Minoritatea turcă 1990

 

1 februarie 1990, Constanţa. Un proces-verbal în manuscris de constituire a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România

În data de 1 februarie 1990 în str. Petre Vulcan nr. 82 din Constanţa (în localul din fosta şcoală turcă din această localitate), are loc o Adunare a comunităţii turce, cu cca. 300 de persoane, pentru constituirea Uniunii Minoritare Etnice Turce din România - UMETR denumire propusă de dl. Şaban Bayram, care prin votul Adunării a fost acceptată în unanimitate. S-a specificat că Uniunea Minoritară Turcă are un caracter etnic, apolitic şi fără scop lucrativ, ea reunind cetăţenii români de origine turcă din România. În această adunare s-a mai hotărât ca noua asociaţie să fie complet separată de oricare altă organizaţie formată de minoritatea tătară. La aceste hotărâri, pentru exprimarea adeziunii lor, au mai luat cuvântul şi domnii Memet Sebatin, Şerif Ziadin, Eliaz Regep, Ismail Maren, Sulman Neazi, Memet Amdi, Ali Beitin şi alţii. Prin vot deschis a fost aleasă următoarea conducere: preşedinte ing. Şerif Ziadin, vicepreşedinte Accoium Ali, vicepreşedinte ing. Emurla Osman şi secretar dl. Balgi Ruhan. În procesul-verbal de constituire s-a mai consemnat şi faptul că printre membrii, iniţiatorii şi fondatorii acestei Uniuni sunt domnii: Talip Revan, Bayram Şaban, Eliaz Recep, Cerchez Hayri, Ali Beytin, Ismail Maren, Amet Hogea şi alţii. Pe parcursul adunării s-au distribuit tabele nominale de semnături pentru membrii aderenţi cu cca. 300 de semnături.

 

1 februarie 1990, Constanţa. Hotărâre de separare a Uniunii Turce de Uniunea Tătară

În lucrarea „Uniunea Democrată Turcă din România la moment aniversar - 15 ani/Romanya Demokrat Türk Birliği - 15 yıl dönemi", de la pagina 2, notăm următoarele: „În anul 1989 la iniţiativa unor lideri ai comunităţilor turce şi tătare a fost fondată Uniunea Democrată Turcă Musulmană din România. Datorită unor neînţelegeri din cadrul comunităţilor turce şi tătare la data de 1 februarie 1990 s-a luat hotărârea de separare a celor două etnii, formându-se astfel Uniunea Minoritară Etnică Turcă din România".

 

19 februarie 1990, Constanţa. Comunicat în urma unei Adunări de separare a Uniunii Turce de Uniunea Tătară

În urma unei mari Consfătuiri care avut loc în data de 19 februarie 1990, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, s-a formulat un Comunicat de separare pe cale amiabilă a organizaţiilor turce de cele tătare, formulat la modul următor: „Toţi turcii suntem de comun acord cu separarea comunităţii de naţionalitate turcă de cea a comunităţii de naţionalitate tătară şi înfiinţarea adevărată a unei Uniuni a minorităţii turce, care să îi redea adevăratul statut din istoria poporului turc din România. Astăzi 19.02.1990, [Comunicatul] a fost aprobat de Consiliul Provizoriu de Uniunea Naţională, de membrii Consiliului executiv, de membrii Consiliului municipal şi de majoritatea partidelor şi formaţiunilor politice în şedinţă executivă". Această Consfătuire s-a desfăşurat cu un mare număr de participanţi din ambele comunităţi, turcă şi tătară, dar Comunicatul final a fost semnat de 228 de turci.

