Minoritatea ruso-lipoveană 2000

 

22.01.2000, Bucureşti. Aniversarea unui deceniu de existenţă a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România

Manifestarea a avut loc în Aula Muzeului Naţional de Istorie din Bucureşti, într-o atmosferă de sărbătoare. La acţiunea aniversară au fost prezenţi: Valeri Keneaikin, ambasador al Rusiei la Bucureşti, Anatoli Buşevici, ambasador al Republicii Belarus la Bucureşti, Carol Koning, directorul Direcţiei „Minorităţi" din cadrul Ministerului Culturii, Carmen Petrescu, director la Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, Aneta Dobrea, şefa Catedrei de limbă şi literatură rusă a Universităţii din Bucureşti, ÎPS Flavian, arhiepiscop de Slava, membrii fondatori ai CRLR, preşedinţii comunităţilor locale, precum şi un număr impresionant de etnici ruşi lipoveni, veniţi din întreaga ţară, reprezentanţi ai mass-mediei. Organizatorii au pregătit, de asemenea, un program artistic. Pe scenă au evoluat: grupul de copii din Bucureşti, pregătit de Angara Nyri, grupul bărbătesc al ansamblului „Лодка" din Tulcea, un grup de copii - membri ai ansamblului artistic „Верба" din Carcaliu, condus de prof. Feodor Leonte, formaţia folclorică „Новосёлки" din Ghindăreşti, precum şi cunoscuta solistă Irina Mihailov din Slava Rusă, acompaniată la armonică de Chirila Lipat din Carcaliu.

 

30.01.2000,  Sarichioi (jud. Tulcea). Adunarea de alegeri la Comunitatea Locală a Ruşilor Lipoveni

Adunarea a avut loc în sala Căminului cultural din localitate, la care au fost invitaţi consilierii judeţeni din rândul comunităţii, precum şi primarul comunei. Participanţii la adunare au discutat problemele cu care se confruntă comunitatea locală. În ultima vreme, membrii comitetului din Sarichioi au deschis un cont la CEC, au constituit un Comitet de iniţiativă pentru construcţia unei chilii duble în curtea bisericii „Naşterea Maicii Domnului". Comunitatea locală are membri cotizanţi, dispune de fonduri proprii pentru organizarea diverselor acţiuni la nivelul Comunităţii. Adunarea generală a ales noul Comitet de conducere al comunităţii locale, format din: Fenoghen Sevastian - preşedinte, Artamon Trofin - vicepreşedinte, Vasile Dolghin - secretar, Petrichei Hariton, Gurei Filip, Fedul Grigore, Serba Petre - membri.

 

19.02.2000. Plenara Consiliului naţional al CRLR

La şedinţa plenară  au fost prezenţi 19 din cei 21 de membri ai CN. Moderatorul şedinţei a fost Ivan Evseev. Analizând proiectul de acţiuni pe anul în curs, cei prezenţi la şedinţă au concretizat şi stabilit datele şi locul de desfăşurare a manifestărilor prevăzute în documentul discutat. A fost aprobată propunerea ca consfătuirea cu primarii, viceprimarii, consilierii şi preşedinţii comunităţilor locale ale ruşilor lipoveni să aibă loc la Tulcea. Consfătuirea se doreşte a fi un dialog, un schimb de opinii cu privire la problemele etnicilor ruşi lipoveni în plan administrativ, social, economic, cultural. Anul 2000 fiind un an electoral, plenara a hotărât ca până la sfârşitul lunii aprilie să se desfăşoare pe plan local adunările generale pentru alegerea noilor conduceri ale comunităţilor locale. S-a stabilit, de asemenea, ca la alegerile pentru administraţia locală, toate comunităţile locale ale ruşilor lipoveni să depună liste proprii, cu semnul LOTCA, atât pentru primari, cât şi pentru consilieri locali şi judeţeni. Participanţii la plenară au hotărât, totodată, ca în prima decadă a lunii august să se desfăşoare la Jurilovca cea de a V-a Conferinţă Naţională a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România.

