Minoritatea polonă 1996

07.01.1996, Siret. Datină religioasă polonă

La „Dom Polski" din Siret are loc întâlnirea tradiţională pentru împărţirea cu opłatek. În calitate de invitaţi speciali participă pr. Jacek Strzelecki, capelanul polonezilor din Bucovina, şi J. P. Babiaş, preşedintele UPR.

 

26.01.1996, Suceava. Şedinţă a conducerii centrale a UPR

A fost aprobată darea de seamă financiară pentru anul 1995 şi acţiunea de reorganizare a activităţii publicaţiei „Polonus". La şedinţă a participat, în calitate de invitat special, consulul RP la Bucureşti, Kazimierz Jurczak.

 

26.01.1996, Suceava. Festival de obiceiuri tradiţionale poloneze

Iniţierea festivalului de obiceiuri tradiţionale poloneze de Crăciun şi Anul Nou (26-28 ianuarie 1996), început la Casa Polonă din Suceava cu spectacolul „O, stea a Betleemului", scenariul şi regia de Anna Mamulski.

 

27.01.1996, Soloneţu Nou. Festival de obiceiuri tradiţionale poloneze

Acelaşi spectacol este repetat la Casa Polonă din localitate. Ansamblul „Sołonczanka" prezintă o serie de obiceiuri şi tradiţii poloneze de Anul Nou, pe baza unui scenariu realizat de Anna Zielonka. Etnici poloni din Gura Humorului şi Păltinoasa evocă Naşterea Domnului, pe baza unui scenariu realizat de Zofia Szczur. Copiii poloni din Cacica, pregătiţi de Zofia Dwornikowska, prezintă un program de obiceiuri poloneze legate de Crăciun şi Anul Nou. Ansamblul „Mała Polana" şi copiii polonezi din Vicşani, pregătiţi de Mirela Ioniţă, prezintă o serie de colinde. Ansamblul din Siret condus de Ana Mocrei oferă publicului o punere în scenă a Naşterii Domnului şi colinde.

 

27.01.1996, Moara. Scenetă religioasă

Copiii ce învaţă limba polonă cu Malgorzata Iwaniec prezintă la şcoala din localitate „Naşterea Domnului" (scenariu realizat de Joanna şi Jan Kulmow).

 

28.01.1996, Gura Humorului. Spectacol cu obiceiuri tradiţionale poloneze

Spectacol axat pe prezentarea obiceiurilor tradiţionale poloneze de Crăciun şi Anul Nou, realizat de un grup de tineri din localităţile sucevene Păltinoasa şi Gura Humorului.

 

28.02.1996, Bucureşti. Emisiune radiofonică

Preşedintele Uniunii Polonezilor din România, J. P. Babiaş, discută, în cadrul unei întâlniri realizate de conducerea Societăţii de Radio cu reprezentanţii Consiliului pentru Minorităţi Naţionale, despre rolul mijloacelor de informare în masă în satele locuite de reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din România.

 

09.03.1996, Siret. Aniversarea a 625 de ani de la înfiinţarea primei episcopii romano-catolice din Moldova

Pe data de 9 martie 1371, călugărul franciscan Andrzej din herbul (neamul) polonez Jastrzębiec a fost sfinţit ca episcop de Siret. La acest jubileu participă un grup de aproximativ 300 de persoane reprezentând comunităţile poloneze din Bucureşti, Constanţa, Iaşi şi din judeţul Suceava, condus de preşedintele UPR, Johan Peter Babiaş, şi de vicepreşedinţii Wilhelm Jakimovschi şi Bogdan Polipciuc. În calitate de oaspeţi speciali au participat la manifestare Bogumił Luft, ambasadorul Poloniei la Bucureşti, consulul K. Jurczak şi Beata Podgórska, secretar II al Ambasadei, nunţiul apostolic din România Janusz Bolonek.

 

09.03.1996, Siret. Spectacol coregrafic

Desfăşurat sub genericul My - tutaj 1371-1996 („Noi suntem aici 1371-1996"), pregătit de membrii Caselor Polone din Siret, Suceava şi Soloneţu Nou, text şi aranjament Franciszek Mamulski.