 

26 februarie 1990, Constanţa. Cererea de înregistrare la Judecătoria Constanţa a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România

În urma adunării din data de 1 februarie 1990, din partea comunităţii turce, dl. Şerif Ziadin, în calitate de preşedinte, şi dl. Balgi Ruhan, în calitate de secretar general al Uniunii, depun la Judecătoria Constanţa un dosar al cererii de înregistrare şi de înfiinţare a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România, cu sediul în Constanţa, str. Petru Vulcan nr. 82. Obiectul de activitate al noii organizaţii avea în vedere relaţiile dintre membrii, fondatorii şi aderenţii asociaţiei, precum şi relaţiile dintre organizaţia înfiinţată şi organele puterii de stat. Scopul declarat al noii asociaţii fiind de promovare a drepturilor şi intereselor membrilor comunitari în condiţiile legilor în vigoare. La dosar au fost anexate următoarele documente: Procesul- verbal de constituire a asociaţiei din data de 1 februarie 1990, Statutul Uniunii Minoritare Etnice Turce din România, Tabelul membrilor fondatori şi al membrilor aderenţi ai Asociaţiei, Cererea adresată Primăriei Municipiului Constanţa de punere la dispoziţie a unui local pentru funcţionarea sediului Uniunii.

 

16 martie 1990, Constanţa. Hotărârea Judecătorească nr. 147 din 16.03.1990, de înfiinţare a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România

Cererea a fost susţinută de Şerif Ziadin preşedinte, Talip Revan şi Balgi Ruhan membri, care au prezentat documentele de constituire şi au solicitat recunoaşterea Uniunii înfiinţate. Instanţa constată: Prin cererea din 26.02.1990 Biroul Executiv a solicitat înscrierea Uniunii Minoritare Etnice Turce din România. Au fost depuse la dosar: procesul-verbal din data de 1.02.1990 al Adunării Generale de constituire cu semnăturile a 300 de membri; statutul adoptat în cadrul acelei adunări votat în unanimitate; actul prin care conducerea administrativă a pus la dispoziţia Uniunii spaţiul necesar funcţionării.

În numele legii se dispune: Judecătoria Constanţa admite cererea formulată de Biroul Executiv şi dispune înregistrarea Uniunii Minoritare Etnice Turce din România, cu sediul în Constanta, str. Petru Vulcan nr. 89, care dobândeşte personalitate juridică.

 

8 aprilie 1990, Medgidia. Constituirea filialei UMETR - Medgidia

În data de 8 aprilie 1990 are loc la Medgidia o Adunare de constituire a Filialei - Medgidia a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România - UMETR. Din partea conducerii centrale UMET au participat domnii Şerif Ziadin, Talip Revan şi Balgi Ruhan. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 51 de persoane. Domnul Iomer Feuzi a prezentat Statutul Uniunii Minoritare Etnice Turce. Reprezentanţii comunităţii turce locale s-au declarat de acord cu formarea filialei UMETR din localitatea Medgidia şi-au ales cu majoritate de voturi următorul Comitet local: 1. Iomer Feuzi preşedinte, 2. Meneveli Şaip vicepreşedinte, 3. Mustafa Iusmen vicepreşedinte, 4. Iomer Ramazan secretar, 5. Elmi Ficret membru, 6. Gengazi Seladin membru, 7. Isa Metin membru, 8. Şachir Asan membru. Semnatarii biroului de conducere ai Adunării au fost domnii: 1. Şerif Ziadin, 2. Talip Revan, 3. Balgi Ruhan, 4. Iomer Feuzi, 5. Mustafa Iusmen, 6. Iomer Ramazan.

 

17 aprilie 1990, Văleni, judeţul Constanţa. Constituirea filialei UMETR-Văleni

În data de 17 aprilie 1990 are loc la Văleni, jud. Constanţa, o Adunare de constituire a filialei Văleni a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România - UMETR. Din partea conducerii centrale UMETR au participat domnii: Hogea Amet, Iomer Feuzi, Meneveli Şaip. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 83 de persoane. Pentru conducerea lucrărilor şedinţei s-a ales un birou format din: 1. Sali Osman, 2. Amet Izet, 3. Emurla Cheazim, 4. Bechir Hainur, 5. Asim Memei.

