Minoritatea polonă 1999

 

02.01.1999, Siret. Inaugurarea noului sediu al Casei Polone

La ceremonie au participat membrii Asociaţiei UPR Siret, preşedintele UPR, J. P. Babiaş, pr. paroh din Siret, Ienăşcuţ Valerian.

 

06.01.1999, Suceava. Tradiţii poloneze de Crăciun

După sfinţirea Casei Polone de către pr. J. Strzelecki are loc împărţirea cu opłatek şi audierea unui concert de colinde poloneze. Sunt prezenţi în calitate de oaspeţi de onoare consulul K. Jurczak şi preşedintele J. P. Babiaş.

 

10.01.1999, Constanţa. Emisiune TV dedicată minorităţii poloneze

Realizată la televiziunea locală TV Soti Neptun de către preşedinta Asociaţiei UPR Constanţa, Barbara Breabăn.

 

07.02.1999, Bucureşti. Prezentarea salinei din Cacica

Nicolae Grudnicki, director al salinei din Cacica, prezintă la Casa Polonă din Bucureşti istoricul salinei şi perspectivele de dezvoltare. Se insistă pe istoria minerilor polonezi din Wieliczka, Bochnia şi Kałusz (de lângă Stanisławów, astăzi Ivano-Frankivsk, Ucraina), care au început în penultimul deceniu din secolul al XVIII-lea exploatarea sării din localitate.

 

07.02.1999, Cacica. Alegerea preşedintelui de onoare al Asociaţiei UPR

Marian Schulz, originar din Toruń (Polonia), profesor de limba polonă la Şcoala Generală din Cacica (1992-1994; 1998) este ales în unanimitate de către Comitetul de conducere al Asociaţiei UPR preşedinte de onoare al acesteia.

 

14.02.1999, Bucureşti. Manifestare culturală consacrată filologului Stan Velea

Profesorul Ion Petrică de la Universitatea din Bucureşti prezintă la „Dom Polski" Bucureşti activitatea de traducător din limba polonă în limba română a domnului Stan Velea de la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu".

 

28.02.1999, Bucureşti. Manifestare culturală consacrată lui Fryderyk Chopin

Irena Petrică prezintă viaţa şi opera pianistului şi compozitorului polon. În final, este vizionat filmul „Tinereţea lui Chopin", creaţie a regizorului Aleksander Ford.

 

Februarie 1999, Suceava. Discuţii privind organizarea Festivalului Folcloric Internaţional „Întâlniri Bucovinene"

Delegaţia poloneză din Jastrowie, condusă de Z. Kowalski, stabileşte cu reprezentanţii Inspectoratului pentru Cultură al jud. Suceava ca acest festival să se desfăşoare la Jastrowie, Cernăuţi şi Câmpulung Moldovenesc.

 

04.03.1999, Bucureşti. Preşedintele Poloniei se întâlneşte cu polonezii din România

Preşedintele Aleksander Kwaśniewski şi soţia sa, Jolanta Kwaśniewska, se întâlnesc la Bucureşti cu reprezentanţii comunităţilor poloneze din Pleşa, Soloneţu Nou, Moara şi Cacica. La discuţiile privitoare la situaţia drumului dintre Soloneţu-Nou şi Pleşa (construit cu fonduri din Polonia) şi la învăţarea limbii polone în Bucovina (problemă ridicată de profesorul Marian Schulz din Cacica) mai iau parte ambasadorul RP în România, Bogumił Luft, consulul RP la Bucureşti, K. Jurczak, şi preşedintele UPR, J. P. Babiaş. Ultimul ia parte la întâlnirile dintre preşedinţii României şi Poloniei, dintre preşedintele polon şi prim-ministrul Radu Vasile.

 

07.03.1999, Bucureşti. Decorarea preşedintelui UPR cu un înalt ordin polon

Membrii Asociaţiei UPR din capitală sărbătoresc decorarea lui J. P. Babiaş (4 martie 1999, Bucureşti) de către preşedintele Aleksander Kwaśniewski cu Crucea de Cavaler al Ordinului pentru Merite a Republicii Polonia.

