Minoritatea turcă 2006

 

12 ianuarie 2006, Constanţa. Asociaţiile turceşti au sărbătorit împreună Kurban Bayramul

Una din cele mai mari sărbători religioase a turcilor este Kurban Bayram, ce se bucură de o tradiţie de sute de ani pe aceste pământuri dobrogene, unde comunitatea turcă şi-a perpetuat tradiţiile, religia alături de celelalte comunităţi. Pe data de 12 ianuarie 2006 Casa de Cultură Constanţa a fost neîncăpătoare pentru spectacolul de Bayram organizat de Muftiatul Cultului Musulman, Fundaţia Tuna, Primăria Municipiului Constanţa, Uniunea Democrată Turcă din România şi Uniunea Democrată Tătară. Prefectul Municipiului Constanţa, Dan Culeţu, a subliniat în cuvântul de deschidere relaţiile foarte bune dintre comunitatea turcă şi celelalte comunităţi, relaţii ce se perpetuează de sute de ani ca un model de convieţuire. Din partea Primăriei Constanţa, consilierul Petrică Munteanu a transmis un mesaj de felicitare. Bocanini Constantin, reprezentantul Arhiepiscopiei Tomisului, a transmis gândurile de sănătate, bucurii, pace pentru credincioşii musulmani. Printre invitaţii de seamă s-a numărat şi monseniorul Ştefan Genţea, reprezentantul cultului catolic. Din partea UDTR au evoluat formaţiile „Mehtap", condusă de d-na Accoium Durie, „Fidanlar", condusă de d-na Osman Melek, şi formaţia „Delikanlılar", îndrumată de Hasan Emghil.

 

21 ianuarie 2006, Constanţa. Sărbătoare de Kurban Bayram la sediul filialei Partidului Democrat din România

Sâmbătă, 21 ianuarie 2006, la sediul Partidului Democrat - Organizaţia Municipală Constanţa, a avut loc o acţiune dedicată Kurban Bayramului. Acţiunea a fost organizată de femeile musulmane din cadrul Partidului Democrat.

 

22 ianuarie 2006, Medgidia. Consfătuirea cadrelor didactice

Duminică, 22 ianuarie 2006, la Medgidia a avut loc Consfătuirea Cadrelor Didactice de Limbă Turcă şi Religie Islamică. Acţiunea a fost organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi găzduită de Colegiul Naţional „Kemal Atatürk". Au participat Yusuf Murat, muftiul Cultului Musulman din România, şefii comisiilor de specialitate ale celor două uniuni, turcă şi tătară, prof. Ervin Ibraim şi prof. Seidali Zulfie, Ahmet Erdem, ataşatul pe religie al Consulatului General al Republicii Turcia la Constanţa, profesorii de la Colegiul Naţional „Kemal Atatürk", profesorii de Limbă turcă şi Religie islamică ce predau la instituţiile şcolare din judeţul Constanţa. Consfătuirea a fost coordonată de Ene Ulgean, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. În cadrul acestei consfătuiri s-au abordat probleme legate de perfecţionare, acţiuni metodice şi s-au stabilit calendarele Olimpiadelor de Limba Turcă şi Religie islamică, fazele locală, judeţeană şi naţională.

 

15-22 ianuarie 2006, Medgidia. Vizită la Medgidia a unei delegaţii de elevi din Yalova

Cu prilejul activităţii dedicate poetului Mihai Eminescu, Şcoala cu clasele I-VIII „Constantin Brâncuşi" din Medgidia a invitat în perioada 15-22 ianuarie 2006 o delegaţie de elevi şi profesori de la Şcoala „Cumhuriyet" din Yalova-Turcia, şcoală cu care este înfrăţită încă din anul 2002. Au realizat împreună o revistă şcolară în care copiii şi cadrele didactice şi-au exprimat ideile şi impresiile despre „Uniunea Europeană şi copiii", au făcut traduceri din poeziile lui Eminescu în limba turcă şi o expoziţie de desene pe tema „Europa - casa tuturor copiilor".

 

31 ianuarie 2006, Bucureşti. Seminar pe tema „Accesul Persoanelor Aparţinând Minorităţilor Naţionale în Rândul Poliţiei"

Marţi, 31 ianuarie 2006, a avut loc la Palatul Victoria reuniunea de lucru cu tema: „Accesul Persoanelor Aparţinând Minorităţilor Naţionale în Rândul Poliţiei". Au participat Markó Béla, ministru de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene, Vasile Blaga, ministrul Administraţiei şi Internelor, Dan Fătuloiu, inspector general al Poliţiei române, Markó Attila, secretar de stat D.R.I., precum şi reprezentanţi ai conducerii executive a UDMR şi ai Grupului Parlamentar al UDMR.

 

1-2 februarie 2006, Istanbul. Vizita oficială a prim-ministrului Călin Popescu-Tăriceanu

În perioada 1-2 februarie 2006, la invitaţia premierului Taip Recep Erdogan, prim-ministrul României, dl. Călin Popescu-Tăriceanu, a efectuat o vizită oficială în Turcia pentru a participa la Forumul de Afaceri Româno-Turc de la Istanbul.

 

15 februarie 2006, Constanţa. Nota de protest difuzată de Muftiatul Cultului Musulman din România, faţă de caricaturile Profetului Muhammed apărute în presă

„Muftiatul Cultului Musulman din România, care reprezintă întreaga comunitate musulmană din România, prin reprezentantul său legal, muftiul Iusuf Murat, este indignat şi în acelaşi timp îngrijorat de publicarea şi comentarea în presa naţională a caricaturilor referitoare la Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui). În România, musulmanii sunt prezenţi de peste şapte secole, timp în care au constituit un model de convieţuire interetnică şi interconfesională care a avut la bază respectul faţă de valorile sacre, fundamentale specifice fiecărei culturi şi religii. Religia islamică interzice orice fel de reprezentare grafică în chip atât a Divinităţii, cât şi a Profetului, acesta fiind unul dintre principalele valori religioase ale islamului, Comunitatea Musulmană din România consideră că această valoare trebuie respectată. Libertatea de exprimare în virtutea căreia au fost publicate materialele respective este un drept fundamental, însă din această categorie fac parte şi dreptul la imaginea proprie, la onoarea şi demnitatea persoanei, care sunt cuprinse în reglementările juridice naţionale şi internaţionale referitoare la drepturile omului. Constituţia României, în art. 29 alin.(2), garantează libertatea conştiinţei; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi respect reciproc, iar în alin. (4) al aceluiaşi articol interzice orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă. În art. 30 din Constituţie, prin care se garantează libertatea de exprimare şi se interzice cenzura, în alin. (6) se stipulează că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. În următorul alineat al aceluiaşi articol se interzice îndemnul la ura naţională, rasială, de clasă sau religioasă, precum şi manifestările obscene contrare bunelor moravuri. Muftiul Iusuf Murat, în calitate de şef al cultului musulman din România, face un apel la toţi musulmanii din România, pe care îi cheamă la calm şi stăpânirea de sine conform învăţăturilor Kur'anului şi tradiţiei Profetului, care condamnă orice act de violenţă".

