Minoritatea polonă 2000

 

18.01.2000, Constanţa. Emisiune radio închinată lui Władysław Reymont

Emisiunea a fost realizată la Radio Constanţa de către Barbara Breabăn, preşedinta Asociaţiei UPR din Constanţa, în cadrul programului „Interferenţe culturale".

 

22.01.2000, Bucureşti. Ziua Bunicii şi a Bunicului

Sărbătorită la UPR Bucureşti, cu participarea ambasadorului RP la Bucureşti, Michał Klinger, a consulului Marian Borys Sekała şi a altor diplomaţi poloni acreditaţi în România.

 

22.01.2000, Zielona Góra (Polonia). Adunare de alegere a conducerii Asociaţiei „Wspólnota Bukowińska"

Wilhalm Skibiński este ales preşedinte, în calitate de vicepreşedinte fiind alese Teresa Kamińska din Nowa Sól şi Jadwiga Parecka din Brzeżnica.

 

30.01.2000, Cacica. Înfiinţarea organizaţiei de tineret de pe lângă UPR

La şedinţa de constituire participă preşedinta Asociaţiei „Dom Polski" Cristina Cehaniuc şi Marian Schulz, profesorul de limba polonă din Cacica. Ingrid Dziurkowski este aleasă în calitate de preşedintă, în calitate de vicepreşedinte fiind ales Gabriel Tcaci, Monika Nawrocka devenind secretar, iar Teodora Kuczyńska, trezorier.

 

09-10.02.2000, Soloneţu Nou, Cacica, Suceava. Vizita unor organizaţii umanitare poloneze

Joanna Czechowska şi Grzegorz Hajduk de la Biroul regional din Cracovia al organizaţiei Acţiunea Umanitară Poloneză, Ewa Lipska şi Beata Badowicz de la Misiunea Medicală Poloneză vizitează comunităţile poloneze din aceste localităţi. Sunt sondate nevoile de asistenţă medicală (nu numai pentru etnicii polonezi!) şi de organizare a unor tabere de vacanţă.

 

24.02.2000, Bucureşti. Vizita senatorului Mieczysław Janowski

Omul politic polon, însoţit de consilierul consular K. Jurczak, vizitează „Dom Polski" din Bucureşti şi semnează în Cartea de onoare. Discuţii privitoare la istoricul organizaţiilor polonezilor din România şi la reformele din Polonia.

 

26.02.2000, Bucureşti. Seară culturală Mihai Eminescu

Desfăşurată la Casa Polonă din Bucureşti, cu participarea tineretului UPR din capitală şi a unor oaspeţi de la YMCA. Au fost recitate poezii din creaţia eminesciană, în original şi în traducere polonă. Vicepreşedintele UPR Bogdan Polipciuc recită poezia „Glossă" în traducere polonă, creaţie proprie.

 

05.03.2000, Suceava. Tradiţii religioase polone

La Casa Polonă din Suceava se sărbătoreşte zapusty (începutul Postului Mare). Emmanuela Wawrik, Ingrid Dziurkowski şi Janina Hahula prezintă obiceiuri şi tradiţii poloneze specifice Postului Mare, iar Elżbieta Wieruszewska prezintă un fragment ilustrativ sub acest aspect din romanul „Ţăranii" de Władysław Reymont. În conformitate cu tradiţia bucovineană a cooperării interetnice, la întâlnire participă şi oaspeţi de la Forumul Democrat German din Suceava.

 

05.03.2000, Bucureşti. Conferinţa „Ecumenismul - problemă contemporană"

Ambasadorul RP în România, Michał Klinger, conferenţiază pe această temă în faţa membrilor Asociaţiei UPR din capitală.

