Minortitatea turcă 2001

 

15 ianuarie 2001, Constanţa. Înfiinţarea Colegiului de Institutori „Kemal Atatürk"

În urma unui acord bilateral între Ministerul de Învăţământ al României şi al Republicii Turcia s-a luat hotărârea înfiinţării Colegiul de Institutori „Kemal Atatürk", la Constanţa, începând cu anul universitar 2000-2001. Acest colegiu urmează a se înfiinţa în cadrul Universităţii „Ovidius" Constanţa, cu mai multe specializări, respectiv: limba turcă, teologie musulmană-limba engleză şi teologie musulmană-limba română. Dl. prof. univ. dr. Mahmut Enver a fost numit directorul acestei instituţii, iar director adjunct a fost numit dl. conf. univ. dr. Cezmi Karasu. Absolvenţii colegiului vor putea profesa şi în învăţământul primar ca învăţători, dar vor putea fi şi profesori de limba turcă, engleză sau română.

 

20 ianuarie 2001, Constanţa. Şaban Bairam, ales coordonator de credit şi preşedinte executiv UDTR

În urma şedinţei Consiliului Naţional Extraordinar din 20 ianuarie 2001, conducerea Uniunii Democrate Turce din România a fost modificată în următoarea structură: preşedinte dl. Asan Murat şi un Comitetul executiv compus din dl. Asan Murat - preşedinte, dl. Ibram Iusein vicepreşedinte, dl. Bairam Şaban secretar general, dl. Omer Nazif reprezentant al filialei UDTR - Constanţa şi dl. deputat Metin Cerchez. De asemenea, în cursul acestei şedinţe dl. Şaban Bairam a fost ales în unanimitate coordonator de credite şi preşedinte executiv al Uniunii Turce din România. În comunicatul formulat şi publicat de redacţia revistei Hakses nu se specifică motivele demiterii fostului preşedinte Balgi Ruhan.

 

17 ianuarie 2001, Constanţa. Lansarea de cărţi ale autorului Ibram Nuredin

Miercuri, 17 ianuarie 2001, la Biblioteca Judeţeană Constanţa a avut loc o lansare de carte cu titlurile: „Islamul şi valenţele lui - Pelerinaj în locurile sfinte ale islamului" şi cartea „Fundamente ale filozofiei", ambele lucrări au apărut cu sprijinul financiar al Uniunii Democrate Turce din România. Ambele cărţi au fost scrise de conf. univ. dr. Ibram Nuredin, directorul Departamentului de Arte al Universităţii „Ovidius" Constanţa. La această lansare de carte a participat un numeros public alcătuit din studenţi, profesori, tineri, membri ai Uniunii Democrate Turce din România, oaspeţi din cadrul Universităţii „Ovidius" Constanţa, de la Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa precum şi membri reprezentanţi de la Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România.

 

27 ianuarie 2001, Galaţi. Seminar cu titlul: Modalităţi de Eliminare a Intoleranţei Religioase

Sâmbătă, 27 ianuarie 2001, Asociaţia Naţională pentru Apărarea Libertăţii Religioase din România, cu sediul central la Bucureşti a organizat la Galaţi un seminar sub genericul „Modalităţi de Eliminare a Intoleranţei Religioase". La acest seminar au fost invitaţi să participe toate cultele religioase din zona municipiului Galaţi precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din regiune. Fiecare invitat a avut dreptul să prezinte o alocuţiune de 10 minute. Filiala UDTR - Galaţi prin persoana d-nei Gulten Abdula şi a d-lui prof. Ali Aksu, au adresat mesaje din partea Catedrei de teologie a Colegiului de Teologie şi Pedagogie „Kemal Ataturk" din Medgidia. Ambele mesaje au fost adresate ca din partea turcilor musulmani, indiferent de unde ar fi ei, bazate pe ideea de toleranţă şi de paşnică convieţuire religioasă. Aceste dimensiuni fiind singurele care pot păstra în lume un climat de pace.

 

2-3 februarie 2001, Constanţa. Consfătuirea cadrelor didactice de limba turcă şi religie islamică

În perioada 2-3 februarie 2001 a avut loc la Hotelul Tineretului din Constanţa, o Consfătuirea a cadrelor didactice de limba turcă şi religie islamică. Consfătuirea a vizat problemele cu care se confruntă aceste cadre precum şi posibilităţile de rezolvare a lor. În prima zi de consfătuiri s-au remarcat alocuţiunile de deschidere rostite de către: dl. Osman Niyat secretarul general al Uniunii Democrate Tătare din România, a d-lui Ervin Ibraim, preşedintele Comisiei de Învăţământ a Uniunii Democrate Turce, a d-nei Ali Leman, inspector de limba turcă în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a d-nei Gelal Firdes, inspector de limba turcă în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, a d-lui Ismet Gevat inspector de personal, a d-lui Ciurea Dumitru director al Şcolii Generale Nr. 12 „Bogdan Petriceicu Haşdeu", precum şi alte distinse personalităţi. În cadrul lucrărilor au mai luat cuvântul şi au expus puncte de vedere pertinente dl. Asan Murat, preşedinte UDTR precum şi dl. Metin Cerchez deputat în Parlamentul României. Dl. Asan Murat a arătat că meritul înfiinţării clasei cu predarea intensivă a limbii turce revine exclusiv conducerii Şcolii nr.12 şi nu unora care îşi asumă abuziv acest merit. Dl. deputat Metin Cerchez a pus problema costului exagerat al manualelor şcolare de limba turcă arătând că el personal va întreprinde măsuri pentru a se remedia această situaţie. Ziua a doua a consfătuirii a cuprins dezbateri asupra unor probleme de ordin general ale învăţământului de limba turcă şi religie musulmană precum, situaţia manualelor şi programelor.