 

17 februarie 2006, Băneasa, jud. Tulcea. Eforturile Uniunii Democrate Turce din România pentru rezolvarea problemelor etnicilor turci

Majoritatea problemelor cu care se confruntă etnicii turci se datorează aspectelor sociale generale din societatea românească. Totuşi, Uniunea Democrată Turcă din România depune eforturi conjugate în vederea rezolvării unora dintre acestea. Astfel, pe data de 17 februarie 2006, o delegaţie a UDTR formată din dl. Osman Fedbi, preşedinte, şi dl. Ibram Iusein, deputat, însoţită de dl. Yusuf Murat, muftiu al cultului musulman din România, s-a deplasat la Băneasa pentru a lua pulsul problematicii locale. La sediul Primăriei din Băneasa delegaţia UDTR, la care s-au adăugat şefii filialelor locale din Băneasa şi Făurei, a avut o întrevedere cu primarul localităţii Băneasa, dl. Gelu Iordache, precum şi cu viceprimarul localităţii. Principalele probleme abordate au fost: a) problema cimitirului musulman din satul Făurei, care a început să se surpe; b) un alt punct de discuţie l-a reprezentat începerea proiectului SAPARD referitor la drumurile din Făurei c) problema islazului din Făurei; d) problema geamiei din Făurei, care are geamurile termopan sparte; d) problema învăţământului în Limba turcă şi Religia islamică, având în vedere calitatea scăzută a cadrelor didactice din Făurei; f) lipsa locurilor de muncă, implicit sărăcia pe care trebuie să o înfrunte oamenii din zonă. S-a luat în calcul inclusiv posibilitatea stabilirii unor contacte cu eventuali investitori străini. O primă investiţie care să creeze şi locuri de muncă ar fi construirea unei fabrici de covoare.

 

20 februarie 2006, Bucureşti. 4000 de manuale în limba turcă editate de Editura Didactică şi Pedagogică

În noiembrie 2005, Károly Dáné, directorul Editurii Didactice şi Pedagogice, a afirmat că în acest an au fost distribuite un număr total de 52.734 de manuale adresate minorităţilor naţionale. Astfel, au fost tipărite 36.340 de exemplare în limba maghiară, 4.000 în limba turcă, 4.000 în limba rusă (lipoveni), 3.136 în limba germană, 4.000 în limba ucraineană, 600 în limba slovacă, 840 în limba sârbă, 800 în limba polonă, 200 în limba cehă, 400 în limba bulgară şi 8.418 în limba romani. Károly Dáné a explicat că în România învăţământul în limbile minorităţilor naţionale se face, de regulă, până în clasa a IV-a inclusiv, excepţie făcând maghiarii, care studiază în limba maternă şi în liceu, pentru că numărul acestor elevi este de aproximativ 12.000-13.000. După clasa a IV-a, elevii aparţinând celorlalte minorităţi pot învăţa limba maternă la cerere, în şcolile româneşti care pot oferi şi asemenea cursuri. Directorul editurii a recunoscut că manualele şcolare editate în limbile minorităţilor nu aduc niciun fel de profit editurii, excepţie făcând lucrările în limba maghiară, pentru că în România această minoritate este mai bine reprezentată. La licitaţia pe care Ministerul Educaţiei şi Cercetării o va organiza în luna martie 2006, Editura Didactică şi Pedagogică va prezenta oferte pentru manuale destinate minorităţilor naţionale din România, ruşilor-lipoveni, croaţilor, turco-tătarilor, bulgarilor, ucrainenilor, cu un total estimat la câteva mii de exemplare.

 

1 martie 2006, Constanţa. Anunţ pentru candidaţii la burse în Turcia

Pentru studii universitare complete, Guvernul Republicii Turcia oferă în acest an comunităţii turce din România 15 burse la diverse specialităţi: economie, management, medicină, ingineria informaticii, jurnalistică, radio-televiziune, limba şi literatura turcă la universităţi din Istanbul, Ankara, Izmir şi Eskişehir. Examenul va consta într-un test de cultură generală şi unul de limba turcă şi va avea loc pe 22 aprilie 2006 la Constanţa. Dosarele trebuie depuse la sediul UDTR, cel mai târziu până pe 18 aprilie 2006. De asemenea, Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România oferă, în baza schimburilor bilaterale, 2 burse de cercetare de 8 luni în Turcia, 2 burse de doctorat şi 15 burse pentru cursuri de vară de limba turcă de 2 luni.

 

1 martie 2006, Fântâna Mare, Dobromir şi Băneasa. Vizite ale liderilor Uniunii Democrate Turce la comunităţile turce şi filialele UDTR

Pe data de 1 martie 2006, o delegaţie UDTR formată din Osman Fedbi - preşedinte, Asan Murat - prim-vicepreşedinte şi Sureia Şachir - secretar general, împreună cu Haluk Ağca - consulul general al Turciei la Constanţa şi cu Ahmet Erdem - ataşat în cadrul consulatului, precum şi cu Yusuf Murat - muftiu al cultului musulman din România s-a deplasat în câteva localităţi constănţene cu populaţie turcă. La Cobadin şi la Independenţa s-au purtat discuţii pe marginea învăţământului în limba turcă şi al celui religios islamic, la filiala UDTR din localitate, respectiv la primărie. Osman Fedbi a arătat că dacă UDMR cere învăţământ exclusiv în limba maternă, la Fântâna Mare, sat cu populaţie exclusiv de origine turcă, se solicită învăţătoare româncă având în vedere că elevii care urmează clasele I-IV la Şcoala Fântâna Mare întâmpină dificultăţi când merg în clasa a V-a la Şcoala „Independenţa", întrucât nu stăpânesc tocmai bine limba română. De asemenea, s-a discutat posibilitatea ca Fântâna Mare să devină punct turistic, valorificându-se astfel potenţialul turistic al zonei, precum şi demararea unor lucrări de renovare a cişmelei din localitate.

 

3-5 martie 2006, Mediaş. Organizaţiile de tineret ale minorităţilor naţionale din România în dialog la Mediaş

Departamentul pentru Relaţii Interetnice a organizat la Mediaş, în perioada 3-5 martie 2006, manifestarea cu tema „Organizaţiile de tineret ale minorităţilor în dialog". Manifestarea a avut ca obiectiv principal crearea unei legături între tinerii ce aparţin organizaţiilor minorităţilor naţionale, precum şi stabilirea unei colaborări eficiente în ceea ce priveşte proiectele finanţate din fonduri provenind atât de la bugetul statului, cât şi din alte surse. În vederea realizării de proiecte comune, în cadrul acestei întruniri au fost prezentate regulile în baza cărora Departamentul pentru Relaţii Interetnice finanţează proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei. Totodată, au fost discutate şi regulile în baza cărora Autoritatea Naţională pentru Tineret, precum şi Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti finanţează proiecte, prin intermediul campaniei „Toţi diferiţi, toţi egali". La întâlnire au participat tineri albanezi, armeni, bulgari, croaţi, greci, evrei, germani, italieni, maghiari, polonezi, romi, ruşi-lipoveni, slovaci şi cehi, tătari, turci, ucraineni, macedoneni, ruteni, reprezentând nouăsprezece din cele douăzeci de organizaţii de tineret aparţinând minorităţilor naţionale. În urma discuţiilor, tinerii aparţinând organizaţiilor minorităţilor naţionale au considerat oportună crearea unui for instituţionalizat care să reunească toate organizaţiile de tineret aparţinând minorităţilor naţionale şi prin intermediul căruia să poată fi derulate proiecte comune. Din partea Uniunii Democrate Turce din România au participat: Mahmudi Nurten - vicepreşedinte al Comisiei de tineret şi Accoium Levent - secretar al Comisiei de tineret.

 

5 martie 2006, Constanţa. Comemorare lui Hasan Emryie (1910-1996), o mare culegătoare a folclorului turc şi tătar din Dobrogea

Minoritatea turcă din România a avut şi are numeroase personalităţi de cultură valoroase. Centrul de Cercetare, Dezvoltare, Cultură şi Educaţie „Dunărea de Jos" împreună cu Uniunea Democrată Turcă din România au hotărât să omagieze aceste personalităţi care au contribuit la îmbogăţirea şi transmiterea culturii turce din România. Pentru început au fost celebraţi: Hasan Emryie, Cornelia Călin Bodea, Emin Atila şi alţii.

