Minoritatea turcă 2000

 

10-11 februarie 2000, Cluj-Napoca. Vizita Comisiilor de învăţământ din cadrul Consiliului Minorităţilor Naţionale şi a unor lideri ai Uniunii Democrate Turce

În perioada 10-11 februarie 2000, Comisia de învăţământ, Ştiinţă şi Tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale împreună cu Comisia de învăţământ a Uniunii Democrate Turce din România, s-au deplasat la Cluj-Napoca, la invitaţia Uniunii Democrate Maghiare din România, pentru a cunoaşte experienţa Universităţii Babeş-Bolyai privind învăţământul superior în limba maternă. În data 10 februarie 2000, delegaţia Comisiei de învăţământ a CMN a vizitat Universitatea Babeş-Bolyai, având întrevederi cu membrii conducerii ei şi a celor 3 linii de predare. Universitatea este extrem de diversificată pe 3 linii de studiu cu 18 facultăţi din care 4 de teologie (2 cu predare în exclusiv în limba maghiară), 84 de catedre, 20 de departamente. Universitatea întreţine relaţii internaţionale cu aproximativ 150 de universităţi din Europa. Această diversitate se reflectă şi în numărul mare de secţii. Astfel există nu mai puţin de 77 de specializări la facultate şi 18 la colegiu. În limba maghiară există 33 de specializări pentru licenţă şi 8 la colegii. În limba germană există 10 specializări la facultate şi 2 la colegii. În Transilvania funcţionează 19 colegii universitare, filiale ale Universităţii Babeş-Bolyai în tot atâtea oraşe, colegiile având specializări în română, maghiară şi germană. În cadrul ei funcţionează 35 de centre autonome de cercetare.

 

11-13 februarie 2000, Constanţa. Vizita în România a lui Bulent Ecevit preşedintele Republicii Turcia

În prima decadă a lunii februarie 2000, capitala României a găzduit summit-ul anual al ţărilor din sud-estul Europei. După ce în luna decembrie la întâlnirea miniştrilor de externe din aceleaşi ţări s-a dezbătut proiectul iniţiat de Turcia cu privire la „Securitate şi cooperare între ţările sud-est europene", în luna februarie a anului 2000 el a fost semnat de prim-miniştrii statelor respective. Înaintea plecării din Bucureşti, Bulent Ecevit a avut numeroase întrevederi oficiale şi particulare. Duminică, 12 februarie 2000, Excelenţa Sa împreună cu delegaţia oficială din Turcia s-au întâlnit cu reprezentanţii de seamă ai celor două organizaţii etnice din România, Uniunea Turcă şi Uniunea Tătară. S-a cerut înfiinţarea imediată a unui Centru Cultural Turc şi a unui Centru Cultural Român în ambele ţări, România şi Turcia. Deputatul Osman Fedbi a ţinut să sublinieze înfiinţarea în cadrul parlamentului a unui grup parlamentar de „Prietenie Româno-Turc". În încheiere, domnul preşedinte Bulent Ecevit s-a arătat mulţumit de felul cum trăiesc şi se gospodăresc etnicii turci şi tătari din România. În partea a doua a zilei, oaspeţii şi cei sosiţi de la Constanţa au fost la Cimitirul Eroilor Turci din Bucureşti, unde în sunet de fanfară s-a depus o coroană de flori la mormântul eroului necunoscut şi s-a oficiat un Te-Deum eroilor turci căzuţi în Primul Război Mondial.

 

15 februarie 2000, Constanţa. Un premiu pentru Omul Anului 1999, acordat lui M. Hayati Soysal, consul general al Republicii Turcia

Ziarul local „Cuget Liber" din Constanţa a decernat la finele anului 1999 titlul de „Om al Anului" unui număr mare de personalităţi din diverse domenii de activitate, care au dovedit o preocupare permanentă în vederea unei convieţuiri paşnice şi au adus contribuţii valoroase în domenii precum cel economic, social sau cultural. Pe lista celor premiaţi au fost trecuţi diplomatul turc Hayati Soysal, consul general al Turciei la Constanţa pentru dezvoltarea relaţiilor dintre Republica Turcia şi România precum şi domnul prof. dr. Ibram Nuredin de la Universitatea „Ovidius" Constanţa.

 

19 februarie 2000, Medgidia. Olimpiada de limbă şi literatură turcă

Sâmbătă, 19 februarie 2000, la Medgidia s-a desfăşurat faza judeţeană a Olimpiadei de limba turcă. La această acţiune au participat elevii distinşi la fazele şcolare ale olimpiadelor desfăşurate în şcolile unde se predă limba turcă, de pe tot cuprinsul judeţului Constanţa. Întreaga acţiune a fost coordonată de doamna lector univ. dr. Ali Leman, inspector de specialitate în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Din parte Uniunii Democrate Turce din România au participat dl. prof. Asan Murat, prim-vicepreşedinte UDTR şi preşedintele Comisiei de învăţământ a UDTR, Ervin Ibraim, secretarul Comisiei de învăţământ, Tineret şi Ştiinţă a Consiliului Minorităţilor Naţionale din România, Nurgean Mustafa, preşedinte a Comisiei de învăţământ a Organizaţiei Tineretului Turc „Atatürk", Feizi Aisel, preşedinte O.T.T.A.R. De asemenea şi-au adus o contribuţie importantă, tinerele profesoare Suna Alibei, Bormambet Vildan şi Ruchie Şachir, membre ale filialei Medgidia a UDTR. La această ediţie au participat 109 elevi, din clasele IV-XII din localităţile Constanţa, Medgidia, Mangalia, Valu lui Traian, Castelu şi Tuzla. Dintre aceştia, 10 elevi au obţinut premiul I, 10 premiul II şi 24 menţiuni.

