Minoritatea turcă 2002

 

5 februarie 2002, Bucureşti. Lansare de carte: Timpul prezent în învăţământul minorităţilor naţionale din România

Ministerul Învăţământul, împreună cu Ministerul Informaţiilor Publice, publică în anul 2002 o lucrare cu titlul Timpul prezent în învăţământul minorităţilor naţionale din România. Lucrarea, la pag. 1-17, oferă detalii privind structura învăţământului de limbă turcă, pentru elevii turci şi tătari din România, pe anii 2001-2002, inclusă în activitatea Inspectoratelor Şcolare Constanţa şi Tulcea, în 2 forme de şcolarizare: o formă de învăţământ cu predare parţială în limba turcă prezentă în 3 unităţi de învăţământ, cu un total de 498 copii şi elevi plus 23 de cadre didactice; o formă de studiu suplimentar a limbii materne turce, pentru elevii turci şi tătari care frecventează şcoli cu predare în limba română, prezentă în 66 unităţi de învăţământ cu un total de 3.393 de elevi plus 64 de cadre didactice. În text se specifică faptul că în colaborare cu Inspectoratele Judeţene Constanţa şi Tulcea, începând cu anul şcolar 1989-1990, pentru minorităţile turcă şi tătară, s-a reorganizat studiul de limbă maternă turcă, întrucât şcolile cu predare în limbile turcă şi tătară au funcţionat care au funcţionat între anii 1950-1959, au fost desfiinţate ulterior în perioada anilor 1957-1959. Începând cu anul 1990, la cererea comunităţilor turcă şi tătară, în şcolile româneşti din judeţele Constanţa, Tulcea şi Municipiul Bucureşti au fost înfiinţate grupe şi clase pentru studiul limbii turce. În acest sens, localităţile reprezentative au fost: Constanţa, Medgidia, Cobadin, Mangalia, Valu lui Traian, Fântâna-Mare, Tuzla, Castelu, Basarabi, Tulcea, Eforie Sud şi Municipiul Bucureşti. După anul 1994, necesităţile diversificării formelor de organizare au determinat apariţia: Liceului Teologic Musulman şi Pedagogic Kemal Ataturk din Medgidia, jud. Constanţa. Această unitate de învăţământ, a fost înfiinţată în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale din Turcia în anul 1995 şi ea a reînviat tradiţia vechiului Seminar Musulman din România. În anul şcolar 2000-2001, această unitate de învăţământ şi-a schimbat denumirea în Colegiul Naţional Kemal Ataturk. Alături de aceste unităţi şcolare de stat, în municipiile Constanţa şi Bucureşti s-au mai deschis două licee particulare cu profil de informatică, cu predare în limbile română, turcă şi engleză. Aceste licee sunt deschise atât elevilor de naţionalitate turcă şi tătară, cât şi elevilor români. De asemenea, în anul universitar 2000-2001, în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa a fost înfiinţată o formă postliceală de învăţământ cu denumirea Colegiului Pedagogic Kemal Atatürk. Formarea cadrelor didactice necesare predării limbii turce se realizează prin: Liceul Teologic Musulman şi Pedagogic „K. Ataturk" din Medgidia, secţiile de limbă turcă din cadrul Universităţilor din Bucureşti şi Constanţa, şi prin Colegiul Pedagogic „Kemal Atatürk" din Constanţa cu două secţii, respectiv Limbă turcă-limbă română şi de Limbă turcă-limbă engleză, ambele înfiinţate în anul 2000. Studiul limbii materne turce se realizează pe baza manualelor revizuite de Ed. Didactică şi Pedagogică din România, a manualelor noi concepute (Comunicare, Abecedar, Limba şi Literatura Turcă clasa a VIII-a), cât şi a manualelor aduse din Republica Turcia. Ca lecturi ajutătoare, pentru preşcolari şi elevii de liceu au fost tipărite: Culegerea de basme în ediţie bilingvă turcă-română şi Culegerea de texte literare. În cadrul Programului interguvernamental de schimburi în domeniul ştiinţei, culturii, învăţământului valabil pentru perioada 1997-2001, cât şi al înţelegerilor între ministerele de resort din cele două ţări, predarea disciplinelor convenite în cadrul Colegiului Naţional „K. Ataturk" din Medgidia se face cu ajutorul profesorilor veniţi din Republica Turcia. În anul şcolar 2000-2001, numărul profesorilor veniţi din Rep. Turcia a ajuns de şapte persoane. A doua formă de şcolarizare, referitoare la studiul limbii materne turce, de către elevii aparţinând minorităţilor turcă şi tătară, care frecventează şcoli cu predare în limba română, funcţionează conform prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată şi modificată. Pentru elevii turci şi tătari, din unităţile şcolare cu predare în limba română, se asigură la cerere, studiul limbii şi literaturii turce - ca limbă maternă.

