Minoritatea ruso-lipoveană 2006

 

11.01.2006, Tulcea. S-a stins din viaţă profesorul Vicol Ivanov - membru fondator şi preşedinte al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni

S-a născut pe 14 februarie 1936, la Tulcea. În perioada 1949-1953 a urmat Şcoala Pedagogică cu limba de predare rusă din Bucureşti. A absolvit în anul 1957 Institutul de Limbă şi Literatură Rusă „Maxim Gorki" din Bucureşti. În perioada 1961-1999, a funcţionat ca inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea. A fost unul din fondatorii Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Tulcea, îndeplinind diferite funcţii de conducere: vicepreşedinte, apoi preşedinte al Comitetului local de conducere a CLRL - Tulcea. A fost consilier municipal din partea CRLR, apoi consilier al deputatului CRLR, Miron Ignat, preşedinte al asociaţiei caritabile „Lotca" din Tulcea. Din 2003, a editat publicaţia bilingvă (ruso-română) «Семейная газета» (Revista de familie) pentru şcolarii ruşi lipoveni.

 

17.03.2006, Bucureşti. Profesorul universitar Ivan Evseev, etnic rus lipovean, a fost distins cu Premiul de excelenţă

Festivitatea de acordare a premiilor Asociaţiei Române pentru Patrimoniu pe anul 2006, a avut loc la Clubul Floreasca din Bucureşti, în prezenţa a peste 300 de scriitori, oameni de ştiinţă, clerici români şi din străinătate. Profesorul Ivan Evseev a primit premiu pentru ansamblul operei şi pentru contribuţia deosebită în domeniul lingvisticii, etnologiei şi istoriei civilizaţiei tradiţionale.

 

18-20.04.2006, Iaşi. Olimpiada de limbă şi cultură rusă maternă

Gazdele ediţiei 2006 a Olimpiadei au fost Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare" din Iaşi, unde s-au desfăşurat probele şi „Colegiul Naţional" din Iaşi, unde au avut loc festivităţile de deschidere şi de premiere a elevilor ruşi lipoveni. Organizatorii acţiunii au fost Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, cu implicarea deosebită a prof. Veronica Lipşa, inspector management educaţional ISJ din Iaşi. Comisia naţională de evaluare a fost constituită din: prof. univ. dr. Feodor Chirilă (Univ. „Spiru Haret" din Bucureşti), - preşedinte, Paşa Policov, expert la MEC - vicepreşedinte, lect. univ. dr. Leonte Ivanov (Univ. „Al. Ioan Cuza" din Iaşi), - secretar general, conf. univ. dr. Ilie Danilov (Univ. „Al. Ioan Cuza" din Iaşi), prof. Fedosia Jipa-Rubanov (Şc. Gen. nr. 21 din Brăila) - membri. La Olimpiadă au participat 33 de concurenţi, reunind elevi ruşi lipoveni din Brăila, Iaşi, Rădăuţi, Fălticeni, Tulcea, Manolea (jud. Suceava), Sarichioi, Slava Rusă, Slava Cercheză, Jurilovca (jud. Tulcea) şi Ghindăreşti (jud. Constanţa). Este prima ediţie a olimpiadei de limbă şi cultură maternă la care au participat şi elevii din clasele de liceu. Câştigătorilor Olimpiadei, le-au fost oferite premii din partea MEC şi a primăriei din Iaşi, premii pentru originalitate şi premii speciale pentru cunoaştere tradiţiilor etniei ruşilor lipoveni. Preşedintele şi deputatul CRLR, Miron Ignat, care a sosit special din Bucureşti pentru a lua parte la eveniment, a oferit, cu sprijinul firmei LUKOIL, premii pentru toţi elevii de la faza naţională a olimpiadei. Festivitatea de premiere s-a încheiat cu un program artistic, susţinut de ansamblul de copii ruşi lipoveni din Târgu Frumos, coordonat de prof. Natalia Mihei şi instructor muzical, Galina Isaev.

 

05-06.05.2006, Snagov. Competiţia aniversară Cupa Dinamo la caiac-canoe la baza sportivă „Nicolae Navasart" din Snagov

Competiţia de la Snagov a reunit veteranii sportului pe apă, dintre care mulţi sunt proveniţi din rândul etniei ruşilor lipoveni din Mila 23, Jurilovca, Carcaliu, Tulcea, Ghindăreşti, Constanţa: Ivan Patzaichin,Vasile Dâba, Sidor Liferi, Mitică Pricop, Gheorghe Andriev, Simion Mihail, Chirilă Iosif, Condrat Pavel, Platon Alina. Campionii, pe lângă medalii, au fost răsplătiţi şi cu plachete aniversare dedicate împlinirii a 58 de ani de la înfiinţarea Clubului Sportiv Dinamo.

