Minoritatea polonă 1991

17.02.1991, Soloneţu Nou (pol. Nowy Sołoniec - jud. Suceava). Alegerea conducerii Asociaţiei „Dom Polski"

Devine preşedintă profesoara de limba polonă Aniela Krupacz, iar vicepreşedinte, pr. paroh Ştefan Babiaş. Mai sunt aleşi: Jan Zielonka (secretar), Iosif Coman (trezorier), Silvestru Krupacz (administrator), Florin Voloacă (bibliotecar) şi Ana Zielonka (probleme culturale şi învăţământ). În comisia de cenzori sunt aleşi Agnieszka Zielonka, Mateusz Staszkovian şi Eugen Zielonka. Asociaţia continuă activitatea organizaţiei cu acelaşi nume înfiinţată în 1950 şi lichidată de regimul comunist în 1963.

 

09.03.1991, Constanţa (pol. Konstanca). Constituirea filialei UPR

Polonezii din Constanţa adoptă Statutul şi creează o filială locală a UPR, condusă de Barbara Breabăn.

 

01.04.1991, Iaşi. Asociaţia din Iaşi a UPR dobândeşte personalitate juridică

Acţiunea este dusă la bun sfârşit prin eforturile comune ale preşedintelui Vitold Dombek şi ale lui Emil Romanec.

 

13-14.04.1991, Suceava. Congresul naţional al U.P.R.

Al II-lea Congres al Asociaţiilor Poloneze din România. Constituirea actualei structuri organizatorice a UPR, organizaţie federativă care reuneşte asociaţiile (filialele) locale. 86 de delegaţi cu drept de vot au ales preşedintele UPR. Antoni Rojowski este ales preşedinte cu 55 de voturi, iar sediul central al UPR se mută de la Bucureşti la Suceava.

Participanţii la Congres stabilesc următoarele priorităţi în activitatea UPR: activitatea culturală; redobândirea bunurilor naţionalizate; stabilirea de contacte cu instituţii şi organizaţii din Polonia, România şi alte ţări; editarea unei publicaţii proprii; participarea la diferite manifestări culturale din Polonia. Înalţi oaspeţi din Polonia prezenţi la Congres: senatorul Anna Bogucka-Skowrońska, deputatul Żurawiecki, ambasadorul Poloniei la Bucureşti Zygmunt Komorowski, Jacek Czaputowicz de la Ministerul Afacerilor Externe.

 

09.05.1991, Rădăuţi. Asociaţia „Dom Polski" din Rădăuţi dobândeşte personalitate juridică

Acţiunea este dusă la bun sfârşit prin strădania preşedintelui Cazimir Szmidt şi a Comitetului de conducere (format din 5 membri) al Asociaţiei.

 

21.06.1991, Păltinoasa (jud. Suceava). Înregistrarea oficială a Asociaţiei Polonezilor „Dom Polski"

Acţiune finalizată de preşedintele Leon Opaczynski, care iniţiază construirea Casei Polone din localitate.

 

25.06.1991, Pleşa (pol. Plesza - jud. Suceava). Înfiinţarea Asociaţiei „Dom Polski"

Marcu Krupacz dobândeşte calitatea de preşedinte al filialei „Dom Polski" din această localitate, în care locuiesc doar polonezi.

 

30.08.1991, Siret. Înregistrarea oficială a Asociaţiei „Dom Polski"

Acţiune finalizată sub coordonarea preşedintelui Asociaţiei, învăţătoarea Ana Mocrei. La organizaţia din Siret au aderat treptat şi polonezii din Văşcăuţi, sat situat în apropiere.

 

03.09.1991, Pleşa. Înregistrarea oficială a Asociaţiei „Dom Polski"

Acţiune finalizată sub coordonarea preşedintelui Asociaţiei, Marcu Krupacz.

 

15.09.1991, Cacica (pol. Kaczyka - jud. Suceava). Înfiinţarea Asociaţiei „Dom Polski"

Este ales un Comitet de conducere de 10 persoane, condus de Sigismund Filţingher, secondat de Cristina Cehaniuc.

 

30.09.1991, Cacica. Înregistrarea oficială a Asociaţiei „Dom Polski"

Acţiune finalizată sub coordonarea Comitetului de conducere.

 

08.10.1991, Constanţa. UPR dobândeşte personalitate juridică

Preşedintele Barbara Breabăn reuşeşte oficializarea organizaţiei, formată mai ales din polonezi proveniţi din familii mixte.

 

11.10.1991, Soloneţu Nou. Înregistrarea oficială a Asociaţiei „Dom Polski"

Acţiune finalizată sub coordonarea preşedintelui Aniela Krupacz.

 

Noiembrie 1991, Bucureşti. Apariţia primului numărdin „Polonus"

Primul număr al publicaţiei „Polonus" avea pe frontispiciu menţiunile „revistă bilingvă polono-română" şi Dwumiesiecznik Związku Polaków w Rumunii „Dom Polski" (Bilunar al Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski"). Acest număr a apărut cu sprijinul fostului Consiliu al Minorităţilor Naţionale şi datorită eforturilor Janinei Radu, lector de limba engleză la Universitatea din Bucureşti şi la Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti. În perioada noiembrie 1991 - decembrie 1994 apar la Bucureşti 18 numere din „Polonus".