 

4 martie 2000, Medgidia. Prima Ediţie a Olimpiadei de religie musulmană

Sâmbătă, 4 martie 2000 s-a desfăşurat la Constanţa prima ediţie a Olimpiadei de religie musulmană din România. Festivitatea de deschidere a Olimpiadei s-a desfăşurat la sediul Şcolii Generale nr.12 „Bogdan Petriceicu Haşdeu". Trebuie menţionat că această acţiune a fost iniţiată de dl. Mustafa Cahşkan, ataşatul pe probleme de religie al Consulatului General al Republicii Turcia la Constanţa. Subiectele de concurs au vizat cunoştinţele acumulate de elevi pe cuprinsul unui an şcolar la cursurile de religie musulmană. Trebuie precizat că religia musulmană este disciplină obligatorie de studiu pentru elevii aparţinând comunităţilor turce şi tătare din Dobrogea şi se studiază în majoritatea şcolilor din judeţele Constanţa şi Tulcea în localităţile unde există etnici turci şi tătari.

 

8 Martie 2000, Constanţa. Asociaţia Femeilor Turce din România „Hanîm Elleri"

De 8 Martie - Ziua Internaţională a Femeilor, femeile din comunitatea turcă de la Constanţa au sărbătorit lansarea în mod oficial a Asociaţiei Femeilor Turce din România „Hanîm Elleri", a cărei fondatoare şi preşedintă este doamna Melek Osman, a organizaţiei cu tendinţe moderne care cer pentru prima oară afirmarea drepturilor femeilor turce din România, protejarea familiei turce în cadrul societăţii române, păstrarea şi perpetuarea tradiţiilor specifice etniei turce şi altele. Cu aceasta ocazie, Asociaţia „Hanim Elleri", la iniţiativa UDTR - Comisia de cultură şi sub directa coordonare a doamnei preşedinte Melek Osman, s-a organizat o primă manifestare, sub forma unei întâlniri cu tema „Femeia turcă în viziunea lui Mustafa Kemal Atatürk". La eveniment au participat femei de etnie turcă din Constanţa, de diferite vârste şi de diferite profesii precum şi femei casnice. Întâlnirea a fost marcată în mod deosebit de prezenţa distinsei doamne Fatma Soysal soţia domnului consul general, Hayati Soysal, şi a celorlalte doamne, soţiile membrilor corpului diplomatic din cadrul Consulatului General al Turciei la Constanţa. Ca purtătoare de cuvânt a femeilor din Asociaţia „Hanim Elleri", preşedinta asociaţiei a prezentat obiectivele şi programul de larg interes pentru toate categoriile de femei, evocând totodată şi semnificaţia Zilei de 8 Martie pentru femeile din România.

 

18 martie 2000, Constanţa. Uniunea Democrată Turcă din România aniversează 10 ani de la constituire

Data de 18 martie 2000 a însemnat pentru etnicii turci o triplă sărbătoare. Ea a coincis cu împlinirea a 10 ani de la constituirea Uniunii Democrate Turce din România - UDTR, cu sărbătoarea religioasă a anului 2000 - Kurban Bayram şi cu înfiinţarea Organizaţiei turce de femei din România „Hanim Elleri".

 

10-16 aprilie 2000, Istanbul. O vizită la Istanbul a Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Galaţi

La invitaţia Camerei de Comerţ şi a Camerei de Navigaţie din Istanbul, în perioada 10-16 aprilie 2000, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Galaţi a organizat o misiune economică în Turcia, la care au participat reprezentanţi a 9 firme din Galaţi şi Giurgiu, din domeniile de activitate „cheie" cum ar fi: prelucrarea metalului, metalurgie, construcţii-montaj, servicii portuare, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, servicii. Întâlniri de afaceri, o vizită la Zona Liberă Trakya, schimburi de experienţă, un simpozion de prezentare a judeţului Galaţi şi a mediului economic românesc, sunt doar o parte din reperele programului dens al vizitei delegaţiei gălăţene în Turcia, care a beneficiat, pe lângă colaborarea Camerelor partenere din Istanbul, şi de sprijinul Consilierului Economic al României la Istanbul, dl. Ovaghim Stroe, care a acordat asistenţă pe toată durata întâlnirilor de afaceri şi a răspuns întrebărilor legate de cadrul general al economiei turce. De asemenea, dl. Cristian Vasiliu - directorul Reprezentanţei la Istanbul a Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a sprijinit organizarea de vizite şi contacte de afaceri între firmele româneşti şi turce.

 

26-28 aprilie 2000, Medgidia. Faza naţională a Olimpiadei de limbă turcă

În perioada 26-28 aprilie 2000, s-a desfăşurat la Medgidia faza naţională a Olimpiadei de Limba şi Literatură Turcă. Acţiunea a fost găzduită de Liceul Teologic Musulman şi Pedagogic „Kemal Atatürk", cea mai reprezentativă unitate de învăţământ a comunităţilor turce şi a tătare din România. La această acţiune au participat un număr de 36 de premianţi ai fazelor judeţene desfăşurate anterior. Dincolo de premiile substanţiale acordate premianţilor acestei faze de Uniunea Democrată Turcă din România, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, precum şi de Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, acţiunea a adus satisfacţii spirituale mai mari elevilor participanţi la Olimpiadă, dar şi cadrelor didactice de limba turcă. Acestea şi-au văzut realizate dorinţele de a promova spre afirmare copii inteligenţi şi înzestraţi cu dragoste faţă de limba propriului neam. Acest eveniment a căpătat un plus de valoare datorită prezenţei la Festivitatea de premiere a unor distinse personalităţi cum ar fi Excelenţa Sa Hayati Soysal, consul general al Republicii Turcia la Constanţa, Mustafa Cahşkan, ataşat pe probleme de religie al Consulatului, lectorul universitar Namik Kemal Yildiz, de la Universitatea „Ovidius" Constanţa, Ruhan Balgi, preşedinte UDTR, Murat Asan, prim-vicepreşedinte UDTR, Osman Fedbi, deputat în Parlamentul României, Gülten Abdula, vicepreşedinte UDTR şi alţii.

