Minoritatea turcă 1999

 

15 ianuarie 1999, Constanţa. Probleme actuale şi de perspectivă ale învăţământului de limbă turcă din România anului 1999

Din luna ianuarie 1999 ziarul Hakses prezintă probleme actuale şi de perspectivă ale învăţământului de limbă maternă turcă din România pe anii 1999-2000, în limbile română şi turcă. La început de an 2000, Comisia de învăţământ a Uniunii Democrate Turce din România a organizat un seminar de bilanţ. În urma consultărilor avute cu cadrele didactice, membre UDTR pentru anul 1999, s-au avut în vedere acţiuni pe teme educaţionale, organizarea Olimpiadei naţionale de limbă şi literatură turcă, organizarea de tabere şcolare în perioada vacanţei de vară, seminarii trimestriale de analiză a activităţilor propuse spre desfăşurare etc. O cerinţă stringentă pentru anul 1999 a fost cea legată de realizarea manualelor şcolare de limbă şi literatură turcă pe bază programei şcolare de limba turcă aprobată în anul 1999 de Ministerul Educaţiei Naţionale din România.

 

18 ianuarie 1999, Constanţa. Slujba de Ramazan/de Post la Geamia Regală, difuzată în paginile revistei Hakses

În perioada 20.12.1998-18.01.1999 credincioşii musulmani din România, la fel ca toţi cei din întreaga lume, vor ţine postul Ramazanului, cu referire la cea de-a IX-a lună a calendarului islamic cu o durată ce variază între 29-30 de zile, când toţi musulmanii adulţi trebuie să postească din zori şi până la apusul soarelui, în fiecare zi a Ramazanului. Aceasta înseamnă abstinenţă de la mâncare, băutură, fumat şi viaţă intimă în timpul orelor de post. Începând cu prima zi a lunii Regep, prima luna din şirul celor trei care sunt Recep, Şaban şi Ramazan, credincioşii musulmani încep să trăiască clipe de reculegere, duc o viaţă mai ordonată, mult mai cumpătată, evitând excesele de orice natură. Cumpătarea se observă chiar şi în modul lor de comportament în relaţiile cu semenii lor, justificând astfel cu prisosinţă însemnătatea şi acordată postului Ramazanului. Acest Post are menirea de a cultiva dragostea şi frăţia dintre oameni, buna înţelegere şi armonia, cinstea şi moralitatea, munca, curăţenia sufletească, iubirea aproapelui şi iubirea de patrie, îndemnându-ne astfel să trăim o viaţă tihnita şi demnă. Ritualul postului are un rol bine determinat pentru educarea maselor în spiritul Islamului, îngrijindu-se în egală măsură, atât de sufletul omului, cât şi de trupul său.

 

20 ianuarie 1999, Constanţa. Interviu cu publicistul turc Ismail Ahmet Daud

Poetul şi publicistul turc Ismail Ahmet Daud în vârstă de 81 ani a acordat un interviu cu date autobiografice revistei Hakses. S-a născut în oraşul Siliştea la 21 august 1918 într-o familie de oameni oneşti, cu frică de Allah. După absolvirea şcolii elementare a urmat Liceul Teoretic din Silisira şi Cursul trienal superior postliceal fără frecvenţă. Între anii 1938-1939 a fost numit învăţător la şcolile din comunele Baltagi şi Aşfatchioi din judeţul Durustor (azi în Bulgaria). A scris şi a colaborat cu multe reviste cotidiene şi ziare locale: Ţara lui Mircea, Universul literar, Hak söz, Suha, Festival, Valurile Dunării, Deliorman, Bora, Renkle şi altele.

 

20 mai 1999, Constanţa. Se înfiinţează ansamblul de cântece şi dansuri folclorice „Delikalilar"/Flăcăii

Sub îndrumarea d-lui Hasan Emghil ia fiinţă la Constanţa un ansamblu de cântece şi dansuri folclorice, cu denumirea Delikalilar/Flăcăii. De-a lungul anilor, numărul membrilor acestui ansamblu a crescut, ajungând în anul 2006 la 36 de persoane. Delikalilar/Flăcăii a câştigat numeroase premii în ţară şi străinătate, fiind desemnat timp de doi ani la rând, ca cel mai bun ansamblu de dansuri populare din cadrul minorităţilor etnice din România. În repertoriul său tinerii prezintă dansuri tradiţionale turceşti din diferite zone ale României, ale Turciei şi din Balcani.

 

4 septembrie 1999, Bucureşti. Comemorare a prof. univ. Mehmet Ali Ekrem

La 4 septembrie 1999 a decedat profesorul universitar Mehmet Ali Ekrem, renumit istoric şi turcolog. Mehmet Ali Ekrem s-a născut în Dobrogea la Abrud (fostă Malciova), într-o familie de turci crimeeni, în anul 1926. Învăţământul primar şi gimnazial le-a parcurs în satul natal, după care s-a înscris la Seminarul Musulman din Medgidia. După absolvire, timp de un an este învăţător în satul său, după care pleacă la Bucureşti, unde pierde un examen de admitere la Facultatea de Istorie, pentru că în acel timp Seminarul Musulman nu era echivalat cu bacalaureatul. Ca urmare se înscrie la Şcoala Pedagogică nr. l din Bucureşti, unde obţine o diplomă de absolvire, pe baza căreia va promova admiterea la Facultatea de Istorie. În 1954 este angajat redactor la emisiunea în limbă turcă a Radiodifuziunii Române, după care mulţi ani se va dedica cercetării istorice şi etnografice turceşti, cu un interes constant în promovarea unor relaţii prieteneşti şi de bună vecinătate între România şi Turcia. Suplimentar prin cumul de funcţii, între anii 1960-1969 este şi lector suplinitor la Catedra de limbă turcă a secţiei de Limbi orientale din cadrul Universităţii Bucureşti. Între anii 1991-1995 la cererea Uniunii Tătarilor Turco-Musulmani este redactor-şef la ziarul Karadeniz - Marea Neagră din Constanţa, unde a semnat sub pseudonimul Ali Tunalı, iar între anii 1994-1999 este profesor la Facultatea de istorie a Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir din Bucureşti, unde a predat cursul de Istorie a Imperiului otoman.