 

7 februarie 2002, Constanţa. Manifestări de Kurban Bayram

Comisia de cultură, Comisia de femei şi Organizaţia de tineret UDTR, în cea de-a doua zi a Sfintei Sărbători de „Kurban Bayram" din anul 2002, au organizat la clubul Şantierului Naval Constanţa, spectacolul „Tradiţii şi obiceiuri de Kurban Bayram", la care au participat formaţii vocal-instrumentale şi de dansuri tradiţionale turceşti: Ansamblul de copii „Fidanlar/Mlădiţele" al UDTR; Ansamblul de copii „Sureya" al Primăriei Techirghiol; Ansamblul de dansuri tradiţionale „Delikanlilar/Flăcăii" al UDTR; Formaţia vocal - instrumentală „Bayar Kiazim" al filialei Măcin; Formaţia vocal - instrumentală şi de dans „Köstenceliler" de la Filiala Constanţa. De asemenea, la succesul acestui eveniment au contribuit şi formaţiile vocal-instrumentale conduse de Arif Mugelip de la filiala UDTR - Mangalia, grupul vocal-instrumental format din Ismail Macbule-Memet Iaşar şi apreciatul cântăreţ de muzică turcă Sunai Ciolacai.

 

18 februarie 2002, Constanţa. Burse în Turcia pentru tineret

Pentru anul universitar 2002-2003, Republica Turcia a oferit pentru comunitatea turcă şi tătară din România un număr de 8 burse.

 

18-27 martie 2002, România. Recensământul populaţiei

Referitor la comunitatea turcă, totalul persoanelor recenzate a fost de 32.596, în creştere faţă de 29.832 persoane recenzate la Recensământul - 1992. Cele mai importante comunităţi sunt: Constanţa (8987, 2,9%), Medgidia (4024, 9,6%), Municipiul București (2473, 0,1%), Mangalia (1709, 4,3%), Babadag (1289, 12,8%), Tulcea (1274, 1,4%) și Cobadin (1148, 17,9%).

 

11-13 mai 2002, Medgidia. Marea Sărbătoare - Olimpiada de limbă şi literatură turcă de la Medgidia

În perioada 11-13 mai 2002 a avut loc la Medgidia în cadrul Colegiului Naţional „Kemal Atatürk", faza naţională a Olimpiadei de limba şi literatură turcă. Această acţiune a fost organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naţionale prin d-na lector univ. dr. Leman Ali, inspector de specialitate şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, prin d-na prof. Gelal Firdes, inspector de specialitate. Acţiunea a beneficiat de largul concurs al Uniunii Democrate Turce din România şi al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România.

 

15 mai 2002, Bucureşti. Contestaţia deputatului Metin Cerchez depusă la Parlament în urma retragerii sale din lista de membri a delegaţiei parlamentare pentru deplasare în Turcia

În data de 15 mai 2002, dl. Metin Cerchez în calitate de deputat, în urma retragerii sale de pe lista membrilor delegaţiei oficiale pentru deplasare în Turcia, face o interpelare scrisă la adresa d-lui Adrian Năstase prim-ministrul al României şi a d-lui Mircea Geoană ministru al afacerilor externe, din care redăm următorul fragment cu prezentare integrală în Arhivă: „Obiectul interpelării este: De ce nu am fost inclus pe lista membrilor delegaţiei, care s-a deplasat săptămâna trecută în Turcia? Vă rog să aveţi în vedere acordarea unui răspuns atât în scris cât şi oral. De fapt, în anul 2002, dl. premier a considerat oportun ca subsemnatul să facă parte din delegaţia oficială care s-a deplasat în Turcia. Consider că, în calitate de deputat al minorităţii turce în Parlamentul României, de vicepreşedinte al grupului de prietenie Turcia-România, aş fi putut să fiu de folos în discuţiile purtate la nivel înalt. În anul 2002 am avut cea mai aplaudată intervenţie în întâlnirea cu oamenii de afaceri turci. De asemenea, dl. preşedinte al Turciei, dl. Ahmet Sezer, a considerat oportună prezenţa mea în delegaţie, iar atunci când a fost vorba de sabia lui Ştefan cel Mare, eu am venit cu ideea ca în schimbul ei să construim la Constanţa un Centru Cultural Turco-Român în contrapartidă. Dacă motivul [retragerii] ar fi demisia mea din Uniunea Democrată Turcă din România, vă anunţ că sunt preşedintele Uniunii Turce Musulmane".

