Minoritatea turcă 1996

 

1 ianuarie 1996, Constanţa. Comemorarea inginerului Mujdaba Fikret (1928-1996)

La 1 ianuarie 1996 a plecat din cadrul comunităţii turce, ing. agronom Mujdaba Fikret, personalitate de renume mondial în tehnologia vinului. Mujdaba Fikret s-a născut la 20 decembrie 1928, în comuna Murfatlar, judeţul Constanţa. În anul 1953 a absolvit Institutul Agronomic Bucureşti - Facultatea de Horticultură. În 1954 se angajează inginer la Centrul de Cercetări Viticole Murfatlar. Aici devine cercetător principal în anul 1962, apoi şef de laborator în 1964 şi director al Staţiunii de Cercetări Viticole Murfatlar, post pe care îl va deţine din 1971 până în anul 1991. Prin cercetările sale a adus o contribuţie deosebită la stabilizarea calităţii superioare a sortimentelor de vinuri Murfatlar, care datorită lui au intrat în comerţul mondial, performanţele sale fiind medaliate în numeroase concursuri internaţionale. A publicat 11 studii ştiinţifice, 120 de comunicări, două cărţi de enologie, coautor la mai multe tratate de specialitate.

 

16 aprilie 1966, Bucureşti. Acord de înfiinţare şi funcţionare de Centre Culturale în România şi Turcia

Între Guvernul Românei şi Guvernul Republicii Turcia a fost ratificat Acordul privind înfiinţarea şi funcţionarea de Centre Culturale, semnat la Constanţa în data de 18 aprilie 1966. Pentru Guvernul României a semnat dl. Teodor Meleşcanu, iar pentru Guvernul Republicii Turcia, dl. Emre Gonensay.

 

13 iulie 1966, Constanţa. Raport al Comisiei de învăţământ a Uniunii Democrate Turce din România

În perioada 1996-1999, conducerea Comisiei de învăţământ UDTR a revenit d-nei Neriman Molali, care a preluat şi dezvoltat o serie de obiective, din care amintim: organizarea primei ediţii a Olimpiadei de Lb. maternă turcă, în luna aprilie 1997; pregătirea şi tipărirea primelor programe de lb. turcă şi religie islamică pentru clasele I-XII perioada 1966-1998, aprobate de Ministerul Educaţiei în anul 1998; în colaborare cu inspectoratele şcolare Tulcea şi Constanţa, cu Direcţia Minorităţi a Ministerul Educaţiei, a organizat testarea profesorilor de lb. maternă turcă şi religie islamică; a menţinut un dialog permanent cu inspectoratele şcolare Tulcea, Constanţa şi conducerea şcolilor, unde se predau orele de limbă maternă turcă şi religie islamică; au fost iniţiate mai multe activităţi extraşcolare, din care unele în premieră, cum ar fi organizarea primei Tabere de limbă maternă turcă, Babadag-1996; organizarea primei Tabere a studenţilor din România bursieri în Turcia, la Homorod în anul 1996; iniţiator de proiect şi organizator partener la prima ediţie a Taberei interetnice: Toţi diferiţi-toţi egali, la Năvodari în anul 1997; organizarea în 1997 la Mangalia a primei întâlniri de lucru a profesorilor de lb. turcă; organizarea în 1998 la Constanţa, a primelor întâlniri dintre conducerea Uniunii Democrate Turce din România şi studenţii bursieri aflaţi la studii în Republica Turcia; organizarea unei vizite, pentru prima dată în 1999, a unei delegaţii la Ankara din partea Ministerul Educaţiei Naţionale din România, pentru rezolvarea unor probleme de echivalare a diplomelor pentru studenţii bursieri aflaţi la studii în Republica Turcia.

 

12 decembrie 1996, Constanţa. Osman Fetbi este deputat de Constanţa din partea Uniunii Democrate Turce din România

Din cadrul comunităţii turce din România, dl. Osman Fetbi devine al treilea deputat pentru perioada parlamentară 1966-2000. În Camera Deputaţilor, dl. ing. Osman Fetbi a făcut parte din Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, cu activitate la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară, servicii specifice şi la Comisia pentru Integrare Europeană. Suplimentar, a activat în Grupurile de prietenie cu Republica Turcia şi cu Republica Portugheză. Osman Fetbi s-a născut la 5 august 1958 în comuna Băneasa, jud. Constanţa, într-o familie de funcţionari. Absolvent al Facultăţii de Construcţii - secţia Îmbunătăţiri funciare, din cadrul Institutului Tehnic şi Pedagogic din Constanţa. După absolvire urmează cursuri de specializare pentru asigurarea şi controlul calităţii construcţiilor în domeniul nuclear, fiind autorizat de Inspectoratul de Stat pentru Construcţii atomonucleare. Între anii 1981 şi 1994 a fost angajat subinginer la Şantierul de construcţii hidrotehnice din Slobozia, sistemul Feteşti şi subinginer la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, ca inspector pentru controlul calităţii construcţiilor. După anul 1990, ca membru al Uniunii Democrate Turce din România a fost ales preşedinte în anul 1994 şi reales succesiv în anii 2004 şi 2008, până în prezent.