 

17 februarie 2001, Constanţa. Alegeri la Organizaţia de Tineret Turc „Atatürk"

Sâmbătă, 17 februarie 2001, a avut loc Adunarea generală a Organizaţiei de Tineret Turc „Atatürk" din România - O.T.T.A.R. În cadrul acestei şedinţe s-au aprobat mai multe amendamente la Statut. Cel mai important dintre acestea se referă la faptul că O.T.T.A.R. va fi de acum încolo direct subordonat Uniunii Democrate Turce din România. În continuare s-a trecut la alegerea unui Comitet Executiv care va asigura conducerea operativă a organizaţiei. Preşedinte al Organizaţiei de Tineret „Atatürk" a fost ales în unanimitate de voturi dl. prof. Ervin Ibraim. În continuare, componenţa Comitetului executiv al organizaţiei a fost următoarea: vicepreşedinţi dl. Ismail Erol de la Filiala UDTR - Constanţa, d-ra Eda Ali de la Filiala UDTR - Tulcea, d-ra Ismail Sezgin de la Filiala UDTR - Medgidia şi secretar general a fost ales dl. Rasin Redin. Ca membri ai Comitetului executiv au fost aleşi: dl. Omer Ilknur, dl. Emghil Hasan, dl. Iaşar Erhan de la Filiala UDTR - Constanţa; dl. Ismail Adnan de la Filiala UDTR Techirghiol şi dl. Abdula Elvin Mahmut de la Filiala UDTR - Dunărea de Jos (Galaţi). Pentru Filiala UDTR Mangalia a fost rezervat un loc de membru în Comitetul executiv având în vedere faptul că, din motive obiective niciun reprezentant al filialei UDTR - Mangalia nu a fost prezent la această şedinţă.

 

27 februarie 2001, Constanţa. Acţiuni ale filialei UDTR

În pauza unei şedinţe de lucru, domnul Iusein Cadir, preşedintele Filiale UDTR - Constanţa, a dat un scurt interviu revistei Hakses. La întrebările despre numărul membrilor şi ce-şi propune filiala să realizeze în etapa imediat următoare, dl. preşedinte de filială a dat următoarele răspunsuri: „Filiala Constanţa este una din cele mai mari filiale ale UDTR, deoarece numărul membrilor este de peste 4.000 cu adeziuni confirmate. Împreună cu conducerea UDTR această filială se implică în rezolvarea unor probleme sociale ale membrilor săi. Spre exemplu, filiala ajută la înmormântarea unor enoriaşi săraci. De asemenea, încearcă să rezolve repartiţiile de locuinţă a patru familii ale căror dosare deja au fost depuse la primărie. Pe durata sărbătorilor de Kurban Bayram se va merge la Penitenciarul Poarta Albă unde va fi oficiată o slujbă religioasă şi vom oferi o masă gratuită pentru toţi cei de religie musulmană şi de alte religii".

 

6-9 martie 2001, Constanţa. Campanie de Kurban Bayram la UDTR

Cu ocazia sărbătorilor de Kurban Bayram/Sărbătoarea Sacrificiului, Uniunea Democrată Turcă a hotărât să acorde o masă caldă, copiilor, orfanilor sau bătrânilor cu un venit foarte mic sau aproape inexistent. Pe lângă ei, de masă s-au bucurat şi cei lipsiţi de libertate din penitenciarul Poarta Albă, unde Biroul Executiv al UDTR şi conducerea filialei UDTR - Constanţa au organizat o slujbă religioasă de Bayram şi au împărţit fiecăruia pachete cu alimente.

 

7 martie 2001, Constanţa. Spectacol de Kurban Bayram

Miercuri, 7 martie 2001, a avut loc la Liceul de Artă din Constanţa, un spectacol cu prilejul Kurban Bayramului. Au participat diverse ansambluri de muzică populară din cadrul şcolilor constănţene precum şi ansamblul de copii Fidanlar/Mlădiţele al Uniunii Democrate Turce din România. La reuşita acestui spectacol au contribuit moral şi material Comisiile de religie ale Uniunii Democrate Turce din România şi a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România.

 

12-15 aprilie 2001, Medgidia. Olimpiada de limba turcă

În perioada 12-15 aprilie 2001, a avut loc la Baza Turistică Luminiţa din Eforie Sud, Faza Naţională a Olimpiadei de limba turcă. Această acţiune a fost organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi sprijinită de Uniunea Democrată Turcă din România şi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România.

 

14-18 aprilie 2001, Ankara. Seminar cu tema Presa de limbă turcă din Balcani

În perioada 14-18 aprilie 2001, s-au desfăşurat la Ankara lucrările unui seminar cu tema „Presa Turcă din Balcani", organizat de Agenţia Turcă pentru Dezvoltare şi Cooperare - TICA şi Universitatea Başkent. La aceste lucrări a fost invitată să participe pentru prima dată şi redacţia ziarului Hakses din România, în scopuri de cunoaştere a publicaţiilor din Balcani, a culturii turce din această zonă, precum şi problemele cu care se confruntă comunităţile minoritare, în special pe teme de învăţământ, cultură şi politică.

 

1 mai 2001, Constanţa, Mangalia, Medgidia. 1 mai - Ziua Muncii şi ziua de 2 mai - Ziua Tineretului în filiale ale Uniunii Democrate Turce din România

Filialele UDTR Constanţa, Mangalia şi Medgidia au organizat în seara zilei de 1 Mai o întâlnire a tinerilor din aceste localităţi. Întâlnirea a punctat zilele de 1 Mai - Ziua muncii şi de 2 Mai - Ziua Tineretului şi Hidrellezul o sărbătoare etnofolclorică a turcilor de pretutindeni. Adunarea s-a desfăşurat la restaurantul Cleopatra din Constanţa, la care au participat 480 de persoane. Din cadrul UDTR au participat: preşedintele UDTR - Asan Murat, preşedinte executiv - Şaban Bayram, preşedintele UDTR - filiala Constanţa Cadir Iusein, preşedinte filiala Medgidia - Ismail Kadir, preşedinte filiala Mangalia - Mugelip Arif şi alţi membri din conducerea UDTR. Programul artistic a fost susţinut de: Grupul „Fidanlar", formaţia Cocoş - Mangalia, formaţia „Redin" - Medgidia şi Omer Melek.