 

08.03.2000, Bucureşti. Vizita ambasadorului RP în România

Ambasadorul Michał Klinger vizitează Casa Polonă din Bucureşti şi poartă o discuţie amplă cu Bogdan Polipiciuc, vicepreşedintele UPR, şi cu Gustaw Majorek, redactor al publicaţiei „Polonus". Diplomatul polon emite aprecieri interesante la adresa polonezilor din jud. Suceava („compatrioţii bucovineni au păstrat cultura poloneză în stare pură, atât de interesantă, încât e greu de întâlnit chiar în Polonia"). Discuţii ample privitoare la emiterea „Cartei polonezului" (Karta Polaka) de către guvernul polon (pentru etnicii polonezi din alte state, care au altă cetăţenie decât cea polonă), la recunoaşterea reciprocă de către România şi Polonia a diplomelor de studii şi la posibilităţile de cooperare dintre cele două state în domeniile economic, cultural, al plăţii pensiilor şi al asistenţei medicale.

 

16-30.03.2000, Soloneţu Nou. Anchetă sociologică

Realizată în cadrul comunităţii poloneze, în scopul redactării unei lucrări de licenţă, de către Adrian Maćkiewicz de la Universitatea „Mikołaj Kopernik" din Toruń. La anchetă participă şi Dariusz Szczęnski, student în anul III la Universitatea Pedagogică din Cracovia.

 

02.04.2000, Bucureşti. „Tradiţii poloneze la Cernăuţi şi Lwów"

Manifestare culturală organizată de către UPR Bucureşti. Doamnele M. Lisecka, J. Formagiu şi J. Niedzielska prezintă amintiri personale despre comunitatea poloneză din Cernăuţiul interbelic. Bogdan Polipciuc, vicepreşedintele UPR, prezintă impresiile sale de călătorie din Lwów (astăzi Lviv, Ucraina), însoţite de fotografii.

 

13.04.2000, Bucureşti. Vizita soţiei ambasadorului RP în România

La Casa Polonă are loc întâlnirea dintre membrii Clubului Seniorilor din cadrul Asociaţiei UPR şi dr. Katarzyna Prot-Klinger, soţia ambasadorului Michał Klinger.

 

14.04.2000, Bucureşti. Întâlnirea Clubului Oamenilor de Afaceri „Polonia-România"

Stanisław Kapusta, expert pe lângă Ambasada RP în România, prezintă date statistice privitoare la economia Poloniei în 1999 şi la schimburile comerciale polono-române din acel an. UPR este reprezentată de către Bogdan Polipciuc, Anca Stroescu şi M. Ludu.

 

15.04.2000, Bucureşti. Inaugurarea Cercului Artistic al Tinerilor

Manifestarea culturală patronată de UPR Bucureşti s-a desfăşurat sub egida „Primăvara şi iubirea". Expozeuri literare consacrate dragostei, recitare de versuri în limbile polonă, română, italiană, franceză, spaniolă şi audiţie muzicală. Marlena Solak de la Consulatul RP din Bucureşti şi membrii YMCA din România participă în calitate de invitaţi de onoare.

 

22.04.2000, Bucureşti. Ziua Pământului

Cu această ocazie, teatrul „Masca" organizează în parcul Cişmigiu un spectacol muzical-coregrafic, la care au luat parte coruri şi ansambluri de dansuri ale unor minorităţi naţionale. UPR Bucureşti a fost reprezentată de corul de copii.

 

03.05.2000, Bucureşti. Ziua Naţională a Poloniei

UPR Bucureşti organizează un spectacol muzical-coregrafic şi de recitare de poezii, cu tematică adecvată momentului.

 

03.05.2000, Cacica. Ziua Naţională a Poloniei

Deoarece Ziua Constituţiei a coincis în acest an cu sărbătoarea Maicii Domnului - Regina Poloniei, preotul paroh Julian Kropp din Cacica organizează mai întâi o rugăciune comună în sanctuarul Sfintei Maria din localitate, apoi un pelerinaj la Soloneţu Nou. Pelerinii sunt aşteptaţi în această localitate de enoriaşii poloni, în frunte cu pr. J. Strzelecki.

 

04-05.05.2000, Suceava. Vizita unei delegaţii din Polonia

Membrii Asociaţiei UPR Suceava se întâlnesc cu o delegaţie formată din doi deputaţi în Seimul de la Varşovia (Jerzy Polaczek şi Jan Rzemełka), trei reprezentanţi de la Consulatul Onorific al României din Gdynia, însoţiţi de consulul onorific A.C. Borzyński, oameni de afaceri. Discuţii referitoare la activitatea Asociaţiei UPR Suceava. Delegaţia poloneză a sosit în România la invitaţia Prefecturii jud. Suceava.