 

27.02.2000, Jurilovca (jud. Tulcea). Alegerea noului Comitet de conducere al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni

Adunarea generală a ruşilor lipoveni din localitate a ales noul Comitet al comunităţii locale din Jurilovca. Preşedintele comunităţii a fost ales Ivan Lazarov, ca vicepreşedinte - Lida Pavlov, ca secretar - Anfisa Morunaş, iar ca membri: Miron Ignat, Papen Hopici, Petre Belov, Petro Zuda, Ivan Silai, Simion Larion, Zoe Cozma, Glafira Larion.

 

03.03.2000, Sarichioi (jud. Tulcea). Constituirea Asociaţiei Locale a Tinerilor Ruşi Lipoveni

În prezenţa lui Vasile Dolghin, secretarul comunităţii locale şi membru în Consiliul naţional al CRLR, a fost constituită Asociaţia Locală a Tinerilor Ruşi Lipoveni din Sarichioi. În funcţia de preşedinte a fost aleasă Natalia Grigore, vicepreşedinte - Valentin Pavlov, secretar - Antonina Terente. Asociaţia Tinerilor Ruşi Lipoveni din Sarichioi îşi propune să perpetueze obiceiurile şi tradiţiile păstrate de bunicii şi străbunicii lor, să contribuie la îmbunătăţirea comportamentului tinerilor din localitate, să răspundă cu solicitudine la chemările şi acţiunile Asociaţiei Tinerilor Ruşi Lipoveni din România.

 

09.03.2000,  Slava Rusă. Adunarea generală de constituire a noului Comitet de conducere a Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni

Lucrările adunării au fost conduse de Ecaterina Evdochim, preşedinte al CRLR. Elena Fedot, vicepreşedinte al Comitetului local a prezentat o informare privind realizările şi insuccesele din perioada celor 10 ani ce s-au scurs de la înfiinţarea Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni. De asemenea, au fost discutate probleme legate de alegerile pentru administraţia locală, precum şi strategia ce trebuie adoptată în acest sens. Apoi, a fost ales noul Comitet al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Slava Rusă, format din: preşedinte - Alexe Ehimov, vicepreşedinte - Elena Fedot, secretar - Feodor Petro, membri - Ivan Ignat, Claudia Ivanov, Ana Gurei, Elisei Grigore.

 

13.03.2000,  Brăila. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România are două inspectoare de specialitate din rândul etniei ruşilor lipoveni la Ministerul Educaţiei Naţionale şi, respectiv, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

Prin decizia MEN din 13 martie a.c., profesoara Maria Ştefan, directorul Şcolii nr. 21 din Brăila, a fost numită, prin concurs, inspector de specialitate interjudeţean în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru studiul limbii ruse materne în şcolile cu predare în limba română din judeţele Brăila, Tulcea, Constanţa şi Suceava, iar Matriona Ichim, profesoară de limba rusă la Şcoala Generală nr. 21 din Brăila a fost numită, prin concurs, inspector şcolar cu evidenţa şi politici de recrutare la Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila.

 

10.04.2000,  Ghindăreşti (jud. Constanţa). Înfiinţarea Asociaţiei Locale a Tinerilor Ruşi Lipoveni

Asociaţia a fost constituită în cadrul Adunării generale a tinerilor ruşi lipoveni din localitate. Tinerii din Ghindăreşti au ales Comitetul de conducere al asociaţiei, format din: preşedinte - Petre Osip, vicepreşedinte - Anfisa Demid, secretar - Ani Patap, membri - Clava Grigore, Claudia Ariton, Lenuţa Filat, Claudia Anane, Dorina Vartolomei.

 

12.04.2000, Ghindăreşti (jud. Tulcea). Noua conducere a Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni

Adunarea generală a ales noua conducere a Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Ghindăreşti cu următoarea componenţă: Alexe Melicov - preşedinte, Damian Eftei - vicepreşedinte, Ştefana Tudose - secretar, membri - Ivan Grigore, Paşa Erimia, Vasile Eftei, Grigore Vasile, Alexe Iacob, Harpena Echimov.

 

17.04.2000, Fălticeni (jud. Suceava). Adunarea generală de alegeri a Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni

Adunarea generală a etnicilor ruşi lipoveni a ales noul Comitet de conducere al Comunităţii Locale din Fălticeni, formată din Ivan Radion - preşedinte, Mina Nazarov - vicepreşedinte, Simion Tihan - secretar, Feclist Agavriloaie, Iacob Nazarov, Epifan Moroi, Miftode Filip - membri.