 

9-2 mai 2001, Galaţi. Expoziţia de artă decorativă turcă a prof. Halil Buttanri

Universitatea din Galaţi şi Filiala Galaţi a Uniunii Democrate Turce din România, împreună cu Universitatea Osman Gazi din Eskişehir - Turcia, au organizat o expoziţie de „Arta tradiţională decorativă turcă", vernisată marţi, 9 mai 2001, în incinta Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi. Din exponate, multe lucrări au fost realizate de conf. dr. Halil Buttanri, de la Universitatea „Osman Gazi". Dl. Halil Buttanri este profesor universitar de literatură şi artă plastică.

 

14 mai 2001, Constanţa. A murit scriitorul turc Ismail Ahmet Daud (1918-2001)

Poet şi publicist, Ismail A. Daud s-a născut pe 27 august 1918 în oraşul Silistra din Bulgaria. Fiul lui Ahmet şi al lui Şukrie. Între anii 1925-1929 urmează cursurile şcolii primare, iar între anii 1930-1937 a fost elev la liceul de băieţi „Durostor" din Silistra, după care a absolvit „Cursul trienal superior postliceal fără frecvenţă". În anul 1938 a fost numit învăţător la şcoala din comuna Baltagi-kum. Din 1939 până în 1940 are catedră la şcolile din satele Asfatchioi şi Enigeachioi, din judeţul Durostor (astăzi în Bulgaria). Activitatea publicistică o începe ca redactor, între anii 1936-1940, al ziarului „Tuna" (Dunărea), ziar ce apărea atât în limba turcă cât şi în limba română, ziar editat de Sami Batova. A mai colaborat la ziarul „Ţara lui Mircea" editat de profesorul Petre Dumitriu şi la care Ismail Daud a fost redactor între anii 1937-1939. Între anii 1940-1958 colaborează ca publicist la ziarul „Pământul" din Călăraşi, oraş în care se stabilise împreună cu familia, unde tatăl său Ahmet-efendi îndeplinea funcţia de imam. Mai colaborează la ziarul „Cuget civic". Publică la preţioasa revistă „Ramuri" din Craiova, revistă al cărei mentor era Miron Radu Paraschivescu. În anul 1958 se stabileşte în Constanţa şi lucrează în cadrul Inspectoratului şcolar judeţean până la pensionare (1983). A continuat să scrie şi după anul 1989, când au început să apară ziare în limba turcă şi tătară. A publicat poeme în revistele „Karadeniz", „Renkler" şi „Hakses". A debutat editorial în 1998 cu un volum intitulat: Türk dili metinleri antolojisi. Orta okul ve liseler icin/Antologie de texte în limba turcă, pentru licee şi şcoli medii.

 

21-24 mai 2001, Istanbul. Acord de înfrăţire între oraşele Constanţa şi Istanbul

În perioada 21-24 mai 2001, la invitaţia Primăriei Generale din Istanbul, o delegaţie a Primăriei şi Consiliului Municipal Constanţa a vizitat marea metropolă de pe ţărmurile Bosforului. Din delegaţia Municipiului Constanţa au făcut parte dl. Radu Ştefan Mazăre, primarul Municipiului Constanţa, dl. Bairam Şaban, consilier municipal şi dl. Gheorghe Stoica, de asemenea consilier municipal. Un fapt deosebit pentru toţi cetăţenii români de religie musulmană din Constanţa l-a constituit prezenţa în delegaţie a d-lui consilier municipal Bairam Şaban, care este în acelaşi timp preşedintele executiv al Uniunii Democrate Turce din România. Acordul a fost semnat din partea părţii române de primarul Constanţei, iar din partea turcă de dl. Ali Gurtuna, primarul general al Istanbulului.

 

5 iunie 2001, Constanţa. Vizita unei delegaţii confesionale din Turcia la UDTR

Marţi, 5 iunie 2001, la sediul Uniunii Democrate Turce din Constanţa a avut loc vizita unei delegaţii din Republica Turcia, compusă din dl. Kadir Çetin, muftiul provinciei Antalya şi dl. Riza Deniz, muftiul provinciei Kütahya. Cei doi mufti au fost însoţiţi de dl. Mustafa Çalışkan, ataşatul cu probleme de religie din Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa. Delegaţia turcă a fost întâmpinată de dl. prof. Asan Murat, preşedintele Uniunii Democrate Turce din România, dl. Ferat Rami, membru al Şura-i Islam, dl. prof. Ervin Ibraim, preşedintele Comisiei de învăţământ UDTR, de d-na Gülten Abdula, preşedinta Comisiei de cultură UDTR şi de dl. Magit Cocoi. Preşedintele Asan Murat a prezentat oaspeţilor detalii din activităţile desfăşurate de Uniunea Democrată Turcă, în special în cadrul comisiilor de specialitate. Oaspeţii au rămas profund impresionaţi de realizările şi activităţile Uniunii Turce, mai ales în domeniile culturii, învăţământului în limba maternă turcă şi ale religiei islamice.

 

12-18 iunie 2001, Constanţa. O delegaţie a primăriei oraşului Istanbul - oaspete al oraşului Constanţa

Ca urmare a acordului bilateral semnat de primăriile celor două oraşe maritime, Istanbul şi Constanţa, prin care acestea s-au înfrăţit, iată că, o delegaţie a Primăriei oraşului Istanbul a sosit într-o vizită de 6 zile la Constanţa. Vizita a avut ca obiectiv transpunerea în practică a punctelor din acordul comun. De asemenea, delegaţia a ţinut să se întâlnească şi cu conducerile celor două uniuni, turcă şi tătară, precum şi cu comisiile de lucru (învăţământ şi cultură) ale acestora. Pe tot parcursul vizitei, delegaţia turcă a fost însoţită de consilierii Primăriei Constanţa, din care nelipsiţi au fost cei doi consilieri ai Uniunii Democrate Turce, dl. Şaban Bayram şi dl. Balgi Ruhan.