 

3 mai 2000, Constanţa. Difuzarea criteriilor pentru numirea suplinitorilor la limba turcă şi religia musulmană

Urmare a Şedinţei comune ale Comisiilor de învăţământ ale uniunilor etnice şi inspectorii Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală de Învăţământ pentru Minorităţi Naţionale, desfăşurată la Constanţa în data de 3 mai 2000, a fost formulat un comunicat cu privire la numirea candidaţilor suplinitori la disciplinele Limba şi literatura turcă şi Religie musulmană care se va face în baza următoarelor criterii de evaluare: I. punctajul obţinut la testul organizat la nivelul Inspectoratul Şcolar Jud. Constanţa; (2 puncte); II. pregătirea în specialitate (1 punct - 0.5 puncte); III. calificativul anual obţinut (F.B.-1 punct, B.-0.50 puncte, S - 0 p.); IV. participarea la proiecte didactice (1 punct); V. rezultate obţinute la olimpiade (0.50 puncte-1 punct); VI. participare la activităţi culturale ale Uniunilor (1 punct); VII. continuitate în aceeaşi unitate şcolară (1 punct); VIII. situaţia socială (1 punct-0 puncte) IX. vârsta (1 punct-0 puncte pensionari).

 

4-9 mai 2000, Mamaia. România, gazdă a Congresului Mondial al Liderilor de Tineret din Lumea Turcă

În perioada 4-9 mai 2000, Municipiul Constanţa a găzduit la Mamaia cel de al VII-lea Congres al Liderilor de Tineret din Întreaga Lume Turcă. Prezentă la manifestări, d-na Gülten Abdula a consemnat pe larg acest eveniment în paginile revistei Hakses, din care redăm următorul fragment: „Dacă până anul acesta astfel de întruniri s-au desfăşurat în ţările turcice, organizarea congresului în România, a fost o premieră europeană, deoarece ţara noastră a fost prima ţară din lumea occidentală care a acceptat o astfel de manifestare. Congresul a fost iniţiat de organizaţia de tineret „Gaspirali" a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România şi de Organizaţia Internaţională a Liderilor Tineretului Turc, cu sediul central în Ankara, împreună cu Uniunea Democrată Turcă din România, Organizaţia de Tineret „Atatürk" şi Organizaţia de Tineret „Gaşpirali".

 

9-10 mai 2000, Botoşani. Ziua Europei este şi ziua ta - Festivalul Comunităţilor Etnice din România

Devenit tradiţie, Festivalul de la Botoşani a găzduit şi anul acesta cel de-al VI-lea Festival al Comunităţilor Etnice din România. Festivalul s-a desfăşurat ca şi până acum pe trei secţiuni: Formaţii artistice locale, Colocviul „Unitate prin diversitate" şi Târgul meşteşugarilor. La colocviu au participat reprezentanţi ai Departamentul pentru Minorităţi Naţionale în persoana d-rei Monica Prisecan; reprezentant al Ministerului Culturii - Direcţia Minorităţi, primarul oraşului Botoşani, subprefectul judeţului Botoşani, un reprezentant al Bibliotecii Judeţene Botoşani, expertul guvernamental al Biroului Teritorial de la Suceava, membru al comunităţii ucrainene, oameni de cultură. Gülten Abdula, vicepreşedinte UDTR şi preşedinta Comisiei de cultură UDTR, a prezentat cartea „Hz. Mevlana" şi o expoziţie fotodocumentară care a reunit imagini din România şi Turcia ca un mesaj de convergenţă religioasă dintre cele două culturi. Pentru activitatea sa, d-na Gülten Abdula a primit din partea Comisiei Europene în România medalia „9 Mai".

 

19 mai 2000, Constanţa. Ia fiinţă Centrul Internaţional de Cercetări Româno-Turce

În data de 19 mai 2000 la Constanţa, în cadrul Universităţii „Ovidiu", s-a înfiinţat Centrul Internaţional de Cercetări Româno-Turc Atatürk. Festivitatea de înfiinţare a Centrului s-a desfăşurat în campusul Universităţii „Ovidiu", cu o expoziţie fotodocumentară la care a participat dl. Hayati Soysal, consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, dl. Adrian Bavaru rectorul Universităţii Ovidius. Din partea Universităţii Istanbul, au participat d-na conf. dr. Mihaela Lidia Irimia şi prof. dr. Ibrahim Yildırım. Din partea Uniunii Democrate Turce din România au fost prezenţi d-na Gulten Abdula, vicepreşedintă UDTR, şi d-na Osman Melek, de asemenea studenţi şi alţi invitaţi. În cadrul Consiliului de administraţie al noului Centru au fost numiţi prof. dr. Mihai Livia Irimia, prof. dr. Marin Petrişor, prof. dr. Mahmud Enver, lector univ. Namik Kemal Yildiz, conf. univ. dr. Eden Mamut, conf. univ. dr. Ibram Nuredin şi conf. univ. dr. Tamerlan Yusuf. În secretariatul ştiinţific au fost numiţi instructor dr. Ileana Marin, drd. Stoica Lascu Roman, asistent Belgiuzar Buliga, asistent Luminiţa Zaharia şi conf. univ. dr. Nagi Pienaru de la Institutul de Istorie „Nicolaie Iorga".