 

09.03.1996, Suceava. Diplomaţi poloni la Suceava

Casa Polonă din Suceava este vizitată de Bogumił Luft, ambasadorul Poloniei la Bucureşti, şeful departamentului consular al ambasadei Poloniei din Bucureşti K. Jurczak, Beata Podgórska, secretar II al Ambasadei, nunţiul apostolic din România Janusz Bolonek, episcopul ordinarius de Iaşi Petru Gherghel. S-a discutat despre proiectele de viitor ale UPR.

 

09.03.1996, Suceava. Vizita unor ierarhi poloni

Episcopul Kazimierz Nycz din Cracovia şi prelatul Jerzy Pawlik, delegat al Episcopatului Poloniei pentru ţările Europei Centrale şi de Răsărit (fostul bloc al ţărilor socialiste), vizitează Casa Polonă. Discuţii despre problemele UPR şi activitatea pastorală din comunele poloneze ale judeţului Suceava.

 

10.03.1996, Moara. Înalţi ierarhi la Moara

Nunţiul apostolic din România Janusz Bolonek şi episcopul ordinarius de Iaşi Petru Gherghel au vizitat biserica parohială din localitate (preot paroh J. Strzelecki), unde au participat la liturghia specifică Postului Mare, iniţiată în Polonia la începutul sec. al XVIII-lea. Program artistic pregătit de profesoara Małgorzata Iwaniec şi realizat de copii din Moara, privitor la întemeierea aşezărilor poloneze din Moara.

 

10.03.1996, Poiana Micului. Vizita unor înalţi ierarhi

Nunţiul apostolic din România Janusz Bolonek şi episcopul ordinarius de Iaşi Petru Gherghel au vizitat biserica parohială din localitate, unde au celebrat o liturghie împreună cu preotul paroh Kazimierz Kotylewicz.

 

23.03.1996, Bucureşti. Alegeri pentru conducerea filialei locale a UPR

Dare de seamă pentru activitatea asociaţiei pentru perioada martie 1993 - martie 1996. Invitat special: K. Jurczak, consul al Poloniei la Bucureşti. Este aleasă următoarea conducere: Bogdan Polipciuc - preşedinte; Teresa Maiorescu - vicepreşedinte; Maria Henter - secretar; Ştefan Valascuc - casier.

 

21-27.04.1996, Sejny (voievodatul Suwałki, Polonia). Simpozion ştiinţific internaţional

Zofia Mracica reprezintă Uniunea Polonezilor din România la simpozionul internaţional dedicat istoriei şi culturii Bucovinei, organizat de Fundaţia „Pogranicze".

 

25.04, 29.04, 01.05.1996, Bucureşti. Coaliţia electorală „Alianţa Minorităţilor"

Iniţierea, în urma diligenţelor preşedintelui filialei UPR Bucureşti, Bogdan Polipciuc, a acestei coaliţii electorale (organizaţiile locale ale polonezilor, albanezilor, bulgarilor, maghiarilor şi evreilor din capitală), în vederea participării la alegerile electorale locale. S-a decis depunerea candidaturii doamnei Danuta Roman pentru funcţia de consilier al Consiliului Sectorului 1 Bucureşti.

 

28.04.1996, Bucureşti. Plecarea părintelui Honoriusz Glensk

Ceremonie de despărţire organizată cu această ocazie, la care ia parte comunitatea romano-catolică poloneză din Bucureşti.

 

28.04.1996, Bucureşti. Manifestarea ştiinţifică „Minorităţile naţionale şi dezvoltarea economică"

Danuta Roman, din partea Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski", prezintă referatul „Minorităţile naţionale ca factor dinamizator al dezvoltării economice" la Forumul Colaborării Economice al Oamenilor de Afaceri din Regiunea Mării Negre. Manifestarea ştiinţifică, cu tema sus-menţionată, s-a desfăşurat în Sala Drepturilor Omului a Palatului Parlamentului din Bucureşti.