 

22 iunie 2001, Constanţa. Vizita preşedintelui Turciei, Ahmet Sezer

Aflat într-o vizită de lucru în România, preşedintele Turciei a avut trecut în agendă şi o vizită în Municipiul Constanţa. După ce a văzut obiectivele de interes economic, din zonă, a întâlnit cu oamenii de afaceri turci şi cu reprezentanţii celor două uniuni: turcă şi tătară.

 

14 iulie 2001, Constanţa. Vizită la sediul UDTR a unei delegaţii din Azerbaidjan

În cursul lunii iulie 2001, o delegaţie din Republica Azerbaidjan a vizitat UDTR şi redacţia Hakses. Din delegaţie au făcut parte d-na Ferida Haceyeva, membră a Uniunii Scriitorilor din Azerbaidjan, d-na Nüşabe Sadýgova, profesor la Universitatea de Stat din Baku şi d-na Benövse Izizova, preşedinta Asociaţiei de Prietenie România - Azerbaidjan. Oaspeţii au purtat discuţii cu dl. prof. Asan Murat, directorul celor două publicaţii ale Uniunii Democrate Turce din România, cu d-na Abdula Gulten, redactor coordonator al publicaţiei Hakses, cu dl. prof. Ervin Ibraim, redactor-şef al publicaţiei Genç Nesil precum şi cu alţi membri din colectivele redacţionale. De ambele părţi s-au conturat speranţe în dezvoltarea relaţiilor de colaborare între etnicii turci din România şi cetăţenii Republicii Azerbaidjan, precum şi planul relaţiilor dintre patria noastră România şi Republica Azerbaidjan, având în vedere şi faptul că pentru prima dată la Bucureşti şi-a deschis porţile o Ambasadă a Republicii Azerbaidjan.

 

15 iulie 2001, Bucureşti. Interviu cu Ömer Zeytinoğlu, noul ambasador al Republicii Turcia în România (traducere din limba turcă)

Cu ocazia numirii noului ambasador plenipotenţiar al Turciei la Bucure;ti, E.S. dl. Ömer Zeytinoğlu a acordat un interviu d-nei Abdula Gulten din partea revistei Hakses. Ömer Zeytinoğlu a fost numit ambasador în România în septembrie 2000. Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Istanbul. În prima lui vizită la Constanţa a vizitat sediile centrale ale celor două uniuni; Uniunea Democrată Turcă din România şi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. La întrebarea referitoare la predarea limbii materne turce a răspuns: „Ştiu că etnicii noştri învaţă limba maternă, turca. Dar, până în prezent, nu am date concrete despre cum se desfăşoară predarea limbii materne în şcolile din România. Dacă cele două Uniuni doresc ca învăţământul în limba turcă să fie mai performant, este bine să se păstreze legătura cu forurile oficiale de specialitate. Dacă ni se va cere şi nouă sprijin, suntem gata să-l oferim".

 

4-5 august 2001, Măcin. Festivalul Grigore Kiazim la a VIII-a ediţie

Festivalul este un omagiu adus atât omului, artistului instrumentist - Grigore Kiazim - cât şi folclorului românesc pur, precum şi popoarelor din bazinul Dunării de Jos. Se ştie că acest fiu al Măcinului, care şi-a pus amprenta pe cele 8 ediţii, s-a născut la 12 februarie 1913 într-o familie mixtă, tatăl fiind turc şi mama româncă. La 18 ani se hotărăşte să părăsească familia plecând definitiv la Bucureşti - unde va lucra timp de 50 ani, în cadrul Radio-Televiziunii Române. Aici va realiza un număr de 28 de discuri cu muzică populară românească, cât şi muzică turcească autentică. În decursul anilor a efectuat turnee în 15 ţări: China, Rusia, Vietnam, Coreea, Germania etc.

 

5 august 2001, Galaţi. Apare primul număr al Revistei „Tuna mektuplari"/Scrisori dunărene

Apare la Galaţi primul număr al revistei de cca. 30 pag. cu titlul Tuna mektuplari/Scrisori dunărene, editată de Centrul de cercetare Dezvoltare Educaţie şi Cultură - Dunărea de Jos, împreună cu Uniunea Democrată Turcă Filiala Galaţi, cu un corp internaţional de redactori şi reprezentanţi. Redactorii din România ai acestei reviste au fost prof. dr. Mihai Maxim, dr. Anatol Măcriş, istoricul Mustafa Ali Memet, scriitorii Memet Suzan şi Mustafa Bekir. Din Republica Moldova sunt menţionaţi jurnaliştii găgăuzi: Tudor Zanet, Petri Yalinci, Nicolay Babaoglu şi Dionisie Tanasoglu. Din Macedonia fac parte jurnaliştii Drida Karahasan şi Enver Ahmet. O reprezentată din Ungaria este d-na Edith Tasnádi, iar din Turcia, reprezentanţi ai revistei au fost Namîk Kemal Yîldîz, Erdogan Aslîyüce, Erol Azdil şi Irfan Nasrattinoglu. Dar această revistă a avut o viaţă scurtă; în anul 2004 ea şi-a încetat activitatea.

 

5 august 2001, Galaţi. Articol despre cimitirele eroilor turci căzuţi în România în Primul Război Mondial

Revista Tuna mektuplari/Scrisori dunărene, în numărul din luna august, anul 2001, publică o pagină consacrată eroilor turci căzuţi în România, în timpul luptelor din Primul Război Mondial. Cimitire de eroii turci căzuţi în Primul Război Mondial se află la Bucureşti, Brăila şi Slobozia. Numărul celor morţi se ridică la 3.182. La Bucureşti şi Brăila se cunosc numele a numai 360 de eroi, restul de 536 având numai numere matricole. La cimitirul din Slobozia, numărul lor se ridică la 1.462. Aceste cimitire sunt în îngrijirea directă a statului turc. Un astfel de cimitir a existat şi la Galaţi, dar nimeni nu s-a mai ocupat de el şi toate au dispărut aşa cum au dispărut şi cimitirele ostaşilor turci din armata otomană. Din aceste armate, singurul cimitir care s-a mai păstrat este cel de pe insula Şimian, insula soră cu Ada- Kaleh, cea dispărută în istoria barajului de la Hidrocentrala Porţile de Fier.

