Minoritatea ruso-lipoveană 2009

 

07.01.2009 (25 decembrie pe stil vechi). Sărbătorile de Crăciun la ruşii lipoveni

Cu câteva zile înainte de Святки (Sărbătorile Crăciunului), în casele ruşilor lipoveni pregătirile sunt în toi: se face curăţenie generală în toată casa, se taie porcul şi se pregătesc bucatele alese, de sărbători. În ultimii ani în tot mai multe case lipoveneşti au început să împodobească bradul, ceea ce nu se întâmpla până acum. Icoanele ferecate în argint sau sfintele crucifixuri sunt lustruite, candelele curăţate, pentru că, în timpul Sărbătorilor, lumina nu se stinge la Божничка (coţul cu icoane) din camerele casei. În ajun de Crăciun, cu toţii se adună la slujba de noapte (Oвсенощная), se încheie cu psalmul Христос Рождается, славите! cântat cu întreaga suflare. Liturghia din prima zi de Crăciun (7 ianuarie) se săvârşeşte cât mai devreme pentru că urmează ca toţi creştinii ortodocşi să primească dezlegarea de post - разгавление, apoi, după masa copioasă, să-i aştepte pe христаславщики („colindători"). Grupuri de 4-6 băieţi şi fete se îndreaptă întâi spre casa preotului paroh, unde primesc binecuvântarea, apoi pornesc pe la casele rudelor apropiate pentru a vesti Naşterea Mântuitorului, cântând psalmul religios Христос Рождается, славите..., care evocă pasajele evanghelice ale naşterii Mântuitorului. Grupul este primit de gospodari în camera curată, unde în faţa icoanelor arde candela şi unde христаславщики îşi psalmodiază imnul. La acest moment, participă gospodarii casei. În funcţie de vârsta colindătorilor, aceştia sunt răsplătiţi cu dulciuri, bani, cu un pahar de vin. Ritualul acesta se petrece în primele două-trei zile ale Crăciunului.

 

14.01.2009, Tulcea. Serbările copiilor ruşi lipoveni, închinate Anului Nou pe stil vechi

A intrat deja în tradiţie ca cetele de copii ruşi lipoveni care studiază în şcoală limba rusă maternă să pornească la urat şi semănat de Anul Nou pe stil vechi. La revigorarea spectaculoasei tradiţii a ruşilor lipoveni într-o atmosferă elegantă şi extrem de atractivă au contribuit şi contribuie cadrele didactice din rândul etniei ruşilor lipoveni, sprijinite de părinţii copiilor. Astfel, Serbările de iarnă sunt aşteptate cu nerăbdare atât de cei mari, cât şi de cei mici, dornici să se întâlnească, la bradul împodobit sărbătoreşte, cu personajele preferate - Дед Мороз însoţit de Снегурочка. În ziua de 14 ianuarie, la poarta Inspectoratului Şcolar Judeţean din Tulcea au venit elevii, îmbrăcaţi în costume tradiţionale ruseşti, de la şcolile din Tulcea, Carcaliu, Jurilovca şi Sarichioi, „cu colindatul" - cu tradiţionalul lipovenesc Сею, вею, посеваю...(„Semănatul"), aruncând boabe de grâu peste gospodari şi în încăpere, ca semn al belşugului, şi recitând în limba rusă textul tradiţional, plin de felicitări şi speranţe, urează celor prezenţi sănătate, prosperitate în Anul Nou. În continuare, în sala clădirii Inspectoratului, elevii din clasele I-VIII au prezentat un program de cântece de iarnă şi dansuri ruseşti, au primit apoi daruri din partea gazdei. La reuşita acestei manifestări au contribuit în mod deosebit profesoara Nadea Casian, inspector pentru minorităţi de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, precum şi profesorii de limba rusă maternă: Alistarh Tamara (Liceul „Grigore Moisil" din Tulcea), Neumann Natalia (Şc. G-lă nr. 1 din Tulcea), Niculai Livia şi Pavlov Natalia (Şc. G-lă din Sarichioi), Zaiţ Paula (Şc. G-lă din Jurilovca), Petroiaş Evdochia (Şc. G-lă din Carcaliu).