 

20-25 mai 2002, Trabzon. Festivalul de Folclor al Universităţilor

În perioada 20-25 mai 2002, cu prilejul sărbătoririi a 47 de ani de la înfiinţare, Universitatea Tehnică din Trabzon a găzduit cel de-al VIII-lea Festival de Folclor al Universităţilor din zona Mării Negre. La această acţiune au participat: Universitatea din Sofia Bulgaria, Universitatea Ovidius din Constanţa, Universitatea Bucureşti, Universitatea din Soci Rusia, Universitatea din Odesa, Ucraina, precum şi Universităţile din Trabzon şi Göztepe, ambele din ţara gazdă. Festivalul a cuprins spectacole de dans modern, dansuri populare susţinute de Universitatea din Gaziantep şi un concert pentru tineri studenţi susţinut de Departamentul de muzică al Facultăţii „Fatih". În cadrul reuniunii a fost comemorată personalitatea lui Mustafa Reşit Tarakçioglu, fondatorul Universităţii Trabzon.

 

1-4 iunie 2002, Sighişoara. Seminar pregătitor pentru ProEtnica

În perioada 1-4 iunie 2002, la Sighişoara s-a ţinut Seminarul pregătitor pentru marele Festival „Pro-Etnica 2002". În cadrul său au fost analizate situaţiile ediţiilor anterioare, iar directorii de proiect au prezentat programul de desfăşurare al fiecărei secţiuni a viitorului Festival. La acest seminar, din partea UDTR, a fost invitată d-na Abdula Gulten, chiar pentru a doua oară ca director al secţiunii spiritual-religioase, care va cuprinde trei subsecţiuni, respectiv: o expoziţie cu prezentări de carte, o sesiune de referate şi dezbateri, un concert de imnuri religioase aparţinând tuturor confesiunile, susţinute fie în mod direct, fie înregistrare pe casetă video, proiect care a fost acceptat.

 

8-9 iunie 2002, Constanţa, Babadag, Tulcea, Isaccea şi Măcin. Vizita în Romania a Comisiei parlamentare de artă şi cultură din Turcia

În lună iunie 2002 a sosit în România o delegaţie parlamentară a Comisiei de cultură şi artă din cadrul Marii Adunări Naţionale din Turcia. După întrevederile avute cu dl. Ministru al Culturii şi Cultelor din România precum şi cu dl. Valer Dorneanu, delegaţia s-a deplasat în zona Dobrogei unde a vizitat edificiile de cult musulman precum şi cele istorice şi culturale rămase fie în patrimoniul comunitar fie în patrimoniul valoric al muzeelor din zonă.

 

12-15 iunie 2002, Mamaia. Festivalul Oraşelor Înfrăţite

În perioada 12-15 iunie, la sugestia primăriei şi a Consiliului Local Constanţa s-a desfăşurat pe litoralul românesc, la Mamaia, Primul Festival al Oraşelor Înfrăţite. Au participat delegaţi din cadrul primăriilor din oraşele înfrăţite, agenţi economici din oraşele respective însoţiţi de ansambluri artistice. În cadrul festivalului, reprezentanţi aparţinând comunităţilor etnice din Constanţa au prezentat la rândul lor câte un scurt program artistic. Din păcate, din partea oraşului Istanbul nu a putut veni nicio formaţie, dar formaţiile din cadrul Uniunii Democrate Turce au suplinit foarte bine această absenţă. Uniunea Turcă a prezentat un colaj de versuri, cântece şi dansuri. Corul de doamne „Mehtap" şi grupul de copii „Fidanlar" au încântat auditoriul prin unitatea programului, mesajul oferit şi ţinută artistică.

 

4-7 iulie 2002, Kârcali - Bulgaria. Note de călătorie către turcii din Kârcali

La invitaţia fundaţiei de cultură „Ömer Lütfi" din pitorescul oraş Kârcali din Bulgaria, ansamblurile Uniunii Democrate Turce din România, format din corul de femei „Mehtap/Clar de lună" şi grupul de dans folcloric „Fidanlar/Mlădiţele", au participat la cel de-al III-lea Festival al folclorului turc din Bulgaria.

