Minoritatea ruso-lipoveană 2008

 

25.04.2008, Bucureşti. Prof. univ. dr. Feodor Chirilă la şapte decenii de viaţă şi activitate

Filolog, lingvist, dialectolog, dascăl universitar, istoric, reprezentant de seamă al rusisticii din România, metodist (specialist în predarea limbilor străine), profesorul universitar Feodor Chirilă a fost coordonatorul colectivului de elaborare a manualelor de limbă şi cultură rusă maternă, fiind şi autorul primelor programe şcolare la disciplina „Limba şi cultura rusă maternă", precum şi la „Religia ortodoxă de rit vechi" pentru elevii ruşi lipoveni de la ciclul de învăţământ primar, gimnazial şi liceal. El a pus, astfel, bazele învăţământului modern în limba rusă maternă, elaborând manuale extrem de bogate în conţinut şi numeroase texte valoroase privind cultura şi istoria ruşilor lipoveni. Peste 30 de cărţi poartă semnătura profesorului Feodor Chirilă, fiind autorul, coautorul sau coordonatorul lor. Este iniţiatorul şi organizatorul primei olimpiade naţionale de limba şi cultura rusă maternă, în anul 1995. Prima carte pe care a publicat-o a fost teza de doctorat susţinută în 1976: „Sinonimia în graiul rus din Carcaliu, judeţul Tulcea", apărută în 1977 la Editura Universităţii din Bucureşti sub titlul „Probleme de sinonimie dialectală". Carcaliul este localitatea natală a profesorului universitar Feodor Chirilă. Acolo s-a născut el pe 25 aprilie 1938. Feodor Chirilă a fost preşedintele Comitetului de iniţiativă privind constituirea Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România şi membru fondator al acestei organizaţii etnice. În anul 1990, a reprezentat CRLR în Parlamentul Provizoriu al României (CPUN). Între anii 1993-1996 a fost membru în Consiliul minorităţilor naţionale şi în Consiliul Naţional al Audiovizualului, reprezentând CRLR în calitate de specialist-consultant. Între anii 1990-1995, a îndeplinit funcţia de prim-vicepreşedinte, iar în perioada aprilie 1995 - octombrie 1996, a îndeplinit funcţia de preşedinte al CRLR. Un amplu interviu cu profesorul universitar doctor Feodor Chirilă este publicat în numărul 4 al ziarului Зори" din 2008.

 

29.04.2008, Constanţa. Ediţia a XIV-a a Olimpiadei naţionale de limbă şi cultură rusă maternă a elevilor ruşi lipoveni

Găzduită cu maximă solicitudine de Şcoala Generală „B. P. Haşdeu" din Constanţa, olimpiada a fost organizată de Ministrul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, la care au participat 54 de elevi din clasele gimnaziale şi liceu, reprezentând localităţile cu populaţie preponderent rusă lipoveană din judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila, Suceava şi Iaşi. Programa olimpiadei a cuprins noţiuni de limbă şi cultură şi civilizaţie rusă, precum şi cele legate de istoria, tradiţiile, obiceiurile şi folclorul ruşilor lipoveni, care au fost conservate şi dezvoltate în contextul spiritualităţii româneşti. Din Comisia naţională de evaluare au făcut parte: prof. univ. dr. Feodor Chirilă - preşedinte, prof. Paşa Policov - vicepreşedinte, prof. Maria Ştefan - secretar, precum şi profesorii: Nadea Casian, Feodosia Jipa-Rubanov, Paraschiva Bădescu, Claudia Ivanov, Valentina Nazarov - membri. Cei 28 de concurenţi din 54 de participanţi, care s-au remarcat prin cunoştinţe şi talentul de a folosi corect limba maternă literară, prin creativitate şi forţa argumentativă, au ocupat primele locuri şi au fost distinşi cu diplome şi premii şi menţiuni speciale.

 

01.05.2008, Timişoara. S-a stins din viaţă profesorul universitar Ivan Evseev, membru în Consiliul naţional al CRLR, preşedinte al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Timişoara

După o grea suferinţă, a trecut în nefiinţă cel care a fost prof. univ. dr. Ivan Evseev - ilustrul filolog, semiotician, antropolog, specialist în simbologie şi folclorist român de etnie rusă lipoveană, o personalitate în adevăratul sens al cuvântului, reprezentând elita intelectuală românească. A reprezentat cu cinste două culturi: cea română şi cea rusă, scriind în ambele limbi. Mărturie stau cărţile scrise, eseurile cu tematică socială, culturală sau politică, publicate timp de 18 ani în paginile publicaţiilor CRLR - „Зори"şi „Китеж град", precum şi numeroasele premii şi distincţii cu care i-a fost recompensată munca de cercetare. În rândul ruşilor lipoveni, Ivan Evseev rămâne şi figura-simbol a Revoluţiei din decembrie 1989, participând la evenimentele din Timişoara. Avea brevet, medalia „Revoluţia Română din decembrie 1989" şi certificat de luptător cu merite deosebite în revoluţie. Profesorul Ivan Evseev a fost un reprezentant de seamă al etniei ruşilor lipoveni, a fost fondatorul şi preşedintele Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Timişoara.