 

10-12.03.1999, Poiana Micului. Vizita unei delegaţii de la „Wspólnota Polska"

Delegaţia poloneză, însoţită de un expert în industria alimentară, discută cu conducerea Asociaţiei UPR din localitate finanţarea unei întreprinderi de colectare şi prelucrare a laptelui.

 

Martie 1999, Bucureşti. Întâlnire interminorităţi la nivel înalt

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale se întâlneşte cu dl. Péter Eckstein Kovács, şef al Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale. Discuţii privind situaţia minorităţilor naţionale.

 

Martie 1999, Moara. Utilaje agricole primite din Polonia

La sfârşitul acestei luni, o delegaţie a organizaţiei polonezilor din Moara („Bratnia Pomoc") aduce din Polonia utilaje agricole donate de statul polon prin intermediul Asociaţiei „Wspólnota Polska".

 

01.04.1999, Suceava. Vizita ambasadorului SUA

Ambasadorul SUA James Rosepepe vizitează Casa Polonă, semnează în Cartea de onoare, felicită gazdele pentru „păstrarea unui spirit puternic al comunităţii poloneze din Suceava" şi acordă un interviu reprezentanţilor mass-mediei locale.

 

16-25.04.1999, Suceava. Long Term Training Course

Organizat de către Direcţia de tineret a Consiliului Europei pentru reprezentanţii tinerilor aparţinând celor 17 minorităţi naţionale din România. Minoritatea poloneză a fost reprezentată de Tadeusz Danelciuc - preşedintele organizaţiei de tineret a UPR.

 

17-19.04.1999, Suceava, Soloneţu Nou, Cacica, Păltinoasa, Moara. Vizita preşedintelui filialei din Cracovia a Asociaţiei „Wspólnota Polska"

Preşedintele Zygmunt Kolenda vizitează comunităţile poloneze din aceste localităţi, semnează în Cartea de onoare a Asociaţiei UPR din Suceava şi examinează împreună cu conducerea UPR următoarele proiecte: dezvoltarea salinei din Cacica, construirea unei fabrici de lapte într-o localitate locuită compact de polonezi, schimburi culturale, dotarea Caselor Polone din Bucovina.

 

21-25.04.1999, jud. Suceava. Vizita delegaţiei Cercului Ştiinţific al Istoricilor de la Universitatea Jagiełłonă, Cracovia

Studenţii polonezi conduşi de Michał Jurecki se întâlnesc în prima zi cu conducerea şi cu tinerii Asociaţiei UPR Suceava. Ulterior, aceştia vizitează comunităţile poloneze şi monumentele de arhitectură medievală din jud. Suceava.

 

25.04.1999, Suceava. Alegeri pentru conducerea Asociaţiei UPR

Este aleasă următoarea conducere: S. Jakimowska (preşedinte), K. Longher (vicepreşedinte), Matilda Cojocaru, Lidia Dascălu, Nicolae Grudnicki, Otton Hahula şi Józef Wawrik (membri ai Comitetului de conducere).

 

03.05.1999, Cacica. Ziua Constituţiei

UPR din Cacica sărbătoreşte a 200-a aniversare a votării Constituţiei din 3 Mai 1791.

 

07-09.05.1999, Bucureşti. Dar făcut papei Ioan Paul al II-lea

O delegaţie a Asociaţiei UPR din Cacica oferă suveranului pontif o copie a icoanei miraculoase a Fecioarei Maria de la Cacica, cu ocazia celebrării de către acesta a Sfintei Liturghii în Parcul Izvor din Bucureşti.

 

19.05.1999, Suceava. Clerici polonezi din Ucraina la Suceava

Un grup de 16 preoţi şi măicuţe din decanatele Cernăuţi şi Stanisławów (acum Ivano Frankivsk), condus de pr. Stanisław Iriszek, este primit de conducerea Asociaţiei UPR din Suceava. Poetul Bolek Majerik din Pleşa dăruieşte oaspeţilor volumul său bilingv Wcielenie słowa („Încarnarea cuvântului").