 

6-8 martie 2006, Braşov. Conferinţă cu tema: Participarea Minorităţilor Naţionale la Viaţa Publică

În perioada 6-8 martie 2006, s-au desfăşurat la Braşov lucrările Conferinţei Internaţionale cu tema „Participarea Minorităţilor Naţionale la Viaţa Publică: Rolul Organismelor Consultative." Conferinţa s-a desfăşurat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi al Preşedinţiei Române a Comitetului Miniştrilor din Consiliul Europei. Scopul conferinţei a fost acela de a emite un schimb de opinii între organismele consultative ale minorităţilor naţionale, experţi guvernamentali, cercetători, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai altor grupuri de interese din spaţiul Consiliului Europei, pe tema participării minorităţilor naţionale în viaţa publică, cu un accent specific pe rolul organismelor consultative. Această conferinţă a examinat prin intermediul dezbaterilor, rolul unor organisme consultative ale minorităţilor naţionale în acest spaţiu, în special asupra componenţei mandatului şi funcţionării lor, a asigurat o oportunitate unică pentru reprezentanţii acestor organisme de discutare a experienţelor lor şi de întâlnire cu reprezentanţii instituţiilor echivalente care au provocări similare în alte state membre. Înfiinţarea organismelor consultative ale minorităţilor naţionale reprezintă o modalitate de creare a unor căi de dialog între autorităţile guvernamentale şi minorităţi. Comunitatea turcă a fost reprezentată la lucrările acestei conferinţe de d-na Şachir Sureia, secretar general al Uniunii Democrate Turce din România.


8 Martie 2006, Mamaia. Simpozion UDTR dedicat femeilor

Cu prilejul Zilei de 8 Martie - Ziua Femeii, Uniunea Democrată Turcă din România a organizat în data de 4 martie 2006 la hotelul „Parc" din Mamaia un simpozion dedicat femeilor. La acţiune au participat 80 de femei din diferite filiale ale Uniunii.

 

15 martie 2006, Constanţa. Un interviu cu Islam Remzi, preşedintele Comisiei de religie a UDTR - Constanţa

Schimbarea echipei de conducere a Muftiatului din anul 2005 a provocat schimbări prin promovarea unor noi membri. Astfel, din partea Uniunii Democrate Turce din România, Islam Remzi a fost ales în Şura-i Islam vicepreşedinte al Comisiei Financiar - Administrative. Cu acest prilej, în noua sa funcţie, Islam Remzi a acordat un interviu revistei Hakses. Islam Remzi s-a născut pe 8 septembrie 1937, în Constanţa. În perioada comunismului a fost membru al Comitetul Oamenilor Muncii şi după 1990, până a ieşit la pensie, a fost membru al Consiliului de Administraţie. Este membru al UDTR din 1992. În perioada 1996-2000 a fost ales preşedintele Comisiei de religie. În martie 2004 a fost reales. Ca membru al Şura Islam, atât în mandatul 1996-2000 cât şi în prezent, a preocupat şi a insistat foarte mult aducând diferite amendamente în şedinţele Şura Islamului pentru realizarea unui nou statut al cultului musulman. S-a reuşit prin amendamentele aduse ca patru membri ai Uniunii Democrate Turce şi ai Uniunii Democrate Tătare să fie admişi în Şura Islam şi ca muftiul să fie ales din 5 în 5 ani, fapt care a fost realizat chiar înainte de adoptarea noului statut. În anul 2005, după multe intervenţii ale membrilor din Şura Islam, s-a reuşit ca în luna septembrie să se organizeze noi alegeri şi a fost aleasă o echipă nouă în conducerea Muftiatului Cultului Musulman din România, alcătuită din persoane cu studii superioare. Deja, după câteva luni, s-a observat lucruri pozitive ca: ajutoare pentru sinistraţi, pachete pentru persoanele care participă la slujbe în cadrul lăcaşelor de cult etc.

 

16 martie 2006, Constanţa. Monumente istorice musulmane din Dobrogea la mâna donaţiilor şi a sponsorizărilor - ecouri în presa locală

Ziarul Ziua de Constanţa, într-un articol intitulat Monumente istorice musulmane la mâna donaţiilor şi a sponsorizărilor, prezintă o situaţie a geamiilor din România la nivelul anului 2006. Astfel, în judeţul Constanţa există 68 de lăcaşuri de cult musulmane. Dintre acestea Moscheea Carol (Regală), geamia Hunchiar, geamia Anadalchioi, toate din Constanţa, moscheea Esmahan Sultan din Mangalia, geamiile din Hârşova şi Amzacea se numără printre principalele monumente istorice arhitecturale ale judeţului. Multe din aceste edificii datează din anii 1800, moscheea de la Mangalia fiind construită în anul 1524. Lipsa fondurilor a transformat consolidarea şi restaurarea lor într-o adevărată problemă. După anul 1990 secularele edificii au intrat în administrarea Muftiatului, iar fondurile care ar trebui alocate pentru restaurare provin numai din donaţii şi sponsorizări, iar în cazurile norocoase, din parteneriatele încheiate cu municipalităţile localităţilor unde sunt poziţionate sau din donaţii externe. Ministerul Culturii şi Cultelor din România nu intervine decât în cazul în care monumentele sunt de însemnătate naţională, şi chiar şi atunci numai prin fonduri parţiale. Amestecul etnic al Dobrogei a conferit dintotdeauna elemente de originalitate acestei provincii. Musulmanii sunt cei care au ştiut să-şi conserve poate cel mai bine specificitatea şi îndeosebi credinţa religioasă. O pondere de 85% din cei 70 de mii de musulmani din România trăiesc în judeţul Constanţa, prezenţa lor fiind marcată de 77 de lăcaşuri de cult, mare parte dovada a unei istorii vii. Mai mult, datorită arhitecturii deosebite, 11 din ele sunt monumente de clasa „A", respectiv monumente naţionale.

 

18 martie 2006, Brăila. Ziua Eroilor Turci

Pe data de 18 martie 2006, la Cimitirul Eroilor din Brăila, s-a omagiat Ziua Eroilor Turci căzuţi în Primul Război Mondial. Cu acest prilej sunt amintiţi nu numai eroii căzuţi pe câmpul de luptă, ci şi eroii pompieri şi poliţişti ce au căzut la datorie. La această acţiune au participat: consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, dl. Haluk Ağca, împreună cu soţia, dl. viceconsul Murat Başar, ataşatul pe probleme de religie, dl. Ahmet Erdem, muftiul Cultului Musluman din România, dl. Murat Iusuf, deputatul UDTR Ibram Iusein, preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci din Dobrogea, dl. Ramazan Gür, reprezentanţi ai Uniunii Democrate Turce. Au fost depuse coroane de flori la Cimitirul Eroilor Turci din Brăila, unde toţi cei prezenţi s-au rugat pentru sufletele eroilor căzuţi la datorie. În aceeaşi zi, la Muzeul de Istorie s-a desfăşurat un simpozion dedicat acestui eveniment. În încheiere s-a vizitat sediul filialei, unde a avut loc o întâlnire cu etnicii turci din Brăila şi s-au discutat unele probleme, cum ar fi: construirea unei geamii, renovarea cimitirului musulman, revigorarea învăţământului în lb. turcă prin amenajarea unei săli de clasă în cadrul filialei.

 

18 martie 2006, Medgidia. Deschiderea unei grădiniţe bilingve româno-turce

În data de 18 martie 2006, la grădiniţa bilingvă româno-turcă din Medgidia a avut loc o masă rotundă cu tema „Programa şcolară pentru grupa pregătitoare din cadrul grădiniţei bilingve româno-turce". Activitatea a fost iniţiată de d-na Şachir Bunian, metodistă la educatori.