 

23.04.2000, Chilia Veche (jud. Tulcea). Alegerile locale la Comunitatea Ruşilor Lipoveni

În cadrul Adunării generale a etnicilor ruşi lipoveni din localitate, a fost aleasă noua conducere a Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni. Preşedintele Comunităţii a fost ales Iacob Teodorov, ca vicepreşedinte - Ilie Cuţov, ca secretar - Mariana Marcov.

 

23.04.2000, Tulcea. Adunarea generală de alegeri a Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni

În cadrul Adunării generale a etnicilor ruşi lipoveni, a fost ales noul Comitet de conducere al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni, format din: Andrei Mişurnov - preşedinte, Sidor Suhov - vicepreşedinte. Eugenia Mihart - secretar, Tamara Alistarh, Natalia Neumann, Paşa Vladimirov, Roman Jora, Vladimir Suhov, Elena Timofei - membri.

 

03.05.2000, Tulcea. Ediţia a VI-a a Olimpiadei naţionale de limba rusă maternă

Organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, Olimpiada s-a desfăşurat la Colegiul Naţional „Spiru Haret" din Tulcea, la care au participat 23 de elevi - cei mai buni la limba rusă maternă din Brăila, Carcaliu, Constanţa, Ghindăreşti, Jurilovca, Mitocul Dragomirnei, Rădăuţi, Sarichioi, Slava Cercheză şi Tulcea. Comisia naţională de examinare a fost formată din: preşedinte - prof. univ. dr. Emil Iordache de la Universitatea „Al. Ioan Cuza" din Iaşi, vicepreşedinte - prof. Maria Ştefan - inspector şcolar de specialitate de la Ministerul Educaţiei Naţionale; membri: Alexandra Coca - profesoară la Şcoala Generală nr. 2 din Rădăuţi, Paraschiva Bădescu - profesoară la Şcoala Generală din Slava Cercheză, Natalia Neumann - profesoară la Şcoala Generală nr. 1 din Tulcea. Toţi participanţii la Olimpiadă au primit premii substanţiale în bani şi obiecte din partea MEN, CRLR, Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea, precum şi din partea firmei IVCO S.A.

 

27.05.2000, Bucureşti. Plenara Consiliului naţional al CRLR

Şedinţa plenară a Consiliului naţional a avut loc la sediul central al CRLR, în cadrul căreia au fost prezentate următoarele materiale: o informare a Biroului Executiv cu privire la execuţia bugetului CRLR pe anul 1999, precum şi a bugetului pe anul în curs; informarea inspectorului teritorial pentru limba rusă maternă, Maria Ştefan, privind activitatea desfăşurată pe linia intensificării studiului limbii materne în şcoli; stabilirea principiilor de elaborare a materialelor pentru Conferinţa Naţională a CRLR; conceptul şi strategia CRLR în alegerile pentru Parlamentul României; constituirea Comisiei pentru amendarea statutului CRLR. În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au luat următoarele hotărâri: introducerea studiului limbii materne la grădiniţele de copii; constituirea Comisiei de amendare a statutului CRLR formată din Alexandr Varona, Andrei Mişurnov, Andrian Gheorghe, Ilie Danilov şi Feodor Petuhov. S-a propus ca Statutul să prevadă, în mod expres, calitatea de membru fondator al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România şi să stipuleze participarea membrilor fondatori Echim Andrei, Feodor Chirilă, Nicolae Fedot, Andrei Ivanov, Maxim Ivanov, Petre Mocenco, Feodor Petuhov şi Ivan Popov ca delegaţi din oficiu la lucrările Conferinţei Naţionale, cu drept de vot pentru a-şi desemna candidaţii pentru Consiliul naţional şi celelalte structuri de conducere ale Comunităţii. Participanţii la plenară au mai hotărât: candidaţii pentru preşedinte şi deputat să prezinte curriculum vitae şi platforma-program; achiziţionarea unui sediu al CRLR în Bucureşti, precum şi sedii în alte localităţi din ţară; achiziţionarea unei şalupe la Tulcea care să deservească întreaga comunitate a ruşilor lipoveni în vederea deplasării în satele lipoveneşti din Delta Dunării.

