Minoritatea turcă 2003

 

14 ianuarie 2003, Bucureşti. Comemorarea profesorului univ. dr. Memet Ali Gafar (1920-2003)

Memet Ali Gafar a fost timp de 20 de ani şeful Catedrei de medicină dentară din Bucureşti. Memet Ali Gafar s-a născut în 1920 la Constanţa, cu studii elementare, gimnaziale şi liceale realizate în aceeaşi localitate. După anul 1947 absolvă Facultatea de Stomatologic, Institutul Medico - Farmaceutic din Bucureşti şi în 1955 obţine titlul de doctor în ştiinţe medicale, devenind medic primar gradul I şi „profesor universitar evidenţiat". A deţinut numeroase funcţii: de vicepreşedinte al Societăţii de Stomatologie din România; preşedintele Secţiei ştiinţifice de stomatologic Filiala Bucureşti a Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale, membru al Academia de Implantologie Europeană; membru în Consiliul Director al Asociaţiei Internaţionale a Medicilor Stomatologi, membru în Consiliul permanent al „Zilelor Franco - Române de Stomatologie". Ulterior, devine şeful disciplinei de Odontologic şi Paradontologie din România, funcţie în care va fi reales până la pensionare. Prin cercetările sale clinice a adus o contribuţie fundamentală în domeniul etiopatogeniei, tratamentul paradontopatiilor marginale cronice în manifestări bucale, de patologia bucală şi odontală, manualele sale fiind valabile până în prezent.

 

27 februarie 2003, Bucureşti. Difuzarea Programei şcolare pentru minorităţile turcă şi tătară clasele a VI-a - a VII-a

La data de 27.02.2003 a fost difuzat Ordinul ministrului nr. 3432 din 27.02.2003, de difuzare prin Consiliul Naţional pentru Curriculum Programei Şcolare pentru Istoria şi tradiţiile minorităţii turce şi tătare clasele a VI-a - a VII-a, cu text integral în Arhivă.

 

23 martie 2003, Constanţa. Sărbătoarea Primăverii/Sărbătoarea Nevruzului şi semnificaţiile ei

În ziua de 23 martie 2003 la Teatrul „Elpis" din Constanţa s-a desfăşurat Sărbătoarea Primăverii/Nevruz, activitate realizată de Comisia de cultură UDTR în colaborare cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos". De fapt, această sărbătoare a fost la a doua ediţie, prima având loc în anul 2002 la iniţiativa UDTR - filiala Galaţi. Formaţiile de copii Fidanlar/Mlădiţele, corul de femei Mehtap/Clar de lună şi ansamblul de dansuri moderne de la Năvodari a prezentat un atractiv program artistic. La această sărbătoare a turcilor dobrogeni a fost prezent Consulul general al Turciei la Constanţa, D-na Serap Ataay, dl. Iusuf Timuşin preşedintele Uniunii Democrate Tătare, şi alte personalităţi.

 

31 martie-11 aprilie 2003, Bucureşti, Constanţa. Festivalul Filmului Turc

În perioada 31 martie-4 aprilie 2003, la Bucureşti şi între 7 aprilie-11 aprilie 2003, la Constanţa, a avut loc Primul Festival al Filmului Turcesc în România, o expresie a celei de a şaptea artă din această ţară. Festivalul a fost organizat de Ambasada Republicii Turcia şi Consulatul General Turc la Constanţa, în colaborare cu fundaţia TURKSAK (Comitetul de cultură şi artă turcă din România din cadrul Ambasadei Turce) precum şi Fundaţia DaKINO din România. La deschiderea Festivalului din Bucureşti a participat şi Filiala Bucureşti UDTR. Filmele prezentate au fost selectate dintr-un şir larg de filme turceşti, cotate a fi din cele mai bune realizări ale cinematografiei turceşti, după spusele organizatorilor.