 

02-06.06.1999, Jastrowie, Polonia. Festivalul Folcloric Internaţional „Întâlniri Bucovinene"

UPR este reprezentată de ansamblurile artistice „Sołonczanka" şi „Mała Pojana".

 

15.06.1999, Suceava, Cacica. Vizita ambasadorului RP în România

Vizită de rămas-bun a ambasadorului Bogumił Luft, organizată de către preşedintele UPR, J. P. Babiaş.

 

25-28.06.1999, Galaţi. Zilele Multiculturale Interetnice

Participă reprezentanţi ai Consiliului Minorităţilor Naţionale, ai autorităţilor locale, ambasadorii Ucrainei şi al Republicii Moldova la Bucureşti. UPR este reprezentată de Irma Bădina.

 

29.06.1999, Varşovia. Întâlniri de lucru ale preşedintelui UPR

J. P. Babiaş se întâlneşte cu preşedintele Asociaţiei „Wspólnota Polska", Andrzej Stelmachowski, cu directorii Andrzej Chodkiewicz şi Beata Czech. Probleme discutate: acordarea de burse pentru elevii polonezi din România, finanţarea cursului de limba polonă de pe lângă „Dom Polski" din Bucureşti, finanţarea de către Asociaţie a unor tabere, investiţii, dotări, organizarea de acţiuni culturale.

Preşedintele UPR vizitează Institutul Central pentru Perfecţionarea Cadrelor Didactice, unde solicită 3 profesori de limba polonă pentru comunităţile polone din jud. Suceava.

 

30.06.1999, Cracovia, Katowice. Întâlniri de lucru ale preşedintelui UPR

J. P. Babiaş se întâlneşte la Cracovia cu preşedintele Asociaţiei „Wspólnota Polska", Zygmunt Kolenda, discutând problema finanţării cu 3000 de zloţi a şcolii din Soloneţu Nou.

Preşedintele UPR se întâlneşte la Katowice cu vicemareşalul Micului Seim Autonom al voievodatului Śląsk (Silezia), care a reiterat dorinţa de colaborare a acestei instituţii cu autorităţile jud. Suceava.

 

30.06-09.07.1999, Cacica. Tabără şcolară

UPR organizează o tabără de odihnă pentru membrii ansamblului de dans „Duet" din Konin, condus de către Grażyna Kwitkowska.

 

01-04.07.1999, Arcuş (jud. Covasna). Conferinţa Naţională „Dialog Interetnic"

Organizată de Asociaţia Presei Minorităţilor Naţionale din România, ce reunea 16 naţionalităţi diferite (exceptându-i pe maghiari, cu organizaţii de presă proprii). UPR a fost reprezentată de Jadwiga Mihai.

 

01-22.07.1999, Varşovia, Wrocław. Wschodnia Szkoła Letnia („Şcoala Estică de Vară"), ediţia a VIII-a

Organizată de Universitatea din Varşovia şi Institutul Naţional Ossoliński (Ossolineum) din Wrocław. UPR a fost reprezentată de către Marius Petraru, doctorand al Institutului de Istorie de la Universitatea Jagiełłonă din Cracovia.

 

03.07.1999, Braşov. Conferinţa „Polonia şi România pe Drumul Colaborării Culturale"

Organizată de către Ministerul Culturii din România şi de Centrul Cultural Internaţional din Cracovia, în colaborare cu Ambasada RP la Bucureşti. Comunitatea polonă din România a fost reprezentată de d-na S. Jakimowska, vicepreşedintă a UPR.

 

10-26.07.1999, Varşovia. Tabără şcolară

Organizată de către Mirosław Jaworski, director al filialei „Caritas" a Arhidiecezei Varşovia, pentru 38 de copii polonezi din România.

 

17-22.07.1999, Slesin (Polonia). Tabără de creaţie

Membrii ansamblului „Duet Bis" din Cacica (26 de copii de origine poloneză) prezintă un program coregrafic şi participă la atelierele artistice de aici, organizate de către filiala din Konin a Asociaţiei „Wspólnota Polska".