Dl. Amet Hogea a prezentat Statutul Uniunii Minoritare Etnice Turce. Reprezentanţii comunităţii turce locale s-au declarat de acord cu formarea filialei UMETR din localitatea Văleni şi au ales cu majoritate de voturi următorul Comitet local: 1. Sali Osman - preşedinte, 2.Amet Izet - vicepreşedinte, 3. Emurla Cheazim - secretar, 4. Bechir Hainur - membru, 5. Asim Mememt - membru, 6. Bechir Amet - membru, 7. Iusein Mamut - membru, 8. Bechir Ferhat - membru. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost: 1. Hogea Amet, 2. Iomer Feuzi, 3. Meneveli Şaip.

 

19 aprilie 1990, Babadag, judeţul Tulcea. Constituirea filialei UMETR - Babadag

În data de 19 aprilie 1990 are loc la Babadag o Adunare de constituire a filialei Babadag a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România - UMETR. Din partea conducerii centrale UMETR au participat domnii: Regep Iaşar, Mustafa Regep şi Rgep Memet. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 54 de persoane. Domnul Regep Iaşar a prezentat Statutul Uniunii Minoritare Etnice Turce. Reprezentanţii comunităţii turce locale s-au declarat de acord cu formarea filialei UMET din localitatea Babadag şi au ales cu majoritate de voturi următorul Comitet local: 1. Regep Iaşar - preşedinte, 2. Mustafa Regep - vicepreşedinte, 3. Recep Memet - vicepreşedinte, 4. Şachir Asan - secretar, 5. Şaban Ibram - membru, 6. Sali Pani Ibram - membru, 7. Recep Recep - membru. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost: 1. Talip Revan, 2. Hogea Amet, 3. Murat Tanger, 4. Recep Iaşar.

 

19 aprilie 1990, Isaccea, judeţul Tulcea. Constituirea filialei UMETR - Isaccea

În data de 19 aprilie are loc la Isaccea o Adunare de constituire a filialei - Isaccea a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România - UMETR. Din partea conducerii centrale UMETR au participat domnii: Talip Revan, Hogea Amet, Murat Taner. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 26 de persoane. Domnul Talip Revan a prezentat Statutul Uniunii Minoritare Etnice Turce. Reprezentanţii comunităţii turce locale s-au declarat de acord cu formarea filialei UMETR din localitatea Isaccea şi au ales cu majoritate de voturi următorul Comitet local: 1. Feta Gemal - preşedinte, 2. Feta Bursun - vicepreşedinte, 3. Ibram Bari - vicepreşedinte, 4. Beizat Hisein - secretar, 5. Tefik Hurşit - membru, 6. Iusuf Iusuf - membru, 7. Zabit Selim - membru, 8. Septar Zadighear - membru. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost domnii: 1. Talip Revan, 2. Murat Taner, 3. Hogea Amet, 4. Feta Bursun, 5. Ibrahim Bari.

 

27 aprilie 1990, Dobromiru, jud. Constanţa. Constituirea filialei UMETR - Dobromiru

În data de 27 aprilie 1990 are loc la Dobromiru, jud. Constanţa, o Adunare de constituire a filialei - Dobromiru a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România - UMETR. Din partea conducerii centrale UMET au participat domnii: Talip Revan, Balgi Ruhan, Ismail Chemaledin. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 168 de persoane. Domnul Talip Revan a prezentat Statutul Uniunii Minoritare Etnice Turce. Reprezentanţii comunităţii turce locale s-au declarat de acord cu formarea filialei UMETR din localitatea Dobromiru şi au ales cu majoritate de voturi următorul Comitet local: 1. Ali Sali - preşedinte, 2. Ibram Ismet - vicepreşedinte, 3. Ismail Amet - vicepreşedinte, 4. Daud Usein - secretar, 5. Ali Ecrem - membru, 6. Asan Nuredin - membru, 7. Ismail Salim - membru, 8. Memet Iusein - membru. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost: 1. Talip Revan, 2. Balgi Ruhan, 3. Ali Sali, 4. Ismail Salim, 5. Memet Iusein.