 

15-21 august 2001, Sibiel. Tabără de limbă turcă

În perioada 15-21 august 2001 a avut loc la Sibiel, tabăra de limba maternă turcă. Organizarea acestor tabere de limbă maternă a intrat deja în tradiţia Uniunii Democrate Turce. Ele au ca scop răsplătirea, dar şi stimularea elevilor de naţionalitate turcă, elevi care au participat cu emoţie la cursurile de limbă turcă din şcoli. Organizarea taberei în acest an a fost un succes total datorită implicării conducerii UDTR în realizarea ei. Directorul taberei a fost dl. conf. univ. dr. Nuredin Ibram, directorul Departamentului de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius" Constanţa. La această tabără au participat un număr de 90 de elevi şi profesori supraveghetori.

 

25 august 2001, Sighişoara. Primul Festival ProEtnica

La Sighişoara între 25-28 august 2001 a avut loc primul Festival ProEtnica - 2001, al minorităţilor etnice din România, realizat de Centrului Educaţional Interetnic pentru Tineret - CEIT, director de proiect Liliana Turcu, cu sprijinul Guvernului German, prin Institutul de Relaţii Externe din Stuttgart, cu participarea a 14 organizaţii minoritare, alături de Societatea Culturală Aromână din România, Societatea Literar Artistică Tibiscus din Uzdin - Iugoslavia, Fundaţia I. Budai Deleanu din Târnăveni şi Fundaţia Armonia din Bucureşti. ProEtnica - Sighişoara 2001, a cuprins 4 secţiuni: culturală, politică, socială şi religioasă. Secţiunea culturală s-a dorit a fi un mesaj de identificare cu o paradă de porturi şi dansuri populare, spectacole de teatru, prezentări de meşteşuguri, carte, expoziţii cu fotomontaje în aer liber etc. Serile Festivalului s-au organizat în afara Cetăţii, unde au avut loc concerte şi participanţii au putut servi taur şi bou la proţap. Secţiunea politică a cuprins o masă rotundă cu tema „Depăşirea prejudecăţilor faţă de minorităţi", la care au participat Ovidiu Ganţ, ministru subsecretar de stat Departamentul Relaţii Interetnice, Carol Köning, directorul Direcţiei pentru Minorităţi Ministerul Culturii, Dorel Dorian, vicepreşedintele Comisiei de politică externă a Camerei Deputaţilor şi Ibrahim Spahic, şeful campaniei „Link Diversity" a Consiliului Europei. În această secţiune o temă de interes a fost şi învăţământul în limba maternă, moderată de deputatul UDMR, Asztalos Ferenc, vicepreşedinte al Comisiei de învăţământ din Camera Deputaţilor. Secţiunea socială a cuprins o altă masă rotundă pentru identificarea de acţiuni comunitare. Astfel, principalele iniţiative ale Uniunii Democrate Turce au fost axate pe agricultură. Cu ajutorul statului turc, se află în curs de desfăşurare un proiect pentru obţinerea unor utilaje agricole. Pentru aceasta, în cadrul ei s-a desfăşurat un recensământ al gospodăriilor şi al suprafeţelor agricole mici deţinute de etnicii comunitari. Statul turc a trimis două tractoare, unul pentru Uniunea Turcă, celălalt pentru Uniunea Tătară din România.

 

25-28 august 2001, Sighişoara. Uniunea Democrată Turcă din România - Promotor al multiculturalităţii la ProEtnica

Festivalul a reunit ansamblurile folclorice ale minorităţilor, cu precădere cele de tineret, sesiuni de comunicări ştiinţifice, dezbateri, expoziţii de carte şi de artă plastică, din ţară şi de peste hotare. În cadrul manifestărilor a avut loc o secţiune spirituală, iniţiată de d-na Abdula Gulten, ca director şi moderator, organizată şi finanţată în exclusivitate de Uniunea Democrată Turcă din România. Ea a cuprins două părţi. Prima, sub forma unei expoziţii comune a Comisiei de cultură UDTR, împreună cu elevii Liceului de Artă din Constanţa, conduşi de prof. Peter Helderfai, copii aparţinând diferitelor etnii şi religii. A doua parte a cuprins o dezbatere pe teme de multiculturalitate.

 

30 august 2001, Bucureşti. Ziua Forţelor Armate din Turcia. Interviul cu Dincer Albay - ataşatul militar al Turciei la Bucureşti