A doua zi, delegaţia poloneză participă la o întâlnire cu prefectul Vasile Ilie, care prezintă potenţialul economic al jud. Suceava. UPR a fost reprezentată la discuţii de vicepreşedintele S. Jakimowska.

 

06.05.2000, Suceava. Întâlnire în cadrul programului „Contribuţia minorităţilor naţionale la viaţa culturală din România"

Organizată la Muzeul Naţional al Bucovinei de către Vladimir Hapenciuc, expert al Biroului teritorial Suceava al Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale de pe lângă Guvernul României. Minoritatea polonă din mun. Suceava este reprezentată de preşedinta Asociaţiei UPR Suceava, S. Jakimowska, şi de Józef Milczek. Minoritatea germană a fost reprezentată de Arnold Wamsiedel, care a prezentat contribuţia etnicilor germani la viaţa culturală a Sucevei. Grupul vocal al tineretului Forumului German interpretează cântece populare germane.

 

13.05.2000, Suceava. 10 ani de la reactivarea Asociaţiei Polonezilor din Suceava

Întâlnire organizată de preşedinta Asociaţiei UPR Suceava, S. Jakimowska. Helena şi Franciszek Skokan, seniori ai organizaţiei, şi preotul J. Strzelecki primesc scrisori de mulţumire pentru contribuţia adusă în folosul comunităţii poloneze locale. În calitate de invitaţi de onoare participă J. P. Babiaş, preşedintele UPR, Vladimir Hapenciuc, expert al Biroului teritorial Suceava al Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale de pe lângă Guvernul României, şi Arnold Wamsiedel, reprezentant al comunităţii germane din jud. Suceava.

 

17-25.05.2000, Końskowola (Polonia). Curs de şcolarizare în domeniul agroturismului

Organizat de către Centrul de Consultanţă Agricolă din localitate pentru Ghervazen Longher, M. Staszkowian, A. Zielonka şi A. Revai din Soloneţu Nou.

 

20-21.05.2000, Constanţa. Manifestări culturale în cadrul proiectului „Dobrogea - model etnic multicultural"

Organizate la Clubul Elevilor. UPR Constanţa a prezentat exponate de artă populară polonă (macaturi), un costum popular din zona etnografică Cracovia, cărţi ale scriitorilor polonezi deţinători ai Premiului Nobel şi exemplare din publicaţia „Polonus". Grupul de copii al Asociaţiei a prezentat un program de cântece de vacanţă şi poezii în limba polonă.

 

27.05.2000, Suceava. Examene pentru efectuarea studiilor superioare în Polonia

Desfăşurate pentru prima dată în România. Comisia de examinare a fost prezidat de Bogusław Szymański, directorul Biroulului Schimburilor Internaţionale din Varşovia. Participă tineri polonezi din România şi Republica Moldova (Bălţi şi Chişinău) care urmau să fie admişi în toamnă la institutele de învăţământ superior din Polonia. Sunt declarate admise 14 persoane, dintre care 12 din jud. Suceava, în urma unor examene de limba polonă, matematică, fizică, biologie, istorie, geografie.

 

28.05.2000, Constanţa. Interviu consacrat legăturilor polonezilor din România cu patria-mamă

Apărut în publicaţia „Observator", realizat cu Barbara Breabăn, preşedinta Asociaţiei UPR Constanţa.

 

01.06-31.10.2000, Hanover (Germania). Expo 2000

Polonezii din România au fost reprezentaţi în cadrul pavilionului României de la această expoziţie prin „Duo Dom Polski", compus din Lavinia Mihai (flaut, membră a Asociaţiei UPR Bucureşti) şi Adrian Leon Mociulschi (pian, urmaşul unei familii de nobili polonezi).