 

25.06.2000,  Bucureşti. Prima întrunire a oamenilor de afaceri ruşi lipoveni din România

La iniţiativa Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România şi a lui Mihai Maxim, preşedintele Camerei de Comerţ româno-rusă, a avut loc la sediul firmei lui Ivan Vasile, directorul general al S.C. IVCO S.A. din Bucureşti, prima întrunire a oamenilor de afaceri ruşi lipoveni din România, cu scopul de a cunoaşte profilul de activitate a fiecărui întreprinzător, a nevoilor şi problemelor cu care se confruntă fiecare în parte, şi stabilirea unor relaţii de parteneriat între oamenii de afaceri ruşi lipoveni, a căror firme desfăşoară activităţi economice sau comerciale. La această întrunire au fost prezenţi: Vasile Ivan - general manager la S.C. IVCO S.A. - Bucureşti, Macsim Mihai - preşedintele Camerei de Comerţ româno-rusă, Grigore Silvestru - general manager la METAREX S.A. - Bucureşti, Constantin Corolevschi - general manager la S.C. CORES S.R.L. - Constanţa, Mavru Motia - director general la MAVROS IMPEX S.R.L., Nicon Grigore (Slava Rusă, jud. Tulcea), Lazarov Ivan (Jurilovca, jud. Tulcea), Suhov Sidor (Tulcea), Paramanov Andrei (Botoşani), Cosma Serghei (Carcaliu, jud. Tulcea), Policov Prascovia - Agenţia de turism „Nataşa" S.R.L. (Tulcea), Leonte Victor (Tulcea). Desfăşurate sub forma mesei rotunde, lucrările întrunirii au fost deschise de Vasile Ivan care a făcut o prezentare a profilului firmei sale (societate de construcţii şi instalaţii montaj). Apoi, fiecare participant a prezentat firmele pe care le conduce. Macsim Mihai, preşedintele Camerei de Comerţ româno-ruse a propus întreprinzătorilor ruşi lipoveni să devină membri ai camerei, demarând astfel un început de cunoaştere a ceea ce se caută şi a ceea ce are trecere pe piaţă.

 

27.07.2000, Bucureşti. Adunarea generală a Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni

În cadrul Adunări generale a fost ales noul Comitet al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Bucureşti. Preşedintele Comunităţii a fost ales Ivan Vasile, ca vicepreşedinte - Petre Mocenco, ca secretar - Svetlana Moldovan, ca membri: Axinia Crasovschi, Doru Grigore, Matriona Mavru.

 

12-13.08.2000, Jurilovca (jud. Tulcea). A V-a Conferinţă Naţională a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România

Potrivit statului CRLR, Conferinţa Naţională se întruneşte o dată la doi ani pentru alegerea noii conduceri, a Comisiei de cenzori, precum şi a celei de etică şi disciplină. Anul 2000, fiind un an electoral, la Conferinţă a fost desemnat şi candidatul pentru funcţia de deputat în Parlamentul României. La Jurilovca s-au prezentat 138 de delegaţi cu drept de vot, care au reprezentat toate localităţile unde trăiesc ruşi lipoveni. Invitatul de onoare al Conferinţei a fost Viktor P. Ciukov, consulul general al Rusiei la Constanţa, care s-a adresat participanţilor cu un mesaj şi urări din partea lui Valeri Keneaikin, ambasadorul Rusiei la Bucureşti. De asemenea, au fost transmise mesaje din partea preşedintelui României, Emil Constantinescu, din partea Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale. Ecaterina Evdochim, preşedintele CRLR, a prezentat darea de seamă privind activitatea desfăşurată de CRLR în perioada dintre cele două Conferinţe. Sevastian Fenoghen a prezentat raportul privind activitatea domniei sale în calitate de deputat în Parlamentul României. De asemenea, delegaţii au ascultat raportul Comisiei de cenzori, precum şi raportul Comisiei de etică şi disciplină. Au urmat apoi propunerile de amendare a Statutului CRLR, prilej cu care vorbitorii şi-au expus punctele de vedere privind şi alte probleme legate de activitatea Comunităţii. Demnă de reţinut a fost propunerea lui Alexandr Varona, din Bucureşti, referitoare la înfiinţarea unui centru naţional de studii privind istoria şi cultura ruşilor lipoveni, idee ce a fost agreată de participanţi. Lucrările Conferinţei au fost reluate a doua zi, când au fost alese noile organe de conducere a CRLR. Astfel, în funcţia de preşedinte al CRLR a fost ales Andrei Mişurnov, jurist, preşedinte al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Tulcea, iar pentru funcţia de deputat în Parlamentul României din partea CRLR a fost desemnat Miron Ignat, economist, expert-contabil. Conferinţa Naţională a CRLR a hotărât, de asemenea, ca noul Consiliu Naţional al Comunităţii să fie format din 33 de membri, reprezentanţi ai comitetelor locale, fiecare membru reprezentând 1000 de etnici, iar în cazul în care într-o localitate numărul ruşilor lipoveni este mai mic decât 1000, membrul Consiliului va reprezenta două sau mai multe localităţi învecinate. Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat într-un spirit democratic, deşi au fost confruntări aprinse de opinii, de principii, opiniile valului tânăr s-au impus, ceea ce se poate observa şi în faptul că întreaga conducere anterioară a CRLR a fost înlocuită cu persoane tinere.