 

20 mai 2000, Făurei. Sărbătoare cu ocazia botezului băieţilor musulmani

Sünnetul/Circumciziunea băieţilor este un moment important, obligatoriu şi sfânt în viaţa unui tânăr musulman. Părinţii acestuia planifică din timp sărbătorirea cum se cuvine a acestui eveniment religios. Din nefericire, sărăcia din mediul rural împiedică realizarea acestei dorinţe. Astfel, a devenit o tradiţie ca Uniunea Democrată Turcă să ajute familiile fără posibilităţi financiare să efectueze acest ceremonial al sünnetului/botezului. Pe data de 20 mai, în satul Făurei (Kalayça), au fost circumcişi 23 de băieţi cu vârste cuprinse între 4 şi 16 ani. Medicamentele necesare au fost oferite de către dl. Sabit Danîş, preşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci din Dobrogea. Ceremonia a avut loc la geamia din localitatea Făurei. Din partea UDTR au fost prezenţi: dl. Balgi Ruhan preşedinte UDTR, dl. Osman Fedbi deputat, dl. Asan Murat prim-vicepreşedinte, dl. Şaban Bayram secretar general, dl. Cocoi Ali Orhan vicepreşedinte de tineret. Preşedintele filialei UDTR - Băneasa dl. Osman Zia şi dl. vicepreşedinte Amet Visel au împărţit familiilor sărace pachete cu carne de kurban (sfinţită cu această ocazie).

 

20-22 mai 2000, Constanţa. Un pas spre cunoaştere - expoziţie fotodocumentară

Clubul Elevilor din Constanţa, împreună cu Departamentul pentru Minorităţi Naţionale, Biblioteca Judeţeană şi Muzeul de Etnografie a realizat în zilele de 20-22 mai o întâlnire a copiilor de diferite etnii din judeţul Constanţa. UDTR a fost prezentă cu o expoziţie fotodocumentară, poate cea mai mare ca spaţiu, expoziţie realizată de Comisia de cultură a Uniunii şi care a atras un număr mare de micuţi vizitatori. Prelegerea „Comunitatea turcă de la origini până în prezent" a fost prezentată de d-ra Alev Balgi.

 

1 iunie 2000, Constanţa. Vernisajul expoziţiei doamnei Fatma Soysal

În data de1 iunie 2000, a avut loc la Muzeul de Artă din Constanţa vernisajul expoziţiei de tablouri a d-nei. Fatma Soysal, soţia d-lui Hayati Soysal Consulul Republicii Turcia la Constanţa. D-na Fatma Soysal, născută în localitatea Kastamonu - Turcia în anul 1952, s-a afirmat de timpuriu prin adunarea a numeroase premii de artă plastică, obţinute la diferitele concursuri din perioada studiilor gimnaziale, liceale şi universitare. Şi-a continuat cariera de pictor cu expoziţii organizate la Salzburg, Londra, Karlsruhe şi Constanţa, unde şi-a urmat soţul în misiuni diplomatice. Pentru un timp a efectuat lucrări de pictură în atelierul pictorului austriac Josef Eisenbauer. A mai avut expoziţii personale la Viena (1993), Mulheim (1994), Karlsruhe (1996), Ankara (1998) şi Galaţi (1998). Vernisajul de la Constanţa a cuprins un număr de 38 de lucrări realizate între anii 1987 şi 2000, în care se remarcă ponderea mai mare a peisajelor, o temă predilectă a d-nei Fatma Soysal.

 

3 iunie 2000, Constanţa. Un oaspete de marcă la Constanţa - Volkan Bozkir ambasador al Turciei în România

Luni, 3 iunie 2000, la sediul central al Uniunii Democrate Turce din România, a avut loc vizita de rămas-bun a Excelenţei Sale Volkan Bozkir, ambasador al Republicii Turcia în România. La această întâlnire, dl. ambasador a fost însoţit de Excelenţa Sa, dl. Hayati Soysal, consul general al Republicii Turcia la Constanţa. Delegaţia a fost întâmpinată de d-nii Ruhan Balgi, preşedinte UDTR, Bayram Şaban, secretar general, Osman Fedbi, deputat în Parlamentul României, Islam Remzi, preşedintele Comisiei de Religie precum şi de alţi membri ai uniunii. Vizita ambasadorului turc s-a înscris în cadrul unui şir de vizite protocolare, pe care ambasadorul le-a efectuat cu prilejul încheierii mandatului său, la mai multe instituţii din cadrul Municipiului Constanţa printre care şi Consiliul Judeţean Constanţa.

 

15 iunie 2000, Constanţa. Din activitatea Comisiei de învăţământ UDTR pe anul 2000

Comisia de învăţământ a Uniunii Democrate Turce a fost înfiinţată în anul 1990, cu scopul de a revigora învăţământul în limba maternă turcă. Astfel, începând cu anul şcolar 1990-1991 au fost organizate primele cursuri de Limba şi literatura turcă în şcolile dobrogene. Astăzi, la nivelul anului 2000, limba turcă se studiază în majoritatea localităţilor unde există populaţie turcă şi tătară, ca de exemplu: Constanţa, Medgidia, Cobadin, Mangalia, Valu lui Traian, Fântâna Mare, Tuzla, Castelu, Basarabi, Tulcea, Babadag. Numărul elevilor care studiază limba turcă este de aproximativ 2.500. Pentru aceşti elevi există un număr de 66 de cadre didactice de limba turcă la care se adaugă 6 profesori voluntari. Formarea profesională a cadrelor didactice este asigurată de Universitatea „Ovidius" Constanţa, prin Secţia de limba română-limba turcă de la Facultatea de Litere şi Teologie şi prin Secţia de institutori de limba turcă din cadrul Colegiilor Universitare. De asemenea, prin strădania conducerii Uniunii Democrate Turce, începând cu anul şcolar 2000-2001 se va înfiinţa la Medgidia, Colegiul de Institutori în Limba Turcă „Kemal Atatürk" ce-şi va desfăşura activitatea în cadrul aceleiaşi Universităţi „Ovidius" din Constanţa şi va şcolariza studenţi pentru specializările limba turcă, teologie-limba engleză şi limba turcă, teologie-limba română. De asemenea, la Medgidia funcţionează Liceul Teologic Musulman şi Pedagogic „Kemal Atatürk" ce pregăteşte cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar precum şi deservenţi ai cultului musulman. Tot prin strădania reprezentanţilor Comisiei de învăţământ UDTR în cadrul Comisiei de învăţământ, Ştiinţă şi Tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale a instituit obligativitatea studierii limbii materne pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, fapt ce va elimina barierele birocratice din cadrul şcolilor. De asemenea, prin strădania Comisiei de învăţământ UDTR, elevii turci din România au putut beneficia în fiecare an de burse de studiu, de specializare, de masterat sau de doctorat, burse ce sunt alocate de statul turc. Comisia de învăţământ a organizat anual tabere de învăţare a limbii materne turce. La aceste tabere au participat elevii cei mai merituoşi care s-au distins în învăţarea limbii materne turce precum şi distinşi profesori de limba şi literatura turcă, profesori ce au predat cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie turcă. În colaborare cu Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale din România, Uniunea Democrată Turcă a organizat tabere în ţară şi în străinătate pentru olimpicii minoritari distinşi la Fazele Naţionale ale Olimpiadelor pentru elevii aparţinând diverselor minorităţi etnice.