 

10.06.2000, Suceava. Faza naţională a concursului de poezie „Maria Konopnicka"

Organizată de UPR sub patronajul ambasadorului RP în România, Michał Klinger. 51 de participanţi (câte 3 din Bucureşti şi Constanţa, 45 din jud. Suceava) evoluează la două categorii de vârstă: până la 15 ani şi peste 15 ani. Concursul a fost distins cu premii oferite de UPR şi ambasada RP din Bucureşti.

 

21-25.06.2000, Jastrowie (Polonia). Bukowińskie Spotkania („Întâlniri Bucovinene")

Ediţia a XI-a a acestui festival folcloric internaţional, organizată de etnograful Zbigniew Kowalski de la Casa de Cultură din Piła (Polonia). Polonezii din România au fost reprezentaţi de ansamblurile „Sołonczanka", condus de Anna Zielonka, şi „Mała Pojana", condus de Agnieszka Polaczek.

 

27.06-02.07.2000, Cacica. Tabără şcolară

Ansamblul de copii „Duet" din Konin (Polonia), condus de Grażyna Kwitkowska, petrece vacanţa în cadrul comunităţii poloneze de aici.

 

03-27.07.2000, Puszczykowo (Polonia). Tabără şcolară

Ministerul Educaţiei din Polonia, Fundaţia „Caritas" a Arhidiecezei Varşovia şi Asociaţia „Wspólnota Polska" din Polonia organizează o tabără pentru 33 de copii de la „Dom Polski" din Suceava şi 13 copii de la „Dom Polski" din Bucureşti.

 

10-21.07.2000, Bucureşti, Soloneţu Nou, Poiana Micului, Păltinoasa, Cacica, Moara. Vizita medicilor de la Misiunea Medicală Poloneză

Grupul de medici polonezi format din Elżbieta Lipska, Sławomir Przybysz, Agnieszka Sobotowska-Siwor, Marek Wypych oferă consultaţii medicale gratuite etnicilor polonezi şi nepolonezi din aceste localităţi.

 

16-23.07.2000, Cacica, Păltinoasa, Poiana Micului, Pleşa, Soloneţu Nou. Examinare posibilităţi agroturistice în jud. Suceava

La iniţiativa Asociaţiei „Wspólnota Polska", o echipă de specialişti în agroturism din Polonia, condusă de ing. Halina Libera, vizitează comunităţile poloneze din aceste localităţi pentru a examina posibilităţile de dezvoltare a agroturismului. Iniţierea localnicilor în problemele legate de marketing, reclamă şi dezvoltarea acestui tip de turism.

 

18-28.07.2000, Cacica. Tabără şcolară

Asociaţia Polonezilor din Cacica, preşedintele UPR, J.P. Babiaş, N. Grudnicki, directorul salinei din Cacica, şi pr. Julian Kropp organizează o tabără de tratament la salina din localitate pentru 10 copii (etnici polonezi) din Bălţi, Republica Moldova.

 

20-30.07.2000, Sibiel (jud. Sibiu). Tabără şcolară interetnică

Participă 9 fete de etnie poloneză din Poiana Micului, alături de copii reprezentând etniile ucraineană, rusă, greacă, armeană, sârbă, slovacă şi romă.

 

21-31.07.2000, Kranevo (Bulgaria). Tabără şcolară interetnică

Un grup de copii reprezentând 17 minorităţi etnice din România îşi petrec vacanţa în această localitate, nu departe de Albena. Se organizează o prezentare a fiecărei minorităţi etnice din România sub deviza „Tineretul minoritar - mesager al propriei etnii". UPR trimite în această tabără două fete din jud. Suceava şi două din Bucureşti.

 

26-30.07.2000. Câmpulung Moldovenesc. Bukowińskie Spotkania („Întâlniri Bucovinene")

Polonezii din România au fost reprezentaţi de ansamblurile „Sołonczanka", condus de Anna Zielonka, şi „Mała Pojana", condus de Agnieszka Polaczek.