 

24 martie 2006, Tulcea. Lansare de carte: Ileana Roman, „Viaţa şi opera insulei Ada Kaleh"

Comisia de tineret a filialei UDTR Tulcea a organizat simpozionul „Ada Kaleh - farmecul unei insule dispărute". În cadrul acestui simpozion, ce s-a desfăşurat la data de 24 martie 2006, a avut loc lansarea cărţii doamnei Ileana Roman, „Viaţa şi opera insulei Ada Kaleh". Această carte a fost lansată în luna ianuarie şi în Viena de către doamna conf. univ. dr. Carmen Bulzan, împreună cu un calendar ce conţine imagini din paradisul pierdut. Pentru ca imaginea insulei Ada Kaleh să fie cât mai completă, au fost prezentate şi două filme documentare realizate de către Studiourile Cinematografice „Alexandru Sahia" din Bucureşti: „Salutări din Ada Kaleh"(1965) şi „Ultima primăvară la Ada Kaleh" (1968).

 

23-25 martie 2006, Constanţa. Festivalul „Primăvara Comunitară" la a V-a ediţie

Ajuns la cea de-a cincea ediţie, Festivalul Interetnic „Primăvara Comunitară" şi-a deschis porţile şi anul acesta tuturor etniilor din Dobrogea, Bulgaria şi Moldova în perioada 23-25 martie a.c. Sosirea primăverii este sărbătorită deopotrivă de turci, tătari, lipoveni, greci, evrei, armeni, aromâni, italieni, acesta fiind motivul pentru care Uniunea Democrată Turcă din România continuă tradiţia organizării acestui Festival. Festivalul a debutat cu lucrările simpozionului „Datini şi obiceiuri de primăvară la comunităţile etnice", în aula Bibliotecii Judeţene din Constanţa. Au fost audiate peste 18 lucrări, participanţii având ocazia să afle lucruri interesante despre datinile şi obiceiurile legate de primăvară ale etniilor reprezentate.

 

30 martie 2006, Constanţa. O zi a etniilor din Dobrogea

În data de 30 martie 2006, la Grădiniţa O.P. nr. 12 din Constanţa s-a desfăşurat „O zi a etniilor din Dobrogea", în cadrul Zilei Porţilor Deschise. Cu toate că în această grădiniţă nu există decât o singură clasă cu predare bilingvă (cea de germană), majoritatea etniilor ce trăiesc în Dobrogea au fost reprezentate în cadrul acestei manifestări: turci şi tătari, aromâni, germani, romi. De asemenea, nu a lipsit majoritatea: românii. Etnia turcă a fost reprezentată de un grup de copii care au fost pregătiţi de d-nele Veisel Resmie, Ismail Semia şi Abibula Nelifer.

 

7 aprilie 2006, Constanţa. Spectacol cu ocazia Zilei Internaţionale a Romilor

Sub acest generic, vineri, 7 aprilie 2006, la Palatul Copiilor din Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, în colaborare cu comunitatea romă, a organizat un spectacol cu ocazia Zilei Internaţionale a Romilor. Comunitatea turcă a fost reprezentată de Şcoala nr. 4 din Medgidia, cu un grup de copii din clasele I, care au prezentat cântece şi poezii pentru copii în limba turcă.

 

15-30 aprilie 2006, Ankara. Participare din partea Uniunii Democrate Turce din România la un Program de iniţiere antreprenorială

În perioada 15-30 aprilie 2006, s-a desfăşurat la Ankara, în Turcia, un seminar cu tema „Program de iniţiere antreprenorială". Organizatorul a fost Uniunea Camerelor de Comerţ şi Burse din Turcia. Au participat câte doi reprezentanţi ai ţării turce şi din comunităţi turce: Azerbaidjian, Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Irak, Iran, Rep. Moldova, Bulgaria, Kosovo, Bosnia-Herţegovina, Macedonia, Grecia, Ciprul de Nord, România şi Turcia. Din partea Uniunii Democrate Turce din România a participat d-na Sureya Şachir, secretar general.

 

19-22 aprilie 2006, Medgidia. Olimpiada de Limbă şi literatură turcă, faza naţională - ediţia a X-a

În perioada 19-22 aprilie 2006, la Colegiul Naţional „Kemal Atatürk" din Medgidia a avut loc a X-a ediţie a Olimpiadei de Limbă şi literatură turcă, faza naţională. Atât la deschiderea festivă, cât şi la închiderea olimpiadei au fost prezenţi ca participanţi de onoare d-na Leman Ali - insp. MEC, d-na Narcis Amza - insp. şc. gen. ISJ Constanţa, dl. Haluk Ağca - consulul general al Republicii Turciei la Constanţa, dl. Murat Iusuf - muftiul Cultului Musulman din România, dl. Asan Murat - prim-vicepreşedinte UDTR, dl. Agiacai Saladin - preşedintele UDTTMR, reprezentanţi ai Primăriei Medgidia, dar şi reprezentanţi de seamă ai oraşului gazdă. La această etapă a olimpiadei, din totalul de 46 de elevi clasificaţi la faza judeţeană s-au prezentat pentru etapa actuală un număr de 39 de elevi.

 

27 aprilie 2006, Constanţa. 23 aprilie - Ziua Copiilor Republicii Turcia

Cu toate că Ziua Copiilor din Turcia se sărbătoreşte în fiecare an în data de 23 aprilie, anul acesta, pentru faptul că a coincis cu zilele de vacanţă, s-a sărbătorit în România în data de 27 aprilie 2006. Organizatorii acestei acţiuni au fost Uniunea Democrată Turcă din România, în calitate de iniţiator, Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, ISJ Constanţa şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci din România. Palatul Copiilor din Constanţa a fost gazda acestei festivităţi deosebite, care a debutat cu expoziţia de desene realizate de copii, cu tema „Pace între religii". La această manifestare au participat aproximativ de 350 de copii din 28 de şcoli şi grădiniţe, care au prezentat momente artistice.

 

7-9 mai 2006, Târgu-Mureş. Campania europeană „Toţi diferiţi - toţi egali"

În perioada 7-9 mai 2006 a avut loc la Tg.-Mureş lansarea Campaniei Europene a Tineretului pentru Diversitate, Drepturile Omului şi Participare „Toţi diferiţi - toţi egali". Manifestarea a fost organizată de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Consiliul Europei - Direcţia Generală a Drepturilor Omului şi Autoritatea Naţională pentru Tineret, fiind inclusă în calendarul de evenimente al Preşedinţiei României la Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (noiembrie 2005-mai 2006). Uniunea Democrată Turcă din România a fost reprezentată de către Salim Edis, membru în Comisia de tineret. Workshopul s-a desfăşurat în următorii paşi: identificarea grupurilor vulnerabile/ţintă (persoane cu dizabilităţi, minorităţi etnice, sexuale, religioase, persoane nonconformiste, persoane infestate cu HIV, minorităţile în general, în raport cu majoritatea). Identificarea instrumentelor de implementare a campaniei (şcoli, mass media, ONG-uri, instituţii publice, persoane publice/lideri de opinie, oameni obişnuiţi, persoane cu putere de exemplu, precum preoţii); consultare cu privire la derularea campaniei în România.

 

15 mai 2006, Timişoara. Lansare de carte a autoarei Cristina Feneşan cu titlul „Cultura otomană a Vilayetului Timişoara"

În anul 2006 a fost lansată la Timişoara, la Editura de Vest, cartea cu titlul: Cultura otomană a Vilayetului Timişoara, un eveniment remarcabil, întrucât prezintă o epocă despre care s-a scris foarte puţin în limba română. Autoarea, o bună cunoscătoare de limbă turcă modernă şi de osmană veche, tratează istoria Banatului din perioada 1522-1716, cunoscută şi sub denumirea Paşalâcul de Timişoara, constituit după o lungă serie de campanii militare pentru cucerirea Ungariei, purtate de sultanul Soliman Magnificul (1520-1566) şi de vizirul Sokollu Mehmet paşa.