 

25 iunie 2000, Medgidia. Prima ediţie a Târgului Meşteşugarilor Turci

Asociaţia Femeilor Turce a organizat prima ediţie a Târgului Meşteşugarilor Turci. Aici au fost expuse spre vânzare obiecte artizanale realizate de femeile de naţionalitate turcă din Dobrogea. În discursul său, preşedinta asociaţiei, d-na Osman Melek a spus: „În cadrul expoziţiei de astăzi veţi avea ocazia să vedeţi expuse lucrări reprezentative ale artei meşteşugăreşti turce, ce îmbină tradiţionalul cu modernul şi utilul". Prin vânzarea materialelor expuse au fost ajutaţi 5 copii de naţionalitate turcă cu rezultate deosebite la învăţătură cărora li s-au oferit rechizite şcolare şi dulciuri.

 

7-8 iulie 2000, Bucureşti. Conferinţă internaţională - Modelul românesc de relaţii interetnice din ultimii 10 ani şi următorii 10 ani. Intervenţia lui Benjamin Cardin, membru al Congresului Statelor Unite ale Americii

În perioada 7-8 iulie 2000 a avut loc la Bucureşti o Conferinţa internaţională cu titlul „Modelul românesc de relaţii interetnice din ultimii zece ani şi următorii zece ani", care s-a bucurat de participarea a numeroase personalităţi din ţară şi de peste hotare. Referenţii cu lucrări publicate au fost: ambasadorul James Rosapepe, guvernatorul Băncii Naţionale Mugur Isărescu, deputatul Péter Eckstein-Kovács, deputatul Varujan Pambuccian, Jean-Claude Joseph, Armând Scala, Andrew Ludányi, Benjamin Cardin, Joe Pitts, Klaus Fabritius, Dan Oprescu, Gabriel Andreescu, George Schöpflin, György Csepeli, Antal Örkény, Maria Székely, Gheorghe Siseştean şi alţii. Lucrările lor au fost reunite într-o publicaţie cu titlul Relaţii interetnice în Romania post comunistă.

 

16 iulie 2000, Constanţa. Interviu cu Bagîş Şanghirai în urma alegerii sale în funcţia de Muftiu al Cultului Musulman din România

Miercuri, 16 iulie 2000, la sediul Muftiatului din Constanţa s-a desfăşurat şedinţa Consiliului Islamic (Şura-i Islam), în vederea alegerii noului muftiu al Cultului Musulman din România. Astfel, la începutul şedinţei, muftiul în funcţie dl. Osman Negeat, a pregătit o scurtă prelegere cu privire la atribuţiile pe care le deţine şeful cultului musulman din România. În continuare s-a trecut la alegerea Comisiei de validare a alegerilor formată din dl. Osman Negeat muftiul în funcţie, dl. Ervin Ibraim, Omer Negimedin şi Velula Safuvet. Pentru funcţia de muftiu şi-au depus candidaturile 5 candidaţi. În urma primului tur de scrutin voturile Şura-i Islamului s-au repartizat astfel: Resul Muharem 9 voturi, Bagîş Şanghirai 7 voturi, Halil Ismet 4 voturi, Osman Azis 2 voturi şi Mamut Borselim 1 vot. Având în vedere faptul că niciunul dintre candidaţi nu a obţinut 13 voturi, s-a trecut la al II-lea tur de scrutin. După desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin, în funcţia de muftiu al Cultului Musulman din România a fost ales Bagîş Şanghirai cu 13 voturi. Cu acest prilej, noul Muftiu dl. Bagîş Şanghirai, a acordat un interviu de prezentare revistei Hakses, din care cităm: „Sunt născut la 11 aprilie 1949 în comuna Independenţa, jud. Constanţa. [...] Am fost admis la Seminarul Musulman din Medgidia în anul 1963, ale cărui cursuri le-am urmat până în anul 1967. După absolvirea Seminarului, între anii 1967-1968 am stat acasă din lipsa posturilor vacante. În anul 1968 am fost încadrat, ca imam, în satul Făurei, comuna Băneasa, jud. Constanţa. Cu această ocazie am profesat ca imam în toate satele şi cătunele din acea zonă care ducea lipsă de imam la Cărpiniş, Tudor Vladimirescu, Cuiungiu, Dobromir şi altele. În anul 1980 am fost transferat la geamia din cartierul Coiciu din Constanţa. În anul 1990 am câştigat, în urma concursului care a avut loc, postul de imam rămas vacant la Moscheea Carol din Constanţa, unde am activat până la alegerile din 16.08.2000".