 

02-06.02.2009, Brăila. Olimpiada naţională de limbă şi cultură rusă maternă

Cea de a XV-a Olimpiadă şcolară, organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România şi având sprijinul autorităţilor locale, s-a desfăşurat la Colegiul Naţional „Ana Aslan", reunind 54 de elevi ruşi lipoveni din gimnaziu şi liceu - câştigători ai fazelor judeţene din Tulcea, Brăila, Suceava şi Constanţa. Concurenţii, potrivit programei şcolare, care au avut de susţinut la Olimpiadă două probe obligatorii: proba scrisă (eseu, alcătuirea unui dialog pe o situaţie dată şi exerciţii de gramatică) şi proba orală (lectura unui text la prima vedere, recitarea unei poezii şi subiecte de cultură rusă, precum şi de istorie, religie şi tradiţiile ruşilor lipoveni). Din Comisia naţională de examinare au făcut parte: preşedinte - prof. univ. dr. Feodor Chirilă de la Universitatea „Spiru Haret" din Bucureşti, vicepreşedinte - prof. Paşa Ploicov, expert în MEC, secretar - prof. Maria Ştefan, inspector la I.Ş.J. Brăila, membri - prof. Valentina Nazarov, Grup Şcolar „Mihai Băcescu" din Fălticeni, jud. Suceava, prof. Nadea Casian, inspector la I.Ş.J. Tulcea, prof. Livia Neculai de la Şcoală de Arte şi Meserii din Sarichioi, prof. Feodosia Jipa - Rubanov, Şcoala nr.21 din Brăila, prof. Natalia Vâlcovan, Şcoală Generală din Lumina, jud. Constanţa. Din cei 54 de elevi participanţi la cea de a XV-a ediţie a Olimpiadei de limba rusă maternă, 29 concurenţi au obţinut premii şi menţiuni. La festivitatea de premiere au luat parte: Miron Ignat, preşedinte şi deputat al CRLR, Victor Deomin, consulul general al Rusiei la Constanţa, Alexandr Vasiliev, ataşat cultural al Ambasadei Rusiei la Bucureşti, Iliana Danielescu, inspector general al I.Ş.J. Brăila, Doiniţa Ciocan, viceprimar al oraşului Brăila. Elevii au fost răsplătiţi pentru munca depusă în cursul anului şcolar, ce s-a reflectat şi în rezultatele obţinute la olimpiadă, oferindu-li-se diplome, premii în bani şi cadouri din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, precum şi din partea unor sponsori.

 

10.02.2009, Bucureşti. Miron Ignat, preşedintele Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România a fost decorat cu înalt ordin de către preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev

Cu prilejul „Zilei Diplomatului rus", la Ambasada Rusiei la Bucureşti, Alexandr Anatolievici Ciurilin, ambasadorul Rusiei la Bucureşti, i-a înmânat lui Miron Ignat, preşedinte al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România „Ordinul Prieteniei", cu care a fost decorat printr-un decret, semnat de preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, pentru contribuţia la conservarea şi promovarea culturii şi tradiţiilor ruse, precum şi la dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Rusia.

 

27.02.2009, Iaşi. Serbările populare „Маслина" la ruşii lipoveni din România

Potrivit calendarului ortodox de rit vechi, serbările populare „Маслина" au căzut, în anul 2009, în perioada 23 februarie - 1 martie. Potrivit tradiţiei, aceste serbări se desfăşoară pe parcursul întregii săptămâni în toate localităţile cu populaţie compactă rusă lipoveană din România. Cu acest prilej, o serbare rusească a fost organizată la Iaşi de către membrii Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni şi cu participarea etnicilor ruşi lipoveni din localitatea lipovenească Focuri. Manifestarea s-a desfăşurat la Casa de cultură a municipiului Iaşi. La deschiderea serbării, preşedintele Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni, Ioachim Ivanov, a făcut o succintă prezentare a semnificaţiei şi originilor serbărilor numite „Маслина", precum şi a ritualurilor legate de acestea. Serbarea a debutat cu un recital poetic în limba rusă din creaţia scriitorilor ruşi, susţinut de elevii grupei de limba rusă maternă din Iaşi, îndrumată de profesoara Claudia Ivanov. În continuare, a evoluat ansamblul folcloric «Огонёк» al ruşilor lipoveni din Focuri, al cărui program artistic a fost axat pe specificul serbărilor „Маслина".