 

15 mai 2006, Hârşova. SimpozionulUrme ale civilizaţiei otomane"

La Hârşova a avut loc simpozionul cu tema „Urme ale civilizaţiei otomane pe teritoriul oraşului Hârşova", la care au participat din partea Uniunii Democrate Turce dl. Osman Fedbi - preşedinte, dl. Asan Murat - prim-vicepereşedinte, d-na Sureya Şakir - secretar general, dl. Reduan Memet - preşedintele filialei locale şi dl. Geaner Memet - secretar. Acţiunea a urmărit să scoată în evidenţă, într-o localitate multietnică, aşa cum este Hârşova, implicarea organizaţiei locale a UDTR în identificarea unor noi forme de popularizare a istoriei proprii în rândul conaţionalilor turci, identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea de aici şi încercarea de rezolvare a acestora.

 

17 mai 2006, Constanţa. Participarea unor lideri UDTR la activitatea Centrului de Informare şi Resurse „American Corner"

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, în prezenţa Ambasadorului SUA, Nicholas Taubman, a organizat ceremonia de inaugurare a Centrului de Informare şi Resurse „American Corner" în cadrul Bibliotecii Universităţii „Ovidius" din Constanţa, eveniment care a avut loc miercuri, 17 mai 2006. Programul „American Corners" în România are scopul de a promova înţelegerea şi cooperarea între Statele Unite ale Americii şi România, prin furnizarea de informaţii exacte şi variate despre Statele Unite, care vor contribui la dezvoltarea comunicării şi a schimbului cultural între SUA şi România. Din partea comunităţii turce a participat Ervin Ibraim, redactor-şef al revistei Hakses.

 

18-22 mai 2006, Constanţa. Simpozion cu titlul „Femeia turcă din Balcani" - ediţia a III-a

Cu ocazia Săptămânii Culturii Turce, Comisia de femei şi Comisia de cultură a Uniunii Democrate Turce din România a organizat în perioada 18-22 mai 2006 la hotel Oxford din Mamaia a treia ediţie a simpozionului „Femeia turcă din Balcani". La simpozion au participat 140 de delegaţi din România, Turcia, Bulgaria şi Grecia. Din lucrări a reieşit faptul că femeia turcă este modernă şi încearcă să răzbată prin propriile puteri pentru a-şi atinge independenţa şi pe plan financiar, cultural şi politic. În decursul timpului femeia turcă a fost în primul rând mamă, soţie devotată, a fost cea care a dat educaţie copiilor, transmiţându-le acestora obiceiurile, tradiţiile şi nu în ultimul rând cultura noastră. Aici s-a atins şi un punct sensibil, acela de a se folosi în familie limba maternă turcă pentru a nu fi uitată. Femeile din lumea balcanică şi-au exprimat punctul de vedere referitor la implicarea femeii pe piaţa muncii. Aceasta poate aduce independenţa financiară şi libertatea de exprimare a femeilor. În anul 2007 România va fi membră a Uniunii Europene şi legat de acest eveniment s-au specificat beneficiile şi problemele care le-ar putea avea. O altă problemă dezbătută a fost cea a femeii islamice. Sunt curente ce pun în umbră femeia musulmană. Prin exemplificări din cartea sfântă, Coranul, încă o dată s-a subliniat că femeia musulmană nu este în umbra bărbatului, ci îi este egală. Invitatele din Turcia, Bulgaria şi Grecia au fost încântate de sprijinul acordat de statul român minorităţilor. Lucrările vor fi prezentate ulterior în cadrul unei broşuri.

 

19 mai 2006, Constanţa. Fanfara militară otomană Mehter în România

Formaţia de Mehter a luat fiinţă acum 700 de ani, în anul 1299, la dorinţa lui Osman Gazi. Sute de ani a însoţit armata otomană, purtând-o spre glorii, înspăimântând duşmanii şi ridicând moralul ostaşilor turci. Muzica fanfarei Mehter varia de la eveniment la eveniment. De exemplu, pe câmpul de luptă se foloseau mai mult tobele şi sunetele erau mai intense şi înspăimântătoare, pentru a intimida duşmanul. Pe vreme de pace muzica mehterului se auzea zilnic în saraiul paşei, anunţând orele de rugăciune pentru popor. Pe vremea lui Mahmud Han, în anul 1826, fanfara s-a desfiinţat, iar în anul 1911 a luat din nou fiinţă, transformându-se în fanfară militară sub numele de Mehterhani Hakani. Beethoven şi foarte mulţi muzicieni au fost impresionaţi de muzica Mehter, după care s-au inspirat compunând piese renumite. Pentru a treia oară în istorie, în anul 1953, formaţia Mehter a renăscut şi de atunci, sub patronajul Ministerului Culturii din Turcia, dă spectacole în ţară şi peste hotare, aducând odată cu muzica ei şi amintirea istoriei zbuciumate şi pline de glorii a Imperiului Otoman. De prezenţa Mehterului s-au bucurat spectatorii din Medgidia, Constanţa şi Tulcea. Programul pentru cele trei oraşe a fost identic: paradă militară şi concert.

 

19 mai 2006, Constanţa. O sărbătoare a tineretului şi sportului în comunitatea turcă

În cadrul Săptămâni Culturii Turce, Comisia de tineret a Uniunii Democrate Turce din România a organizat ample manifestări dedicate zilei de 19 mai - Sărbătoarea Tineretului şi a Sportului. Astfel, ziua a debutat cu un cros organizat de Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, pe traseul Prefectură - sediul consulatului. Ziua a continuat cu un simpozion cu tema „Atatürk şi moştenirea lăsată tineretului turc".

 

30 mai 2006, Constanţa. Întâlnire între etnicii turci şi autorităţile locale

În data de 30 mai 2006, la sediul Secţiei Nr. 1 de Poliţie Constanţa a avut loc o întâlnire a reprezentanţilor Poliţiei Constanţa şi a autorităţilor constănţene cu reprezentanţi ai comunităţii turce din Constanţa. Au participat, între alţii, dl. com. Pisica Dănuţ, şeful Secţiei nr. 1 a Poliţiei Constanţa, dl. com.-şef Ungureanu Radu, comandantul Poliţiei Constanţa, d-na prof. Ene Ulgean, inspector de specialitate în cadrul ISJ Constanţa, dl. prof. Mustafa Ilhan, directorul Palatului Copiilor, d-na Dreşan Daniela de la Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Constanţa, dl. Ionel Felician, director adjunct al Direcţiei Forţelor de Muncă. Din partea UDTR au participat dl. Osman Fedbi, preşedinte al Uniunii şi consilier judeţean, dl. Cadir Husein, preşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa, dl. Enver Iaşar, preşedintele filialei Constanţa, dl. Omer Nazif, vicepreşedinte, dl. Ali Nurhan, vicepreşedinte al Uniunii şi consilier local, d-na Melek Osman, şef de cabinet al deputatului UDTR, d-na Leila Hagi-Selim, consilier al minorităţii turce în cadrul Prefecturii Constanţa. Principalele teme discutate au fost: problema familiilor sărace, familii care nu-şi pot plăti facturile de energie, apă etc.; abandonul şcolar; oferte de locuri de muncă şi calificare în diverse meserii; posibilitatea ca un tânăr de etnie turcă să fie angajat în Poliţie ca agent sau ofiţer; prelungirea duratei autorizaţiilor pentru nunţi pe stradă până la ora 24.00; modalităţi de îmbunătăţire a acordării ajutorului social; acordarea de autorizaţii pentru trăsuri.

