Minoritatea ruso-lipoveană 2007

 

14.01.2007 (1 ianuarie după stil vechi), Sarichioi (jud. Tulcea). Sărbătorirea Anului Nou după stil vechi la ruşii lipoveni

Comitetul local de conducere al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din Sarichioi a prăznuit Noul An - 2007 într-un cadru festiv. După cum se ştie, începutul Anului Nou se suprapune cu sărbătoarea religioasă Sf. Vasile cel Mare, iar la Sarichioi este hramul bisericii „Sf. Vasile cel Mare", ce aparţine ortodocşilor de rit vechi cu orientarea Novozâbkov. La sărbătoare au participat, ca invitaţi, preşedintele şi deputatul CRLR, Miron Ignat cu soţia, ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Alexandr Anatolievici Ciurilin, consulul general la Constanţa, Viktor Nikolaevici Deomin cu soţia, consulul Rusiei la Bucureşti, Anatoli Vasilievici Lebedev şi persoanele ce-i însoţeau, precum şi primarul comunei Sarichioi, Sasna Mihail Fedea şi alţii. După primirea tradiţională, oaspeţii au fost conduşi la biserica „Sf. Vasile cel Mare", unde liturghia de sărbătoare a fost oficiată de 4 preoţi ortodocşi de rit străvechi. După liturghie, oaspeţii au vizitat localitatea Sarichioi, primind explicaţiile necesare cu privire la istoria şi prezentul aşezării, precum şi despre populaţia ei. La sediul comunităţii, oaspeţii au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare, iar apoi invitaţi în sala de festivităţi, unde au asistat la un program artistic, susţinut de ansamblul folcloric local „Ландыш".

 

Ianuarie 2007, Bucureşti. Ajutorul financiar acordat Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi de către Guvernul României

Cu efortul substanţial al preşedintelui şi deputatului CRLR, Miron Ignat, Biserica Ortodoxă de Rit Vechi a primit un ajutor în valoare de 14 miliarde de lei pentru repararea şi consolidarea bisericilor ortodoxe de rit vechi din 25 de localităţi cu populaţia etnică rusă lipoveană şi pentru suplimentarea schemei de personal cu 12 posturi clericale, precum şi 3 miliarde de lei pentru asfaltarea drumului de la Sarichioi, jud. Tulcea.

 

03.02.2007, Bucureşti. Şedinţa Consiliului de coordonare al Centrului de Studii Istorice şi Cercetări al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România

Membrii consiliului au dezbătut proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrului. În urma discuţiilor purtate, s-a propus ca instituţia nou creată să poarte denumirea de „Centrul de Cercetări privind Istoria şi Cultura Ruşilor Lipoveni", iar activitatea acestuia să intre în componenţa unui Consiliu de coordonare al cărui preşedinte să fie membru de drept al Consiliului director al CRLR. De asemenea, au fost stabilite direcţiile şi domeniile de activitate ale Centrului, precum şi modalităţile de valorificare a rezultatelor cercetărilor, ce vor fi întreprinse sub egida acestui Centru.

 

09.02.2007, Bucureşti. Consfătuirea cadrelor didactice de limba rusă maternă

Manifestarea a avut loc la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la care au participat cadrele didactice din cele 6 judeţe, unde se studiază limba rusă maternă. Moderatorul întrunirii a fost Paşa Policov, expert în cadrul MEC. La această acţiune au luat parte preşedintele şi deputatul CRLR, Miron Ignat, director al CRLR, Irina Frol, prof. univ. dr. Feodor Chirilă de la Universitatea „Spiru Haret", Gabriela Mangu, redactor la E.D.P. din Bucureşti. Au fost abordate problemele legate de pregătirea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare la limba maternă, respectarea legislaţiei în vigoare privind studiul limbii materne în cadrul şcolilor cu predare în limba română, acţiunile propuse de CRLR pentru marcarea „Anului 2007 - anul internaţional al limbii ruse", declarat de preşedinţia şi Guvernul Rusiei şi acceptat de UNESCO, noile proiecte de finanţare de la MEC şi CRLR pentru perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba rusă maternă ş.a.