 

10 mai 1990, Mangalia, jud. Constanţa. Constituirea filialei UMETR - Mangalia

În urma înfiinţării Uniunii Minoritare Etnice Turce din România, în ziua de 10 mai 1990 a avut loc la Mangalia, jud. Constanţa, o adunare de constituire a Comitetului filialei - Mangalia a UMETR. Dl. Isleam Memet a propus delegarea unui Comitet format din 11 membri. În unanimitate de voturi cei prezenţi au fost de acord cu această propunere. Dl. Recep Memet a propus un grup format din următoarele persoane: Emet Emin, Salim Osman, Halic Iuksel, Mustafa Lutfi, Arif Amdi, Sali Ramazan, Amet Osman, Suliman Ferat, Mustafa Feuzi, Ibram Amet şi Isleam Memet. Supusă la vot, această propunere a fost aprobată în unanimitate, urmând ca la prima şedinţă de Comitet să se facă şi nominalizarea lor pe funcţii. Dl. Amet Emin a propus delegarea unui reprezentant al minorităţii [turce] din partea oraşului Mangalia în Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională - CPUN. Tot el a făcut şi propunerea prin care considera că dl. Isleam Memet ar corespunde pentru a face parte din CPUN-Mangalia. Toţi cei prezenţi au fost de acord cu propunerea făcută.

 

18 mai 1990, Orşova, judeţul Mehedinţi. Constituirea filialei UMETR - Orşova

În data de 18 mai 1990 are loc la Orşova, judeţul Mehedinţi, o Adunare de constituire a filialei Orşova a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România - UMETR. Din partea conducerii centrale UMET au participat domnii: Talip Revan, Ali Nagi, Fuad Amet, Ibram Aziz, Ali Ibram. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 18 persoane. Domnul Talip Revan a prezentat Statutul Uniunii Minoritare Etnice Turce. Reprezentanţii comunităţii turce locale s-au declarat de acord cu formarea filialei UMETR - Orşova şi au ales cu majoritate de voturi următorul Comitet local: 1. Ali Nagi - preşedinte, 2. Ubram Ali - vicepreşedinte, 3. Fuat Amet - secretar, 4. Ibram Aziz - membru, 5. Amet Memet - membru. Procesul-verbal întocmit s-a încheiat în două exemplare, unul pentru sediul UMETR - Constanţa şi altul pentru Filiala Orşova. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost: 1. Ali Nagi - preşedinte, 2. Ibram Ali - vicepreşedinte, 3. Fuat Amet - secretar, 4. Talip Revan, 5. Ibram Aziz.

 

19 mai 1990, Hârşova, judeţul Constanţa. Constituirea filialei UMETR - Hârşova

În data de 19 mai 1990 are loc la Hârşova, judeţul Constanţa, o Adunare de constituire a filialei Hârşova a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România - UMETR. Din partea conducerii centrale UMETR au participat domnii: Talip Revan - preşedinte, Hogea Amet - vicepreşedinte şi Murat Taner. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 50 de persoane. Dl. Talip Revan a prezentat Statutul Uniunii Minoritare Etnice Turce. Reprezentanţii comunităţii turce locale s-au declarat de acord cu formarea filialei UMET din localitatea Hârşova şi au ales cu majoritate de voturi următorul Comitet local: 1. Mustafa Schender - preşedinte, 2. Ali Suliman - vicepreşedinte, 3. Iaşar Roua - vicepreşedinte, 4. Omer Ismet - secretar, 5. Rifat Eimbargi - membru, 6. Ferat Ibram - membru, 7. Raşit Şeuchet - membru, 8. Raşit Ismet - membru. Procesul-verbal întocmit s-a încheiat în două exemplare, unul pentru sediul UMETR - Constanţa şi altul pentru Filiala Hârşova. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost: 1. Talip Revan, 2. Hogea Amet, 3. Murat Taner, 4. Omer Ismet, 5. Suliman Veis.