 

9 iunie 2006, Tulcea. Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci din România oferă ajutoare de peste 2 miliarde lei sinistraţilor din Tulcea

Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci din România a iniţiat şi a organizat împreună cu Prefectura Judeţului Tulcea o amplă acţiune de ajutorare a locuitorilor zonelor sinistrate din judeţ, acţiune care va avea loc în acest week-end. Aceste ajutoare au fost puse la dispoziţia locuitorilor care şi-au pierdut bunurile în urma acestor inundaţii catastrofale. Produsele respective vor fi transportate la Tulcea cu mijloace de transport proprii de la Bucureşti şi puse la dispoziţia Prefecturii Judeţului, pentru a fi distribuite sinistraţilor. Ajutorul constă în produse electrocasnice, materiale de construcţie, articole sanitare, produse alimentare în valoare totală de peste 2 miliarde de lei vechi. La această acţiune participă membrii Consiliului de conducere al TIAD, deputatul independent Ibram Iusein şi Excelenţa Sa, Ahmet Rifat Ökçün, ambasadorul Republicii Turcia în România, care s-a implicat în mod deosebit în iniţierea şi organizarea acestei acţiuni umanitare, dorind să dea curs preocupărilor autorităţilor Republicii Turcia pentru ajutorarea României, care s-a confruntat cu tragedia inundaţiilor.

 

15 iunie 2006, Cumpăna. Obiceiuri şi tradiţii turceşti

Primăria Cumpăna, în colaborare cu Uniunea Democrată Turcă din România şi Uniunea Democrată Tătarilor Turco-Musulmani din România, a organizat acţiunea „Obiceiuri şi tradiţii la Cumpăna". Din partea UDTR au participat secretarul general al UDTR, d-na Şakir Sureia, şi membrii filialei Cumpăna, în frunte cu preşedintele filialei, dl. Mulesim Bari. Cu acest prilej au avut loc spectacole, întreceri sportive şi luptele „Güreş". Spectacolele au fost susţinute de formaţiile UDTR „Delikanlılar" şi „Fidanlar", şi din partea UDTTMR, de formaţia „Kaytarma" din Valu lui Traian.

 

20-21 iunie 2006, Constanţa. Vizită la filialele UDTR

Pe data de 20 iunie 2006 reprezentanţii conducerii UDTR, respectiv preşedintele Osman Fedbi, prim-vicepreşedintele Asan Murat şi secretara generală Şachir Sureia s-au deplasat în teritoriu la filialele UDTR, unde au avut loc întâlniri cu reprezentanţii comitetelor de conducere ale filialelor. În perioada următoare se vor efectua deplasări şi la celelalte filiale, încercându-se astfel să se ţină legătura permanent între conducerea UDTR şi conducerea filialelor.

 

23 iunie 2006, Constanţa. O slujbă religioasă la noul sediu central al Uniunii Democrate Turce

În data de 23 iunie 2006, Uniunea Democrată Turcă din România a organizat o slujbă religioasă cu prilejul mutării la noul sediu. La această slujbă au fost invitaţi consulul general al Republicii Turcia, dl. Haluk Ağca, muftiul Cultului Musulman din România, dl. Murat Iusuf, consilierul economic al Muftiatului, dl. Musledin Revin, şi imamul cartierului, dl. Marem Resul, care a condus slujba. Din partea Uniunii Democrate Turce au participat preşedintele Uniunii, dl. Osman Fedbi, prim-vicepreşedintele, dl. Asan Murat, preşedintele Comisiei de religie, dl. Islam Remzi, preşedintele Organizaţiei Judeţene, dl. Husein Cadir, preşedintele filialei Constanţa, dl. Enver Iaşar, preşedintele Comisiei de învăţământ, dl. Ervin Ibraim.

 

2-11 iulie 2006, Sinaia. Tabără a Uniunii Turce de instruire folclorică

Unul din principalele obiective ale Uniunii este păstrarea şi perpetuarea tradiţiilor folclorice, prin dans şi muzică. Acest lucru este realizat prin ansamblurile folclorice: corurile de femei „Mehtap" din Constanţa şi „Kaynanalar" din Tulcea; grupurile de dansuri folclorice „Fidanlar" şi „Delikanlılar" din Constanţa, precum şi „Tuna" din Tulcea. De asemenea, în cadrul altor filiale îşi desfăşoară activitatea alte ansambluri de dansuri. Pentru a perfecţiona prestaţia artistică a copiilor, anul acesta s-a hotărât derularea unei tabere de instruire la Sinaia în perioada 2-11 iulie 2006, pentru cele trei ansambluri reprezentative şi cu vechime ale UDTR: „Fidanlar", „Delikanlılar" şi „Tuna". Cu ajutorul oferit de Ministerul Culturii din Turcia şi în urma discuţiilor preliminare purtate cu ocazia venirii în România a fanfarei Mehter, au fost invitaţi în această tabără doi instructori din Turcia: Naci Songur şi Kurşat Tuncay.

 

12-24 iulie 2006, Constanţa. Interviu cu poeta Hayat Memiş

În perioada 12-24 iulie 2006 a avut loc la Yalova, o staţiune a Republicii Turcia, cea de-a IX-a ediţie a Festivalului „Türk Boyları Kültür Şöleni", organizat de Centrul Cultural YAFEM, reprezentat de preşedintele Özer Koyuncu. La acest Festival, prima întâlnire a poetei Hayat Memiş cu publicul s-a realizat în data de 22 iulie 2006, la adunarea scriitorilor. Întreaga sa activitate a fost încununată de succes, publicul auditor fiind încântat de măiestria cu care au fost realizate aceste poezii. După revenirea în ţară, Nurcean Ibraim a realizat un interviu cu Memiş Hayat despre apariţia celui de-al doilea volum de poezii, intitulat Bir Damla Mutluluk/Un strop de fericire.

 

13-23 iulie 2006, Yalova. Participarea Uniunii Democrate Turce din România la Festivalul YAFEM

În perioada 13-23 iulie 2006, în localitatea Yalova -Turcia a avut loc cel mai mare festival al lumii turce, organizat de YAFEM (Centrul de Educaţie Folclorică din Yalova), la care au participat 29 de ţări. La a IX-a ediţie, acest festival a reunit printre alte ţări şi România, Irak, Republica Turcă a Ciprului de Nord, Macedonia, Bosnia, Bulgaria, Kosovo, Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Kazahstan, Găgăuzia, Azerbaidjan şi, nu în ultimul rând, Turcia. Din partea UDTR a participat corul de femei „Mehtap". Pe toată perioada festivalului corul de femei „Mehtap" a avut apariţii în presa locală şi televiziune. Alături de corul „Mehtap" a fost invitată de dl. Ozer Koyuncu tânăra poetă Memiş Hayat. Poeziile ei patriotice au încântat publicul. Poeziile „Atatürk", „Ispatla", „Canakale' nin şehitleri" recitate de poetă au arătat tuturor că în România sunt tineri poeţi talentaţi.

 

20-27 iulie 2006, staţiunea Olimp. O tabără a olimpicilor aparţinând minorităţilor naţionale

În perioada 20-27 iulie 2006, elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut premii (locurile I, II şi III) la faza naţională a olimpiadelor de limbă şi literatură maternă au beneficiat de o tabără la mare, şi anume în staţiunea Olimp. 11 olimpici de etnie turcă au fost prezenţi la această tabără, bucurându-se alături de ceilalţi colegi de minunatele clipe la mare. Astfel, aceşti elevi excepţionali au fost răsplătiţi pentru meritele lor în învăţarea limbii materne. UDTR şi UDTTMR i-au sprijinit şi de această dată pe elevii noştri, asigurându-le cazarea şi transportul.