 

Iulie 2000, Cacica, Păltinoasa, Poiana Micului, Pleşa, Soloneţu Nou. Vizita unei echipe a studioului Televiziunii Poloneze

Echipa de la studioul din Wrocław al Televiziunii Poloneze, condusă de Lena Kaletowa, realizează un documentar despre polonezii din jud. Suceava şi participă la Câmpulung Moldovenesc la deschiderea Festivalului Folcloric Internaţional „Întâlniri Bucovinene". Preşedintele UPR, J.P. Babiaş, însoţeşte echipa din Polonia.

 

Iulie 2000, Wroniawy (Polonia). Tabără şcolară

Asociaţia „Wspólnota Bukowińska" din Zielona Góra, Inspectoratul Şcolar din Wroniawy şi filiala din Varşovia a Asociaţiei „Wspólnota Polska" organizează o tabără pentru 14 copii poloni din jud. Suceava.

 

11-16.08.2000, Góry Mokre-Przedbórz (voievodatul Łódź, Polonia). Festivalul internaţional de Poezie „Maria Konopnicka"

A IX-a ediţie a acestui festival a inclus două grupe de concurs - recitare şi poezie cântată-, participanţii fiind împărţiţi în patru categorii: copii (până la 15 ani), tineri (peste 15 ani), adulţi şi ansambluri. Participă circa 300 de elevi, majoritatea din Bielorusia, Letonia şi Lituania, dar şi din Spania şi SUA. UPR a fost reprezentată de Janina Hahula (premiată alături de alte 6 concurente) şi Ingrid Dziurkowski (distinsă cu menţiune), eleve pregătite de Elżbieta Wieruszewska.

 

22-24.09.2000, Suceava. Zilele Culturii Polone în România

A doua ediţie a manifestărilor ştiinţifice şi cultural-artistice organizate de UPR sub patronajul de onoare al diplomaţilor RP în România, ambasadorul Michał Klinger şi consilierul consular K. Jurczak. În calitate de invitaţi de onoare participă Piotr Marciniak, ambasadorul RP în Republica Moldova, consulul RP la Chişinău Jacek Doliwa, reprezentanţi ai filialei din Varşovia ai Asociaţiei „Wspólnota Polska", Wilhelm Skibiński, preşedintele Asociaţiei „Wspólnota Bukowińska" din Zielona Góra, şi reprezentanţi ai firmei Kolmex din Varşovia. Manifestările cultural-ştiinţifice au cuprins următoarele acţiuni: simpozionul ştiinţific; spectacole; proiecţie cinematografică; expoziţii.

Simpozionul ştiinţific internaţional s-a desfăşurat pe două secţiuni: istorie şi filologie-etnografie. Participă 21 de  specialişti din România, Polonia, Ucraina şi Republica Moldova.

Spectacole. În sala de spectacole a Casei Polone evoluează ansamblul „Ciprian Porumbescu" din Suceava, corul polonez „Echo Prutu" din Cernăuţi, formaţiile de copii „Krokus" şi „Jaskółki" din Bălţi (Republica Moldova) şi ansamblul „Mała Pojana" din Poiana Micului.

Proiecţie cinematografică. Este vizionat filmul „Prin foc şi sabie", ecranizat de Jerzy Hoffman după romanul cu acelaşi titlu al lui H. Sienkiewicz.

Expoziţii. La Muzeul Naţional al Bucovinei sunt vernisate expoziţia de grafică a artistei plastice Sofia Jinga din Braşov şi cea de sculptură a artistului şi poetului polon Bolek Majerik din Pleşa.

Duminică (24 septembrie), la biserica romano-catolică din Suceava are loc Sf. Liturghie în limba polonă, concelebrată de prelatul Jerzy Pawlik, pr. paroh Dumitru Pătraşcu (decan de Bucovina) şi pr. J. Strzelecki, paroh în Soloneţu Nou.

 

30.09-02.10.2000, Pułtusk. Congresul Consiliului European al Comunităţilor Poloneze

Întâlnire la care participă delegaţi ai diasporei polone din 24 de ţări. UPR este reprezentată de preşedintele J.P. Babiaş, vicepreşedintele Bogdan Polipciuc şi preşedintele organizaţiei de tineret Tadeusz Danelciuc. Discuţii despre situaţia polonezilor din ţările ex-comuniste, despre cooperarea dintre polonezii din diasporă şi instituţiile din Polonia, despre rolul tineretului polonez. Se adoptă noua denumire a organizaţiei - Uniunea Europeană a Comunităţilor Poloneze (Europejska Rada Wspólnot Polonijnych) - şi se înfiinţează Consiliul European al Tineretului.