 

21-23 aprilie 2003, Constanţa. Interviu cu Ali Leman, inspector de specialitate în Ministerul Educaţiei

Cu ocazia celei de-a VII-a ediţii a Olimpiadei de Limba şi Literatura Turcă faza naţională, care a avut loc în comuna Valu lui Traian din jud. Constanţa, d-na Ali Leman, inspector de specialitate în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării a acordat un interviu revistei Hakses. La întrebarea „Care consideraţi că este viitorul învăţământului în limba turcă în România?" Ali Leman a dat următorul răspuns: „Este o întrebare la care îmi cereţi un pronostic. Eu cred că statutul disciplinei va continua să se întărească şi în viitor. De ce spun aceasta pentru că personal, consider o realizare faptul că Limba şi Literatura Turcă figurează în trunchiul comun al planurilor de învăţământ în aria curriculară de limbă şi comunicare. Dar acest viitor este în mâna cadrelor didactice; mă refer la obiectivele clare pe care le gândesc pentru procesul de învăţământ, pentru conceperea şi definitivarea planurilor şi programelor şcolare de învăţământ ale acestei discipline. Vreau să menţionez cu foarte multă fermitate că nu există nicio diferenţiere între o altă disciplină de învăţământ şi disciplina Limba şi Literatura Turcă. Drept urmare, Limba şi Literatura Turcă este tratată, este gândită şi concepută la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, de altfel ca şi toate celelalte limbi materne ale altor minorităţi naţionale, este tratată la fel ca oricare disciplină şcolară. [...] În desfăşurarea procesului de învăţământ în limba turcă, cele două uniuni sunt partenere de acţiune atât la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cât şi la nivelul Inspectoratelor Şcolare Constanţa şi Tulcea, aceasta fiind aria geografică în care este cuprinsă etnia noastră. Deci acest parteneriat a fost întotdeauna constructiv pentru instituţiile în cauză. Deci, nu este o părere subiectivă, este o afirmaţie foarte obiectivă, reală, întrucât tot ceea ce s-a realizat din punctul de vedere al consolidării reţelei şcolare, din punctul de vedere al îmbunătăţirii procesului de învăţământ s-a făcut cu ajutorul implicării celor două uniuni".

 

19 mai 2003, Hagieni, jud. Constanţa. Ziua Tinerilor Turci

19 mai reprezintă o dată foarte importantă intrată în conştiinţa colectivă a etnicilor turci de pretutindeni şi asta datorită faptului că, în fiecare an pe 19 mai, se sărbătoreşte Ziua Tineretului Turc (Atatürk'ün Anma ve Gençlik Spor Bayramı). Şi în acest an Comisia de învăţământ şi Tineret a Uniunii Democrate Turce din România a organizat cu acest prilej un picnic la Hagieni. Au participat la această binemeritată ieşire în aer liber aproape 30 de tineri din diverse localităţi dobrogene unde trăiesc etnici turci. În cadrul activităţii dl. prof. Ervin Ibraim a arătat participanţilor importanţa acestei zile cu speranţa în permanentizarea unor asemenea acţiuni care să ducă la o mai bună cunoaştere reciprocă între tinerii turci din diferite filiale UDTR.

 

5 iunie 2003, Constanţa. Problemele comunităţii musulmane de astăzi - interviu cu muftiul Bagiş Şahingirai