 

15.02.2007, Bucureşti. Sfinţirea primului paraclis de rugăciuni al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Bucureşti

Evenimentul s-a produs în clădirea sediului central al CRLR din strada dr. Raţiu nr. 10, sector 1, cu prilejul sărbătorii „Întâmpinarea Domnului" potrivit calendarului ortodox de rit vechi. Slujba a fost oficiată de ÎPS Leontie, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi din România, ajutat de PS Paisi, episcop de Brăila şi vicar al Mitropoliei, împreună cu un sobor de preoţi.

 

28.02.2007, Bucureşti. Lansarea cărţilor editate de Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

La Palatul Parlamentului, la iniţiativa Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România şi cu sprijinul Camerei Deputaţilor, au fost lansate ultimele două cărţi apărute la Editura „CRLR" din Bucureşti: Scriitori ruşi. Eseuri biografice, a cărei autor este Angara Nyri. Cartea a fost prezentată de conf. univ. dr. Dumitru Balan de la Universitatea din Bucureşti şi Cultura ruşilor lipoveni în context naţional şi internaţional, vol. 4 (redactori: Ivan Evseev, Svetlana Moldovan şi Tatiana Voronţova). Volumul a fost prezentat de prof. univ. dr. Feodor Chirilă de la Universitatea „Spiru Haret" din Bucureşti. Acţiunea, moderată de preşedintele şi deputatul CRLR, chestorul Miron Ignat, s-a bucurat de prezenţa a numeroşi invitaţi de seamă: ambasadorul Rusiei la Bucureşti, A. A. Ciurilin, însărcinatul cu afaceri a.i. la Ambasada Republicii Belarus, Dmitri Şemetov, însărcinatul cu afaceri a.i. la Ambasada Lituaniei, ministrul consilier Vladimir Iarmolenko şi reprezentanţii ambasadelor din Kazahstan şi Azerbaidjan, cosmonautul Dumitru Prunariu, cadre universitare, scriitori, parlamentari, reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale ş.a.

 

03.03.2007, Bucureşti. Şedinţa Consiliului director al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România

În cadrul şedinţei au fost dezbătute: programul de activităţi pe anul 2007; bugetul pe anul 2007, centralizat şi defalcat pe comunităţi locale şi investiţii; regulamentul de funcţionare al Centrului de Cercetări privind Istoria şi Cultura Ruşilor Lipoveni şi obiectivele acestuia pe anul 2007; stadiul de elaborare a proiectelor pentru 2007, cu finanţare din alte surse; planul de editare de carte ş.a. Consiliul director a aprobat propunerea ca noua unitate de cercetări a CRLR să fie denumită Centrul de Cercetări privind Istoria şi Cultura Ruşilor Lipoveni din România şi a confirmat componenţa Consiliului de coordonare al Centrului de Cercetări, format din 5 persoane: Ivanof Petru, Chirilă Feodor, Varona Alexandr, Ivanov Leonte şi Radion Palaghia. A fost, de asemenea, aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007, alături de lista investiţiilor prioritare ale CRLR. S-a hotărât, totodată, ca CRLR să iniţieze un concurs la nivel naţional sub genericul: „Să cunoaştem patria noastră istorică" pe domenii de geografie, cultură, literatură, istoria Rusiei, cu respectarea etapelor intermediare: faza pe şcoală şi faza pe judeţ.

 

27.03.2007, Brăila. Întâlnire la Mitropolia Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi

O delegaţie a CRLR, formată din preşedintele şi deputatul Miron Ignat, prof. univ. dr. Feodor Chirilă, Nichifor Vorobiov, preşedinte al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Constanţa, Andrei Paramanov, preşedinte al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Botoşani, şi Eusehnie Carpuşca, preşedinte al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Roman, s-a întâlnit cu reprezentanţii Mitropoliei pentru a discuta mai multe aspecte referitoare la colaborarea dintre cele două instituţii, privind studiul limbii materne ruse, respectarea normelor şi canoanelor bisericeşti, colaborarea cu comunităţile locale ale ruşilor lipoveni şi stabilirea unor întâlniri periodice între reprezentanţii CRLR şi Biserică pentru a analiza şi soluţiona eventualele probleme care se ivesc. Din partea Mitropoliei au fost de faţă ÎPS Mitropolit Leontie, PS arhiepiscop de Slava, Flavian, PS episcop de Moldova, Nafanail, PS episcop de Brăila, Paisi, precum şi preoţii: Simion din Carcaliu, Luchian din Slava Rusă, Alexei din Botoşani, Ioan din Sarichioi, Vasile din Brăila, Mihail din Tulcea, Siluian din 2 Mai, Piotr din Ghindăreşti, Peotr din Rădăuţi, Tit din Brăteşti, protodiaconul din Sarichioi şi consilierul bisericesc al Mitropoliei, Grigore.