 

27 mai 1990, Bucureşti. Înfiinţarea Fundaţiei Kriterion

Pe data de 27 mai 1990, la Bucureşti s-a înfiinţat Fundaţia Kriterion. În perioada anterioară, sub numele Editurii Kriterion, au fost publicate cele mai multe lucrări de susţinere a culturii minorităţilor naţionale din România. În perioada 1980-1992 au fost publicate în România 8 cărţi de cultură turcă şi tătară. Preşedintele fundaţiei a fost ales domnul Domokos Geza. Comunitatea turco - tătară a fost reprezentată de către dr. Enver Mahmut.

 

29 mai 1990, Năvodari, jud. Constanţa. Constituirea filialei UMETR - Năvodari

În data de 29 mai 1990 are loc la Năvodari, jud. Constanţa, o Adunare de constituire a filialei Năvodari a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România - UMETR. Din partea conducerii centrale UMET au participat domnii: Talip Revan, Balgi Ruhan, Ismail Chemaledin. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 58 de persoane. Domnul Talip Revan a prezentat Statutul Uniunii Minoritare Etnice Turce. Reprezentanţii comunităţii turce locale s-au declarat de acord cu formarea filialei UMETR din localitatea Năvodari şi au ales cu majoritate de voturi următorul Comitet local: 1. Cadâr Recep - preşedinte, 2. Mustaf Ismail - vicepreşedinte, 3. Asan Apaz - vicepreşedinte, 4. Ali Şaban - secretar, 5. Asan Asan - membru, 6. Chemal Asan - membru, 7. Şaban Asan - membru, 8. Ali Bode - membru. Procesul-verbal întocmit s-a încheiat în 2 exemplare, unul pentru sediul UMETR - Constanţa şi altul pentru Filiala Năvodari. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost: 1. Talip Revan, 2. Balgi Ruhan, 3. Ismail Chemaledin, 4. Cadâr Recep, 5. Asan Apaz.

 

28 aprilie 1990, Bucureşti. Înfiinţarea Uniunii Turce din România

Pe baza unui dosar de înregistrare depus în anul 1990 se înfiinţează Uniunea Turcă din România, cu sediul în Bucureşti, fondată de dl. Mustafa Ali Memet şi d-na Mustafa Ayşe, prin hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Din analiza documentelor în contestaţie a Uniunii Democrate Turce din România, rezultă că, cităm: „Prin încheierea din 22 aprilie 1991 pronunţată în dosarul nr. 1979/PJ/1990 Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a admis cererea formulată de petenta Uniunea Minoritară Etnică Turcă din România şi s-a luat act că pe viitor petiţionara va avea denumirea de Uniunea Turcă din România, s-a luat act de componenţa noului comitet de conducere al Uniunii, ales la data de 23 martie 1991 şi că sediul central al petiţionarei se află în Bucureşti, Bd. Nicolaie Grigorescu, nr. 23, bloc 79-A, ap. 13, sector 3". Dar această organizaţie după anul 1993 va pierde în instanţă o acţiune de contestare a fracţiunii Uniunea Democrată Turcă din România cu sediul la Constanţa, a cărei sentinţă civilă a Judecătoriei Constanţa cu nr. 147/1990, va rămâne definitivă.