La trei ani de la alegerea sa în funcţia de şef al Cultului Musulman din România, dl. Muftiu Bagiş Şahingirai a acordat un interviu revistei Hakses, pe tema problemelor actuale ale comunităţii musulmane. Necunoaşterea sau proasta interpretare a religiei islamice a făcut ca unele interpretări să producă asupra populaţiei cu pregătire medie o imagine confuză despre religie, atât pentru comunitatea turcă cât şi cea tătară. Muftiul Bagiş Şahingirai a declarat că „cele mai importante probleme cu care se confruntă în prezent comunitatea musulmană sunt problemele materiale. Grija zilei de mâine, pensiile mici, lipsa locurilor de muncă, sărăcia din satele Dobromiru, Văleni, Lespezi, Făurei, Hagieni unde majoritatea trăiesc din ajutorul social, sunt problemele de bază ale existenţei comunităţii noastre. Pe lângă toate acestea se mai adaugă şi atacul prin intermediul presei la adresa religiei islamice. Sunt cazuri izolate în care câte un imam sau un musulman greşeşte şi imediat apare fotografia moscheii mari din Constanţa ori minaretul acesteia sau una din geamiile din Dobrogea, de parcă ele ar fi vinovate. În asemenea cazuri, consider că este un atac direcţionat la adresa Islamului. Unele ziare se folosesc de libertatea de exprimare încercând să murdărească imaginea ei. Religia islamică nu este o religie care poate fi uşor pătată, are baze solide şi orice om care vrea să înveţe câte ceva despre ea este rugat să o studieze, dar de la sursele ei de bază, precum Coranul sau hadisurile (spusele profetului). [...] După cum se ştie, religia este obligatorie în şcoală. Alături de celelalte culte religioase trimitem imamii sau cadre didactice calificate să predea elevilor în forma ei adevărată promovând pacea şi respectul faţă de celelalte religii şi culte. Se organizează olimpiada de religie. Organizăm cursuri de perfecţionare cu cadrele didactice care predau religia islamică. Avem Liceul „Kemal Atatürk" din Medgidia în care se studiază atât limba turcă cât şi religia islamică, cu profesori foarte bine pregătiţi şi trimişi de statul turc din Republica Turcia. Cursurile de vară care au loc în majoritatea geamiilor şi în care se predă religia islamică dar şi citirea Coranului vine în sprijinul completării cunoştinţelor şi a dogmelor religioase. Pe lângă toate acestea, există Fundaţia Română de Servicii Islamice, Fundaţia Culturală Tuna, Liga Islamică şi Culturală din România, Fundaţia Taiba care încearcă să ajute tinerii musulmani din România să-şi cunoască religia, să beneficieze de cazare şi mâncare gratuită oferindu-le îmbrăcăminte şi bani şi să tipărească cărţi".

 

15 iunie 2003, Bucureşti. Apare ziarul de limbă turcă „Gurbetçi"/Pribeagul

În vara anului 2003 Camera de Comerţ şi Industrie România-Turcia din Bucureşti, în preşedenţia d-lui Tamer Atalay, a publicat la Bucureşti primele numere ale ziarului Gurbetçi/Pribeagul, editat integral în limba turcă, cu orientare către presa de afaceri, investiţii, import-export, pe relaţia Turcia-România şi zona Bucureşti.

 

15-22 iunie 2003, Orşova. Festivalul Minorităţilor Naţionale

În perioada 15-22 iunie 2003 a avut loc la Orşova Festivalul Minorităţilor Naţionale, manifestare ajunsă deja la cea de-a II-a ediţie la care participă diferite formaţii ale minorităţilor naţionale din ţară. Toate ansamblurile au dorit să-şi facă cunoscute cu acest prilej tradiţiile, obiceiurile şi cultura. Dintre aceste grupuri amintim: cehii, maghiarii, rromii, tătarii, sârbii, nemţii şi nu în ultimul rând turcii. Turcii din Constanţa doresc să-şi facă cunoscute identitatea etnică specifică precum şi o parte din obiceiurile şi tradiţiile lor prin intermediul ansamblului „Fidanlar/Mlădiţele", al Uniunii Democrate Turce din România, care a participat pentru prima dată la acest festival. [...]

 

1 iulie 2003, Constanţa. Lansare de carte a autorului Ibram Nuredin cu titlul: Tradiţii şi obiceiuri ale turcilor din România

Prof. univ. dr. Ibram Nuredin, filozof, estetician, om de cultură, membru marcant al comunităţii turce şi tătare din România, declarat de ziarul Cuget Liber ca „Om al Anului" cu diplomă în anul 1999 pentru producţia sa editorială, a lansat la Constanţa, cu ajutorul Uniunii Democrate Turce, o nouă carte în ediţie bilingvă, cu titlul: Tradiţii şi obiceiuri ale turcilor din România/Romanya Türklerin Gelenekleri ve Adetleri. Lucrarea este remarcabilă prin prezentarea, actualizarea, traducerea în limbile turcă şi română de tradiţii locale, cu un mare volum de date de recensământ privind situaţia populaţiei musulmane la nivelul anului 1993, în Dobrogea şi alte judeţe din România sau situaţia cu lista geamiilor la nivelul anului 2001.