 

23.04.2009, Fălticeni (jud. Suceava). Un deceniu de existenţă a bisericii ortodoxe de rit vechi din Fălticeni

Construită şi sfinţită în anul 1999, cu hramul „Sf. Mare Mucenic Gheorghe", lăcaşul sfânt a împlinit la 23 aprilie a.c. un deceniu de existenţă, timp în care s-a consolidat viaţa spirituală a ruşilor lipoveni din acest oraş din nordul ţării. Biserica nu are paroh, dar preotul Evdochim Nichitovici de la parohia din Suceava, suplineşte această lipsă şi oficiază periodic liturghii de sărbători mari, precum şi cuvenitele servicii duhovniceşti pentru cele aproximativ 100 de familii de ortodocşi de rit vechi. În răstimp, în biserică slujeşte dascălul Grigore Finaga.

 

08.05.2009, Ghindăreşti (jud. Constanţa). S-a stins din viaţă profesorul Vartolomei Samoilă - fondatorul şi primul preşedinte al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Ghindăreşti

A trecut la cele veşnice cel care a fost Vartolomei Samoilă. Samoşa, cum i se spunea la Ghindăreşti, a fost profesor de limba rusă maternă şi directorul şcolii din această localitate între anii 1966-1989, precum şi fondatorul Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Ghindăreşti, a cărei preşedinte a fost de la constituirea ei (în ianuarie 1989) şi până în anul 1999.

 

Mai 2009, Bucureşti. Publicaţia „Зори" la al 200-lea număr de la naşterea ei în 1990

Periodicul bilingv „Зори"(„Zorile") al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România a ajuns la numărul 200. O publicaţie de interes general, care încearcă să reflecte aspecte din viaţa de zi cu zi a etniei ruşilor lipoveni, precum şi istoria, cultura, tradiţiile ei. Periodicul „Зори" îşi are deja propria istorie, la care au contribuit în mod pilduitor personalităţi precum regretaţii profesori universitari: Andrei Ivanov, primul redactor-şef al publicaţiei şi Ivan Evseev, şi Svetlana Marchelov-Moldovan, actualul redactor-şef, prof. univ. dr. Feodor Chirilă cu o rubrică permanentă de didactică «Учебный раздел», precum şi Alexandr Varona, Leonte Ivanov, Miron Ignat, Vicol Ivanov, Petre Moiseev, Tatiana Timofeiov, Alexandra Fenoghen ş.a.

 

12-15.06.2009, Tulcea. Simpozionul Internaţional „Cultura ruşilor lipoveni în context naţional şi internaţional"

Manifestarea a fost organizată de Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România cu sprijinul Departamentului pentru relaţii interetnice, al Ambasadei Rusiei la Bucureşti, precum şi al Consiliului Municipal Tulcea. Simpozionul a avut loc la Tulcea şi Sarichioi şi la el au participat peste 150 de oameni de ştiinţă din diferite ţări: filologi, lingvişti, istorici, etnologi, dialectologi, cercetători în domeniul istoriei şi culturii materiale şi spirituale ale ruşilor ortodocşi de rit vechi din diasporă. Deschiderea simpozionului a coincis cu inaugurarea oficială a sediului Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Tulcea, care este în acelaşi timp şi Centrul cultural multietnic.

 

05-06.09.2009, Suceava. Festivalul Interetnic al Cântecului şi Dansului Popular „Suceava în cântecul interetnic"

Manifestarea a fost organizată de Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, împreună cu Uniunea Polonezilor din România şi Primăria Municipiului Suceava şi finanţată de Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României. La festival, au participat 20 de formaţii folclorice aparţinând etniilor: ruşi lipoveni, ucraineni şi germani, din mai multe localităţi din ţară. Festivalul a început cu parada portului popular, care a pornit din Piaţa Unirii şi s-a încheiat la Dom Polski, iar apoi, a continuat cu spectacolul artistic în care a evoluat ansamblul rus din localitatea Ivanovo din Rusia. Apoi, pe scena festivalului au urcat formaţiile, aparţinând comunităţilor locale ale ruşilor lipoveni din Dobrogea, Moldova şi Bucureşti, precum şi ansamblurile ucrainenilor şi germanilor din România. A doua zi, programul festivalului interetnic s-a desfăşurat în localităţile cu populaţie rusă lipoveană: Focuri, Lipoveni, Manolea şi Botoşani.