 

21-23 iulie 2006, Sulina. Formaţia turcă „Delikanlılar" la Serbările Deltei

În perioada 21-23 iulie 2006 la Sulina s-a desfăşurat festivalul-concurs al minorităţilor „Serbările Deltei", ediţia a VI-a. Organizatori au fost Primăria Sulina, Casa de Cultură Sulina, având ca parteneri Ministerul Culturii şi TVR 1. La festival au participat formaţii ale minorităţilor greacă, romă, germană, maghiară, turcă şi ruşi lipoveni. UDTR a participat la acest festival cu formaţia „Delikanlılar", coordonată de dl. Hasan Emghil. Prestaţia ansamblului a fost minunată, iar juriul a acordat premiul III formaţiei.

 

24 iulie 2006, Călăraşi. O vizită la cimitirul musulman

În data de 24 iulie 2006, d-na Şachir Sureia, secretar general al UDTR, împreună cu dl. Ali Cerchez, preşedinte al filialei Călăraşi a UDTR, s-au deplasat la Primăria Călăraşi. Aici a avut loc o întrevedere cu dl. viceprimar Dumbravă, căruia i s-a expus situaţia gravă în care se află cimitirul musulman din Călăraşi din cauza problemelor privind gunoaiele din cimitir, aleea de acces spre alte străzi adiacente cimitirului, care nu are gard, iar animalele umblă în voie printre morminte. Viceprimarul a promis că va dispune direcţiilor competente din cadrul primăriei să înceapă demararea lucrărilor de curăţenie a cimitirului. De asemenea, UDTR a transmis o adresă către Primăria Călăraşi prin care solicită ca în proiectul de buget pe anul 2007 al Consiliului Local Călăraşi să fie alocată o sumă de bani pentru construcţia unui gard de împrejmuire a cimitirului.

 

25 iulie-3 august 2006, Cannakkale. Filiala UDTR - Tulcea la Cannakkale în Turcia

În perioada 25 iulie-3 august 2006, membrii Asociaţiei Centrului European pentru Diversitate împreună cu reprezentanţi ai Filialei Uniunii Democrate Turce din România din Tulcea au participat la un schimb de experienţă în Turcia, la Cannakkale.

 

1-16 august 2006, Ankara. Radio Constanţa a participat la un curs de perfecţionare Radio -TV

În perioada 1-16 august 2006, în urma unui protocol semnat între Radio Constanţa şi Radio Televiziunea Turcă (TRT), Departamentul pentru specializare din Ankara, realizatorii emisiunilor în limba turcă şi tătară au participat la un curs de specializare. Emisiunea în limba turcă a fost reprezentată de către domnişoara Subihan Iomer, membră a Uniunii Democrate Turce din România.

 

4-6 august 2006, Techirghiol. O vizită a Primăriei din Tekirdag la Zilele Oraşului

În perioada 4-6 august 2006 s-a desfăşurat la Techirghiol evenimentul cultural „Zilele oraşului Techirghiol". Organizatorii acestui eveniment cultural au fost Primăria şi Consiliul Local Techirghiol, având ca partener Uniunea Democrată Turcă din România. Acţiunea a început cu o paradă a costumelor populare ale formaţiilor artistice aparţinând etniilor din Dobrogea. După deschiderea oficială făcută de către prefectul judeţului Constanţa, dl. Dănuţ Culeţu, acesta, însoţit de oficialităţile locale, a vizitat standurile etniilor prezente la manifestare. Un mozaic de culori vii a fost prezentat prin evoluţia formaţiilor artistice, care au încântat publicul cu dansurile prezentate. UDTR a participat cu formaţiile „Sureya" şi „Delikanlılar" care au primit diplome pentru prestaţia efectuată. În a doua zi a festivalului, turiştii şi localnicii au fost încântaţi să viziteze expoziţia de artă culinară, unde au fost expuse produse cu specific turcesc care au fost pregătite de turcoaicele din Techirghiol.

 

4-14 august 2006, Florenţa, Italia. Turci participanţi la acţiunea culturală DRI, cu titlul „Toţi diferiţi, toţi egali"

Hayat Memiş, o tânără din clasa a X-a a Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân" din Constanţa, premiantă la Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Turcă în anul 2006, a participat la o acţiune culturală desfăşurată în Italia, cu titlul „Toţi diferiţi, toţi egali", organizată de Departamentul pentru relaţii interetnice din cadrul Guvernului României pentru toţi elevi care ce au obţinut locul de frunte la olimpiadele naţionale de limba maternă.

 

12-27 august 2006, Isparta, Turcia. Şcoală de Vară la Asociaţia de Ajutorare a Studenţilor din Balcani

În cadrul manifestărilor „Şcoala de Vară", Asociaţia de Ajutorare a Studenţilor din Balcani (Balkan Students Aid Society) organizează în mod tradiţional în fiecare vară cursuri. Anul acesta în perioada 12-27 august a avut loc o tabără cu participare internaţională din România, Bulgaria, Kosovo şi Turcia. Acţiunea a avut loc în Isparta şi a fost organizată în colaborare cu Universitatea „Suleyman Demirel" din localitatea menţionată. Tabăra a avut în principal rolul de a îmbogăţi cunoştinţele de limbă turcă, istorie şi de religie.

 

28 august-03 septembrie 2006, Tulcea. Săptămâna Filmului Interetnic

Municipiul Tulcea a fost scena manifestărilor interetnice, mulţumită autorităţilor locale, deputaţilor aleşi de către etnii şi, nu în ultimul rând, membrilor etniilor conlocuitoare ale municipiului. În săptămâna 28.08.06-03.09.2006 a avut loc proiectul „Săptămâna Filmului Interetnic", care s-a desfăşurat în Piaţa Civică a municipiului, astfel încât să aibă acces la această manifestare toţi locuitorii, indiferent de etnie. La proiect au participat italieni, germani, ucraineni, ruşi-lipoveni, romi, turci şi greci. Fiecare a prezentat un scurt program artistic, după care s-a vizionat un film reprezentativ al etniei respective.

 

15 august 2006, Hârşova. Sărbătoarea turcească Miraç Kandili

Cu prilejul sărbătorii de Miraç Kandili în oraşul Hârşova s-a organizat o adunare cu caracter religios la geamia din oraş. În cadrul adunării s-au recitat rugăciuni şi cântece de slavă la adresa profetului şi a lui Allah. Participarea a fost numeroasă; bărbaţi, femei şi copii participând la această sfântă sărbătoare. Această acţiune a fost organizată la filiala UDTR Hârşova.

 

18-27 august 2006, Sighişoara. Filiala UDTR Tulcea la ProEtnica

Cântec, dans şi voie bună, împletite cu tinereţe, au constituit atmosfera care a patronat Sighişoara pe toată perioada desfăşurării Festivalului „Zilele Comunităţilor Etnice în România" - ProEtnica 2006, organizat de Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret, în perioada 18-27 august 2006. Uniunea Democrată Turcă din România a fost reprezentată la acest festival de ansamblul „Tuna" al filialei Tulcea, coordonat de Mahmudi Nurten şi Abdula Cader.

