Minoritatea turcă 1991

 

12 ianuarie 1991, Constanţa. Amet Hogea este deputat de Constanţa din partea Uniunii Minoritare Etnice Turce din România

Pentru perioada parlamentară 1990-1992, Monitorul Oficial al României, anul III, nr. 5, sâmbătă 12 ianuarie 1991, notează următoarea componenţă a Grupul parlamentar de prietenie România - Turcia: 1. Gheorghe Dumitraşcu - preşedinte, senator, Grupul parlamentar Frontul Salvării Naţionale, 2. Tahsin Gemil - vicepreşedinte, deputat al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, altele decât cea maghiară (Uniunea Democrată Turcă Musulmană din România), 3. Vasile Rădulescu - vicepreşedinte, deputat Grupul parlamentar Frontul Salvării Naţionale, 4. Valeriu Momanu - secretar, senator, Grupul parlamentar Frontul Salvării Naţionale, 5. Amet Hogea - secretar, deputat al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, altele decât cea maghiară (Uniunea Minoritară Etnică Turcă din România).

 

18 ianuarie 1991, Bucureşti. Înfiinţarea Asociaţiei Culturale şi Ştiinţifice Turco-Române

La data de 18 ianuarie 1991 ia fiinţă la Bucureşti Asociaţia Culturală şi Ştiinţifică Turco - Română, cu funcţionare pe lângă Institutul de Istorie „Nicolae Iorga" din cadrul Academiei Române. În cadrul festivităţii de deschidere, dl. Iaman Başkut, ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti, a fost ales în unanimitate membru de onoare al asociaţiei. În cadrul Consiliului de conducere au fost alese următoarele persoane cu funcţiile aferente: preşedinte dr. Tahsin Gemil, d-na Cornelia Călin şi dl. Yaşar Negip vicepreşedinţi, dl. Naci Pienaru secretar, dl. Bogdan Murgescu trezorier, iar dr. Mahmut Enver ca cenzor.

 

10 februarie 1991, Galaţi. Constituirea filialei UMTR - Galaţi

Proces-verbal încheiat astăzi, 10 februarie 1991, în urma constituirii comunităţii musulmano-tătare din Galaţi. Au fost prezenţi la constituire şi turcii din Galaţi. În urma prezentării statutului comunităţii s-a stabilit ca provizoriu să fie ales un Comitet format din 3 persoane. Astfel, de comun acord s-a propus ca din acest comitet să facă parte următoarele persoane: Abdulah Ghiulten - preşedinte, Memet Iusuf - secretar, Abdulachim Orhan - casier. Acest comitet va prelua sarcina de a se ocupa de drepturile şi îndatoririle turcilor din Galaţi, în mod provizoriu, până la noile alegeri.

 

14-16 februarie 1991, Eskişehir. Participări din România la Anul Internaţional „Yunus Emre"

În perioada 14-16 februarie 1991, Prefectura oraşului Eskişehir a organizat în localitatea cu acelaşi nume aniversarea Anului Internaţional Yunus Emre al Iubiri. Alături de invitaţii locali şi străini din cele 26 de ţări participante, din România au fost invitaţi la această manifestare dl. Valeriu Veliman - ataşat cultural al Ambasadei României la Ankara, împreună cu domnii Memed Ali Ekrem şi dr. Enver Mahmut.

 

4 aprilie 1991, Constanţa. Interviu cu Osman Negeat muftiul cultului musulman din România

Cu ocazia sărbătorilor pascale de Ramazam - Bayram, dl. Osman Negeat, muftiul cultului musulman din România, a acordat un interviu ziarului Cuget Liber din Constanţa. În cadrul cultului musulman perioada 4-6 aprilie 1991 a fost şi una de solidaritate faţă de cei săraci, întrucât după un post de 30 zile, numite Ramazam, urmează o dezlegare cu 3 zile de sărbătoare pentru musulmanii de pretutindeni. În cursul interviului său, dl. Osman Neget a constat că, cităm: „Trebuie să fim drepţi şi să spunem că minoritatea de religie musulmană din România nu a suferit niciodată în decursul timpului, nu a avut interdicţii în desfăşurarea ritualurilor credinţei ei. Geamiile au funcţionat tot timpul şi au constituit locuri de conservare a religiei islamice". În privinţa învăţământul teologic, dl. Muftiu a spus că: „Seminarului Musulman de la Medgidia, care s-a desfiinţat de peste patruzeci de ani, după anul 1989 acesta este în atenţia autorităţilor precum şi a unor organisme internaţionale. De exemplu, o delegaţie kuweitiană, condusă de dl. Yusuf Jasim Al Hiji, care a vizitat România, s-a oferit să preia cheltuielile de construcţie şi dotare ale acestei şcoli, care în decursul a zeci de ani a fost un leagăn de cultură şi instruire confesională. In acest moment, în această şcoală coranică se află la un seminar elevi din Sudan, Turcia, Sarajevo, Cairo, Siria şi România. De asemenea, de puţin timp, au fost demarate lucrările de refacere a geamiei Hunkiar din Constanţa, monument istoric de mare valoare".