 

17-20.09.2009, Bucureşti. Reuniunea Internaţională a Consiliului de coordonare a diasporei ruse

Reuniunea a întrunit lideri ai organizaţiilor care reprezintă diaspora rusă din 25 de ţări ale lumii. Deschiderea şi prima zi a reuniunii au avut loc la Palatul Parlamentului din Bucureşti, după care lucrările s-au mutat la Centrul cultural multietnic din Tulcea, care este şi sediul Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din oraş. Reuniunea, organizată în România, la propunerea lui Miron Ignat, preşedinte şi deputat al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, a avut menirea de a pregăti cel de-al III-lea Congres Mondial al diasporei ruse, programat să aibă loc pe 1 decembrie a.c. la Moscova. La deschiderea forumului, au fost prezenţi Grigore Karasin, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Alexandr Cepurin, şeful Departamentului conaţionalilor ruşi, Alexandr Ciurilin, ambasador al Rusiei la Bucureşti, iar din partea română, Miron Ignat, preşedintele CRLR şi deputat în Parlamentul României, Roberta Anastase, preşedintele Camerei Deputaţilor, reprezentanţi ai diplomaţiei române. Potrivit unor estimări, diaspora rusă este a doua ca mărime în lume, după cea chineză, şi este reprezentată de circa 35 de milioane de ruşi care locuiesc în afara graniţelor Rusiei. În România, numărul ruşilor lipoveni se cifrează la aproximativ o sută de mii, Tulcea fiind judeţul în care se concentrează cei mai muli etnici ruşi.

 

14-18.10.2009, Jurilovca (jud. Tulcea). Zilele comunei Jurilovca

Succesiunea de evenimente care a marcat Zilele comunei, a pornit cu sărbătoarea hramului bisericii ortodoxe de rit vechi „Adormirea Maicii Domnului" din localitate, apoi cu celebrarea centenarului de la înfiinţarea primei şcoli din Jurilovca - moment marcat prin dezvelirea unei plăci comemorative şi organizarea unui spectacol omagial, oferit profesorilor pensionaţi de la această unitate şcolară, cărora le-au fost oferite câte o diplomă onorifică şi un buchet de flori, în semn de recunoştinţă şi preţuire din partea foştilor elevi, prezenţi în sală. Pentru reuşita serii festive, s-au pregătit copiii din şcoală - formaţia folclorică „Рябина", grupa de juniori „Мóлодцы", grupul de copii, mici muzicieni, din Sălcioară, precum şi ansamblul folcloric local de cântec tradiţional lipovenesc „Журавель". Evenimentele, prilejuite cu ocazia Zilelor Comunei Jurilovca, au reprezentat în fapt concretizarea proiectului, ce aparţine Asociaţiei Pro Dezvoltare Jurilovca 21.

 

17-18.10.2009, Crişan (jud. Tulcea). Ziua Pescarului Minoritar

Începând cu anul 2004, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României, organizează „Ziua Pescarului Minoritar" - un prilej de a aduna pescari din diferite comunităţi locale ale ruşilor lipoveni, de a le asculta problemele şi necazurile şi, în acelaşi timp, de a omagia activitatea lor tradiţională. La ediţia din acest an, etnia ruşilor lipoveni a fost reprezentată de Miron Ignat, preşedinte şi deputat al CRLR, membrii Consiliului director, precum şi de preşedinţii comunităţilor locale ale ruşilor lipoveni. Au fost prezenţi, de asemenea, Viktor Deomin, consulul general al Rusiei la Constanţa, Grigore Baboianu, guvernatorul Deltei Dunării, oaspeţi din partea Ambasadei Rusiei la Bucureşti, precum şi un număr mare de pescari din Mila 23, Jurilovca, Sarichioi, Mahmudia şi Ghindăreşti. În cadrul manifestării, a avut loc şi un seminar privind probleme ale pescuitului şi condiţia pescarului în ziua de azi, fapt ce a reprezentat o oportunitate oferită pescarilor de a discuta cu reprezentanţii autorităţilor în domeniu, de a le împărtăşi sugestiile şi doleanţele şi de a găsi un limbaj comun în rezolvarea acestora.