 

Mai 1996, Jastrowie (Polonia). Festivalul Folcloric Internaţional „Întâlniri Bucovinene" (Bukowińskie Spotkania)

Ansamblul „Mała Pojana" din Poiana Micului, condus de Michał Kucharek, participă la a VII-a ediţie a acestui festival, cu programul Mama mi nie pozwala („Mama nu-mi dă voie").

 

07-08.05.1996, Bucureşti. Şedinţe pe comisii în cadrul Consiliului pentru Minorităţi Naţionale

Irma Bădina, reprezentantă a Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski", a fost aleasă secretar al Comisiei pentru probleme social-economice.

 

14.05.1996, Suceava. Vizita preşedintelui Poloniei

Preşedintele Republicii Polone, Aleksander Kwaśniewski, vizitează Casa Polonă din Suceava, fiind întâmpinat de preşedinta filialei din Suceava a UPR, Stanislawa Jakimowski, preşedintele UPR, J. P. Babiaş, şi un grup de copii. Preşedintele polon notează în Cartea de onoare a Casei Polone: „Pochilam się z szacunkiem nad trudem wielu pokoleń Polaków - mieszkańców rumuńskiej Bukowiny. Wyrażam podziw dla ich przywiązania do polskości, którą zachowali mimo przeciwności losu. Czlonkom „Domu Polskiego" w Suczawie i wszystkim rodakom z Bukowiny skladam życzenia wszelkiej pomyślności" („Mă închin cu respect în faţa trudei multor generaţii de polonezi - locuitori ai Bucovinei româneşti. Îmi exprim uimirea faţă de spiritul polonez păstrat în ciuda sorţii potrivnice. Adresez urări de succes membrilor Casei Polone din Suceava şi tuturor compatrioţilor din Bucovina").

 

14.05.1996, Soloneţu Nou. Vizita preşedintelui Poloniei

Preşedintele Aleksander Kwaśniewski vizitează şcoala, Casa Polonă şi biserica din localitate. El numeşte această localitate „mica Varşovie". Discurs de întâmpinare rostit de J. P. Babiaş, preşedintele UPR.

 

14.05.1996, Bucureşti. Manifestare ştiinţifică

Prof. Ilona Czamańska de la Universitatea din Poznan ţine la Casa Polonă o conferinţă intitulată Rumuńscy przyjaciele Jana III-go Sobieskiego („Prietenii români ai regelui Jan Sobieski al III-lea").

 

21.05.1996, Suceava. Aniversare

Asociaţia Polonezilor „Dom Polski" din Suceava sărbătoreşte 93 de ani de la înfiinţarea Societăţii Poloneze de Lectură şi Ajutor Frăţesc, a cărei continuatoare este.

 

22.05.1996, Păltinoasa şi Gura Humorului. Sosire ajutoare umanitare

Transport cu ajutoare umanitare organizat de Asociaţia Familiilor Catolice din Lubin (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Lubinie), la iniţiativa doamnei Jadwiga Maszorek, care a predat limba polonă în aceste localităţi în perioada 1993-1995.

 

30.05.1996, Iaşi. Alegeri pentru conducerea filialei locale a UPR

Adunare Generală extraordinară de alegere a conducerii Asociaţiei „Dom Polski" din Iaşi. Sunt aleşi Gabriela Curuţ (preşedinte), Dan Mihăilescu (secretar) şi Fryderyk Kluska (casier).

 

02.06.1996, jud. Suceava. Participare UPR la alegerile locale

Uniunea Polonezilor din România a obţinut un mandat de consilier judeţean (Wilhelm Jakimowski, Consiliul Judeţean Suceava) şi trei mandate de consilieri locali în localităţile sucevene Poiana Micului (Łukasz Lechocki, Consiliul Local al com. Mănăstirea Humorului), Soloneţu Nou (Bronisława Piotrowska, Consiliul Local al com. Cacica) şi Vicşani (Vladimir Pelcer, Consiliul Local al com. Muşeniţa).