 

24.07.1999, Soloneţu Nou. Vizita ansamblului folcloric „Dolina Nowego Sołonca"

Ansamblul din Złotnik (Polonia), condus de Jadwiga şi Viktor Bryjak, este însoţit în această vizită de către Zbigniew Kowalski şi de preşedintele UPR, J. P. Babiaş. Se prefiră amintiri (membrii vârstnici ai ansamblului din Polonia proveneau din Soloneţu Nou) şi se fac propuneri de cooperare culturală între membrii ansamblulului din Polonia şi cel din Soloneţu Nou („Sołonczanka").

 

25.07.1999, Breţcu (jud. Covasna). Dezvelirea festivă a monumentului „Petőfi-Bem"

Din partea UPR participă la festivităţi vicepreşedintele Bogdan Polipciuc.

 

27-28.07.1999, Suceava. Vizita grupului Fundaţiei Bucovinene, filiala din Zielona Góra

Grupul din Polonia, format din 30 de persoane, a fost condus de preşedintele Wilhelm Skibiński şi de secretarul Teresa Kamińska. Împreună cu membrii Asociaţiei UPR din Suceava, oaspeţii din Polonia s-au deplasat la Câmpulung Moldovenesc pentru a asista la deschiderea Festivalului Folcloric Interetnic Internaţional „Întâlniri Bucovinene". A doua zi se vizitează sanctuarul Sfintei Maria din Cacica, oraşul Suceava şi mănăstirea Dragomirna.

 

27-31.07.1999, Câmpulung Moldovenesc. Bukowińskie Spotkania („Întâlniri Bucovinene")

UPR este reprezentată la Festivalul Folcloric Interetnic Internaţional organizat de Zbigniew Kowalski de către ansamblurile artistice „Sołonczanka" din Soloneţu Nou şi „Mała Pojana" din Poiana Micului.

 

30.07.1999, Poiana Micului. Sub semnul „Întâlnirilor Bucovinene"

UPR organizează, în cadrul Festivalului Folcloric Interetnic Internaţional „Întâlniri Bucovinene", o întâlnire între comunitatea poloneză din localitate şi membrii ansamblurilor folclorice „Pojana" din Piława Dolna (Polonia), „Mikulanka" (Slovacia) şi „Jastrowiacy" din Jastrowie (Polonia). La întâlnire este prezent etnograful Zbigniew Kowalski din Piła (organizatorul festivalului) şi primarul oraşului Jastrowie, Ryszard Sikora.

 

Iulie 1997, Piła (Polonia). Tabără şcolară

Organizată pe durata a 3 săptămâni de către „Wspólnota Polska" pentru copii polonezi din România.

 

Iulie 1997, Năvodari. Tabără interetnică

Organizată pentru 97 de copii (5 copii poloni) din cadrul a 17 minorităţi naţionale din România. Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale organizează în cadrul acestei tabere Festivalul Interetnic al Copiilor, sub devizele „Zece zile, zece lecţii" şi „Toţi diferiţi, toţi egali".

 

01.08.1999, Cernăuţi. Bukowińskie Spotkania („Întâlniri Bucovinene")

UPR este reprezentată la acest festival folcloric interetnic internaţional de către ansamblurile artistice „Sołonczanka" şi „Mała Pojana".

 

01-12.08.1999, Constanţa. Şcoala de vară a minorităţilor naţionale

Întâlnire organizată de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale (DPMN) şi British Council sub deviza „Cultură, viziune, management". UPR a fost reprezentată de d-na Barbara Breabăn. Tadeusz Danelciuc reprezintă organizaţia de tineret a UPR la cursul desfăşurat pentru liderii tineretului minorităţilor etnice din România, organizat de DPMN şi organizaţia de tineret a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România.

 

04-05.09.1999, Suceava. Şedinţa Comisiei financiare a Consiliului Minorităţilor Naţionale (CMN)

Participă 20 de reprezentanţi ai celor 17 minorităţi naţionale incluse în CMN. Lucrările comisiei sunt conduse de Carmen Petrescu; se discută problemele financiare specifice fiecărei minorităţi. Sunt vizitate sediile Asociaţiei UPR Suceava şi sediile filialelor Uniunii Armenilor şi Uniunii Ucrainenilor din România.