 

10-14.04.2007, Caransebeş (jud. Caraş-Severin). Olimpiada naţională de limba rusă maternă

Acţiunea a avut loc la Liceul Pedagogic „C. D. Loga" din Caransebeş şi a fost organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, precum şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, la care au participat 46 de elevi ruşi lipoveni din clasele a VII-a şi a VIII-a, precum şi cei din liceu. Comisia naţională de evaluare a fost formată din: preşedinte - prof. univ. dr. Feodor Chirilă de la Universitatea „Spiru Haret" din Bucureşti, vicepreşedinte - Paşa Policov, expert în MEC, secretar - Maria Ştefan, inspector I.Ş.J. Brăila, membri: Feodosia Jipa-Rubanov, prof. la Grupul Şcolar „Mihai Sebastian" din Brăila, Mihai Chirsanov, prof. la Şc. Gen, nr. 2 din Brăila, Natalia Neumann, prof. la Liceul Pedagogic din Tulcea, Paraschiva Bădescu, prof. la Şc. din Slava Cercheză, jud. Tulcea, Nadea Casian, prof. la Şc. din Carcaliu, jud. Tulcea, Paraschiva Fomin, prof. la Şc. din Baineţ, jud. Suceava. Câştigătorii olimpiadei au fost răsplătiţi cu diplome şi premii în bani din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi din partea sponsorului LUKOIL din Bucureşti, iar Ambasada Rusiei la Bucureşti le-a oferit tuturor participanţilor la olimpiadă cărţi de literatură rusă.

 

29-30.05.2007, Moscova. Conferinţa internaţională, consacrată statutului limbii ruse în lume

Manifestarea a fost organizată în contextul „Anului 2007 - anul internaţional al limbii ruse", declarat de preşedinţia şi Guvernul Rusiei şi acceptat de UNESCO. Moderatorii conferinţei au fost Serghei Viktorovici Lavrov, ministrul rus de externe şi Dmitri A. Medvedev, vicepreşedinte al Guvernului Rusiei şi preşedinte al Comitetului de organizare a manifestării „Anul 2007 - anul internaţional al limbii ruse". Din partea României, în calitate de reprezentant al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, a participat prof. univ. dr. Feodor Chirilă care a prezentat, în plenul conferinţei, situaţia studierii limbii ruse în cadrul sistemului de învăţământ românesc.

 

12.06.2007, Constanţa. Ziua Rusiei la Constanţa

În 1998, prin decret prezidenţial, 12 iunie a fost declarată Ziua Rusiei, fiind la ora actuală cea mai importantă sărbătoare naţională, care este marcată cu fast în toată Rusia, dar şi în diaspora rusă. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, în parteneriat cu Ambasada Rusiei la Bucureşti, Consulatul General al Rusiei la Constanţa şi autorităţile locale ale municipiului şi judeţului Constanţa au organizat, în premieră, o serie de manifestări culturale dedicate acestui eveniment. În dimineaţa zilei de 10 iunie a.c., în foaierul Teatrului Fantasio din Constanţa, a fost vernisată o expoziţie cu fotografii din viaţa şi activitatea comunităţilor locale ale ruşilor lipoveni, cărţi editate de CRLR, precum şi obiecte tradiţionale ruseşti. De asemenea, Consulatul General al Rusiei la Constanţa a amenajat panouri cu imagini din localităţile reprezentative ale Rusiei. Fiind cu toţii întâmpinaţi în mod tradiţional, cu pâine şi sare, de către tineri îmbrăcaţi în costume populare ruseşti, dar şi de către preşedintele şi deputatul Miron Ignat şi ambasadorul Alexandr Anatolievici Ciurilin, mai multe oficialităţi au fost prezente la festivitatea de deschidere a manifestărilor culturale, care au debutat pe faleza din Constanţa cu spectacolul susţinut de formaţiile folclorice ale ruşilor lipoveni din Constanţa, Slava Cercheză, Sarichioi, Ghindăreşti şi Tulcea.