 

21-22.05.2008, Brăila. Prima ediţie a Festivalului de Poezie Rusă

La concursul, iniţiat de Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România cu scopul de a promova în rândul etnicilor ruşi lipoveni interesul şi dragostea pentru creaţia poetică rusă, au participat peste 50 de elevi ruşi lipoveni de diferite vârste din judeţele Brăila, Tulcea şi Suceava. Trei zile la rând cântecul şi poezia rusă s-au revărsat, cu prospeţimea şi vigoarea lor, în sala mare a Teatrului Naţional „Maria Filotti" şi Şcoala nr. 21 din Brăila. Versurile din Krâlov, Puşkin, Lermontov, Nekrasov, Esenin etc. au înălţat sufletele ascultătorilor. Juriul a avut în componenţa sa personalităţi de seamă din ţară: prof. univ. dr. Feodor Chirilă, conf. univ. dr. Ilie Danilov, lector univ. dr. Leonte Ivanov şi Nichita Danilov, redactorul-şef al revistei de cultură „Китеж град", precum şi un membru din străinătate, Anastasia Siminovski. Probele de concurs au constat din creaţia proprie de versuri în limba maternă şi interpretarea unor poezii ruseşti. În final, cu prilejul unei călătorii pe Dunăre, au răsunat cântecele vechi, cât şi cele noi din folclorul actual al etniei ruşilor lipoveni.

 

30-31.08.2008, Tulcea. Conferinţa Naţională a Reprezentanţilor Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România

Conferinţa, a cărei moderator a fost Miron Ignat, preşedinte al CRLR, a debutat printr-un moment de reculegere în memoria prof. univ. dr. Ivan Evseev. De asemenea, la iniţiativa reprezentanţilor Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Brăila, s-a intonat emoţionantul cântec Липовани, realizat după versurile regretatului poet rus lipovean Erofei Ivanov, al cărui volum de poezii a fost editat postum de CRLR, sub îngrijirea şi cu o prefaţă de prof. univ. dr. Feodor Chirilă. În luările de cuvânt, au fost abordate problema deficitului de cadre didactice, motiv pentru care s-a propus încurajarea tinerilor etnici ruşi lipoveni în vederea formării unor clase de viitori pedagogi care să poată preda limba maternă, precum şi religia ortodoxă de rit vechi. Preşedintele şi deputatul Miron Ignat a solicitat preşedinţilor comunităţilor locale ale ruşilor lipoveni să implice tineretul în activităţile de elaborare şi implementare a proiectelor cu finanţare din fondurile provenite de la instituţiile partenere CRLR şi a propus, totodată, dezvelirea unui bust al poetului Serghei Esenin în oraşul Tulcea, înfiinţarea, la sediul Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Tulcea, a fondului bibliotecii Ivan Evseev şi denumirea viitorului centru cultural din Tulcea cu numele acestuia, începerea demersurilor pentru acordarea numelui Ivan Evseev străzii din Tulcea pe care acesta a copilărit, crearea unei rotonde a personalităţilor ruşilor lipoveni în satele lipoveneşti, organizarea de tabere pentru copii la sediile comunităţilor locale, organizarea în incinta fiecărui sediu al comunităţilor locale a unui minimuzeu de istorie a ruşilor lipoveni. Toate aceste propuneri, ca şi cele venite de la ceilalţi vorbitori, precum şi modificările Statutului Comunităţii au fost aprobate prin votul reprezentanţilor. Conferinţa reprezentanţilor s-a încheiat prin alegerea organelor de conducere a CRLR. În funcţia de preşedinte al CRLR a fost reales Miron Ignat, care a fost reînvestit şi cu statutul de candidat al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România pentru deputat în Parlamentul României, pentru al treilea mandat consecutiv.

 

30.11.2008, Bucureşti. Alegeri parlamentare

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România a depus liste de candidaţi proprii pentru Camera Deputaţilor în toate judeţele ţării, inclusiv Municipiul Bucureşti, cu semnul electoral „Lotca". În urma alegerilor parlamentare, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România a obţinut un total de 9.203 voturi (0,13%) şi a trecut pragul de cel puţin 10% din coeficientul electoral naţional pentru Camera Deputaţilor. Primul candidat de pe lista care a obţinut cele mai multe voturi a fost Miron Ignat, de la circumscripţia electorală Tulcea. Prin votul exprimat, ruşii lipoveni au avut posibilitatea să-şi demonstreze apartenenţa la valorile etniei lor, să dea dovadă de demnitate şi solidaritate.