Minoritatea turcă 1989


15 decembrie 1989, Ankara. Centenar Mihai Eminescu

În lucrarea Culori/Renkler, apărută în limba turcă la Editura „Kriterion", în capitolul Calendar Cultural/Kültür Takvimi, în cadrul relaţiilor de prietenie româno-turce, este menţionată o Comemorare a Centenarului M. EMINESCU în anul 1989 la Ankara, odată cu apariţia celei de a 41-a ediţii de carte a poetului. Comemorarea a fost făcută de către preşedintele Institutului de Cercetări Folclorice Turceşti din Ankara, în contextul celebrării lui „Evliya Celebi", aniversat şi el ca un contemporan al vremurilor noastre, personalitate cu o mare contribuţie la dezvoltarea prieteniei între naţiuni, prin aducerea laolaltă a oamenilor de cultură din întreaga lume.

 

29 decembrie 1989, Constanţa. Înfiinţarea Uniunii Democrate Turco-Musulmane din România

La propunerea Muftiatului Cultului Musulman din România, se înfiinţează la Constanţa Uniunea Democrată Turco-Musulmană din România - UDTMR, care se dorea a fi o „organizaţie nonprofit, etnoconfesională a populaţiei turce şi tătare din România". Dar această asociaţie nu a funcţionat. Foarte repede ea s-a divizat în Uniunea Minoritară Etnică Turcă din România - UMTR şi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România - UDTTMR.

 

29 decembrie 1989, Bucureşti. Un apel la Televiziune Română din Bucureşti al Uniunii Democrate Turce din România

Istoricul Mehmet Ali Ekrem în lucrarea cu titlul Din istoria turcilor dobrogeni, apărută în anul 1994, la pag. 206 notează următoarele: „În apelul Uniunii Democrate Turce din România, constituită în ziua de 29 decembrie 1989, difuzat la Televiziunea Română şi publicat în presă, sunt consemnate următoarele în acest sens: Din adâncul cugetului şi simţirii noastre de cetăţeni liberi ai unei ţări demne, aderăm la Platforma-program a Frontului Salvării Naţionale şi ne exprimăm voinţa de a participa activ la realizarea obiectivelor sale de înnoire politică, economică şi spirituală; susţinem fără rezerve chemarea sa la apărarea şi împlinirea libertăţii, democraţiei şi egalităţii naţionale în ţara noastră. În documentul citat este definit rolul şi menirea organizaţiei amintite mai sus: Uniunea Democrată [Turcă] din România - se arată în apel - are rostul de a apăra şi promova interesele specifice comunităţii noastre etnice, a dreptului ei la identitate naţională. Înţelegem să urmărim aceste obiective militând permanent întru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României, pentru întărirea coeziunii dintre toţi locuitorii ţării". Dar în perioada următoare, această Uniune Democrată Turcă nu s-a confirmat. Această organizaţie va fi înfiinţată abia după anul 1992.