 

10 iulie 2003, Constanţa. Lansare de carte cu titlul: Să vorbim rapid limba turcă. Coautori: Georgeta Popescu, Angi Sen, Leyla Kerim, Altay Kerim

Joi, 10 iulie 2003, la Muzeul Marinei din Constanţa a avut loc lansarea volumului „Să vorbim rapid limba turcă". Au fost prezenţi: d-na conferenţiar univ. dr. Mamut Nedret, de la Universitatea Ovidius Constanţa, dl. Iusuf Timucin, preşedintele Uniunii Democrate Tătare, d-na Rodica Simionescu, editor de programe minorităţi la Radio Constanţa, dl. prof. Virgil Mocanu şi alte personalităţi. Din partea Uniunii Democrate Turce, dl. Kerim Altay a primit o diplomă de onoare pentru promovarea limbii turce.

 

31 iulie-7 august 2003, Sânta Măria Orlea, judeţul Hunedoara. Tabără de limba maternă

Uniunea Democrată Turcă din România, cu aportul Comisiei de Învăţământ, preşedinte prof. Ibraim Ervin, a organizat anuala tabără de limba maternă, în perioada 31 iulie-7 august 2003 la Sânta Măria Orlea, judeţul Hunedoara. Au participat profesori şi elevi, membri ai UDTR, din filialele Constanţa, Cumpăna, Valu Traian, Eforie Sud, Medgidia, Cobadin, Galaţi, Isaccea, Tulcea, Măcin, Babadag, Techirghiol.

 

2 august 2003, Bucureşti. Difuzarea Programei şcolare de limbă şi literatură turcă pentru clasele I şi a II-a

Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cadrul Ordinul nr. 4686/05.08.2003, la Anexa nr. 5, publică noua Programă şcolară de limba şi literatura turcă pentru clasele I-a şi II-a. În preambulul Ordinului se menţionează faptul că prin studiul limbii şi literaturii materne turce în ciclul achiziţiilor fundamentale se urmăreşte asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul aritmetic), stimularea copilului în vederea perceperii universului înconjurător şi a descoperirii valorilor materiale şi spirituale propriei etnii din care face parte, cultivarea imaginaţiei şi formarea motivaţiei pentru învăţare şi obiectivele prevăzute pentru clasele I şi a II-a sunt sensibil diferite şi avansate faţă de programele anterioare, punându-se accent pe actul de comunicare. În aceste condiţii, parcursul de învăţare descris în programele şcolare de limba şi literatura turcă pentru clasele I-II vizează dezvoltarea competenţelor elementare de comunicare orală şi scrisă ale copiilor, familiarizarea acestora cu texte literare şi non-literare semnificative din punctul de vedere al vârstei cuprinse între 6/7-7/8 ani, dar şi structurarea la elevi a unui ansamblu de atitudini şi de motivaţii care vor încuraja şi sprijini ulterior studiul limbii şi al literaturii materne.

 

10-11 august 2003, Brăila. Vizita formaţiei de dansuri populare a Primăriei din Nilufer - Turcia

