura Humorului. Janina Hahula şi Antonela Dziurkowski au fost desemnate să reprezinte UPR la faza finală a Concursul Laureaţilor, desfăşurat în mod tradiţional la Białystok în luna decembrie.

 

09-11.11.2001, Păltinoasa, Cacica, Pleşa, Soloneţu Nou, Poiana Micului. Ziua Independenţei Poloniei

Ambasadorul şi consulul RP acreditaţi la Bucureşti, Michał Klinger şi M.B. Sekała, întreprind o vizită în principalele localităţi sucevene locuite de polonezi, în vederea asistării la festivităţile organizate în cinstea zilei de 11 Noiembrie. Program muzical-coregrafic şi folcloric susţinut de copiii şi tinerii Asociaţiilor UPR, cu participarea ansamblurilor „Mała Pojana" şi „Sołonczanka", numeroase discuţii nonformale cu membrii comunităţilor polone.

 

18.11.2001, Bucureşti. Ziua Independenţei Poloniei

Gustaw Majorek conferenţiază la Casa Polonă despre semnificaţia zilei de 11 Noiembrie 1918, realizând un periplu al istoriei contemporane a Poloniei. În calitate de înalţi oaspeţi sunt prezenţi ambasadorul RP la Bucureşti, Michał Klinger, şi consilierul Ambasadei, Krzysztof Lewandowski.

 

23.11.2001, Bucureşti. Conferinţă pe tema alegerilor parlamentare din Polonia

Andrzej Nowakowski din Wadowice (Polonia) conferenţiază la Casa Polonă din Bucureşti pe tema rezultatelor alegerilor din septembrie 2001 pentru Senat şi Seim, comparând autonomia teritorială din România cu cea din Polonia.

 

08.12.2001, Suceava. Ziua Minorităţilor Naţionale din România

În partea formală a manifestării, desfăşurată la Casa Polonă din Suceava, Vladimir Hapenciuc, expert teritorial din Suceava al Departamentului pentru Relaţii Interetnice, dă citire scrisorii domnului Markó Atilla de la Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Ulterior, în faţa unui numeros public, evoluează 6 ansambluri reprezentând 5 minorităţi naţionale: grupul vocal „Jugendlust" (Forumul Democrat German din Suceava); ansamblul ruşilor lipoveni „Cereşenca" din Lipoveni, jud. Suceava; ansamblul romilor din Gulea (com. Dolhasca, jud. Suceava); „Sołonczanka" din Soloneţu Nou (UPR); grupul de copii ucraineni din Măriţeia Mare, jud. Suceava (Uniunea Ucrainenilor din România) şi grupul vocal „Svecruhe" din Suceava (Uniunea Ucrainenilor din România).

 

24.12.2001, Bucureşti. Împărţirea cu opłatek

Membrii Asociaţiei UPR Bucureşti îi au ca invitaţi de onoare la acest obicei tradiţional polonez pe părintele Franciszek Bąk, sosit special din Stanislawów (astăzi Ivano Frankivsk, Ucraina), şi pe consulul M.B. Sekała cu familia. Pr. Franciszek Bąk oficiază Sf. Liturghie de la miezul nopţii din ajunul Crăciunului, Sf. Liturghie de Crăciun şi de Sf. Ştefan.

 

27.12.2001, Suceava. Împărţirea cu opłatek

Desfăşurată la Casa Polonă, cu participarea membrilor comunităţii polone din localitate, a pr. Dumitru Pătraşcu, decan de Bucovina, a pr. Johann Proschinger şi a pr. vicar Marius Bucevschi.

 

Decembrie 2001, Białystok, Polonia. Concursul Internaţional de Recitare Adam Mickiewicz - „Kresy"

UPR este reprezentată la cea de-a X-a ediţie a acestui concurs de către Janina Hahula din Suceava şi de Antonela Dziurkowski din Gura Humorului, însoţite de profesoara Elżbieta Wieruszewska.