 

21.06.2007, Moscova. Crearea Fondului de cultură „Русский мир"

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin a semnat un decret din data de 12 iunie 2007, prin care a luat fiinţă Fondul de cultură «Русский мир», a cărui scop este popularizarea limbii şi culturii ruse şi susţinerea programelor de învăţare a limbii ruse, atât în Rusia, cât şi în afara graniţelor ei. Sintagma «Русский мир» înglobează în denumirea sa şi cetăţenii străini, vorbitori de limba rusă şi pe toţi cei care în mod sincer sunt interesaţi de Rusia şi de viitorul ei.

 

16.07.2007, Bucureşti. 70 de ani de la naşterea lui Andrei Ivanov, membru fondator şi primul preşedinte al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România

Andrei Ivanov s-a născut pe 16 iulie 1937 în localitatea Carcaliu, judeţul Tulcea, într-o familie de ruşi lipoveni. După absolvirea Şcolii Pedagogice cu limba de predare rusă din Bucureşti, în perioada 1954-1959 a urmat Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, Secţia de limbă şi literatură rusă. De la 1 octombrie 1960 şi până în 16 februarie 2005, Andrei Ivanov a funcţionat la Catedra de filologie rusă a Universităţii din Bucureşti ca preparator, asistent lector, conferenţiar, iar de la 1 octombrie 2001, ca profesor universitar. În 1977, Andrei Ivanov a susţinut teza de doctorat cu tema «Genul gramatical în limba rusă. Graiurile divergente», elaborată sub îndrumarea regretatei prof. univ. dr. Ecaterina Fodor, teză cu referire la graiurile ruseşti lipoveneşti din România. În cei 44 de ani de activitate în învăţământul superior, Andrei Ivanov a publicat, individual şi în colaborare, diverse manuale universitare, cursuri pentru studenţi, compendii de specialitate, articole şi studii, traduceri, dicţionare. Cu sprijinul CRLR, Andrei Ivanov împreună cu profesorii universitari Feodor Chirilă, Siegfried Wolf, Romeo Chivescu au elaborat «Dicţionarul tematic rus-român» (vol. I-II, Editura Ararat, Bucureşti, 1998). De asemenea, în colaborare cu Feodor Chirilă a elaborat manuale bine documentate şi structurate, în limba rusă, pentru elevii ruşi lipoveni care studiază în şcoală limba rusă ca limbă maternă. În anul 2003, i-a apărut la Editura Bizantină din Bucureşti, «Dicţionarul rus-român de termeni religioşi», pentru care în anul 2004 a primit premiul Uniunii Scriitorilor. La sfârşitul lui decembrie 1989, Ivanov Andrei, împreună cu colegul său de catedră, Feodor Chirilă, a gândit şi fundamentat constituirea primei organizaţii laice a etnicilor ruşi lipoveni, denumită ulterior Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România şi a cărei prim preşedinte a fost în perioada 1990-1992. În perioada 1992-1997 a fost redactor-şef al ziarului «Зори» („Zorile"), publicând peste 50 de articole cu caracter etnic şi cultural. S-a stins din viaţă la 16 februarie 2005, după o boală grea. Pe 15 iulie 2007, la Carcaliu (jud. Tulcea) a avut loc dezvelirea plăcii comemorative în faţa Căminului cultural, precum şi lansarea volumului „Raza de soare deasupra Carcaliului" apărut la Editura „CRLR", dedicate memoriei lui Andrei Ivanov.