 

29 iulie-4 august 2002, Predeal. Tabără de limbă turcă

În perioada 29 iulie - 4 august 2002, Uniunea Democrată Turcă a organizat o Tabără de limbă turcă la Predeal. După cum se ştie, UDTR organizează în fiecare an astfel de manifestări la care participă copii din cadrul filialelor noastre. Anul acesta un număr de 80 de participanţi, profesori, supraveghetori şi copii au participat la această acţiune al cărei punct terminus a fost hotelul „Bulevard" din staţiunea Predeal. [...]

 

22-25 august 2002, Sighişoara. UDTR la Festivalul „ProEtnica 2002"

Cultura şi religia - factor de toleranţă între etnii şi popoare, sub acest frumos generic s-au înscris lucrările secţiunii spiritual religioase din cadrul Festivalului ProEtnica 2002, în ideea de a forma o dimensiune umană prin care toţi cetăţenii României, indiferent de etnie şi religie, vor putea învăţa ce înseamnă pluralismul valoric. Cele patru zile ale Festivalului minorităţilor au fost un succes deplin. Scenele au fost totdeauna pline, iar în sălile de dezbatere s-au purtat discuţii animate. Uniunea Democrată Turcă din România, prin preşedintele ei dl. prof. univ. dr. Ibram Nuredin şi vicepreşedinte, d-na Abdula Ghiulten, au avut onoarea de a iniţia, a conduce şi modera secţiunea „Componenta spirituală" a festivalului, cu tema: „Cultura şi religia - factor de toleranţă între etnii şi popoare". Prof. univ. dr. Ibram Nuredin a prezentat comunicarea „Drepturile omului în Sfântul Coran", iar dl. Mustafa Çalışkan, invitat, ataşat pe probleme de religie din cadrul Consulatului Turciei la Constanţa, a susţinut comunicarea „Toleranţa în Islam". Ansamblurile reunite ale Uniunii Democrate Turce din România: Corul de femei „Mehtap/Clar de lună ", formaţia de dansuri tradiţionale „Fidanlar/Mlădiţele" şi grupul de dans „Gençler umudu/Speranţe tinere" au prezentat un fragment din obiceiul de nuntă al turcilor, anume pregătirea tinerei mirese.

 

1-10 septembrie 2002, Ankara. Cursuri de perfecţionare pentru profesorii de limbă turcă şi religie islamică din România

În perioada 1-10 septembrie 2002, la Ankara, s-au desfăşurat cursuri de perfecţionare pentru profesorii care predau Limba turcă şi Religie islamică în şcolile din Dobrogea. Această acţiune a fost finanţată de Agenţia Turcă pentru Dezvoltare şi Cooperare - TIKA, agenţie subordonată direct primului-ministru al Republicii Turcia. Coordonatoarea proiectului a fost d-ra drd. Neriman Molali, bursieră a statului român în Turcia. Au participat la aceste cursuri 20 de profesori din şcolile româneşti unde se predă limba turcă drept disciplină de învăţământ încadrată în trunchiul comun. Totodată, cu acest prilej, o delegaţie condusă de prof. Ervin Ibraim, preşedintele Comisiei de Învăţământ a Uniunii Democrate Turce şi prof. Gevat Ismet Nejdet, preşedintele Comisiei de învăţământ a Uniunii Democrate Tătare s-a întâlnit la Ankara cu diverşi reprezentanţi ai unor instituţii de prestigiu din Turcia. Astfel, delegaţia a avut întrevederi succesive la Agenţia Turcă pentru Dezvoltare şi Cooperare, cu dl. Mehmet Ali Erdem, preşedintele instituţiei, la Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu dl. Okan Özcan, director general al Direcţiei Relaţii Externe, la Consiliul pentru Învăţământ Superior cu dl. Tahsin Kesici, membru în conducerea acestei prestigioase instituţii şi la Ministerul Afacerilor Religioase cu dl. conf. dr. Şamil Dağcı preşedintele Consiliului Superior al ministerului. De asemenea, delegaţia a fost primită la Guvernul Turciei de dl. Birol Dok, coordonator din partea primului-ministru al Centrului pentru studenţii din lumea turcă. În cadrul discuţiilor cu oficialităţile turce, din partea Uniunii Democrate Turce din România a luat cuvântul dl. prof. Ervin Ibraim, care a prezentat situaţia comunităţii turce, precum şi sistemul de învăţământ pentru minorităţile naţionale din România.