 

15.05.2006, Bucureşti. Oaspeţi de seamă la sediul Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România

Un moment istoric pentru CRLR a fost întâlnirea cu cosmonauţii: Dumitru Dorin Prunariu, Leonid Popov din Rusia, Alexandr Alexandrov şi Ghiorghi Ivanov din Bulgaria, precum şi cu Patrik Baudry din Franţa. A fost o întrevedere prietenească la care au participat, alături de personalul CRLR şi reprezentanţii a trei instituţii de învăţământ superior, în care se predă limba rusă; prof. univ. dr. Feodor Chirilă (Univ. „Spiru Haret" din Bucureşti), prof. univ. dr. Ion Jurconi şi prep. Zinaida Tamara Fedot (ASE din Bucureşti) şi conf. univ. dr. Mihai Enoiu (Catedra de filologie rusă a Universităţii din Bucureşti). După o prezentare a CRLR şi a publicaţiilor acesteia de către preşedintele şi deputatul CRLR, Miron Ignat, cosmonautul Dumitru Prunariu şi-a amintit cu drag despre deplasarea efectuată în 2004 în două localităţi lipoveneşti: Ghindăreşti şi Jurilovca, iar Leonid Popov a povestit cum în ultima perioadă au fost transmise la TV-1 din Rusia câteva emisiuni captivante despre ruşii lipoveni. Oaspeţii s-au interesat de statutul limbii ruse în învăţământul românesc, datele fiindu-le furnizate de profesorii Feodor Chirilă şi Ion Jurconi.

 

20.05.2006,  Bucureşti. Un nou Comitet de conducere al Asociaţiei Tinerilor Ruşi Lipoveni din Bucureşti

În cadrul Adunării generale a tinerilor ruşi lipoveni, a fost ales noul Comitet de conducere format din: preşedinte - Alexandru Averian, asistent universitar drd. de la Universitatea „Spiru Haret" din Bucureşti, vicepreşedinte - George Frol - student la Universitatea Politehnică din Bucureşti, secretar - Melania Izot, studentă la Universitatea Politehnică din Bucureşti, membri - Ştefan Ruticov, student la Universitatea de Construcţii din Bucureşti şi Mariana Samson, studentă la ASE din Bucureşti.

 

22.05.2006, Periprava (jud. Tulcea). Adunarea de alegeri a Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni

În urma dezbaterilor, Adunarea generală a etnicilor ruşi lipoveni din localitate a ales noua conducere a Comunităţii: preşedinte - Roibu Florentin Ion, parohul bisericii ortodoxe de rit Vechi, vicepreşedinte - Vasiliev Mihai, pescar, secretar: Zaharia Cornelia - directorul şcolii, membri: Libidov Ivan - pescar, Danilov Fănel, cadru didactic, Ştefan Vasile, pescar, Varabiov Grigore, pescar.

 

18.06.2006, Bucureşti. Noul Comitet de conducere al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Bucureşti

În cadrul Adunării generale, a fost aleasă noua conducere a Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni, formată din: preşedinte - Andrei Ivanov Dimitrov, vicepreşedinte - Mavru Matriona, secretar - Alexandru Averian, membri: Mocenco Petre, Xenia Crasovschi, Ivan Foca, Platon Valentin.

 

15.07.2006, Bucureşti. Adunarea enoriaşilor Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi

Întrunirea a avut loc la sediul Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Bucureşti, în cadrul căreia s-au dezbătut aspecte legate de construirea unei biserici ortodoxe de rit vechi în capitală. Moderatorul adunării a fost ÎPS Mitropolit Leontie. Enoriaşii au hotărât continuarea demersurilor pentru terenul donat de etnica rusă lipoveană Elena Minculescu, situat în zona şoselei Giurgiului. În fruntea Comitetului de iniţiativă a fost desemnat Ivanov Andrei Dimitrov, noul preşedinte al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Bucureşti.