De ziua Forţelor Armate ale Republicii Turcia, revista Tuna Mektuplari/Scrisori dunărene, în nr. lunii august 2001, a publicat în limbile turcă şi română, un interviu al d-lui Dincer Albay ataşatul militar al Republicii Turcia la Bucureşti. Referitor la relaţiile militare dintre cele două ţări, dl. Dincer Albay a declarat următoarele: „Între Forţele Armate din Turcia şi cele din România există o relaţie bazată pe stimă şi reciprocitate. Forţele Armate din Turcia sunt hotărâte să acorde tot sprijinul necesar Forţelor Armate din România în vederea integrării lor cât mai rapide în Alianţa Nord Atlantică. În situaţia actuală cooperarea în direcţia instruirii militare este la un nivel deosebit de activităţi. Aceste activităţi au caracteristici diferite, de legături reciproce ale şefilor de Stat Major General ai celor două ţări, şi merg până la instruirea în comun a personalului din unităţile lor militare. Pe lângă toate aceste aspecte s-au înregistrat progrese notabile şi în domeniul cooperării în sectorul industriei de apărare, în paralel cu programul de Cooperare B. referitor la organizarea de aplicaţii, seminarii şi alte acţiuni comune, al căror număr este aproape egal cu cel al ofiţerilor români care participă în număr mare la acţiuni organizate de către Centrul de Pregătire al Academiilor de Război din Turcia. În viitor, în locul cooperării în domeniul instruirii militare, se va pune accent şi pe dotarea cu echipament militar la standardele europene pentru forţele armate ale ambelor ţări. La conturarea şi dezvoltarea acestui program care atrage după sine creşterea numărului de ofiţeri care vor ocupa funcţii importante în cadrul structurilor celor două ţări este necesară cunoaşterea celor două limbi; turcă şi română. În acest sens, în cadrul Centrului de limbi orientale din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare din Bucureşti, au fost iniţiate cursuri de limba turcă susţinute de doamna lector univ. dr. Ali Leman. După absolvirea lor, cursanţii au participat la o excursie de studiu, desfăşurată la Istanbul şi Bursa având posibilitatea să-şi dezvolte capacităţile de comunicare. De asemenea, participarea Marinei Militare din Turcia la manevrele militare ce au loc în fiecare an la Constanţa, cât şi a Aviaţiei Militare din Turcia la diferite aplicaţii militare şi manifestări de paradă militară, au dovedit înalt profesionalism şi disciplină, o adevărată mândrie pentru Forţele Militare din această ţară. Cu prilejul zilei de 30 August, dorim tuturor celor care deservesc armata turcă, bucurii şi sănătate".

 

3 septembrie 2001, Constanţa. Vizita lui Ahmet Sezer, preşedintele Republicii Turcia

Ca urmare a vizitei efectuate la Constanţa, în luna iunie 2001, de domnul Ahmet Sezer, preşedintele Republicii Turcia, la începutul lunii septembrie, etnicii turci din Dobrogea s-au bucurat de un dar din partea statului turc. Darul constă în două tractoare, unul pentru Uniunea Democrată Turcă din România şi altul pentru Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Aceste tractoare au fost oferite etnicilor noştri în vederea uşurării activităţilor agricole şi de reducere a cheltuielilor aferente acestor munci. Tractoarele au fost înmânate de dl. Cengiz Sanay, consulul general al Turciei la Constanţa, într-un cadru festiv, la care au participat conducerile celor două organizaţii, precum şi reprezentanţii mass-mediei.

 

26 septembrie 2001, Medgidia. Consfătuirea cadrelor didactice de limbă turcă

Miercuri, 26 septembrie 2001, a avut loc la Medgidia, în cadrul Liceului Pedagogic şi Teologic Musulman „Kemal Atatürk", consfătuirea cadrelor didactice de Limbă turcă şi Religie islamică. Această consfătuire a fost prezidată de d-na Gelal Firdes, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, de dl. Mustafa Çalýţkan, ataşat pe probleme de religie la Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa şi dl. Murat Iusuf, profesor de religie islamică în cadrul acestui liceu. La această consfătuire s-au discutat următoarele: noua programă şcolară; noua planificare calendaristică: planificare semestrială pe unităţi de învăţare. Profesorii din partea Uniunii Democrate Turce care au participat la seminarul de la Botoşani, pe teme de didactica limbii materne, didactica istoriei şi de tradiţiei minorităţilor, respectiv: Gelal Firdes, Ene Ulgean, Ibraim Ervin, Iomer Subihan, Bormambet Vildan, Nubin Selda, Anefi Igbal si Hîrfali Secure, au prezentat modul de întocmire a noii planificări cu modul de abordare a programei şcolare. Profesorii participanţi au realizat planificări-model, pentru toţi profesorii care predau limba turcă. Aceste planificări-model vor putea fi consultate la Casa Corpului Didactic de către toţi profesorii care predau limba turcă.

 

5 octombrie 2001, Constanţa. Colocviul „Cultura Turco-Islamică, Mesaj de Toleranţă şi Convieţuire Paşnică"

În tensiunea atentatelor sinucigaşe de la 11 septembrie 2001 provocate de mişcarea teroristă şi fundamentalist islamică Al-Qaeda, împotriva Statelor Unite ale Americii, în lume s-a creat o atitudine negativă faţă de islam şi comunităţile musulmane. În acest context, în data de 5 octombrie 2001, în aula Bibliotecii Judeţene Constanţa a avut loc un colocviul cu tema „Cultura Turco-Islamică, Mesaj de Toleranţă şi Convieţuire Paşnică", organizat de Comisia de cultură a Uniunii Democrate Turce din România, în colaborare cu Muftiatul Cultului Musulman din România şi Centrul de Cercetare, Dezvoltare, Educaţie şi Cultură Turcă - Dunărea de Jos. Se poate spune că această acţiune a avut o participare internaţională, întrucât au fost prezenţi şi oaspeţii de peste hotare, respectiv: dl. Galip Galip deputat al Traciei apusene din Grecia, cadre didactice de origine turcă din zona amintită şi un grup de studenţi din Azerbaidjan. Invitaţi de onoare au fost: dl. Bagîş Şahinghirai, muftiul cultului musulman din România, dl. Karol Köning director al Direcţiei pentru Minorităţi din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, dl. Ovidiu Ganţ subsecretar de stat din cadrul Ministerului Informaţiilor Publice, Direcţia Relaţii Interetnice, d-na Cafer Birsel preşedinta Asociaţiei Culturale Albaneze din Constanţa şi dl. Burhan Oneren viceconsulul Consulatului Turc la Constanţa. Vorbitorii au subliniat ideea unei concilieri religioase, a ceea ce înseamnă adevăratul Islam în viziunea culturii turce, importanţa zilelor sfinte ale musulmanilor şi valoarea lor spirituală. Moderatoarea manifestării, d-na Abdula Gultenin, a subliniat necesitatea unui continuu dialog interconfesional şi realizarea la scară naţională a unei reviste interconfesionale pentru elevii din clasele a VI-a, a VII-a şi de liceu. În încheiere a fost citit un mesaj de pace pe care l-au semnat preşedinţii tuturor organizaţiilor musulmane din România aparţinând minorităţilor etnice din această ţară: „Mesaj Către Omenire. Noi, musulmanii din România, suntem împotriva oricăror acte de terorism, indiferent de ţinta lor. Islamul, ai cărui adepţi suntem, înseamnă de fapt pace, încredere, siguranţă. În consecinţă, Islamul interzice orice act de terorism. În Cartea noastră sfântă, Coranul, se spune că - Cine omoară cu bună-ştiinţă un credincios, pedeapsa lui definitivă va fi iadul. Allah se va supăra, îl va blestema şi îi va pregăti un mare chin (Nisa, 93). După cum reiese şi de aici, Allah a interzis crima făcută cu bună ştiinţă, şi chiar o condamnă. În acelaşi fel, în religia noastră sfântă, este interzis şi actul sinuciderii. În special, nu este bine văzută uciderea oamenilor inocenţi, nevinovaţi, bătrâni, copii, bolnavi, etc. Din acest motiv, actele teroriste în care au pierit foarte mulţi oameni nevinovaţi ne-au tulburat. Noi sperăm ca acest fapt să nu ducă la un război între civilizaţii şi religii. Declaraţiile făcute în acest sens ne-au întristat. Iniţierea unui dialog între religii va elimina toate diferendele şi va fi tragic dacă un război va lua locul acestui dialog. Trebuie găsiţi oamenii implicaţi în aceste acte teroriste, judecaţi şi condamnaţi pentru faptele lor, astfel încât să nu se facă nici o nedreptate. Pe scurt, toţi oamenii, indiferent de religie, rasă, să fie trataţi egal, să trăim în pace şi libertate. Vrem să declarăm opiniei publice că suntem împotriva terorii, a războiului, şi în special a războiului religios."