 

03-09.10.2000, Cacica, Pleşa, Poiana Micului, Soloneţu Nou, Suceava. Vizita delegaţiei districtului Żary (Polonia)

Delegaţia a fost compusă din reprezentanţi ai administraţiei districtuale, ai Societăţii Poloneze de Turism din Żary, ai Asociaţiei Polonezilor („munteni" - pol. górali, n.a.) din Podhale (Związek Podhalan Polskich), jurnalişti, oameni de cultură, oameni de afaceri. Oaspeţii au discutat cu Asociaţiile UPR din aceste localităţi următoarele posibilităţi de colaborare: organizarea de tabere şcolare în Polonia, trimiterea în Polonia a unor tineri dispuşi să înveţe meserii sau cum se iniţiază o microafacere, organizarea de spectacole şi festivaluri artistice, de seminarii de turism. Conducerea centrală a UPR a fost reprezentată de preşedintele J. P. Babiaş şi de vicepreşedintele S. Jakimowska.

 

05-08.10.2000, Mangalia. Conferinţa profesorilor de limba germană din România

Organizată de către Asociaţia Germaniştilor din România, Institutul „Goethe" din Bucureşti şi Fundaţia „Hans Seidel". Sunt invitaţi profesori de limbi materne aparţinând minorităţilor naţionale din România. UPR a fost reprezentată de Barbara Breabăn, preşedinta Asociaţiei UPR Constanţa, şi de Elżbieta Wieruszewska. Discuţii privitoare la problemele legate de învăţarea limbilor materne.

 

07-10.2000, Suceava. Vizita delegaţiei Asociaţiei Polonia-România „Integracja" din Wrocław

Preşedintele Asociaţiei, Stanisław Kręciproch, şi vicepreşedintele Emil Malik sunt primiţi de senatorul Gh. Prisăcaru, membru al Comisiei de politică externă a Senatului României, şi de Mihai Grozavu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava. Discuţii despre minorităţile etnice din judeţ, cu accent pe situaţia minorităţii polone, la care participă şi S. Jakimowska, redactor-şef al publicaţiei „Polonus".

Ulterior, oaspeţii poloni sosesc la Casa Polonă din Suceava, unde au loc discuţii cu preşedintele UPR, J. P. Babiaş, cu membrii redacţiei „Polonus" şi ai Asociaţiei UPR din Suceava. Se stabileşte ca Asociaţia Polonia-România să colecteze în Polonia şi să trimită către UPR opere fundamentale ale literaturii polone.

 

19.10.2000, Ochla, Polonia. Vernisajul expoziţiei „Bukowina - dziedzictwo kulturove" (Bucovina - moştenire culturală)

Organizată de către Asociaţia „Wspólnota Bukowińska" din Zielona Góra (preşedinte Wilhelm Skibiński), la Muzeul Etnografic din aceeaşi localitate, în cadrul clădirii sale din Ochla. Sunt expuse obiecte, fotografii, documente ce au aparţinut unor polonezi bucovineni din secolele XIX-XX. UPR este reprezentată la vernisaj de către Elżbieta Wieruszewska.

 

04.11.2000, Suceava. Concursul de recitare „Kresy"

Participanţii au fost clasificaţi, în funcţie de vârstă, pe 3 categorii: copii până la 12 ani; copii între 12 şi 16 ani; tineri şi adulţi de peste 16 ani. În acest an s-a admis şi prezentarea unor fragmente din opera lui Władysław S. Reymont, deoarece s-au comemorat 75 de ani de la moartea sa. La categoria tineri şi adulţi de peste 16 ani au fost distinse cu premiile I-III - în această ordine - Ingrid Dziurkowski din Cacica, Janina Hahula din Suceava şi Mirela Marmeliuc din Moara.

