Minoritatea polonă 1994

17.02.1994, Suceava. Şedinţa Consiliului filialei locale a UPR

Sunt aprobate următoarele hotărâri: convocarea Congresului Extraordinar al Uniunii pentru ziua de 23 aprilie 1994; desemnarea, până la 23 aprilie 1994, a conducerii interimare a Uniunii.

Au fost aleşi deputatul Jan Piotr Babiaş în calitate de vicepreşedinte, care să îndeplinească atribuţiile preşedintelui Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski"; inginerul Wilhelm Jakimowski, în calitate de vicepreşedinte al Uniunii.

S-a hotărât eliberarea din funcţia de vicepreşedinte a domnului Rainer Mihai.

 

12.03.1994, Bucureşti. Adunarea Generală a filialei locale a Uniunii Polonezilor „Dom Polski"

La eveniment au participat în calitate de invitaţi ministrul chargé d'affaires al RP la Bucureşti, Jerzy Kotlinski, şi consulul consilier Czesław Turzanski.

Xenia-Grabska Stoica a prezentat darea de seamă privind activitatea desfăşurată, iar Danuta Roman, raportul financiar. A fost ales un Comitet de conducere format din următoarele persoane: Bogdan Polipciuc - preşedinte, Krystyna Nicolau - vicepreşedinte, Teresa Maiorescu - secretar, Janina Radu - responsabilă cu problemele culturale, Barbara Moise - responsabilă pentru problemele copiilor şi tineretului, Ştefan Valasciuc - responsabil cu problemele organizatorice şi administrative, Danuta Roman - trezorier.

 

30.03.1994, Suceava. Un demnitar din Polonia, la Suceava

Mareşalul Senatului Poloniei Adam Struzik vizitează asociaţia din Suceava a UPR.

 

17.04.1994, Bucureşti. Vizita unei personalităţi culturale polone

Românista Halina Mirska Lasota (Universitatea Jagiellonă, Cracovia), autoare a unei „Gramatici a limbii române" şi a unui „Dicţionar al scriitorilor români", apreciate de romaniştii polonezi, soseşte la Casa Polonă din Bucureşti. Discuţii cu conducerea filialei locale a UPR.

 

23.04.1994, Suceava. Congresul Extraordinar al Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski"

La Congres participă preşedinţii comunităţilor (filialelor) locale şi câte un delegat ales la 50 de  membri. A fost ales un Comitet de conducere al UPR, cu următoarea componenţă: Jan Piotr Babiaş - preşedinte; Bogdan Polipciuc - vicepreşedinte; Wilhelm Jakimowski - vicepreşedinte; Matylda Cojocaru - secretar; Lidia Dascălu - trezorier; Tadeusz Milescu - preşedintele Comisiei de revizie; Franciszek Doujak - preşedintele Comisiei de arbitraj; Anna Maria Dragne - redactorul-şef al ziarului „Polonus".

 

24.04.1994, Bucureşti. Vizita unei personalităţi culturale din Polonia

„Dom Polski" din capitală este vizitată de Anna Prugar Myslik, custode al Muzeului Naţional din Varşovia.

 

30.04.1994, Suceava. Masă rotundă privitoare la Constituţia din 3 Mai 1791

Wilhelm Jakimowski şi Małgorzata Iwaniec, profesoară de limbă polonă din Moara (originară din Polonia), conferenţiază la „Dom Polski" din Suceava despre cea mai veche constituţie (în sens modern) a Europei. „Legea guvernamentală" sau Constituţia a fost adoptată în vremea regelui Stanisław August Poniatowski. Ziua adoptării acesteia a fost sărbătoare naţională a Poloniei în perioada interbelică şi a redevenit sărbătoare naţională în acest stat începând cu 1991.

 

16-30.06.1994, Bochnia (Polonia). Tabără de recreaţie pentru copiii polonezi din România

Un grup de copii din Cacica, condus de directoarea şcolii, Emilia Cucinschi, a participat la o tabără organizată în această localitate, în vederea cunoaşterii rădăcinilor lor poloneze (minerii din Bochnia au jucat în secolul XIX un rol important în crearea salinei din Cacica).