 

17.06.1996, Suceava. Festivitate de acordare a calităţii de membru de onoare al Asociaţiei Polonezilor din Suceava

Primesc această calitate următoarele persoane din Polonia: Małgorzata Iwaniec, profesoară de limbă polonă la Moara, Anna Mamulska, profesoară de limba polonă la Moara şi Suceava, Franciszek Mamulski, redactor la publicaţia „Polonus", şi J. Strzelecki, preot paroh la Moara.

 

23.06.1996, Constanţa. Emisiune TV

Barbara Breabăn, preşedinta Asociaţiei „Dom Polski" din localitate, prezintă activitatea Casei Polone în cadrul unei emisiuni de la televiziunea locală.

 

26.06.1996, Suceava. Liceeni polonezi la Suceava

25 de liceeni din Varşovia sosesc în judeţul Suceava în scopul vizitării monumentelor de arhitectură bisericească ortodoxă. Sunt primiţi în mod oficial de către conducerea Asociaţiei Polonezilor din Suceava.

 

31.08.1996, Suceava. Şedinţă generală a UPR

Condusă de preşedintele J. P. Babiaş, cu participarea preşedinţilor Asociaţiilor Polonezilor din România. Consulul Poloniei în România, K. Jurczak, este prezent în calitate de invitat special. Au fost discutate următoarele probleme: activitatea UPR; rezultatele alegerilor locale din 2 iunie 1996; programarea unor acţiuni ale asociaţiilor UPR pentru trimestrul IV al anului 1996; activitatea ziarului „Polonus". Sunt desemnaţi în calitate de candidaţi  la funcţia de deputat  în  Parlamentul României la alegerile din 3 noiembrie 1996 Danuta Roman pentru circumscripţia electorală Bucureşti şi Johan Peter Babiaş pentru circumscripţia electorală Suceava.

 

August 1996, Poiana Micului, Pleşa, Soloneţu Nou, Cacica, Păltinoasa. Cercetări etnografice

Un grup de studenţi, membri ai Cercului Ştiinţific de Etnologie de pe lângă Catedra de etnologie de la Universitatea din Wrocław, condus de profesorul Eugeniusz Kłosek, continuă cercetările etnografice (declanşate în decembrie 1994) asupra comunităţilor poloneze din aceste localităţi.

 

01.09.1996, Gura Humorului. Început de misiune religioasă

Ştefan Babiaş, cu ascendenţă poloneză, născut la Vicşani-Ruda (jud. Suceava) pe data de 29.04.1960, devine parohul parohiei romano-catolice din localitate.

 

01.09.1996, Soloneţu Nou. Început de misiune religioasă

J. Strzelecki, originar din Polonia, devine parohul parohiei romano-catolice din localitate.

 

17-19.09.1996, Bucureşti. Vizita ministrului Apărării Naţionale al Republicii Polone

Ministrul Stanisław Dobrzański se întâlneşte cu premierul Nicolae Văcăroiu, cu ministrul apărării Gheorghe Tinca, cu preşedinţii Comisiilor de apărare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Petre Roman şi Radu Timofte, şi cu Bogumił Luft, ambasadorul Poloniei la Bucureşti. Se discută despre cooperarea bilaterală şi regională dintre România şi Polonia în cadrul programului „Parteneriatul pentru Pace" şi despre conlucrarea dintre cele două state în vederea obţinerii calităţii de membre NATO.

 

19.09.1996, Bucureşti. Cetăţeni români decoraţi cu un înalt ordin polon

La Ambasada Poloniei are loc ceremonia decorării cu Crucea de Krzyżami Kawalerskimi Orderu Zaslugi Rzeczypospolitej Polskiej („Cavaler al Ordinului pentru Merite Deosebite al Republicii Polone") a unor cetăţeni români care au participat la acţiunea de ajutorare a refugiaţilor civili şi militari polonezi, sosiţi pe teritoriul României după 17 septembrie 1939. Ambasadorul Bogumił Luft şi ministrul apărării din Polonia Stanisław Dobrzański i-au decorat pe următorii cetăţeni români: Ioana Kolias, Constantin Lupescu, Dumitru Muster, Nicolae Trokany, Aurel Savin.