 

30 august 2006, Bucureşti. Ziua Victoriei Republicii Turcia

La invitaţia Ambasadei Turciei, reprezentate de dl. colonel Elvan Celep, ataşat militar, au avut loc pe data de 30 august festivităţile legate de Ziua Eroilor Turci (Zafer Bayramı). Festivitatea a început la Hotel Majestic, unde a fost comemorat făuritorul Turciei moderne, Kemal Atatürk, după care, la ora 10, s-au depus coroane la Cimitirul Eroilor Turci din Cimitirul Ghencea. Coroanele au fost depuse din partea Ambasadei Republicii Turcia, Ambasadei Azerbaidjanului, UDTR, UDTTMR şi a altora. Din partea Uniunii Democrate Turce din România a participat dl. preşedinte Osman Fedbi, preşedintele Comisiei de învăţământ, dl. Ervin Ibraim, reprezentanţi ai conducerii filialei Bucureşti, în frunte cu preşedinta filialei, d-na Ferhat Nurten. Festivitatea s-a încheiat cu o recepţie oferită de dl. ataşat militar Elvan Celep.

 

1 septembrie 2006, Constanţa. Protocol de funcţionare a unui post de radio în limba turcă

„Încheiat cu data de azi, 1 septembrie 2006, la Sediul UDTR din Constanţa, str. Bogdan Vodă, nr. 75, între UDTR, reprezentată prin preşedinte Osman Fedbi şi deputat Ibram Iusein, şi UDTTMR, reprezentată prin preşedinte Agiacai Saladin şi deputat Amet Aledin, care au convenit următoarele:

Înfiinţarea unui post de radio în limba turcă, destinat comunităţilor turcă şi tătară. Fiecare Uniune va contribui în mod egal la cheltuielile de întreţinere a postului. Fiecare Uniunea va propune câte trei denumiri pentru viitorul post de radio, urmând ca ulterior să se stabilească de comun acord denumirea postului. Ambele Uniuni vor depune diligenţele necesare pentru obţinerea de autorizaţii, frecvenţe de emisie, spaţiu, etc. Programul de emisie va fi realizat în procente egale pe ambele Uniuni. Drept pentru care am încheiat prezentul protocol în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte".

 

2-4 septembrie 2006, Sîndîrgî, Turcia. Invitaţie la Festivalul Covoarelor de la Yağcıbedir în Turcia

În perioada 2-4 septembrie 2006 are loc la Sındırgı - Turcia un Festival al Covoarelor Turceşti, la care din partea Uniunii Democrate Turce din România a participat şi d-na Serin Gafar, preşedinta Comisiei de cultură UDTR.

 

10 septembrie 2006, Bucureşti. A apărut manualul şcolar de Istoria şi tradiţiile minorităţii turce şi tătare din România

Manualul a apărut la Editura Didactică şi Pedagogică, îi are ca autori pe profesorii Nedret Mamut, Enver Mamut şi Ervin Ibraim. Cartea este structurată pe două părţi: Istoria turcilor şi tătarilor (clasa a VI-a) şi Tradiţiile turcilor şi tătarilor (clasa a VII-a), unde sunt date informaţii detaliate referitoare la istoria turcilor în general şi a celor din România în particular, precum şi despre tradiţii şi obiceiuri, începând din cele mai vechi timpuri până în prezent. Acest manual îşi propune să îmbogăţească cultura generală a copiilor, fiind primul de acest gen publicat în România. Este distribuit gratuit elevilor de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin bibliotecile şcolilor.

 

12 septermbrie 2006, Constanţa. Invitaţi turci la o seară de operă

Teatrul de Operă şi Balet „Oleg Danovski" a oferit publicului constănţean, pe data de 12.09.2006, o seară de operă. Printre interpreţi s-a aflat şi soprana Derya Ağca, soţia consulului general al Republicii Turcia, ce a încântat publicul atât prin interpretare, cât şi prin prezenţă. Soprana a interpretat Vardar Türküsü şi Efem. În primă audiţie publicul constănţean a putut asculta un compozitor de prestigiu turc, Saip Eguz. Surpriza serii a fost doamna Derya Ağca interpretând Rossini - Duet pentru două pisici.

 

13-17 septembrie 2006, Hârşova. Ansamblurile folclorice UDTR la Zilele Oraşului

În perioada 13-17 septembrie 2006 s-a sărbătorit cea de-a III-a ediţie a Zilelor Oraşului Hârşova, eveniment la care a participat şi UDTR împreună cu cele două ansambluri folclorice, „Delikanlılar" şi „Fidanlar". A doua zi, o delegaţie formată din consulul general al Republicii Turcia, dl. Haluk Agca, dl. preşedinte UDTR, Osman Fedbi, dl. deputat UDTR, Ibram Iusein, dl. Ahmet Erdem, ataşat pe probleme de religie în cadrul Consulatului General al Republicii Turcia la Constanţa, au donat bustul lui Atatürk sediului din Hârşova. Tot în acea zi s-a ţinut un mevlid la geamia din Hârşova, la care a participat muftiul Cultului Musulman, Murat Iusuf, şi viceprimarul din Bayram Paşa, Istanbul. Slujba a fost oficiată de noul imam venit din Turcia. După-amiaza o delegaţie a UDTR formată din preşedinte Osman Fedbi, deputat Ibram Iusein, preşedintele filialei, Memet Reduan, şi alţi membri ai filialei, a avut o întâlnire cu primarul oraşului, ing. Ionel Chiriţă. Delegaţia a participat la simpozionul „Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Hârşova".

 

16 septembrie 2006, Medgidia. Consfătuirea cadrelor didactice

Sâmbătă, 16 septembrie 2006, la Colegiul Naţional „Kemal Atatürk" din Medgidia a avut loc Consfătuirea Cadrelor Didactice de Limba şi Literatura Turcă şi Religie islamică. La consfătuire au participat Ali Leman, inspector de specialitate în cadrul MEC, Ene Ulgean, inspector de specialitate ISJ Constanţa, Iusuf Murat, muftiul Cultului Musluman din România, Chengiali Erdin, directorul Colegiul Naţional „Kemal Atatürk", Gafar Ekrem, directorul Şc. Gen. nr. 5 Medgidia, şi majoritatea cadrelor didactice care predau Limba şi literatura turcă şi Religie islamică. La consfătuire s-a analizat activitatea instructiv-educativă pe anul şcolar 2005-2006. Din raportul prezentat de d-na insp. Ene Ulgean menţionăm următoarele: în anul şcolar 2005-2006 au fost 66 de cadre didactice la Catedra de limba şi literatura turcă, după cum urmează: 8 educatoare, 3 învăţătoare, 32 de institutori, 9 imami şi 14 profesori. Numărul total al şcolilor în care s-a predat limba şi literatura turcă a fost de 61, iar în 78 de şcoli s-a predat religia islamică. Au avut loc două inspecţii RODIS şi 11 inspecţii de specialitate în mediul urban şi 4 în mediul rural. Inspecţiile pentru gradul II şi definitivat au fost un număr de 6 în mediul urban. De asemenea, s-au desfăşurat activităţi extraşcolare, olimpiade de limba şi Literatura turcă şi de Religie islamică. Pentru permanenta perfecţionare a cadrelor didactice, şi în anul şcolar 2005-2006 s-au făcut cursuri de abilitare curriculară în cadrul Casei Corpului Didactic din Constanţa. Totodată, s-a constituit şi noua Programă şcolară pentru religie islamică. Ca noutate, pentru desfăşurarea bacalaureatului, în anul şcolar 2006-2007 la specialitatea limba şi literatura turcă se vor pregăti 50 de variante până în luna ianuarie 2007. Tot ca noutate, şi în noul an şcolar 2006-2007 se vor desfăşura cursuri de abilitare curriculară cu tema „Probleme de teorie literară".

 

18 septembrie 2006, Constanţa. Masă de iftar la sediul UDTR

În spiritul lunii de Ramazan (de Post), angajaţii Uniunii Democrate Turce din România au pregătit o masă de iftar la sediul central. Conducerea Uniunii Democrate Turce din România, în frunte cu dl. preşedinte Osman Fedbi, d-na Şachir Sureia, secr