 

28-30.07.2006, Năvodari (jud. Constanţa). Festivalul Interetnic al Cântecului şi Dansului pentru Copii şi Tineret

Manifestarea, cofinanţată de Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România şi organizată de Biroul Executiv al CRLR, precum şi cu sprijinul financiar al companiei LUKOIL şi al şantierului naval AKER din Tulcea, a reunit 13 ansambluri ale tinerilor ruşi lipoveni din mai multe judeţe şi 3 formaţii folclorice de la alte etnii din România. Festivalul s-a bucurat şi de participarea a două grupuri din Bulgaria (Kavarna) şi din Turcia (Gemlik). Festivalul s-a desfăşurat în cadrul „Zilelor oraşului Năvodari". Spectacolul a fost precedat de o paradă a portului popular pe artera principală a oraşului, atrăgând privirile şi atenţia trecătorilor prin varietatea culorilor din costume, dar şi a melodiilor interpretate. După deschiderea oficială a festivalului de către preşedintele şi deputatul CRLR, Miron Ignat, au urcat pe scenă, în ordinea evoluţiei lor (spectacolul fiind prezentat de Cristina Macarie din Iaşi şi Andrei Luchici din Tulcea, preşedintele Asociaţiei Tinerilor Ruşi Lipoveni din România), formaţiile: «Чибис» din Jurilovca, «Калинка» din Târgu Frumos, «Русалка» din Sulina, ansamblul „Tuna" al etniei turcilor din Tulcea, «Славяночка» din Slava Cercheză, «Веночек» din Fălticeni, «Матрёшка» din Ghindăreşti, «Дунавецкi козачке» din Dunavăţul de Jos al etniei ucrainenilor, «Малые некраасовцы» din Sarichioi, «Огонёк» din Iaşi, «Вербочка» din Carcaliu, «Берёза» din Manolea, „Karadeniz" al etniei tătarilor din Constanţa, «Дунайские розы» din Brăila, «Чубчик» din Bucureşti, «Мóлодцы» din Tulcea. În ziua de 28 iulie, formaţiile folclorice ale ruşilor lipoveni au evoluat şi pe scena Radio Vacanţa din Mamaia.

 

29.07.2006, Năvodari (jud. Constanţa). Conferinţa reprezentanţilor Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România

Lucrările Conferinţei au avut loc la Casa de cultură (nou inaugurată), în prezenţa primarului oraşului Năvodari, Tudorel Calapod. Cei 78 de delegaţi prezenţi, au dezbătut programul de activităţi pe anul 2006, bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi programul de investiţii şi dotări pentru anul 2006, raportul Comisiei de etică şi disciplină. A fost confirmată înfiinţarea Fundaţiei „Oбщина" a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România. De asemenea, la conferinţă, prin votul majorităţii, s-a hotărât completarea Consiliului director cu încă patru persoane: Vasile Dolghin (Sarichioi), Petru Ivanof (Iaşi), Ivan Ignat (Slava Cercheză) şi Silviu Feodor (Bucureşti).

 

11-13.08.2006, Cheia (jud. Prahova). Şedinţa Consiliului director al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România

Şedinţa, moderată de preşedintele şi deputatul CRLR, Miron Ignat, a început cu dezbaterile privind rezultatele seminarului „Limbile slave - mijloc de cunoaştere şi comunicare interetnică", desfăşurat tot la Cheia. Consiliul director a luat hotărârea de implicare a preşedinţilor şi membrilor Comitetelor locale, alături de organizaţiile de tineret, în atragerea unui număr cât mai mare de copii spre studiul limbii ruse materne, începând cu acest an şcolar; înfiinţarea şi dotarea, în etape, a unor cabinete de limba rusă maternă. S-a hotărât, de asemenea, formarea la nivelul Consiliului director a patru comisii de specialitate: Comisia pentru învăţământ, religie, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement; Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea fondurilor CRLR; Comisia juridică, de asistenţă şi protecţie socială; Comisia de accesare de fonduri şi realizare de proiecte. Pe lângă aceste comisii, fiecare membru al Consiliului director a fost desemnat să răspundă de câteva comunităţi locale, aflate în zona localităţii din care provine.

 

24-25.10.2006, Sankt-Petersburg (Rusia). Congresul Mondial al Diasporei Ruse

La manifestare, au participat peste 600 de delegaţi ai diasporei ruse din 78 de ţări, printre care şi delegaţia Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, care a fost formată din: preşedintele şi deputatul al CRLR, Miron Ignat, directorul executiv al CRLR, Irina Frol, contabilul şef, Vassa Nedelcu şi Silviu Feodor, membru în Consiliul director al CRLR. Congresul s-a desfăşurat sub patronajul preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin. În cadrul Congresului a fost ales Comitetul internaţional de coordonare a diasporei ruse, din care face parte şi reprezentantul Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, Miron Ignat.