 

10-11.11.2000, Bucureşti. Jubileul 10 ani de activitate a UPR

Prima parte a întâlnirii s-a desfăşurat în sala Paul Negulescu din Parlamentul României. Preşedintele J. P. Babiaş a prezentat un bilanţ al activităţii UPR. Relativ la acelaşi subiect s-au pronunţat înalţi oaspeţi din Polonia (Ryszard Czarnecki - deputat în Seim şi preşedinte al Comisiei de Relaţii cu Polonezii din Diasporă, Magdalena Mazińska - director al Departamentului colaborării externe din Guvernul RP, Bogusław Szymański - director al Biroului Autentificării Studiilor şi Schimburilor Internaţionale, Stanisław Cygnarowski - reprezentant al MAE din Polonia, Andrzej Chodkiewicz - director al Biroului conducerii naţionale a Asociaţiei „Wspólnota Polska") şi din România (Michał Klinger - ambasadorul RP la Bucureşti, consulul RP, K. Jurczak, Klaus Fabricius, ministru secretar de stat în Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale).

În partea a doua a întâlnirii, conducerea UPR şi înalţii oaspeţi iau parte la un concert extraordinar în interpretarea unor artişti ai Teatrului Mare din Varşovia, desfăşurat la Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti. După concert, participanţii sunt invitaţi la Ambasada RP din Bucureşti, unde se sărbătoreşte Ziua Independenţei Poloniei (11 Noiembrie). Festivităţile se încheie a doua zi cu Sf. Liturghie pentru patrie, concelebrată la catedrala Sf. Iosif din Bucureşti de către preoţii Jerzy Pawlik, Mirosław Jaworski şi K. Kotylewicz.

 

10.11.2000, Constanţa. Ziua Independenţei Poloniei

În onoarea acestei zile, preşedinta Asociaţiei UPR Constanţa, Barbara Breabăn, realizează emisiunea „Speranţele împlinite ale polonezilor" (difuzată la Radio Constanţa).

 

19.11.2000, Păltinoasa. Spectacol cultural-artistic

Tinerii de la UPR Păltinoasa prezintă un spectacol de recitare din poeziile lui Adam Mickiewicz şi Jan Brzechwa, însoţită de cântece populare şi religioase poloneze din Bucovina şi din zona etnografico-folclorică Cracovia. Preşedintele UPR J. P. Babiaş este oaspetele de onoare al acestei manifestări culturale.

 

25.11.2000, Suceava. Întâlnirea de Lăsata Secului (zapusty)

Participă membri ai Asociaţiilor UPR din Suceava şi Poiana Micului. Preşedintele J. P. Babiaş înmânează pr. J. Strzelecki, „capelanul Bucovinei", o scrisoare de mulţumire din partea UPR pentru activitatea sa misionară desfăşurată în cadrul comunităţilor poloneze din jud. Suceava.

 

26.11.2000, România. Candidaţii UPR în alegerile parlamentare

J. P. Babiaş candidează pentru un loc în Parlamentul României, în calitate de reprezentant al Asociaţiei UPR din Suceava. Preşedintele în exerciţiu al UPR şi-a păstrat şi locul de deputat, pe baza celor 2689 de voturi obţinute. Danuta Roman, candidat al Asociaţiei UPR Bucureşti, obţine aproximativ 1700 de voturi.

 

Decembrie 2000, Byałystok (Polonia). Concursul „Kresy"  de recitare din poeziile lui Adam Mickiewicz

A IX-a ediţie a acestei manifestări culturale tradiţionale a fost organizată de către filiala din localitate a Societăţii de Cultură Teatrală, filiala Podlasie din Byałystok a Asociaţiei „Wspólnota Polska" şi Centrul de Cultură al voievodatului Podlasie (din Byałystok). Participă concurenţi din Rusia, Lituania, Letonia, Ucraina, Belarus, Bulgaria, România, Cehia, Republica Moldova. UPR a fost reprezentată de Ingrid Dziurkowski din Cacica, Janina Hahula din Suceava şi Mirela Marmeliuc din Moara, sub coordonarea profesoarei Elżbieta Wieruszewska.