Duminică, 10 august 2003, la Brăila, s-a desfăşurat spectacolul prieteniei turco-române, oferit de ansamblul folcloric al Municipiului Brăila, Pandelaşul şi formaţia de dansuri populare a Primăriei din Nilufer, oraşul Bursa -Turcia. Cele două formaţii ale oraşelor înfrăţite, Brăila şi Bursa, au oferit un amplu program care a atras un număr impresionant de spectatori. Formaţia din Turcia a arătat prin diversitatea costumelor şi a dansurilor cât de bogate sunt folclorul şi muzica turcă, reuşind să schimbe imaginea despre acest segment, pe care mulţi îl confundau cu dansul buricului şi manelele de ultimă oră. D-na Abdula Gulten, vicepreşedintă UDTR şi preşedintă a filialei Galaţi, în cuvântul de încheiere a spectacolului a subliniat împlinirea celor 10 ani de la înfiinţarea Consiliului pentru Minorităţile Naţionale din România şi a mulţumit Guvernului României pentru această decizie guvernamentală care a dat posibilitate ca toate minorităţile să-şi arate potenţialul valoric pe care le deţine, a dat posibilitatea să se bucure în egală măsură de păstrarea şi continuarea tradiţiilor patrimoniale ale României.

 

7 octombrie 2003, Constanţa. Inaugurare de Muzeu Etnografic Turco-Tătar

În data de 17 octombrie 2003, la Grădiniţa bilingvă româno-turcă nr. 58 din Constanţa, într-un cadru festiv, s-a deschis un minimuzeu Etnografic Turco-Tătar, sub patronajul Fundaţiei Insanlîk - Omenia. La deschiderea acestui minimuzeu a participat şi d-na Serap Ataay, consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, La această manifestare au participat reprezentanţi ai Fundaţiei Insanlîk, mass-mediei constănţene, Uniunii Democrate Turce din România, Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, ai Fundaţiei TAIBA, nu în ultimul rând reprezentanţi ai autorităţilor locale, precum şi alţi membri de seamă ai comunităţii turco-tătare din Constanţa.

 

15 octombrie 2003, Constanţa. Mesajul UDTR de Aniversare a 10 ani de la înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale din România

„Democraţia, libertatea, nediscriminarea, respectarea drepturilor omului, protecţia minoritarului şi a minorităţilor naţionale sunt valori majore, inestimabile ale societăţii europene şi nu numai. Transpunerea acestor valori în practică este proba tăriei, a solidităţii ei. [...] Crearea acum 10 ani a Consiliului Minorităţilor Naţionale ca structură specializată, funcţională, ca organ consultativ al Guvernului, a fost dovada pertinentă că România a făcut din recunoaşterea şi renaşterea culturală şi socială a etniilor, o problemă majoră, de interes naţional. Uniunea Democrată Turcă din România, reprezentanta legitimă şi recunoscută, din 1990, a etnicilor turci, cetăţeni români, ca parte a CMN, apreciază paşii însemnaţi făcuţi de România postrevoluţionară în direcţia statului de drept, al protecţiei minorităţilor, al accesului la educaţie, cultură şi învăţământ al minorităţilor, al folosirii limbii materne, al schimbărilor pozitive în respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Uniunea Democrată Turcă şi-a exprimat deschis, fără echivoc, susţinerea aderării României la Uniunea Europeană, sprijină eforturile şi măsurile Guvernului, ale autorităţilor române, de integrare a ţării în structurile europene şi euroatlantice. Emblema etniei şi a confesiunii, a dat, dă, va da culoare şi relief, nobleţe şi frumuseţe etnicului turc, mereu demn, mereu iubitor de libertate, dreptate şi adevăr în ţara unde s-a născut şi în care trăieşte - România. Ca etnici turci, suntem convinşi că orice om şi orice comunitate este potenţial o valoare şi un factor de creaţie culturală şi civilizatorie, că îşi are locul său, legitim, firesc, în societatea românească. Ştim că există minoritari, dar suntem convinşi că nu există culturi minoritare. Credem în egalitatea şanselor şi în politica demnităţii. [...] Pledăm pentru o Românie a bunăstării, a eficienţei economice, a respectului şi garantării proprietăţii, a libertăţii, a vieţii. CMN, din care UDTR este parte, poate fi promotoarea activă, a acestei filosofii de viaţă. Uniunea Democrată Turcă din România, ca parte a CMN, îşi va aduce contribuţia, şi de acum înainte, la consolidarea sistemului politic şi a instituţiilor democratice din România, la promovarea unor relaţii etnice bazate pe deplină înţelegere şi bună convieţuire, la imaginea României în lume.