 

4 aprilie 1991, Constanţa. Întâlnire cu dl. Yaman Başkut, ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti

Ziarul local Cuget Liber de Constanţa, din data de 4 aprilie 1991, anunţă că: „Astăzi la ora 17, la Casa de cultură a sindicatelor din Constanţa are loc o serată organizată de Ambasada Republicii Turcia şi Consulatul general din Constanţa, în cadrul căreia dl. Yaman Başkut, ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti, se va întâlni cu reprezentanţi ai populaţiei turco-tătare din Constanţa".

 

3-5 mai 1991, Konya. Invitaţie de participare în Turcia la un Congres Mevlana

La invitaţia Universităţii Selçük din Konya, punct de confluenţă geografică, istorică şi spirituală în spaţiul turc, domnul dr. Enver Mahmut şi soţia sa doamna dr. Nedret Mahmut, au participat la cel de-al doilea Congres Internaţional Mevlana - 1991. Alături de valoroşi oameni de ştiinţă din diferite ţări, ei au prezentat două lucrări originale despre viaţa, personalitatea, filozofia şi poezia celui ce a fost Mevlana Celaleddin Rumi, un simbolul universal al iubirii, păcii şi înfrăţirii între oameni.

 

23 mai 1991, Făurei, judeţul Constanţa. Constituirea filialei UMETR - Făurei

Din partea conducerii centrale UMETR au participat domnii Talip Revan, Balgi Ruhan şi Ismail Chemaledin. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 117 persoane. Domnul Talip Revan a prezentat Statutul Uniunii Minoritare Etnice Turce. Reprezentanţii comunităţii turce locale s-au declarat de acord cu formarea filialei UMETR din localitatea Făurei şi au ales cu majoritate de voturi următorul Comitet local: 1. Osman Zia - preşedinte, 2. Sali Iusuf - vicepreşedinte, 3. Idrâz Gevat - vicepreşedinte, 4. Osman Suliman - secretar, 5. Memet Usnu - membru, 6. Mustaf Regep - membru. Procesul-verbal întocmit s-a încheiat în două exemplare, unul pentru sediul UMETR - Constanţa şi altul pentru Filiala Făurei. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost: 1. Talip Revan, 2. Balgi Ruhan, 3. Ismail Chemaledin.

 

25 iunie 1991, Ciucurova, judeţul Tulcea. Constituirea filialei UMETR - Ciucurova

Proces-verbal, încheiat astăzi 25 iunie 1991 ora 17 în Ciucurova, judeţul Tulcea, cu prilejul şedinţei de constituire a filialei Ciucurova a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România - UMETR. Din partea conducerii centrale UMETR au participat domnii Talip Revan şi Balgi Ruhan. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 21 de persoane. Domnul Balgi Ruhan a prezentat Statutul Uniunii Minoritare Etnice Turce din România. Reprezentanţii comunităţii turce locale s-au declarat de acord cu formarea filialei UMETR - Ciucurova şi au ales cu majoritate de voturi următorul Comitet local: 1. Arif Ismail - preşedinte, 2. Arif Beiazid - vicepreşedinte, 3. Kerim Murat - vicepreşedinte, 4. Kerim Husein - secretar, 5. Mahmudi Zecheria - membru, 6. Mahmudi Nejmedi - membru. Procesul-verbal întocmit s-a încheiat în două exemplare, unul pentru sediul UMETR - Constanţa şi altul pentru filiala Ciucurova. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost: 1. Talip Revan, 2. Balgi Ruhan, 3. Arif Ismail, 4. Arif Beiazid.