 

06-28.07.1994, Kosewo (pe malul lacului Powidzki, Polonia). Tabără de recreaţie pentru copiii polonezi din România

Tabăra a fost organizată şi finanţată de Asociaţia „Wspólnota Polska".

 

31.07.1994, Bucureşti. Aniversarea insurecţiei din Varşovia

La „Dom Polski" din capitală are loc aniversarea a 50 de ani de la insurecţia din Varşovia (1944). La manifestare au fost prezenţi chargé d'affaires al RP la Bucureşti, Jerzy Kotliński, cu soţia, consulul Czesław Turzański cu soţia şi un numeros public format din membrii şi simpatizanţii UPR din Bucureşti.

 

15-16.08.1994, Poiana Micului, Pleşa. Spectacol folcloric

Dând curs invitaţiei filialei UPR din Poiana Micului, ansamblurile de muzică şi dansuri tradiţionale „Pojana" din Piława Dolna (voievodatul Śląsk - Silezia) şi „Jastrowiacy" din Jastrowie (voievodatul Wielkopolska) oferă un spectacol de cântece şi dansuri tradiţionale ale góralilor (muntenilor) polonezi.

 

Septembrie 1994, jud. Suceava. Vizita unui grup de studenţi polonezi

Un grup de studenţi de la Klub Inteligencji Katolickiej (Clubul Intelectualităţii Catolice) din Varşovia vizitează Casa Polonă din Suceava, comunităţile polone şi monumentele istorice din judeţul Suceava. Motivaţi de impresiile acestei călătorii, vor crea în decembrie 1994 o secţie independentă a clubului: DRUM BUN (denumirea oficială este în limba română, în original), cu scopul declarat al integrării şi formării liceenilor şi studenţilor, inclusiv prin intermediul călătoriilor.

 

04.09.1994, Suceava. Vizita unui înalt oaspete din Polonia

Vizita preşedintelui Asociaţiei „Wspólnota Polska", prof. Andrzej Stelmachowski, care analizează problemele filialei UPR din Suceava împreună cu conducerea acesteia.

 

18.09.1994, Bicaz (jud. Neamţ). Dezvelirea unei plăci comemorative

A fost dezvelită placa de pe casa în care a locuit în anul 1939 preşedintele în exil al Republicii Polone, Ignacy Mościcki. La festivitate au luat parte înalte oficialităţi: Bogumił Luft, ambasadorul Poloniei la Bucureşti, Roman Wyborski, consilier al acestei Ambasade, Alexandru Casapu, prefect de Neamţ, Victor Capmoale, primarul oraşului Bicaz, Johan Peter Babiaş, deputatul minorităţii poloneze în Parlamentul României, Teresa Maiorescu, Wilhelm Jakimowski şi Bogdan Polipciuc din partea Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski", cărora li s-au adăugat şi un mare număr de locuitori ai oraşului Bicaz.

 

01.10.1994, Poiana Micului. Aniversarea a 100 ani de la sfinţirea bisericii romano-catolice din localitate

La ceremonie participă conducerea centrală a UPR şi majoritatea polonezilor din jud. Suceava.

 

02.10.1994, Cacica. Aniversarea a 90 ani de la sfinţirea bisericii romano-catolice din localitate

La ceremonie participă conducerea centrală a UPR şi majoritatea polonezilor din jud. Suceava.

 

06.10.1994, Bucureşti. Vizita preşedintelui Asociaţiei „Wspólnota Polska"

Prof. Andrzej Stelmachowski discută posibilităţile de cooperare cu membrii conducerii  UPR din Bucureşti.

 

14.10.1994, Suceava. Ziua Educaţiei Naţionale

Asociaţia „Dom Polski" din Suceava a sărbătorit această zi - tradiţională în Polonia - în onoarea profesorilor din Polonia ce predau limba polonă elevilor de etnie poloneză din jud. Suceava.