 

27.07.2007, Năvodari. Adunarea anuală a reprezentanţilor comunităţilor locale ale ruşilor lipoveni

La adunare, care a avut loc la Casa de cultură a oraşului Năvodari, au participat delegaţi din toate colţurile ţării unde locuiesc ruşii lipoveni în aşezări compacte. Din cauza absenţei pe caz de boală a preşedintelui şi deputatului CRLR, Miron Ignat, moderatorul adunării a fost desemnată Feodosia Jipa-Rubanov, preşedinta Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Brăila. În cadrul adunării au fost dezbătute diferitele probleme cu care se confruntă comunităţile locale ale ruşilor lipoveni. Printre altele, a fost abordată problema sediilor locale, nevoia acestora în Bucureşti, Constanţa, Năvodari şi în alte localităţi. A fost apreciată de către Feodor Chirilă şi Nichifor Vorobiov prezenţa la adunare a unui reprezentant al Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, în persoana părintelui Anatoli Nichita, amintind, totodată, şi de prima întâlnire dintre reprezentanţii Bisericii şi reprezentanţii comunităţii laice a ruşilor lipoveni, care a avut loc pe 27 martie a.c. la Mitropolia de la Brăila, marcând primul pas către o apropiere între cele două instituţii care reprezintă religios şi socio-cultural etnia ruşilor lipoveni în România. În acelaşi context, Eusehnie Carpuşca, preşedintele comunităţii locale a ruşilor lipoveni din Roman, a subliniat necesitatea îmbunătăţirii dialogului cu preotul Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din Roman. A mai fost ridicată problema editării de monografii ale localităţilor lipoveneşti care, după părerea lui Feodor Chirilă, ar trebui să reprezinte una din priorităţile CRLR, idee susţinută şi de alţi vorbitori. Implicarea etnicilor ruşi lipoveni în consiliile locale, administraţia publică, precum şi instruirea acestora în cest sens, a fost o propunere venită din partea lui Ivan Ignat, primarul comunei Slava Cercheză, jud. Tulcea. S-a luat hotărârea de revigorare a satelor din Delta Dunării: Periprava şi Sfistovca.

 

28-29.07.2007, Năvodari şi 2 Mai (jud. Constanţa). Festivalul Cântecului, Dansului şi Portului ale Ruşilor Lipoveni din România

Organizată de Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, manifestarea culturală a avut loc în două localităţi constănţene, Năvodari şi 2 Mai, la care au participat 11 formaţii folclorice ale ruşilor lipoveni din Constanţa, Jurilovca, Sarichioi, Carcaliu, Mahmudia, Manolea, Mila 23, Slava Rusă, Sulina, Focuri şi Borduşani. Reprezentaţia artistică a început cu parada portului popular rusesc, a dansului, precum şi a cântecului - specifice zonelor în care locuiesc ruşii lipoveni. Programul prezentat de formaţiile artistice a fost un succes.

 

11.08.2007, Timişoara. Aniversare a 70 de ani de la naşterea lui Ivan Evseev, eminentul om de ştiinţă, membru fondator şi primul preşedinte al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Timişoara

S-a născut la 11 august 1937 în oraşul Tulcea, într-o familie ruso-lipoveană, de pescari, cu cinci copii. După absolvirea Şcolii Pedagogice cu limba de predare rusă din Bucureşti, a fost trimis la studii în URSS, la Sankt-Petersburg, unde a urmat studiile Facultăţii de Filologie a Universităţii sankt-petersburgene. După absolvirea studiilor superioare, se întoarce în ţară, unde este încadrat ca asistent, apoi ca profesor universitar la Universitatea de Vest din Timişoara. A publicat cărţi şi studii de lingvistică, individual şi în colaborare. Definiţia de eminent om de ştiinţă i-a fost atribuită de numeroasele premii obţinute: premiul „Opera Omnia", premiul „Etnos", Diplome de onoare, ordine şi medalii, distincţii naţionale şi internaţionale pentru strălucita sa carieră în domeniul ştiinţei şi culturii. Etnicul rus lipovean Ivan Evseev s-a numărat printre participanţii activi la Revolta populară anticeauşistă din 16-22 decembrie 1989, rostind chemarea înflăcărată de luptă împotriva dictaturii ceauşiste în acele zile istorice pentru oraşul Timişoara. Profesorul universitar Ivan Evseev, personalitate marcantă a ruşilor lipoveni din România, şi-a dedicat mult timp studiului istoriei, culturii şi tradiţiilor etniei ruşilor lipoveni - etnie a cărei denumiri a argumentat-o de multe ori cu diferite prilejuri, dar şi în publicaţia „Зори", fiind un om angajat în susţinerea „cauzei lipoveneşti", - cum susţine el însuşi în cartea sa „Gândurile şi tristeţile unui rus lipovean" (ediţie îngrijită de Anişoara Denis-Condrat, Editura CRLR, Bucureşti, 1005, p. 427).