 

05-07.11.2009, Tulcea. Zilele Culturii Ruse

Manifestarea a fost organizată de Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România în colaborare cu Ambasada Rusiei la Bucureşti şi cu sprijinul financiar acordat de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniul Naţional. Evenimentul a fost dedicat marelui scriitor rus Feodor Dostoievski, la care au participat profesori universitari, cercetători, lingvişti, scriitori, ziarişti şi alţi oameni de cultură ruşi lipoveni şi nu numai. La seminar au fost prezenţi în calitate de invitaţi de onoare: preşedintele şi deputat al CRLR, Miron Ignat, consulul general al Rusiei la Constanţa, Viktor Deomin, Markó Attila, secretar de stat al Departamentului pentru Relaţii Interetnice, Constantin Hogea, primarul oraşului Tulcea, Andrian Ampleev, preşedinte al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Tulcea, prof. univ. dr. Feodor Chirilă de la Universitatea «Spiru Haret» din Bucureşti. Discuţiile au fost moderate de conf. univ. dr. Ilie Danilov şi lector univ. dr. Leonte Ivanov, de la Universitatea „Al. Ioan Cuza" din Iaşi. Poetul Nichita Danilov, redactor-şef al publicaţiei culturale „Китеж- град", a completat acţiunea, recitând câteva poezii din recentul lui volum „Amurgul veacurilor". Cu prilejul acestui eveniment, a fost organizat un spectacol artistic pe scena Teatrului „Jan Bart" din Tulcea. Programul artistic a debutat prin recitaluri la pian şi vioară, susţinute de elevii Liceului de Artă „George Enescu" din Tulcea, care au interpretat piese din creaţia lui Piotr Ceaikovski, George Enescu, Dmitri Şostakovici ş.a. Programul „Zilelor Culturii Ruse" a luat sfârşit cu spectacolul artistic, susţinut de ansamblurile folclorice lipoveneşti «Лотка» din Tulcea şi, respectiv, «Чубчик» din Bucureşti, repertoriul cărora a cuprins cântece şi dansuri ruseşti.

 

07.11.2009, Tulcea. Adunarea generală anuală a reprezentanţilor comunităţilor locale ale ruşilor lipoveni din România

Lucrările Adunării s-au desfăşurat la noul sediu al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Tulcea, la care au participat delegaţi din toate localităţile ţării, în care există comunităţi compacte de ruşi lipoveni. La lucrările adunării, a asistat Victor Deomin, consulul general al Rusiei la Constanţa. În urma dezbaterilor, adunarea a adoptat următoarele hotărâri: modernizarea cabinetelor de limbă rusă maternă din şcoli, cu sprijinul financiar al CRLR; organizarea unui concurs al revistelor şcolare în vederea stimulării creaţiei literare a elevilor în cele două limbi - rusă şi română; continuarea susţinerii financiare a întocmirii monografiilor aşezărilor lipoveneşti; organizarea la Slava Rusă a unei tabere pentru copiii ruşi lipoveni; continuarea cercetării şi culegerii bogăţiei folclorului ruşilor lipoveni şi editarea unor CD-uri cu înregistrări din folclorul lipovenesc; organizarea de către Centrul de Cercetare a Istoriei şi Culturii Ruşilor Lipoveni a unor dezbateri pe tema originii şi a trecutului ruşilor lipoveni; organizarea, în timpul anului, a unor consfătuiri cu cadrele didactice; organizarea unor acţiuni de colaborare între comunităţile locale ale ruşilor lipoveni şi comunităţile staroverilor din diasporă. A fost, de asemenea, adoptat imnul Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, la baza căruia stă textul poeziei Липовани, scrisă de poetul rus lipovean Erofei Ivanov. Imnul adoptat va fi intonat de acum înainte la fiecare acţiune a CRLR.

 

01-02.12.2009, Moscova. Cel de-al III-lea Congres Mondial al Diasporei Ruse

La această prestigioasă manifestare, au participat peste 1500 de delegaţi ai comunităţilor diasporei ruse din 88 de ţări ale lumii, la care au luat parte şi reprezentaţii organelor de stat din Rusia. La Congres a luat cuvântul preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev. Delegaţia etniei ruşilor lipoveni din România a fost condusă de Miron Ignat, preşedinte şi deputat al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, care a luat şi cuvântul în plenul Congresului.