 

19.09.1996, Bucureşti. Expoziţie foto

La Ambasada Poloniei este organizată expoziţia „File din Istoria Prieteniei Polono-române, în Vremuri de Pace şi Război", cu exponate din colecţiile Muzeului de Istoria Fotografiei din Cracovia.

 

19.09.1996, Bucureşti. Conferinţă susţinută de istorici poloni

La Casa Polonă are loc o întâlnire dintre membrii comunităţii polone din capitală şi patru istorici din Polonia: Andrzej Ciubiński, Janusz Żarkowski, Joanna Gierowski (Academia de Ştiinţe a Poloniei) şi Henryk Bułhak (de la Biblioteca Naţională din Varşovia). Aceştia au conferenţiat despre stadiul cercetărilor relaţiilor moldo-polone şi polono-române în universităţile şi instituţiile de cercetare din Polonia.

 

22.09.1996, Grodno (Belarus). Dar simbolic al polonezilor din Bucureşti

Asociaţia din Bucureşti a UPR trimite un crucifix de argint primei şcoli poloneze din Belarus, folosit în această zi de începere a anului şcolar.

 

23-28.09.1996, Varşovia şi Toruń (Polonia). Întâlniri cu conducerea Asociaţiei „Wspólnota Polska"

O delegaţie a filialei UPR din Bucureşti, compusă din preşedintele Bogdan Polipciuc, vicepreşedintele Teresa Maiorescu, Irena Petrică şi Danuta Roman, se întâlneşte la Varşovia cu Agnieszka Bogucka, vicedirector şi trezorier al Asociaţiei „Wspólnota Polska". Sunt discutate problemele cooperării între această organizaţie şi UPR. La Toruń, delegaţia din Bucureşti se întâlneşte cu conducerea filialei Kujawy-Pomerania a Asociaţiei „Wspólnota Polska". Se încheie un protocol de colaborare pentru anul 1997, care prevedea schimb de copii în tabere, participarea tinerilor poloni din Bucureşti la atelierele artistice din Toruń şi din împrejurimi, sosirea unor conferenţiari din acest oraş la Bucureşti.

 

18.10.1996, Moara. Inaugurarea cabinetului de limba polonă

La Şcoala Generală din localitate a fost organizată o festivitate consacrată acestui eveniment, la care au fost prezenţi consulul Poloniei la Bucureşti K. Jurczak şi înalţi oaspeţi din Polonia: prelatul Jerzy Pawlik, Maciej Cholewiński, directorul Întreprinderii de Comerţ Exterior „Kolmex" din Varşovia, şi Wiesława Filipowska, directorul Liceului nr. 4 din Varşovia.

 

20.10.1996, Constanţa. Întâlnirea interetnică „Mugurii Frăţiei Dobrogene"

Ansamblul de cântece al Casei Polone din Bucureşti prezintă un recital la această manifestare culturală organizată de către Opera din Constanţa.

 

24.10.1996, Bucureşti. Manifestarea culturală „Tradiţii Culturale şi Influenţe Reciproce Româno-Polone"

În cadrul manifestării organizate la Muzeul Naţional din Bucureşti, Anca Apateian şi Adrian Mociulski, tineri pianişti de la Casa Polonă din Bucureşti, interpretează compoziţii din opera lui Fryderyk Chopin. La manifestare participă consulul Poloniei K. Jurczak şi secretarul II al Ambasadei polone, Beata Podgórska.

 

03.11.1996, Bucureşti. UPR în Parlamentul României

După numărarea voturilor, Johan Peter Babiaş obţine un mandat de deputat, în calitate de reprezentant al UPR (UPR a primit 1842 de voturi, adică 0,02%). Babiaş a făcut parte din Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii publice.

 

04.11.1996, Bucureşti. Vizita unui senator din Polonia

Senatorul Stanisław Kucharski se întâlneşte cu comunitatea polonă din Bucureşti la Casa Polonă. Se discută despre realizările organizaţiei bucureştene a UPR, despre situaţia diasporei poloneze şi despre situaţia politico-economică din Polonia.

 

09.11.1996, Bucureşti. Manifestare artistică

Ansamblul artistic din Cacica (jud. Suceava) oferă un spectacol la Ambasada polonă din Bucureşti.