 

25 octombrie 2003, Agigea. Lăcaşuri de cult musulman renovate

Primăria Agigea a alocat peste 600 milioane lei (vechi) pentru construcţia şi reabilitarea geamiilor din Agigea şi Lazu. Ca în fiecare an, locuitorii comunei Agigea sunt aşteptaţi duminică, 25 octombrie 2003, să participe la hramul bisericii „Sfântul Mucenic Dimitrie" din localitate. Primarul comunei, dl. Ion Ioniţă, a declarat că sărbătoarea hramului acestei biserici este aşteptată cu interes de enoriaşi. Lăcaşul de cult a fost construit încă din anul 1992, din fonduri alocate de Primărie şi enoriaşi. De asemenea, dl. Ion Ioniţă a menţionat că primăria comunei a alocat fonduri atât pentru locuitorii de religie ortodoxă, cât şi pentru cei musulmani. „Nici comunitatea turcă din localitate nu a fost uitată, astfel că până în acest moment, a fost renovată geamia din Agigea, urmând ca în scurt timp să se finalizeze şi lucrările geamiei din satul Lazu", a precizat dl. Ion Ioniţă. La rândul său, dl. Ovidiu Perva şeful Biroului Urbanism din cadrul Primăriei, a declarat că lucrările de renovare ale lăcaşului de cult musulman din Agigea au presupus o investiţie de aproape 400 milioane lei (vechi) pentru modernizarea clădirii. În privinţa geamiei din Lazu, dl. Ovidiu Perva a afirmat că, în prezent, lucrările se află în faza de realizare a structurii şi a acoperişului casei mortuare, ceea ce presupune alocarea a 225 milioane lei (vechi) din bugetul primăriei.

 

28-29 noiembrie 2003, Bucureşti. Etnicii turci sărbătoresc cea de a 80-a aniversare a Turciei moderne

Uniunea Democrată Turcă din România, prin Comisia de cultură, a fost, şi în acest an 2003, iniţiatoarea unui proiect de anvergură care a marcat Ziua Naţională a Turciei moderne. Pe data de 28 noiembrie 2003, la sala Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti s-a desfăşurat Spectacolul „Punte a Prieteniei", spectacol care a reunit un amplu program de cântece, dansuri şi versuri dedicate prieteniei dintre popoare şi culturi. Uniunea Democrată Turcă din România s-a prezentat cu formaţia de dansuri „Fidanlar/Mlădiţele" şi cu o expoziţie cu tema „Ataturk în imagini şi cugetări". În seara de 29 octombrie 2003, la teatrul „Fantasio" a avut loc spectacolul omagial, realizat de Uniunea Democrată Turcă, dedicat aniversării celor 80 de ani de la înfiinţarea Turciei moderne. Pe scena teatrului au evoluat formaţii de dansuri şi cântece din ţară aparţinând uniunii noastre precum şi invitaţi din Turcia, Fanfara Casei de Cultură din Medgidia şi corul Bostorgai al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România.

 

6-7 decembrie 2003, Amsterdam. Întâlnire de redactori-şefi ai publicaţiilor în limba turcă din diasporă

În perioada 6-7 decembrie 2003, a avut loc la Amsterdam, în Olanda, cea de-a IV-a întâlnire a redactorilor-şefi ai publicaţiilor în limba turcă din diaspora. Organizatorul acestui simpozion a fost redacţia „Casa Turcă" din Amsterdam. Timp de două zile, lucrările simpozionului au dezbătut problematica publicaţiilor în limba turcă, rolul lor în procesul de globalizare europeană, situaţia comunităţilor turce din Europa şi rolul mass-mediei turce în rezolvarea unor situaţii apărute, cum ar fi învăţământul în limba turcă. Presa în limba turcă din România a fost reprezentată anul acesta de Gulten Abdula, redactor-şef al ziarului Hakses şi fondatoarea revistei de cultură şi istorie „Tuna Mektuplari/Scrisori Dunărene".