 

01-05.11.1994, Craiova. Acţiuni cultural-artistice de comemorare a prezenţei polonezilor în regiune

Manifestările în cauză au inclus în principal următoarele: masă festivă în memoria polonezilor ce au murit pe pământ românesc, întâlnire cu Asociaţia „Karol Wojtyła", expoziţie „Afişul polonez", vizita la fostul lagăr în care au fost internaţi ofiţerii şi soldaţii Armatei Polone, simpozioane, festivitate de dezvelire a plăcii comemorative dedicate preşedintelui polon în exil Ignacy Mościcki, concert folcloric cu participarea ansamblului polonez din Bucovina şi a copiilor de la  Şcoala Poloneză din Bucureşti.

 

04.11.1994, Suceava. Vizita preşedintelui Asociaţiei „Wspólnota Polska"

Preşedintele acestei asociaţii, profesorul Andrzej Stelmachowski, soseşte la Casa Polonă din localitate. Au loc discuţii cu Consiliul de conducere al filialei UPR Suceava privitoare la posibilităţile de cooperare. De la Suceava, oaspetele polon s-a deplasat spre comunităţile poloneze din Păltinoasa şi Soloneţu Nou.

 

10.11.1994, Iaşi. Sărbătorirea Zilei Independenţei Poloniei

Primul moment al sărbătorii are loc la Univesitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi, la Facultatea de Litere, unde membrii comunităţii poloneze din Iaşi se întâlnesc cu cei 20 de studenţi care învăţau limba polonă sub îndrumarea doamnei lector Katarżyna Wiejska. Ulterior este celebrată Sfânta Liturghie de către episcopul romano-catolic de Iaşi, Petru Gherghel. Ziua se încheie cu un concert la Filarmonica din Iaşi, în care evoluează pianista Ewa Kandulska.

 

12.11.1994, Suceava. Sărbătorirea Zilei Independenţei Poloniei

Evocarea importanţei acestui eveniment, la Casa Polonă din Suceava, de către preşedintele UPR J. P. Babiaş, şi profesorii de limba polonă Franciszek Mamulski, Małgorzata Iwaniec, Jadwiga Maszorek şi Anna Mamulska.

 

30.11.1994, Cacica. Vizită în scop umanitar

Preotul Janusz Drelichowski, austriac cu ascendenţă poloneză, care îşi desfăşoară activitatea socială şi misionară în eparhia St. Pölten/Austria de Jos, soseşte din Polonia cu un transport de ajutoare umanitare (adunate şi transportate în România sub patronajul „Caritas"-ului din Eparhia St. Pölten) destinate comunităţilor poloneze din Cacica şi Suceava. În aceeaşi zi, acesta celebrează şi Sf. Liturghie în Sanctuarul din Cacica.

 

06.12.1994, Cacica. Curs de limba polonă

Profesoara Anna Mamulska a început lecţiile pregătitoare pentru învăţarea limbii polone de către copiii din localitate.

 

12-13.12.1994, Bucureşti. Vizita premierului polon Waldemar Pawlak

Anna Maria Dragne i-a luat un interviu premierului polon Waldemar Pawlak, în timpul vizitei sale la Bucureşti. Premierul a declarat că schimburile comerciale româno-polone reprezentau însumează doar 30 de milioane dolari, adică mai puţin de o jumătate de dolar/persoană (raportat la populaţia celor două state).

 

26.12.1994, Suceava. Datină religioasă

La „Dom Polski" din Suceava are loc împărţirea cu opłatek, în prezenţa preoţilor D. Pătraşcu şi A. Farţadi. Este prezent şi preşedintele UPR, J. P. Babiaş.

 

Decembrie 1994, Poiana Micului. Cercetări etnografice

Un grup de studenţi, membri ai Cercului Ştiinţific de Etnologie de pe lângă Catedra de etnologie de la Universitatea din Wrocław, condus de profesorul Eugeniusz Kłosek, iniţiază cercetări etnografice asupra comunităţii poloneze din localitate.