 

12 iunie 1990, Tuzla, jud. Constanţa. Constituirea filialei UMETR - Tuzla

În data de 12 iunie 1990 are loc la Tuzla, jud. Constanţa, o Adunare de constituire a filialei - Tuzla a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România (UMETR). Din partea conducerii centrale UMETR au participat domnii: Talip Revan, Balgi Ruhan şi Ismail Chemaledin. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 82 de persoane. Dl. Talip Revan a prezentat Statutul Uniunii Minoritare Etnice Turce. Reprezentanţii comunităţii turce locale s-au declarat de acord cu formarea filialei UMETR din localitatea Tuzla şi-au ales cu majoritate de voturi următorul Comitet local: 1. Memet Mustafa - preşedinte, 2. Daud Sinan - vicepreşedinte, 3. Aziz Usunu - secretar, 4. Asim Seladin - membru, 5. Ismail Remzi - membru, 6. Ismail Sever - membru, 7. Asim Ridvan - membru. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost: 1. Talip Revan, 2. Balgi Ruhan, 3. Ismail Chemaledin, 4. Memet Mustafa, 5. Daud Sinan.

 

20 iunie 1990, Cumpăna, judeţul Constanţa. Constituirea filialei UMETR - Cumpăna

În data de 20 iunie 1990 are loc la Cumpăna, judeţul Constanţa, o Adunare de constituire a filialei Cumpăna a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România - UMETR. Din partea conducerii centrale UMET R au participat un număr de 88 de persoane. Domnul Talip Revan a prezentat Statutul Uniunii Minoritare Etnice Turce. Din partea conducerii centrale UMETR au participat domnii Talip Revan, Balgi Ruhan şi Ismail Chemaledin. Reprezentanţii comunităţii turce locale s-au declarat de acord cu formarea filialei UMET din localitatea Cumpăna şi au ales cu majoritate de voturi următorul Comitet local: 1. Ionus Feridan - preşedinte, 2. Mustafa Chenan - vicepreşedinte, 3. Gafar Guner - secretar, 4. Amet S. Osman - membru, 5. Abdi Bati - membru, 6. Cadâr Ferudan - membru, 7. Iliaz Emurla - membru. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost: 1.Talip Revan, 2. Ionus Feridan, 3. Mustafa Chenan, 4. Gafar Guner, 5. Ismail Chemaledin.

 

30 iunie 1990, Călăraşi, judeţul Călăraşi. Constituirea filialei UMETR - Călăraşi

În data de 30 iunie 1990 are loc la Călăraşi, judeţul Călăraşi, o Adunare de constituire a filialei Călăraşi a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România (UMETR). Din partea conducerii centrale UMETR au participat domnii Talip Revan, Balgi Ruhan şi Ismail Chemaledin. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 76 de persoane. Dl. Talip Revan a prezentat Statutul Uniunii Minoritare Etnice Turce. Reprezentanţii comunităţii turce locale s-au declarat de acord cu formarea filialei UMETR din localitatea Călăraşi şi au ales cu majoritate de voturi următorul Comitet local: 1. Ibram Bizad - preşedinte, 2. Osman Faruc - vicepreşedinte, 3. Memet Kaia - vicepreşedinte, 4. Ibram Beiadin - secretar, 5. Şaban Şaban - membru, 6. Salim Geuget - membru, 7. Isa Beiali - membru, 8. Salim Nejdet - membru. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost: 1. Talip Revan, 2. Ismail Chemaledin, 3. Balgi Ruhan, 4. Ibram Beizad.

 

4 iulie 1990, Fântâna Mare, judeţul Constanţa. Constituirea filialei UMET - Fântâna Mare

În data de 4 iulie 1990 are loc în comuna Fântâna Mare (Baş Pînar) o Adunare de constituire a filialei Fântâna Mare a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România (UMET). Din partea conducerii centrale UMET au participat domnii: Talip Revan, Balgi Ruhan, Memet Ridvan, Ismail Chemaledin, Iusein Memet. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 112 persoane. Componenţa Comitetului local ales: 1. Memet Ridvan - preşedinte, 2. Iusein Memet - vicepreşedinte, 3. Memet Seladin - vicepreşedinte, 4. Memet Eregep - secretar, 5. Memet Rafi - membru, 6. Mustafa Rasim - membru, 7. Omer Sait - membru, 8. Raşit Neazi - membru. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost domnii: 1. Talip Revan, 2. Balgi Ruhan, 4. Memet Ridvan, 5. Iusein Memet, 6. Ismail Chemaledin.