 

24-25 iulie 2000, Medgidia. Evaluarea suplinitorilor de limba turcă şi religie musulmană

În vederea repartizării posturilor de limbă turcă şi religie musulmană la şcolile din Dobrogea, unde se predau aceste discipline, la Medgidia, în zilele de 24-25 iulie 2000 la Şcoala Generală nr. 5, s-au organizat examene de evaluare a cunoştinţelor cadrelor didactice care predau sau doresc să predea în anul şcolar 2000-2001 aceste discipline. De remarcat este faptul că din ce în ce mai mulţi tineri, studenţi la secţiile de limba turcă din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa doresc să se implice în predare limbii materne. Acţiunea de la Medgidia a fost găzduită de Şcoala Generală nr. 5, instituţie de învăţământ condusă de dl. prof. Gafar Ecrem, secretar al Comisiei de învăţământ în cadrul Uniunii Democrate Tătare. La limba turcă au fost examinaţi 22 de viitori profesori, iar pentru disciplina Religie musulmană s-au prezentat 14 candidaţi.

 

9 septembrie 2000, Constanţa. Adunarea studenţilor turci şi tătari din România, bursieri în Turcia

În data de 9 septembrie 2000, studenţii de naţionalitate turcă şi tătară din România, care îşi continuă studiile în Turcia, au organizat la Constanţa o Adunare cu participarea reprezentanţilor celor două Uniuni, turcă şi tătară din România. Ordinea de zi a cuprins discuţii pe marginea problemelor cu care se confruntă studenţii aflaţi la studii în această ţară, alegerea reprezentanţilor lor în Turcia şi înfiinţarea unei Asociaţii a Studenţilor care studiază în Turcia, odată cu Statutul acestei organizaţii şi altele. La această Adunare au participat cca 50 de studenţii, cu discuţii asupra burselor pe care le primesc în mod unilateral, numai din partea statului turc, au aprobat înfiinţarea noii Asociaţii (eveniment care a mai fost discutat şi în cadrul unei alte Adunării care a avut loc în luna mai 2000 la Istanbul). Reprezentanţii aleşi în cadrul acestei Adunări au fost studenţii: Mustafa Rafi reprezentantul studenţilor pe întreaga Turcie, Ismail Selim reprezentantul studenţilor din Istanbul, Cocoi Erol reprezentant în relaţia cu Uniunea Turcă din România, Abduraym Bayar reprezentant în relaţia cu Uniunea Tătară din România, Fetin Geambulat, secretarul general al Asociaţiei. Cele două uniuni au sprijinit această acţiune.

 

9 septembrie 2000, Constanţa. Interviu cu Metin Cerchez, candidat învestit pentru Parlamentul României din partea Uniunii Democrate Turce din România

La Conferinţa Naţională a Uniunii Democrate Turce din România din data de 9 septembrie 2000, dl. Metin Cerchez a fost învestit cu majoritate de voturi pentru reprezentarea etnicilor turci în Parlamentul României. Cu acest prilej, dl. Metin Cerchez a acordat un interviu d-nei. Gulten Abdula, reporter al revistei Hakses. Metin Cerchez s-a născut în anul 1962, în data de 30 iulie, în oraşul Constanţa. După absolvirea liceului s-a înscris la Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică din cadrul Universităţii ASE Bucureşti. După 1989, împreună cu Eduard Victor Gugui, porneşte ziarul Baricada. În perioada celor zece ani de la revoluţie a fost numit vicepreşedinte al Federalei Naţionale a Revoluţionarilor din România, preşedintele Asociaţiei Revoluţionarilor din Constanţa şi al comercianţilor din România. Ca vicepreşedinte UDTR - Constanţa s-a implicat în rezolvarea problemelor sociale ale etnicilor turci.

 

15 septembrie 2000, Constanţa. Raportul Comisiei de religie la Conferinţa pe ţară a UDTR

În data de 15 septembrie 2000 a avut loc Conferinţa pe ţară a Uniunii Democrate Turce din România în cadrul căreia s-au dat citire Rapoartelor de activitate pe comisii de specialitate ale acestei Uniuni, publicate ulterior şi în revista Hakses. Din raportul Comisiei de Religie prezentat de dl. Remzi Islam, preşedintele acestei Comisii, cităm următorul fragment: „Stâlpii identităţii unui popor sunt cultura, educaţia şi religia. Aceşti trei factori sunt caracteristica unui popor, a unei naţiuni. Comisia de religie a încercat şi încearcă permanent să sprijine păstrarea şi revigorarea compartimentului religios al etniei noastre. Alături de conducerea UDTR, de conducerea Muftiatului din România, de Consulatul General al Turciei la Constanţa, a oamenilor de afaceri turci în România am reuşit să realizăm câteva din obiectivele propuse. [...] Cu sprijinul logistic al Comisiei de religie am reuşit să terminăm restaurarea moscheii şi a mausoleului Gazi Ali Paşa care a fost deschis la data de 4 decembrie 1999, deschidere făcută de către ex-preşedintele Turciei, dl. Suleiman Demirel, împreună cu un grup mare de delegaţi ai celor două Ministere ale Culturii din România şi Turcia, preşedintele Diyanet Vakfi şi un mare grup de oameni de cultură şi religie. Rămâne mausoleul lui Sari Saltuc Dede. Pentru geamiile din Dobromir, Cernavodă, Tulcea şi Măcin, Comisia de religie, Consulatul General şi oameni de afaceri turci în România au făcut donaţii materiale care au ajutat la reparaţiile acestor lăcaşuri de cult musulman. Cu ajutorul oamenilor de afaceri turci am construit pentru enoriaşii musulmani din Eforie Nord o geamie ce a fost dată în folosinţă în primăvara anului 2000. La Constanţa, în cartierul Tăbăcăriei, s-a pus temelia unei geamii dar nu poate fi terminată deoarece comisia nu dispune de forţa financiară necesară. [...] Cea mai mare reuşită este realizarea Surei Islamice bazată pe principii democratice. Din această Şura fac parte Balgi Ruhan, Osman Fedbi, Islam Remzi şi Iusein Ibram".