 

11-12.09.1999, Suceava, Soloneţu Nou, Cacica, Poiana Micului, Pleşa, Păltinoasa. Vizita ambasadorului RP la Bucureşti

Noul ambasador al RP în România, Michał Klinger, vizitează în premieră comunităţile poloneze din jud. Suceava, însoţit de consulul K. Jurczak şi de preşedintele UPR, J. P. Babiaş.

 

15.09.1999, Bucureşti. Vizita delegaţiei Senatului RP

O delegaţie a Senatului RP condusă de către mareşalul Alicja Grześkowiak soseşte în România şi poartă discuţii oficiale cu preşedintele ţării, cu prim-ministrul, cu ministrul afacerilor externe şi cu preşedinţii ambelor camere ale Parlamentului. La toate aceste întâlniri participă şi preşedintele UPR, J. P. Babiaş. Ulterior, delegaţia poloneză însoţită de ambasadorul RP în România, Michał Klinger, vizitează UPR din Bucureşti, unde este întâmpinată de vicepreşedintele UPR Bogdan Polipciuc şi de Comitetul de conducere. După aceea, oaspeţii din Polonia participă la sfinţirea Altarului Polonez din localitatea Timişul de Sus (în apropiere de Braşov), construit lângă o tabără în care în toamna anului 1939 fuseseră instalaţi 600 de tineri refugiaţi din Polonia. Altarul a fost reconstituit în 1999 prin eforturile Casei Polone şi ale Consulatului RP din Bucureşti, fiind sfinţit de către arhimandritul Ioan Robu şi arhimandritul Vissarion din Sibiu. Liturghia a fost celebrată de către pr. Franciszek Bąk.

 

18.09.1999, Soloneţu Nou, Cacica, Păltinoasa, Suceava. Vizita delegaţiei Senatului RP

Delegaţia condusă de către mareşalul Alicja Grześkowiak vizitează Şcoala „Henryk Sienkiewicz" şi Casa Polonă din Soloneţu Nou, semnând în Cartea de onoare a ambelor instituţii, sanctuarul Fecioarei Maria din Cacica, Casa Polonă din Păltinoasa şi discută cu etnicii poloni din aceste localităţi. În final, vizitează Casa Polonă din Suceava, semnează în Cartea de onoare şi se întreţine cu membrii Asociaţiei UPR din Suceava.

 

23-25.09. 1999, Suceava. Zilele Culturii Polone în România

Manifestări organizate de UPR (de partea organizatorică a răspuns S. Jakimowska, preşedintele Asociaţiei UPR Suceava) şi găzduite de Casa Polonă, Muzeul de Ştiinţe Naturale şi Complexul Muzeal Bucovina din Suceava. Acţiuni desfăşurate: simpozion ştiinţific internaţional, spectacol, proiecţii cinematografice, expoziţie, vizitarea unor monumente istorico-religioase.

Simpozion ştiinţific internaţional. Desfăşurat în primele 2 zile sub egida „Cel de-al Doilea Război Mondial pe fondul relaţiilor româno-polone". Participă istorici din Polonia şi România în calitate de referenţi, iar în calitate de invitaţi, consilierul cultural K. Jurczak, reprezentanţi ai Asociaţiei „Wspólnota Polska" din Varşovia şi ai Micului Seim Autonom al voievodatului Śląsk (Silezia).

Spectacol. La sfârşitul primei zile a manifestărilor, Ansamblul de Cântece şi Dansuri „Krakus" din Cracovia prezintă un spectacol în sala mare a Casei Polone.

Proiecţii cinematografice. În prima zi sunt proiectate două filme documentare tratând problematica refugiului polonezilor în România (film realizat în România) şi a izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial (realizat în Polonia).

Expoziţie. A doua zi a manifestărilor debutează cu vernisajul expoziţiei de fotografii realizate de profesoara de lb. polonă Ewa Kamińska, intitulată „Acelaşi cer - Bucovina, regiune multiconfesională".