 

28 iulie 1990, Cernavodă, judeţul Constanţa. Constituirea filialei UMET - Cernavodă

În data de 28 iulie 1990 are loc la Cernavodă, judeţul Constanţa, o Adunare de constituire a filialei - Cernavodă a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România (UMETR). Comitetul executiv al Uniunii Minoritare Etnice Turce, reprezentat prin preşedinte Talip Revan, vicepreşedinte Şaban Bayraml, secretar general Balgi Ruhan şi reprezentantul UMETR în Parlamentul României prin dl. Hogea Amet, au asistat la şedinţa de constituire a filialei UMETR - Cernavodă. Din partea comunităţii locale au participat un număr de 42 de persoane. Componenţa Comitetului local ales: 1. Cârjali Şerif - preşedinte, 2. Memet Azim - vicepreşedinte, 3. Musa Kaidar - vicepreşedinte, 4. Izet Ismail - secretar, 5. Mustafa Iusuf - membru, 6. Iusuf Lutfi - membru, 7. Memet Şefchet - membru, 8. Suliman Kemal - membru, 9. Veli Osman - membru.

 

9 septembrie 1990, Cobadin, judeţul Constanţa. Constituirea filialei UMETR - Cobadin

În data de 9 septembrie 1990 a avut loc la Cobadin, judeţul Constanţa, o Adunare de constituire a filialei Cobadin a Uniunii Minoritare Etnice Turce din România -UMETR. Din partea conducerii UMETR au participat domnii: Talip Revan - preşedinte, Hogea Amet - deputat şi Balgi Ruhan - secretar general. Din partea comunităţii turce locale au participat un număr de 135 persoane. Componenţa Comitetului local ales: 1. Memet Etem - preşedinte, 2. Ali Adnan - vicepreşedinte, 3. Ali Seladin - vicepreşedinte, 4. Memet Asan - secretar, 5. Inan Sinan - membru, 6. Amet Ibram - membru, 7. Talip A. Talip - membru, 8. Ismail Iusein - membru, 9. Zuleani Mursel - membru. Procesul-verbal întocmit s-a încheiat în două exemplare, unul pentru sediul UMETR - Constanţa şi altul pentru Filiala Cobadin. Semnatarii biroului de conducere al şedinţei au fost: 1. Talip Revan, 2. Hogea Amet, 3. Memet Etem, 4. Ali Adnan. Urmează semnăturile a 52 de membri participanţi.

 

15 noiembrie 1990, Constanţa. Înfiinţarea Organizaţiei Tineretului Turc - Atatürk

În 1990, în cadrul Uniunii Democrate Turce din România, s-a înfiinţat la Constanţa şi Organizaţia de Tineret Turc - Atatürk, care ulterior, din anul 1999 a simţit nevoia unei publicaţii care să aparţină tinerilor iar în noiembrie 1990 din acest proiect a fost publicat primul număr al ziarului GENC NESIL având pe atunci ca redactor-şef pe domnişoara Feizi Aisel, membră fondatoare a ziarului. Tineri sufletişti cu dorinţa de a prelua din experienţa celor vârstnici au continuat să ducă mai departe o tradiţie culturală, cum ar fi: Nilgun Asan - fost redactor-şef, Ervin Ibraim - fost redactor-şef, Bediha Cocoi, Veli Elis, Sali Selime, Ismail Adnan, Omer Ilknur, Beytula Feyhan, Balgi Alev, Timur Ionescu, Veli Firdes, Abdula Elvin, Nurgean Mustafa, Bolat Elis, Emghil Hasan, Senia Babaiani, Mustafa Rafi, Molali Neriman, Elghin Inan, Ilmia Suleyman, Buracai Minever, Isac Mihai, Sureia Şachir.