 

11.11.1996, Bucureşti. Sărbătorirea Zilei Independenţei Poloniei

Festivitatea se desfăşoară la Ambasada Poloniei din Bucureşti, cu participarea membrilor conducerii centrale şi a conducerilor filialelor teritoriale ale UPR.

 

12-15.11.1996. Vizita preşedintelui UPR, deputatul J. P. Babiaş, în Polonia

Parlamentarul român antamează o serie de acţiuni de colaborare, pentru anul 1997, cu diverse personalităţi din Polonia. În discuţiile cu Adam Struzik, mareşalul Seimului Republicii Polone, şi cu senatorul Jan Sęk, preşedinte al Comisiei pentru emigraţie şi polonezii din diasporă, s-a abordat problema cooperării dintre UPR şi Senatul Republicii Polone. La întâlnirea cu Zdisław Rapacki, directorul Biroului de relaţii internaţionale al Cancelariei Preşedintelui R. Polone, a fost abordată problema ajutării polonezilor din România de către instituţia prezidenţială din Polonia. J. P. Babiaş şi Andrzej Mickiewicz, director de cabinet în Consiliul de Miniştri, au discutat despre posibilitatea obţinerii, prin mijloace şi acţiuni economice, a autonomiei materiale de către UPR.

La întâlnirea cu Andrzej Stelmachowski, preşedintele Asociaţiei „Wspólnota Polska", şi cu colaboratorii săi - Andrzej Chodkiewicz, membru al Comitetului de conducere şi Agnieszka Bogucka, trezorier - s-a discutat despre cooperarea dintre UPR şi această asociaţie în domeniul organizării unor tabere şcolare în Polonia pentru copiii poloni din România, al culturii şi al investiţiilor.

La întâlnirea cu Andrzej Krawczyk, preşedintele Fundaţiei „Pomoc Polakom na Wschodzie" („Ajutorarea Polonezilor din Răsărit"), şi cu Krystyna Lachowicz, vicepreşedinta acestei organizaţii, a fost abordată problema colaborării acestei fundaţii cu revista „Polonus".

În convorbirea purtată cu Krzysztof Cwetsch, directorul Departamentului de Colaborare cu Comunităţile Poloneze (din afara Poloniei), de la Ministerul Culturii şi Artelor, s-a discutat despre participarea ansamblurilor artistice ale polonezilor din România la manifestările culturale din Polonia din anul 1997.

J. P. Babiaş s-a mai întâlnit cu Maciej Cholewiński, directorul Întreprinderii de Comerţ Exterior „Kolmex" din Varşovia, sprijinitoare (sponsor) a acţiunilor UPR, cu pr. general Andrzej Michałik, dispus să investească în România, şi cu Janusz Gacmanga, directorul Întreprinderii KOPEX din Katowice.

La întâlnirea cu Mirosław Jaworski, director al „Caritas"-ului Arhidiecezei Varşovia, a fost încheiată o înţelegere privitoare la schimbul de copii şi tineri în cadrul unor tabere şi la dotarea Casei Polone din Soloneţu Nou (jud. Suceava).

 

02.12.1996, Bucureşti. Revendicarea Casei Polone din Suceava

Johan Peter Babiaş, reprezentantul UPR în Parlamentul României, se întâlneşte cu preşedintele Curţii Supreme de Justiţie şi pune problema revendicării clădirii Casei Polone din Suceava.

 

08-09.12.1996, Suceava, Voroneţ, Cacica, Soloneţu Nou (jud. Suceava). Contacte economice româno-polone

O delegaţie a Ministerului Industriilor şi Comerţului din Polonia soseşte în Suceava într-o misiune de recunoaştere şi de stabilire a unor contacte economice. Delegaţia a fost însoţită de K. Jurczak, consulul Poloniei în România, şi de deputatul J. P. Babiaş, preşedintele UPR.

 

29.12.1996, Suceava. Datină tradiţională poloneză

Membrii Casei Polone din Suceava se întâlnesc pentru împărţirea cu opłatek.