 

3 noiembrie 2001, Constanţa. Prof. dr. Ibram Nuredin este noul preşedinte UDTR

Prin retragerea lui Asan Murat din funcţia de preşedinte al Uniunii Democrate Turce din România, s-a convocat Conferinţa Naţională UDTR în data de 3 noiembrie 2001 pentru alegerea noului preşedinte. Conferinţa extraordinară s-a desfăşurat în sala Prefecturii Judeţului Constanţa. În urma dezbaterilor, în funcţia de preşedinte a fost numit conf. univ. dr. Ibram Nuredin, director al Departamentului de Arte al Universităţii „Ovidius" din Constanţa.  Născut la 18 mai 1943 în municipiul Constanţa, a urmat clasele clasele gimnaziale la Şcoala Generală nr. 1 din Constanţa, şcoală cu predare în limba turcă, apoi Liceul nr. 3 din Constanţa. În anul 1961, în urma unui examen exigent, dl. Ibram Nuredin devine student la Facultatea de filozofie, Secţia filozofie generală din cadrul Universităţii Bucureşti. După absolvirea facultăţii, datorită calităţilor profesionale ocupă, pe rând, funcţiile de asistent universitar (1969), lector universitar (1973) şi conferenţiar universitar (1990). Lucrarea „Conceptul de filozofie în opera lui Constantin Rădulescu Motru" a fost teza sa de doctorat în filozofie. În 1990 devine membru al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională - C.P.U.N. pe Municipiul Constanţa. Odată cu înfiinţarea Universităţii „Ovidius" se implică substanţial în activităţile profesionale, didactice ştiinţifice, social-culturale, în cadrul Consiliului profesoral şi din Senatul Universitar. A elaborat şi redactat, Statutul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România şi Proiectul Statutului Cultului Musulman din România (2000). Este membru fondator şi membru al Consiliului de conducere al Centrului Internaţional de Studii Româno-Turce „Atatürk" din cadrul Universităţii „Ovidius" din Constanţa".

 

15 noiembrie 2001, Constanţa. Raportul Comisiei de învăţământ a UDTR pe anul 2001

Comisia de învăţământ a Uniunii Democrate Turce din România este compusă începând din luna februarie a acestui an din: prof. Ervin Ibraim preşedinte, şef de lucrări univ. dr. ing. Erol Cârjali viceepreşedinte, prof. Subihan Iomer secretar, prof. Vildan Bormambet membru pentru zona Medgidia şi prof. Eda Ali membru pentru zona Tulcea. Comisia de învăţământ s-a implicat activ în buna desfăşurare a procesului de învăţământ în limba turcă. Astfel, Comisia de învăţământ a sprijinit financiar şi logistic buna desfăşurare a Olimpiadei de limba turcă la nivelul fazei judeţene precum şi a Olimpiadei de religie islamică. De asemenea, s-a acordat un sprijin consistent Olimpiadei de limba turcă la faza naţională, care în acest an s-a desfăşurat la Eforie Sud în cadrul deosebit al Taberei Luminiţa. Comisia de învăţământ a UDTR a sponsorizat, în primăvara anului 2001, Concursul de Creaţie şi Recitare Poetică. Uniunea Democrată Turcă din România a sprijinit activ dezvoltarea Colegiului de Institutori de Limba Turcă Kemal Atatürk din cadrul Universităţii „Ovidius" Constanţa. Anul acesta Comisia de învăţământ a UDTR a obţinut un număr de 5 burse pentru tinerii care doresc să studieze la facultate sau masterat în Republica Turcia. Prin strădania membrilor săi, un număr de aproximativ 20 de tineri de naţionalitate turcă profesează în învăţământ. Membrii Comisiei de învăţământ UDTR s-au implicat şi în cadrul activităţii Comisiei de Învăţământ a Consiliului Minorităţilor Naţionale, unde s-a obţinut obligativitatea studierii limbii materne de către etnicii turci. O altă realizare importantă a Comisiei de învăţământ a constituit-o organizarea, în luna august anul 2001, a Taberei de Limba Maternă de la Sibiel. Au participat la această tabără un număr de aproximativ 90 de elevi şi profesori însoţitori.