Vizitarea unor monumente istorico-religioase. A doua zi sunt vizitate sanctuarul Sfintei Maria din Cacica şi biserica romano-catolică din Soloneţu Nou.

A treia zi a manifestărilor debutează cu Sf. Liturghie de la biserica romano-catolică din Suceava. La cimitir se depun flori la mormântul lui Paweł Krukar, soldat al armatei poloneze, mort în 1939 la Suceava.

 

23.09.1999, Suceava. Vizita delegaţiei Micului Seim Autonom al voievodatului Silezia

Delegaţia condusă de către Jerzy Guła şi însoţită de preşedintele UPR, J. P. Babiaş, şi de consulul K. Jurczak discută cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Suceava posibilităţile de cooperare în materie de economie, sport, turism, cultură şi educaţie, pe baza acordului de cooperare încheiat în 1997 între judeţul Suceava şi voievodatul Katowice.

 

24.09.1999, Poiana Micului, Pleşa, Păltinoasa. Vizita delegaţiei Asociaţiei „Wspólnota Polska" din Varşovia

Delegaţia condusă de directorul Andrzej Chodkiewicz, însoţită de consilierul consular K. Jurczak şi de preşedintele UPR, J. P. Babiaş, se întreţine cu locuitorii polonezi din aceste localităţi, cu preşedintele Asociaţiei UPR din Păltinoasa, Józef Opaczyński, şi cu profesorul de limba polonă din aceeaşi localitate, Zygmunt Gorazdowski.

 

30.09-04.10.1999, Braşov. Întrunirea Consiliului Naţional pe problema programelor şcolare pentru minorităţile naţionale

Acţiune organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Minoritatea polonă a fost reprezentată de Aniela Krupacz, Aniela Voloşciuc şi Marian Schulz (pentru programa de limba polonă) şi de Marius Petraru (pentru programa de istorie).

 

05-10.10.1999, Koło (voievodatul Wiełkopolska, Polonia). Zilele Bucovinei

Manifestare culturală organizată de filiala din Poznań a Asociaţiei „Wspólnota Polska", Casa de Cultură din Koło, Centrul Cultural din voievodatul Wiełkopolska, Expoziţiile Artistice (Wystaw Artystycznych) şi autorităţile locale din Koło. UPR a fost reprezentată de sculptorul şi poetul polonez din Pleşa, Bolek Majerik, care a expus sculpturi şi a recitat versuri din creaţia poetică proprie.

 

10.10.1999, Bucureşti. Întâlnire cu cosmonautul polonez M. Hermaszewski

Generalul polon relatează despre misiunea sa spaţială de 8 zile (iunie-iulie 1978), realizată în cadrul unui echipaj de cosmonauţi sovietici, şi răspunde la întrebările membrilor Asociaţiei UPR Bucureşti referitoare la cosmonautică, aviaţie, etică.

 

17.10.1999, Tulcea. Seminar cu tema „Dezvoltarea capacităţilor manageriale ale membrilor Comisiei Regionale"

Organizat de Biroul teritorial Constanţa din cadrul Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru membrii Comisiei sale regionale. UPR a fost reprezentată de preşedinta Asociaţiei din Constanţa, Barbara Breabăn.

 

20.10.1999, Suceava. Iniţiere colaborare cu „Polski Dom" din Bălţi (Republica Moldova)

Witali Majewski prezintă o scrisoare de intenţie din partea „Polski Dom" din Bălţi, în vederea iniţierii cooperării cu UPR, care primeşte răspuns pozitiv. Delegatul Casei Polone din Republica Moldova, primit de preşedinta Asociaţiei UPR Suceava, S. Jakimowska, prezintă câteva numere din publicaţia bilingvă Jutrzenka („Aurora"), tipărită în limbile polonă şi rusă.