 

09.12.2000, Constanţa. Interviu privitor la tradiţiile poloneze de Crăciun

Realizat de către publicaţia „Observator" cu Barbara Breabăn, preşedinta Asociaţiei UPR Constanţa. Au fost descrise în special jasełka şi împărţirea cu opłatek, ultimul obicei fiind întâlnit numai la poloni.

 

10-13.12.2000, Częstochowa şi Jasna Góra (Polonia). Al II-lea Pelerinaj al Diasporei Poloneze

Organizat de către filiala din Częstochowa a Asociaţiei „Wspólnota Polska", cu participarea reprezentanţilor diasporei polone din Belarus, Cehia, Germania, Lituania, Rusia, România, Ucraina,Ungaria, în scopul pregătirii Congresului Diasporei Polone din 2001. UPR a fost reprezentată de vicepreşedintele S. Jakimowska.

 

16.12.2000, Suceava. Spectacol folcloric-coregrafic interetnic

Organizat în sala mare a Casei Polone din Suceava de către Vladimir Hapenciuc, expert din Suceava al Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, cu ocazia Zilei Minorităţilor Naţionale (18 decembrie). UPR este reprezentată de ansamblul „Mała Pojana" din Poiana Micului şi de ansamblul de dansuri al copiilor şi tinerilor din Cacica. Filiala din jud. Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România este reprezentată de ansamblurile din Călineşti Cuparencu, Negostina („Florile Negostinei"), Măriţei („Barvinoc"), iar cea din jud. Botoşani, de ansamblul „Priateli" din Rogojeşti. Lipovenii din jud. Suceava sunt reprezentaţi de ansamblul „Podsnejnichi" din Lipoveni, iar germanii din mun. Suceava, de către grupul vocal „Jugendlust".

 

20.12.2000, Constanţa. Ziua Minorităţilor Naţionale din România

Oficializată pentru ziua de 18 decembrie, sărbătoarea a fost marcată prin organizarea unei expoziţii la Hotelul BTT din localitate. UPR din Constanţa a expus publicaţii, cărţi, costume populare, tapiserii, broderii. Magda Breabăn a prezentat la concertul festiv de la Teatrul Fantasio un buchet de colinde poloneze.

 

22.12.2000, Rădăuţi. Expoziţia „Din viaţa minorităţilor naţionale din Bucovina". Concert de colinde

Expoziţie şi concert de colinde în limbile română, polonă, ucraineană şi germană, manifestări organizate de autorităţile locale la Galeriile de Artă. UPR a fost reprezentată de grupul vocal al ansamblului „Mała Pojana" din Poiana Micului.

 

24.12.2000, Suceava. Concert de colinde poloneze

Interpretate de grupul vocal al Asociaţiei UPR din Suceava în biserica romano-catolică, înregistrate şi transmise de televiziunea locală. Pr. paroh de Suceava D. Pătraşcu - decan de Bucovina - vorbeşte despre semnificaţia Naşterii Domnului. Vicepreşedinta UPR, S. Jakimowska, conferenţiază despre colindele poloneze.

 

26.12.2000, Suceava. Împărţirea cu opłatek

Străveche datină poloneză pusă în practică, împreună cu interpretarea unor vechi colinde poloneze, la Casa Polonă de către Asociaţiile UPR din Suceava şi Poiana Micului. În calitate de oaspeţi de onoare participă D. Pătraşcu - decan de Bucovina, pr. J. Strzelecki, pr. vicar Marcelin Rediu şi preşedintele UPR, J. P. Babiaş.

 

29.12.2000, Câmpulung Moldovenesc. Festivalul Obiceiurilor de Iarnă al minorităţilor naţionale din Obcinile Bucovinei

Organizat de Fundaţia „Karpatica" din Kosice, Fundaţia „Baltagul" din Câmpulung Moldovenesc şi Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii „Carpatica". Iau parte ansambluri reprezentând minorităţile ucraineană, huţulă, polonă. UPR este reprezentată de ansamblul „Sołonczanka".