 

1 octombrie 2000, Constanţa. Din activitatea Comisiei de învăţământ UDTR pe anii 1999-2000

De la sfârşitul anului 1999 şi începutul anului 2000, Comisia de învăţământ a Uniunii Democrate Turce din România s-a implicat în transformarea Liceului Pedagogic şi Teologic Musulman Kemal Atatürk din Medgidia, într-o nouă structură postliceală de învăţământ cu rang de Colegiu al Institutorilor în Limba turcă Kemal Atatürk care ulterior va funcţiona în cadrul Universităţii „Ovidius" Constanţa. Acest lucru era absolut necesar având în vedere apariţia legii care obligă transformarea şcolilor normale în colegii universitare. În urma şedinţelor desfăşurate la Medgidia, la Liceul Pedagogic şi Teologic Musulman „Kemal Atatürk" şi la sediul Universităţii „Ovidius" Constanţa s-a hotărât înfiinţarea Colegiului de Institutori „Kemal Atatürk". Acest colegiu va funcţiona provizoriu la Constanţa în cadrul Campusului Universităţii „Ovidius", urmând ca, după un an sau doi, acesta să se mute la Medgidia îndată ce se va rezolva problema sediului. O altă contribuţie deosebită a Comisiei de învăţământ UDTR a fost la desfăşurarea celei de-a III-a ediţii o olimpiadelor de limba turcă, faza judeţeană. La această olimpiadă, Uniunea Democrată Turcă a contribuit, atât logistic cât şi material, în organizarea ei. În luna februarie a acestui an s-au realizat şi cursuri de perfecţionare pentru profesorii care predau limba turcă şi religie musulmană la Şcoala Generală nr.12 din Constanţa. Tot cu sprijinul Comisiei de învăţământ a Uniunii în luna iulie a acestui an la Medgidia, la Şcoala Generală nr.5 s-au desfăşurat examenele la limba turcă şi religie musulmană pentru cadrele didactice care doresc să predea acesta discipline în anul şcolar 2000-2001. Începând din anul şcolar 2000-2001, aproape 20 de tineri membri ai UDTR vor profesa în acest domeniu de învăţământ.

 

5-8 octombrie 2000, Mangalia. Lideri ai comunităţii turce prezenţi la cea de A IX-a Conferinţă a Profesorilor de Limbă Germană

În perioada 5-8 octombrie 2000, la Mangalia s-a desfăşurat a IX-a Conferinţă a Profesorilor de Germanistică. Această ediţie, la fel ca şi cele anterioare, a fost organizată de Institutul Goethe din Bucureşti, în colaborare cu Fundaţia Hanns Seidal. Invitat pentru a reprezenta învăţământul în limba turcă din România a fost dl. prof. Cuma Dumanh de la Liceul Pedagogic şi Teologic Musulman „Kemal Atatürk" din Medgidia. Cuma Dumanh în alocuţiunea sa a arătat faptul că, Liceul „Atatürk" a fost fondat în urma unui acord bilateral între Ministerele de învăţământ ale celor două ţări pentru a veni în întâmpinarea exigenţelor comunităţii turce de a avea un învăţământ în limba maternă. Astăzi, la liceu, funcţionează 7 profesori din Republica Turcia, profesori care predau cursuri de Limba turcă şi de Religie musulmană.

 

19 octombrie 2000, Constanţa. Raportul Comisiei de Cultură a Uniunii Democrate Turce pe anii 1996-2000

Pe data de 19 octombrie 2000, Comisia de cultură a Uniunii Democrate Turce din România a publicat un Raport de activitate pe anii 1996-2000, realizat de d-na Gulten Abdula, preşedinta acestei Comisii: [...] „Scopul primordial al Uniunii Democrate Turce din România este acela de a păstra, revigora şi transmite valorile culturale şi tradiţionale ale etnicilor noştri. De aceea, fiecare activitate realizată de Comisia de cultură a urmărit aceste obiective. Printre activităţile de seamă ale Comisiei au fost: seri de poezie, expoziţii fotodocumentare prilejuite de aniversarea Republicii Turcia şi România şi duplexul cultural România-Turcia. Anul acesta s-au împlinit şi 700 de ani de la constituirea Statului Turc Otoman. Marcarea acestui eveniment a fost realizată de Filiala Medgidia UDTR, prin preşedintele, dl. Meneveli Şaip. Activitatea culturală sub genericul Turcii dobrogeni - de la origini până în prezent a reunit istorici, oameni de cultură, ziarişti şi un număr mare de etnici turci din Medgidia. Cu acest prilej Comisia de cultură a organizat o expoziţie privind istoria sultanilor în miniaturi. Tot aici s-a lansat şi cartea tinerei ziariste Memet Suzan, Ieri bisect, a cărei editare a fost făcută prin sponsorizarea UDTR" [...].

 

22 octombrie 2000, Constanţa. Expoziţie foto cu tema: Turcia în perspectivă europeană

În 22 octombrie 2000 a avut loc la sediul central al Uniunii Democrate Turce din România vernisarea expoziţiei fotodocumentare Turcia în perspectivă europeană. În cadrul acelaşi eveniment, în 28 octombrie 2000, Comisia de cultură UDTR, Consulatul General al Turciei la Constanţa, Biblioteca Judeţeană Constanţa şi Institutul Internaţional de studii turco-române Atatürk au organizat în aula Bibliotecii Judeţene Constanţa, un simpozion cu tema Turcia în perspectiva europeană.

 

22 octombrie 2000, Constanţa. Vizita ambasadorului Republicii Turcia la Bucureşti, Omer Zeytinoglu

Vizita de lucru în judeţul Constanţa a d-lui Orner Zeytinoglu, ambasadorului Republicii Turcia la Bucureşti, a fost prefaţată de o vizită făcuta la unităţile şcolare cu predare în limba turcă din Medgidia, urmată de o vizită la Uniunea Democrată Turcă şi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din Constanţa. Pe tot parcursul vizitei dl. ambasador a subliniat importanţa pe care România o dă minorităţilor, ceea ce este un bun exemplu pentru toate ţările lumii.