 

1-10 octombrie 2002, Galaţi. Interferenţe - Forum ONG

În perioada 1-10 octombrie 2002, la Galaţi, s-au desfăşurat lucrările celui de-al IX-lea forum al O.N.G.-urilor sub genericul «Interferenţe» desfăşurat sub patronajul Prefecturii, al Primăriei şi Consiliului Judeţean Galaţi. Uniunea Democrată Turcă din România - filiala Galaţi a fost organizatoarea segmentului minorităţi etnice din zonă cu aprecieri deosebite din partea participanţilor, a minorităţilor, a d-lui prefect Traian Mândru, a d-lui primar Dumitru Nicolae şi a d-lui Lilion Gogoncea preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. Uniunea Democrată Turcă - Filiala Galaţi, organizatoarea şi susţinătoarea financiară a segmentului interetnic, a reuşit în cele 3 zile de dezbateri, întâlniri şi dialoguri, o amplă cunoaştere a comunităţilor etnice. Serile de poezie şi cântece în limbile comunităţilor etnice, lansarea de carte şi prezentările de cărţi au scos în evidenţă valoarea spirituală a fiecărei comunităţi şi contribuţia lor la viaţa culturală, economică şi socială a oraşului nostru, de la începuturi şi până în prezent. Seminarul-dezbatere: Impactul legislaţiei actuale asupra evoluţiei sectorului neguvernamental al minorităţilor naţionale din România, în particular din judeţul şi municipiul Galaţi - a pus accent pe partea juridică care reglementează problematica minorităţilor naţionale şi contribuie la integrarea României în structurile euro-atlantice. La aceeaşi cotă de interes s-a ridicat şi prezentarea de carte, cu titlul - Papucii lui Mahmud - de Gala Galation, ediţie bilingvă română şi turcă, în traducerea d-nei Abdula Gulten şi a d-lui Erol Ulgen din Turcia. Istoricul şi filologul Dan Râpă Buicliu, scriitorul Victor Cilincă precum şi traducătoarea Abdula Gulten, au scos în evidenţă mesajul de toleranţă spirituală care a existat pe acest pământ, prietenia care a domnit între minorităţi.

21 decembrie 2002, Constanţa. Plenara şi Raportul pe anul 2002 al Consiliului Naţional UDTR

În ziua de 21 decembrie 2002 a avut loc la Constanţa Adunarea anuală a Consiliului Director UDTR, cu participarea preşedinţilor filialelor UDTR şi a conducerii Comisiilor centrale, în care dl. preşedinte prof. dr. Ibram Nuredin a susţinul următorul Raport, din care notăm un fragment, cu prezentare integrală în Arhive: „Activitatea UDTR în anul 2002, s-a desfăşurat în contextul în care priorităţile de bază au fost şi rămân în continuare: unitatea etniei turce, protecţia identităţii etnolingvistice, culturale, religioase, a tradiţiilor şi obiceiurilor, promovarea valorilor culturale autentice sprijinirea învăţământului în limba maternă, cultivarea şi dezvoltarea relaţiilor tradiţionale de asistenţă colaborare şi prietenie cu organizaţii, asociaţii şi instituţii din Republica Turcia, crearea unui sistem de protecţie socială a membrilor uniunii şi sprijinirea unor programe de asistenţă socială pentru categoriile defavorizate: şomeri, bătrâni, familii nevoiaşe cu mulţi copii etc., promovarea în ţară şi peste hotare a imaginii adecvate a etnicilor noştri ca parte a lumii turce şi islamice. Nu putem deschide discuţia despre Starea Uniunii noastre fără a aminti de gravele încălcări ale Statutului UDTR, de faptele cu coloratură penală lăsate de fosta conducere, ale preşedintelui Balgi Ruhan şi ale contabilei Cocoi Seriha ne-au lăsat ca tristă amintire, la început de 2002, fapte concretizate de Dosarul penal 9380/2001 de evaziune fiscală, de infracţiune de fals intelectual şi gestiune frauduloasă instrumentat de către Serv. Poliţie Economică Financiară a Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa şi înaintat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa (Dosar 1560/P2001). Amintita conducere ne-a „înzestrat" cu nerealizări de genul: conducere de tip dictatorial şi discreţionar, activitate inexistentă a filialelor UDTR, insuficienta cunoaştere a realităţii şi ca atare lipsa unor programe şi acţiuni pe linie de învăţământ, de viaţă religioasă, de cultură, număr mic de membri ai UDTR, deturnare de fonduri, promovarea politicii de „grup de interese". S-au semnalat mari lacune în inventarierea şi gestionarea bunurilor imobile şi mobile ale Uniunii, lipsa justificării fondurilor publice şi a donaţiilor primite. Nu în ultimul rând, lipsa dezbaterii democratice a problemelor de bază, neatragerea unor intelectuali de marcă şi intimidarea celor care ar fi vrut să facă ceva pozitiv în sprijinul colectivităţii".