 

27 iunie 1991, Constanţa. Constituirea filialei UMET - Constanţa

Proces-verbal încheiat astăzi 27 iunie 1991 cu prilejul şedinţei de constituire a filialei Constanţa - Sucursala Piaţa Chiliei a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România - UMETR. Din partea conducerii centrale UMETR au participat domnii Talip Revan, Balgi Ruhan şi Ismail Chemaledin. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 83 de persoane. Componenţa Comitetului local ales: 1. Suliman Şucri - preşedinte, 2. Ismail Cadri - vicepreşedinte, 3. Bayram Şaban - vicepreşedinte, 4. Suliman Neazi - secretar. Procesul-verbal întocmit s-a încheiat în două exemplare, unul pentru sediul UMETR - Constanţa şi altul pentru Filiala Piaţa Chiliei. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost: 1. Talip Revan, 2. Suliman Şucri, 3. Ismail Cadri, 4. Suliman Niazi, 5. Ismail Chemaledin.

 

15 septembrie 1991, Bucureşti. Lansare de carte: Yunus Emre - Poemele Iubirii/Güldeste, traducerea şi adaptare în versuri de Enver Mahmut, Nedret Mahmut şi Liliana Botez

În luna septembrie a anului 1991 apare la Bucureşti sub egida Editurii Kriterion prima ediţie bilingvă în română şi turcă a versurilor lui Yunus Emre (1240-1320), considerat un prototip al poetului din perioada Evului Mediu anatolian, personalitate cu o viaţă de legendă, iniţiator al unui curent poetic cu profunde implicaţii în spaţiul de limbă turcă, folosind o limbă muzicală, identică cu cea a populaţiilor oguz-turcmene din secolele XIII-XIV. [...].

 

1 octombrie 1991, Bucureşti. Două secţii de filologie turcă în cadrul Universităţii Bucureşti

În anul 1991, pentru a acoperi necesarul profesorilor de limbă turcă, s-au înfiinţat două noii secţii de filologie, respectiv una de Română-Turcă şi alta de Turcă-Engleză, în cadrul Catedrei de filologie turcă a Universităţii Bucureşti. La început cu numai doi membri, prin lector Nevzat Yusuf din anul 1991, care între anii 1991-1995 a fost şi lector de limbă română la Facultatea de Filologie a Universităţii din Ankara şi ulterior prin dr. Mehmet Naci Önal între anii 1992 - 1994, care a fost absolvent de doctorat în România cu o lucrare publicată în 1995 sub titlul: Din folclorul turcilor dobrogeni. Cu timpul, această Catedră de limbă şi literatură turcă din Bucureşti se va completa cu conf. dr. Agiemin Baubec (1995-2001), Memet Ali Ekrem şi alţii.

 

1 octombrie 1991, Constanţa. Înfiinţarea specializării Română-Turcă în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Ovidius

Prof. dr. Ibram Nuredin în cartea sa „Comunitatea Musulmană din România", consemnează următoarele: „Specializarea Română-Turcă, nou înfiinţată în luna octombrie 1991, în cadrul Facultăţii de Litere din Constanţa, a început cu 10 studenţi admişi prin concurs de admitere şi cu 2 cadre didactice pentru partea de turcologie, anume dr. Mamut Enver, cercetător ştiinţific, apoi conferenţiar universitar, titularul al cursurilor de Limbă turcă contemporană şi de Civilizaţie turcă şi doamna lector Emin Emel care a predat iniţial Cursul practic de limbă turcă, mulţi ani cadru didactic la Liceul Pedagogic. [...] O problemă care şi-a găsit, în timp, rezolvarea a fost asigurarea fondului de carte. Au ajutat, în acest sens, donaţiile generoase ale profesorilor titulari de cursuri, ale unor membri ai comunităţii turco-tătare, ale studenţilor şi mai ales ale Ministerului Educaţiei Naţionale din Turcia, prin Consulatul turc din Constanţa, în persoana domnilor consuli Ihsan Yücel şi Ergun Ulkü. Ne-au fost donate cărţi de literatură din cele mai diverse perioade ale literaturii turce (perioada veche, perioada Divanului, a Reformelor modernă şi contemporană), dicţionare, cărţi de gramatică, manuale, enciclopedii islamice, lucrări ale unor literaţi ce au obţinut Premiul Nobel, chiar şi cărţi referitoare la bucătăria turcă sau casete cu lecţii de învăţare a limbii turce".