 

26.08.2000, Tulcea. Plenara Consiliului naţional al CRLR

Prima şedinţă plenară a noului Consiliu Naţional al CRLR, validat de cea de a V-a Conferinţă Naţională a Comunităţii, care a avut loc în perioada 12-13 august a.c. la Jurilovca, s-a ţinut la Casa cărţii din Tulcea. Membrii Consiliului naţional al CRLR a ales Biroul Executiv, format din şapte persoane: Andrei Mişurnov - preşedinte, Eugenia Mihart şi Ilie Danilov - vicepreşedinţi, Lucian Feodoriv - secretar general, Ivan Vitizov, Corneliu Finaşcu, Feodosia Jipa-Rubanov - membri. S-a hotărât, de asemenea, ca la şedinţele Biroului Executiv să participe, ca invitaţi permanenţi şi cu drept de vot consultativ, deputatul CRLR şi cei doi redactori-şefi de la publicaţiile „Зори" şi „Китеж-град". Participanţii la plenară au hotărât ca şedinţele Consiliului naţional, cât şi cele ale Biroului Executiv să se desfăşoare, prin rotaţie, în localităţile cu populaţie rusă lipoveană. Astfel, la şedinţe pot participa şi localnicii pentru a-şi exprima doleanţele, cât şi pentru a rezolva operativ problemele cu care se confruntă ei pe plan local.

 

Noiembrie 2000, Bucureşti. Ziarul bilingv «Зори»- primul organ de presă al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România - a împlinit zece ani de la apariţie

Publicaţie bilingvă (în limbile română şi rusă) «Зори» (Zorile), care a început să apară din noiembrie 1990, are un caracter informaţional şi se adresează tuturor ruşilor lipoveni din România, diasporei ruse, precum şi românilor şi, în general, tuturor celor care manifestă interesul de a afla cine sunt ruşii lipoveni, care este istoria lor, tradiţiile şi obiceiurile. Totodată, se adresează celor care manifestă interesul de a cunoaşte modul lor de viaţă, problemele lor sociale şi doresc să le cunoască personalităţile. În paginile ziarului sunt publicate articole, reportaje, interviuri, note, cronici, materiale privind istoria zbuciumată a credincioşilor de rit vechi, graiul ruşilor lipoveni, folclorul, precum şi viaţa lor materială şi spirituală. Sunt, de asemenea, prezentate acţiunile şi manifestările iniţiate şi organizate de CRLR. În perioada 18-19 noiembrie 2000, cu prilejul desfăşurării celui de al III-lea Simpozion internaţional „Cultura ruşilor lipoveni în context naţional şi internaţional", CRLR, redacţia «Зори» a marcat un deceniu de apariţie, precum şi numărul jubiliar 100 al ziarului «Зори».

 

17-20.11.2000, Bucureşti. Lucrările celui de al III-lea Seminar Internaţional „Cultura ruşilor lipoveni în context naţional şi internaţional"