 

24 noiembrie 2001, Constanţa. O sărbătoare de „Ziua Cadrului Didactic"

Sâmbătă, 24 noiembrie 2001, în aula Bibliotecii Judeţene Constanţa a avut loc sărbătorirea „Zilei Cadrului Didactic". Manifestarea a fost organizată de Uniunea Democrată Turcă din România şi Colegiul de Institutori „Kemal Atatürk" din cadrul Universităţii „Ovidius" Constanţa şi a cuprins un simpozion cu tema „Menirea dascălului în societate" împreună cu un program artistic susţinut de ansamblul „Boztorgay".

 

30 noiembrie-03 decembrie 2001, Constanţa. Primul Congres UDTR - Femeia Turcă din Balcani

La iniţiativa Comisiei de femei a Uniunii Democrate Turce în perioada 30 noiembrie-3 decembrie 2001 a avut loc la Constanţa un Congres cu tema: Femeia Turcă din Balcani. La această primă ediţie au participat invitaţi străini din Turcia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Republica Moldova şi reprezentanţi din toate Filiale Uniunii Democrate Turce din România. Cu acest prilej, dl. Ibram Nuredin preşedintele UDTR, a susţinut următorul discurs, publicat ulterior în revista Hakses în limbile turcă şi română, din care prezentăm un fragment: „Simpozionul internaţional „Femeia turcă din Balcani" este primul de acest gen şi el a fost iniţiat, organizat, pregătit de Comisia de femei a UDTR, cu intenţia de a lărgi cooperarea, comunicarea, dialogul, parteneriatul, prin proiecte şi acţiuni comune, între femeile din această parte a Europei şi a lumii. Simpozionul şi celelalte manifestări conexe lui, vor aduce în prim- plan relaţia dintre organizaţiile de femei cu statul şi societatea civilă, plusurile şi minusurile status-ului social al femeii din ţările pe care le reprezentaţi, vor pune în centrul atenţiei dvs. căile şi mijloacele de optimizare a situaţiei femeii prin promovarea unei legislaţii, a unor reglementări, abilităţi şi programe adecvate. Manifestarea organizată de UDTR se desfăşoară într-o zi de sărbătoare pentru noi toţi, români şi etnici turci, cetăţeni români, Ziua Naţională a României. Astăzi România este un stat de drept, cu o viaţă politică şi socială democratică, cu o economie de piaţă, o ţară în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii, pluralismul politic reprezintă valori supreme, consfinţite şi garantate de Constituţia ţării. În acest mirific ţinut dintre Dunăre şi Marea Neagră, care este Dobrogea, vechi pământ românesc, s-a afirmat geniul civilizator şi spiritul creator, constructiv, al românilor, al tuturor cetăţenilor români, femei şi bărbaţi, indiferent de etnie".

 

13-16 decembrie 2001, Cluj-Napoca. Lideri ai comunităţii turce la Zilele Diversităţii

În perioada 13-16 decembrie 2001, la Cluj-Napoca, au avut loc o serie de manifestări prilejuite de „Ziua Minorităţilor Naţionale din România". Aceste manifestări au fost organizate de Ministerul Informaţiilor Publice - Departamentul pentru Relaţii Interetnice, cu sprijinul Ministerului Integrării Europene şi al Fundaţiei germane Friedrich Eberth, filiala Cluj-Napoca. Din partea Uniunii Democrate Turce din România au participat la această importantă manifestare dl. prof. univ. dr. Ibram Nuredin, preşedintele Uniunii, d-na Gulten Abdula, vicepreşedintele Uniunii şi dl. prof. Ervin Ibraim, redactor-şef al publicaţiei „Genç Nesil".

 

21-23 decembrie 2001, Istanbul. UDTR la reuniunea TÜDEV

În perioada 21-23 decembrie 2001 a avut loc la Istanbul, cel de al IX-lea Congres TÜDEV, eveniment devenit tradiţional în organizarea Fundaţiei pentru Prietenie, Frăţie, Colaborare între Ţările şi Comunităţile Turce - TÜDEV şi prin facilităţile oferite de renumitul hotel Polat Renaissance din cartierul Bakîrköy, la malurile Bosforului. Congresul s-a bucurat de prezenţa d-lui Suleyman Demirel, cel de al 9-lea preşedinte al Republicii Turcia şi în acelaşi timp preşedinte de onoare TÜDEV şi a d-lui Rauf Denktaş - preşedintele Republicii Turce a Ciprului de Nord. Au participat cca. 1.500 de delegaţi din Turcia, Azerbaidjan, Kazahstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Republica Turcă a Ciprului de Nord, Mongolia, reprezentanţi ai comunităţilor turce din Europa, Statele Unite, Iran, Tracia de Apus, România, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, dar şi din republicile şi regiunile autonome turce, ex-sovietice, cum ar fi: Aşiltay, regiune autonomă Găgăuzia, din cadrul republicii Moldova, Tataristan, Başkurdistan, Balkarya, Crimeea, Karaçay, turcii kumuk şi nogay etc. Din partea Uniunii Democrate Turce din România a participat dl. prof. dr. Nuredin Ibram - preşedintele Uniunii Democrate Turce din România. Domnia sa a prezentat la Congres, la secţiunea învăţământ şi educaţie, comunicarea: „Minoritatea turcă şi învăţământul în limba turcă din România". Lucrările Congresului au fost organizate pe patru secţiuni: învăţământ, cultură, economie şi comerţ, comunicare şi relaţii internaţionale. În cadrul congresului, prof. dr. Nuredin Ibram a avut întâlniri cu personalităţi ale învăţământului şi culturii din Turcia precum şi o întâlnire cu dl. Oner Kabasakal - preşedintele Agenţiei Turce pentru Dezvoltare şi Cooperare - TIKA cu care s-au discutat proiecte de colaborare şi sprijin financiar pentru Uniunea Democrată Turcă din România.