 

09.09.2007, Iaşi. A încetat din viaţă Petru Ivanof - vicepreşedinte al CRLR şi preşedinte al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Iaşi

Petru Ivanof a trecut în nefiinţă în data de 9 septembrie 2007, la numai 57 de ani. Petru Ivanof s-a născut la Brăila, în cartierul lipovenesc Pisc, la 12 august 1951, într-o familie de ruşi lipoveni. A absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice în 1978 la Iaşi. A lucrat ca cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Economice „Gh. Zane" al Academiei Române, filiala Iaşi. A publicat numeroase articole şi studii de specialitate în diverse reviste din ţară şi din străinătate, este autor sau coautor a unor cărţi de valoare din domeniul căruia Petru Ivanof i s-a consacrat. În 2006 şi-a susţinut în mod strălucit teza de doctorat cu o lucrare din domeniul economiei pescuitului în Delta Dunării. A fost preşedinte al Fundaţiei „Solidaritatea Umană" din Iaşi. Între anii 1992-2007, a fost preşedinte al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Iaşi şi vicepreşedinte al Consiliului de conducere al CRLR.

 

19.09.2007, Bucureşti. Seara ruşilor lipoveni la familia regală de la palatul Elisabeta din Bucureşti

La Palatul Elisabeta, a avut loc întâlnirea etnicilor ruşi lipoveni cu Majestăţile lor regele Mihai I şi Regina Ana, alături de Alteţa sa principele Radu. Întâlnirea, memorabilă şi plină de emoţii pentru etnicii ruşi lipoveni, a debutat prin cuvintele de bun venit rostite de înaltele gazde, Majestăţile Lor, regele Mihai I şi regina Ana, alături de Alteţa Sa principele Radu. Cuvintele de întâmpinare au fost încheiate cu momentul în care gazdele şi invitaţii au făcut schimb de daruri simbolice. Din partea Casei Regale, în amintirea acestei seri de neuitat, a fost oferit un vas cu însemnele regale, iar Miron Ignat, preşedinte şi deputat CRLR a dăruit Familiei Regale din partea CRLR o icoană în stil bizantin, reprezentând-o pe Maica Domnului.

 

15.11.2007, Bucureşti. Şedinţa de constituire a Comisiei naţionale pentru religie

Şedinţa a avut loc la sediul Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, în prezenţa lui Miron Ignat şi Irina Frol, director executiv al CRLR, în cadrul căreia a fost constituită Comisia naţională pentru religie, formată din: ÎPS Flavian, arhiepiscopul de Slava, prof. univ. dr. Feodor Chirilă de la Universitatea „Spiru Haret" din Bucureşti, prof. univ. dr. Ilie Dasnilov, de la Universitatea „Al. Ioan Cuza", Nadia Anfimov, profesoară la Liceul „E. Hurmuzachi" din Rădăuţi, Paraschiva Fomin, profesoară la Şcoala din Climăuţi, Maria Milea, profesoară la Şcoala nr. 21 din Brăila, Paula Zaiţ, profesoară la Şcoala din Jurilovca. Comisia va coordona activitatea de predare a religiei ortodoxe de rit vechi în şcolile în care elevii ruşi lipoveni studiază ca disciplină de învăţământ limba rusă maternă şi, implicit, religia ortodoxă de rit vechi, tot în limba maternă.

 

Decembrie 2007, Bucureşti. Ajutor financiar, acordat de statul român pentru consolidarea bisericilor ortodoxe de rit vechi

În urma amendamentelor depuse de către Miron Ignat, deputat CRLR, la Legea bugetului pe 2008, un număr de 23 de biserici ortodoxe de rit vechi au fost incluse pe lista finanţărilor de la bugetul de stat în anul 2008 pentru reparaţii şi consolidări. Valoarea totală a fondurilor obţinute este 1.520.000 lei. La aceasta se adaugă şi obţinerea finanţărilor pentru 4 unităţi şcolare (fondul total obţinut fiind de 1.600.000 ei).