Seminarul, organizat de CRLR şi redacţia ziarului «Зори», s-a desfăşurat la Muzeul Naţional de Istorie a României. Menirea acestei manifestări a constat în a promova cultura şi istoria ruşilor staroveri, pentru a fi cunoscuţi de cât mai mulţi dintre cei interesaţi, fără a fi denaturat adevărul. La seminar au luat parte peste 120 de persoane din România şi din străinătate (Rusia, Ucraina, Republica Moldova, SUA, Germania, Bulgaria, precum şi reprezentanţi ai Ambasadei Rusiei la Bucureşti, ai Ambasadei Republicii Belarus, redactori de la diverse cotidiene şi reviste din ţară şi străinătate. Lucrările seminarului au fost deschise de Andrei Mişurnov, preşedinte al CRLR. A urmat apoi mesajul transmis de către Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Valeri Keneaikin, căruia i-a dat citire Alexandr Vladimirov - ministru-consilier. Pentru prima oară semnalăm la o astfel de manifestare ştiinţifică prezenţa unor înalţi prelaţi bisericeşti din partea Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi, în persoana PS Savvatie, episcop de Kiev şi al întregii Ucraine, care, în cuvântul de deschidere, a binecuvântat pe cei prezenţi, urând succes lucrărilor seminarului şi sănătate întru credinţă tuturor participanţilor. Lucrările seminarului s-au desfăşurat pe două secţiuni, în cadrul cărora au fost prezentate 42 de comunicări ştiinţifice. Prima secţiune a cuprins lucrări referitoare la istoria ruşilor ortodocşi de rit vechi, o privire istorico-etnologică şi religioasă a existenţei lor până în ziua de azi; a doua secţiune a reunit comunicările unor persoane pasionate de tradiţiile, obiceiurile ruşilor lipoveni din România, încercând să le reînvie sau să le conserve, pentru a nu-şi pierde identitatea etnică. Au fost readuse în discuţie ipotezele privind originea etnonimului „lipovean", precum şi o analiză istorico-etnologică privind ruşii ortodocşi de rit vechi. Este vorba de comunicarea prof. univ. dr. Victor Vascenco (Universitatea din Heidelberg, Germania) şi lucrarea prof. univ. dr. Feodor Chirilă (Universitatea „Spiru Haret" din Bucureşti). Comunicările profesorilor universitari Galina Cernicova din Timişoara, Emil Iordache de la Universitatea „Al. Ioan Cuza" din Iaşi, Gheorghe Barbă şi Dumitru Balan de la Universitatea din Bucureşti au scos în evidenţă prezenţa unor elemente ortodoxe de rit vechi în operele lui Puşkin, Esenin, Dostoievski, Kliuev, Gorki.

 

16.12.2000,  Bucureşti. Plenara Consiliului naţional al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România

Lucrările plenarei, care s-au desfăşurat la sediul central din Bucureşti, au fost deschise de preşedintele CRLR, Andrei Mişurnov. Cei prezenţi la întrunire au dezbătut darea de seamă asupra activităţii desfăşurate de Biroul Executiv în perioada dintre cele două plenare (26 august-16 decembrie); hotărârile Biroului Executiv de la şedinţele de lucru din lunile septembrie, octombrie şi noiembrie; raportul financiar pe anul 2000 şi proiectul de buget pe anul 2001, programul de investiţii şi dotări pe anul 2001; proiectul de activităţi pe 2001; lista cu titlurile de carte propuse spre editare în 2001.

 

20.12.2000, Tulcea. S-a stins din viaţă Petru Suhov, fost deputat al etniei ruşilor lipoveni în Parlamentul României

La 20 decembrie a.c. a trecut în nefiinţă Petru Suhov la vârsta de 52 de ani. Petru Suhov s-a născut la 1 februarie 1948 în localitatea C.A. Rosetti, judeţul Tulcea, într-o familie de ruşi lipoveni cu 8 copii. Petru Suhov a absolvit Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân" din Constanţa, specialitatea electronică, promoţia 1970, ca şef de promoţie pe întregul institut. A reprezentat cu cinste etnia ruşilor lipoveni în calitate de deputat în Parlamentul României în legislatura 1992-1996. Spre sfârşitul legislaturii, a fost liderul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale în Camera Deputaţilor. A fost unul dintre fondatorii comunităţii locale din Tulcea, iar din aprilie 1990, a fost membru în Consiliul naţional al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România.

 

21.12.2000, Bucureşti. Prof. univ. dr. Mihai Nistor - primul rus lipovean, premiat de Academia Română

Etnicul rus lipovean, profesorul universitar doctor Mihai Nistor, de la Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al. Ioan Cuza" din Iaşi, a primit premiul Academiei Române pentru cartea „Intuiţia estetică la Bergson", apărută în 1998.