 

23-24.10.1999, Lwów (astăzi Lviv, Ucraina). Întâlnirea anuală a preşedinţilor organizaţiilor poloneze din diasporă, membre ale Consiliului European al Comunităţilor Poloneze (CECP)

UPR a fost reprezentată de către preşedintele J.P. Babiaş şi vicepreşedintele Bogdan Polipciuc. A fost dezbătut proiectul statutului organizaţiei şi posibilitatea ca CECP să-şi deschidă birouri în Varşovia şi Bruxelles. S-a propus ca autorităţile RP şi organizaţiile polonezilor din diasporă să elaboreze un program de lungă durată pentru sprijinirea polonezilor din lume, iar guvernul RP să numească un demnitar (cu rang de ministru sau de secretar de stat) care să se ocupe de problemele celor 15 milioane de polonezi din diasporă.

 

13.11.1999, Suceava. Triptic cultural: Ziua Independenţei Poloniei, sărbătoarea naţională a României şi concurs de recitare „Kresy"

Manifestare organizată la Casa Polonă din Suceava cu sprijinul UPR şi al Ambasadei Polone din Bucureşti. Un grup de eleve de liceu din Suceava prezintă un program poetico-muzical dedicat Zilei Independenţei Poloniei (11 Noiembrie), iar un grup de elevi din Soloneţu Nou prezintă cântece şi versuri dedicate sărbătorii naţionale a României (1 Decembrie). 33 de copii şi elevi de etnie polonă recită câte două poezii din creaţiile lui Adam Mickiewicz şi Juliusz Słowacki. Dintre câştigătorii concursului la categoria „Elevi de liceu" urma să fie selectaţi cei care aveau să reprezinte UPR în finala concursului „Kresy" de la Białystok (Polonia), din luna decembrie 1999. Pe primul loc s-a clasat Janina Hahula din Suceava, locurile următoare fiind adjudecate de Luiza Bănică din Constanţa şi Ingrid Dziurkowski din Cacica.

 

20.11.1999, Lipoveni, Mitocul Dragomirnei (jud. Suceava). Întâlnire metodică a profesorilor ce predau limbi materne

Întâlnire a profesorilor din jud. Suceava ce predau limbile minorităţilor naţionale, patronată de Fundaţia Soros. Profesorii participanţi au asistat la lecţia „Suntem oare toleranţi?", susţinută la cl. a VI-a a Şcolii Generale din Mitocu Dragomirnei, clasă cu copii de diverse etnii. UPR a fost reprezentată de profesorii Elżbieta Wieruszewska şi Zygmunt Gorazdowski.

 

20.11.1999, Suceava. Seară poetico-muzicală dedicată lui Iuliusz Słowacki şi Fryderyk Chopin

Organizată la UPR Suceava, cu participarea preşedintelui J.P. Babiaş şi a pr. J. Strzelecki. Sunt citite fragmente din scrisorile lui Slowacki de către profesorul Zygmunt Gorazdowski, iar un grup de elevi recită versuri din creaţia acestui poet romantic polonez. Acţiunea se desfăşoară integral pe acordurile muzicii lui Chopin (Balada din 1830, Suita varşoviană, poloneze şi mazurci).

 

Noiembrie 1999, Suceava. Vizita unei delegaţii de la Centrul de Consultanţă Agricolă din Końskowola (Polonia)

Discuţii cu conducerea UPR în vederea organizării unor cursuri de consultanţă agricolă în Polonia pentru etnicii polonezi din jud. Suceava.

 

06-12.12.1999, Białystok (Polonia). „Kresy '99"

La concursul de recitare din poeziile lui Adam Mickiewicz participă 34 de recitatori din 8 ţări (pentru prima dată, elevi polonezi din Bulgaria). UPR a fost reprezentată de Janina Hahula, Ingrid Dziurkowski şi Marian Balac, însoţiţi de profesoara Elżbieta Wieruszewska. Locurile I, II şi două premii speciale au fost obţinute de recitatori din Lituania. Locul III a fost ocupat de concurenta din Cehia. Marele Premiu şi Premiul Publicului au fost obţinute de Agata Meilute din Vilnius.

 

Decembrie 1999, Zielona Góra (Polonia). Înregistrarea oficială a statutului Asociaţiei „Wspólnota Bukowińska"

Conform statutului, asociaţia îşi propune să-i sprijine din punct de vedere cultural pe polonezii din Bucovina (regiunea Cernăuţi, Ucraina şi jud. Suceava).