 

1 noiembrie 2000, Constanţa. Aniversarea d-nei prof. univ. dr. Viorica Dinescu

Gazeta bilingvă Hakses a întocmit un articol de sărbătorire a d-nei prof. univ. dr. Viorica Dinescu, renumită specialistă în turcologie şi orientalistică. Viorica Dinescu s-a născut în 14 noiembrie 1926, la Ploieşti. În anul 1968 este licenţiată a Facultăţii de Limbi Romanice, Clasice şi Orientale a Universităţii Bucureşti, specialităţile limbă turcă şi limbă română. Între 1968-1983 este lector universitar la aceeaşi Facultate, titulară a Catedrei de literatură şi civilizaţie turcă. În 1976 devine doctor în filologie cu o temă privitoare la teatrul de umbre turc. În cursul anului 1983 este detaşată ca filolog cercetător ştiinţific principal la Institutul de Studii Sud-Est Europene, după care în anul 1996 se pensionează.

 

1-3 decembrie 2000, Brăila. Festivalul interetnic „Uşi Deschise"

În perioada 1-3 decembrie 2000 a avut loc în oraşul Brăila Festivalul interetnic „Uşi Deschise", organizat de Consiliul Judeţean Brăila, Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Judeţean Tulcea şi Uniunea Democrată Turcă din România, cu sprijinul direct al Departamentului pentru Minorităţi Naţionale. Din partea filialei UDTR - Constanţa a participat d-na Gulten Abdula cu o expoziţie de artă fotografică şi ansamblul folcloric „Tuna/Dunărea" de la filiala UDTR - Tulcea.

 

14 decembrie 2000, Galaţi. Lansarea de carte a autoarei Gulten Abdula, cu titlul „Mevlana"

La Editura ELVAN din Galaţi, apare într-o ediţie trilingvă română, turcă şi engleză, cartea Mevlana spirit universal, a autoarei Gulten Abdula. Mevlana, cu numele complet de Jalal Muhammad Rummy, a fost un celebru misionar de şcoală islamică (medresele) din perioada turcilor preotomani (selgiukizi). Este denumit şi „prinţul poeţilor sufiţi" ca autor de Distihuri (Mathnawî), Catrene (Rub'ayyat), Epistole (Maktubat), bun cunoscător al limbilor persană, turcă, arabă şi greacă.

 

15 decembrie 2000, Constanţa. Metin Cerchez, deputat de Constanţa din partea Uniunii Democrate Turce din România

Uniunea Democrată Turcă din România are un nou deputat. În urma alegerilor generale din România desfăşurate în mod democratic, domnul Metin Cerchez, cu un număr de 7.000 de voturi, a fost ales deputat în Parlamentul României. Metin Cerchez s-a născut la 30.07.1962 la Constanţa, are studii gimnaziale şi Liceul Mircea cel Bătrân absolvit în anul 1981, în aceeaşi localitate. După anul 1989 a desfăşurat activitate în presă la ziarele locale: Contrast, Telegraf, Baricada, Meridian, Incomod. Un timp a fost vicepreşedinte la Federaţia Revoluţionarilor din România şi preşedinte la Asociaţia comercianţilor din Constanţa. A urmat pentru un timp cursurile facultăţilor de drept şi cibernetică ASE Bucureşti. În Camera Deputaţilor a fost membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Turcia, al Grupului de prietenie cu marele Ducat de Luxenburg şi cu Statul Kuwait. În Parlament a avut 5 iniţiative legislative, toate fără succes.

 

20 decembrie 2000, Constanţa. Ziua Minorităţilor Naţionale

Miercuri, 20 decembrie 2000, la Hotelul Tineretului din Constanţa, a avut loc o Festivitate cu prilejul Zilei Minorităţilor Naţionale din România. Această festivitate a fost decalată cu două zile pentru a permite reprezentanţilor minorităţilor naţionale să participe şi la Festivitatea organizată cu acelaşi prilej la Bucureşti. Acţiunea de la Constanţa a fost organizată ca în fiecare an de Biroul Teritorial Constanţa al Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale din cadrul Guvernului României, prin persoana d-lui Aidun Curtmola, expert guvernamental. La această acţiune au participat reprezentanţii tuturor minorităţilor naţionale din Constanţa. Cu prilejul acestei importante sărbători revista Hakses a urat şi pe această cale, tuturor comunităţilor etnice din Constanţa „La Mulţi Ani!".

 

21 Decembrie 2000, Constanţa. Expoziţie cu tema: Mevlana în cultura turcă-islamică, un mesaj de toleranţă

Pentru Anul 2000, ca an al convergenţelor religioase, Comisia de cultură a Uniunii Democrate Turce a realizat la Constanţa o expoziţie fotodocumentară: Săptămâna Mevlana în cultura turcă-islamică, mesaj de toleranţă, cu imagini, citate şi versuri ale unor personalităţi de marcă ale culturii turce care au militat pentru ideea de convergenţă spirituală şi regăsire sufletească.

 

28 decembrie 2000, Constanţa. Uniunea Democrată Turcă din România adresează urări de succes lui Adrian Năstase, noul prim-ministru al României

După alegerile generale din România care au avut loc la data de 26 noiembrie 2000, Partidul Social Democrat din România a obţinut 37% din voturi. Ca urmare, secretarul general al Partidului Social Democrat Adrian Năstase, a fost ales prim-ministru şi la data de 28 decembrie 2000 a preluat mandatul cu o depunere de jurământ pentru un nou program de guvernare pe perioada anilor 2001-2004. Într-un comunicat prezentat în revista Hakses, în numele locuitorilor turci din România, conducerea Uniunii Democrate Turce din România a adresat un mesaj cu urări de succes noii echipe guvernamentale, în speranţa păstrării bunelor relaţii dintre România şi Turcia.