 

27.10.2006, Brăila. Date aniversare

Înaltpreasfinţitul Leontie (Lavrente Terentievici Izot), actualul mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, cu sediul la Brăila, a marcat două evenimente jubiliare: în luna august a împlinit 40 de ani de viaţă şi pe 27 octombrie - 10 ani, de când este mitropolit. Cele două evenimente vor fi sărbătorite pe 12 noiembrie a.c., în ziua când în calendarul bisericesc de rit vechi este pomenit sf. Ambrosie, primul mitropolit de Belaia Kriniţa a Cultului ortodox de rit vechi.

 

08.12.2006, Bucureşti. Lansarea cărţii „Cultura şi tradiţiile ruşilor lipoveni. Evocări", scrisă de etnicul rus lipovean, Feodor Chirilă

Prezentarea lucrării a avut loc la Şcoala Rusă de pe lângă Ambasada Rusiei la Bucureşti. La eveniment au participat Anatoli V. Lebedev, şeful departamentului consular şi alţi reprezentanţi ai Ambasadei Rusiei, membrii conducerii CRLR, în frunte cu preşedintele şi deputatul Miron Ignat, oameni de cultură, scriitori, jurnalişti, cadre didactice, precum şi elevii Şcolii Ruse, ansamblul folcloric „Верба" din Carcaliu (jud. Tulcea), - localitatea natală a autorului cărţii. Cartea a fost prezentată de directorul Şcolii Ruse, Tatiana Gorbaciov, profesorul Pavel Siminovski, poetul şi ziaristul Viaceslav Samoşkin, profesoara Paşa Policov, precum şi de Mihail Panait, primarul comunei Carcaliu, judeţul Tulcea.

 

09.12.2006, Brăila. Şedinţa Consiliului director al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România

În cadrul şedinţei au fost dezbătute mai multe probleme: Anul 2007 - anul internaţional al limbii ruse; investiţii, dotări pe anul 2007; reglementarea evidenţei membrilor CRLR; editare de carte cu sprijinul financiar al CRLR; achiziţionarea unor sedii noi pentru Slava Rusă, Carcaliu şi Constanţa; informarea preşedintelui Comunităţii despre lucrările Congresului Mondial al diasporei ruse, desfăşurat în luna octombrie a.c. la Sankt-Petersburg, în cadrul căruia preşedintele şi deputatul CRLR, Miron Ignat a fost ales în Comitetul mondial de coordonare a diasporei ruse.

 

13.12.2006,  Bucureşti. Adoptarea de către Camera Deputaţilor a Legii 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

Promulgarea acestei legi este deosebit de importantă, având în vedere faptul că prin acest act normativ Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România este recunoscută oficial şi funcţionarea ei este garantată.

 

16.12.2006, Iaşi. Conferinţa ştiinţifică a tinerilor cercetători din rândul etniei ruşilor lipoveni

Manifestarea a fost organizată de „Centrul de Studii Istorice şi Cercetări privind ruşii lipoveni din România" al CRLR, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional din Iaşi. Sesiunea de comunicări s-a desfăşurat în amfiteatrul Uniunii Scriitorilor din Iaşi. Moderatorii conferinţei au fost Feodor Chirilă şi Nichita Danilov. În cadrul conferinţei, în prezenţa unui public numeros, au fost susţinute referate şi comunicări, reprezentând cercetările întreprinse de către tineri cercetători staroveri, au fost, totodată, făcute observaţii de către specialişti în domeniul fenomenului starover. De asemenea, au fost prezentate ultimele două cărţi apărute la Editura CRLR: „Cultura şi tradiţiile ruşilor lipoveni. Evocări", scrisă de Feodor Chirilă şi volumul „Cultura ruşilor lipoveni în context naţional şi internaţional". După terminarea conferinţei, a avut loc întrunirea membrilor Centrului de Studii Istorice şi Cercetări privind ruşii lipoveni din România, cu care ocazie au fost desemnaţi membrii Consiliului de coordonare, format din: Petru Ivanof, Feodor Chirilă, Leonte Ivanov, Alexandr Varona şi Palaghia Radion.