Minoritatea ruso-lipoveană 2004

 

06.01.2004, Constanţa. Încetarea din viaţă a lui Ivan Vitizov, preşedinte al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Constanţa

Ivan Vitizov s-a născut pe 16 noiembrie 1933 în localitatea Jurilovca, judeţul Tulcea. A fost cadru didactic în învăţământul preuniversitar şi universitar, cu numeroase participări la diverse manifestări ştiinţifice. Ivan Vitizov a fost unul dintre fondatorii Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Constanţa şi preşedintele ei în perioada 1990-1994 şi 1999-2003. A fost membru în Consiliul naţional al CRLR, redactor-colaborator la postul Radio Constanţa şi la ziarul „Зори".

 

26.01.2004, Bucureşti. Ivan Popov, membru fondator al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România a împlinit 70 de ani

S-a născut pe 26 ianuarie 1934 în Chilia Veche, judeţul Tulcea, într-o familie de ruşi lipoveni. În perioada 1949-1952 a urmat Şcoala Pedagogică cu limba de predare rusă, din Bucureşti. În 1969 a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, specializarea rusă-română. A fost profesor suplinitor la Şcoala Generală din Sulina în perioada 1952-1954, apoi ofiţer superior în Ministerul de Interne din 1954 şi până în 1980, când a ieşit la pensie. A fost membru al Comitetului de iniţiativă privind constituirea Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România şi membru fondator al acesteia. Este colaborator al publicaţiilor CRLR - „Зори" şi „Китеж-град". A fost membru în Consiliul naţional al CRLR între 1990-1996 şi între 1998-2000. Preşedinte al Comisiei de cenzori. În prezent, este preşedinte al Comunităţii locale a ruşilor lipoveni din Bucureşti.

 

09.02.2004, Moscova. Un nou pastor al Mitropoliei Bisericii Pravoslavnice de Rit Vechi de Moscova şi a întregii Rusii

Pe postul vacant, ca urmare a decesului pe 31 decembrie 2003 al ÎPS mitropolit Alimpii, a fost ales noul mitropolit în persoana lui Andrian (Certvergov), episcop de Kazani şi Veatsk. Noul mitropolit, ÎPS Andrian, s-a născut pe 14 februarie 1951 în oraşul Kazani din Rusia, într-o familie de ruşi ortodocşi de rit vechi. În anul 1974, a absolvit Institutul de Aviaţie din Kazani, după care a lucrat ca inginer constructor până în 1986, când s-a dedicat activităţii bisericeşti. În anul 1999 a fost ales diacon, în 2000 a fost hirotonisit preot, iar în 2001, după ce a fost tuns în monahism, dându-i-se numele de Andrian, a fost hirotonisit episcop de Kazani şi Veatsk.

 

20.02.2004, Brăila. Serbările populare tradiţionale Мáслина, la Comunitatea Locală a Ruşilor Lipoveni

Potrivit calendarului bisericesc ortodox de rit vechi, ultima săptămână înainte de intrare în Postul Mare, este consacrată serbărilor populare ruse, numite Мáслина (Săptămâna brânzei), când se mănâncă bucate tradiţionale, preparate pe bază de lactate. Marcarea acestor sărbători populare ruse a avut loc în mai multe localităţi cu populaţie ruso-lipoveană din ţară. La Brăila s-a realizat, însă, o îmbinare a tradiţiilor cu activităţile şcolare. Astfel, la Şcoala nr. 21, o unitate de învăţământ etalon privind studierea limbii şi culturii ruse materne, a fost organizat de către conducerea şcolii şi Comunitatea Locală a Ruşilor Lipoveni un program artistic susţinut de trupa de teatru, formaţia de dansuri de copii ai şcolii, precum şi de cunoscutul ansamblu folcloric „Тихий Дунай" al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni.

 

19.03.2004, Bucureşti. Un etnic rus lipovean, prof. univ. dr. Feodor Chirilă a fost reales prodecan

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84 şi ale Cartei Universitare proprii, în ziua de 19 martie a.c., a avut loc alegerea structurilor şi funcţiilor de conducere la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii „Spiru Haret" din Bucureşti. Cu acest prilej, prof. univ. dr. Feodor Chirilă a fost reales, prin vot secret, în funcţia de prodecan al acestei facultăţi.

 

21-24.03. 2004, Bucureşti. Vizita delegaţiei Comisiei pentru politică externă a Consiliului Federaţiei (Camera Superioară a Parlamentului) din Rusia, condusă de preşedintele comisiei, Mihail Vitalievici Marghelov

Membrii comisiei au făcut o vizită la sediul Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România. La întâlnire au fost prezenţi deputatul Miron Ignat, preşedinta Ecaterina Evdochim, redactori ai publicaţiilor „Зори" şi „Китеж-град", precum şi alţi membri din conducerea CRLR. După o scurtă prezentare a Comunităţii, au fost discutate probleme legate de păstrarea limbii materne ruse, şi susţinerea din partea Rusiei în procesul de obţinere a licenţei de a retransmite, prin intermediul televiziunilor prin cablu, măcar a unui program, în limba rusă. De asemenea, au fost expuse problemele cu care se confruntă tinerii ruşi lipoveni legate de învăţământ, precum şi despre cele social-economice. Toţi membrii delegaţiei ruse au primit din partea conducerii CRLR câteva dintre cărţile editate cu sprijinul CRLR, precum şi exemplare ale celor două publicaţii.

 

21.03.2004, Tulcea. Adunarea generală de alegeri la Comunitatea Locală a Ruşilor Lipoveni

Adunarea generală a ales noul Comitet de conducere al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Tulcea, format din 9 membri. Preşedintele Comunităţii a fost ales Andrian Ampleev, ca vicepreşedinte - Lucia Demidov, ca secretar - Vlad Dumitru.

 

30.03.2004, Jurilovca (jud. Tulcea). Alegerea Comitetului de conducere al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni

În cadrul Adunării generale a etnicilor ruşi lipoveni, a fost aleasă noua conducere a Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Jurilovca, formată din: preşedinte - Ivan Lazarov, vicepreşedinte - Galina Cozma, secretar - Daniela Toma, membri: Vera Procop, Augustin Novicov, Lidia Pavlov, Stelea Tichieru, Olga Alixei, Ivan Romanov.

 

01.05.2004, Tulcea. Şedinţa de constituire a Comitetului judeţean al Comunităţilor Locale

Şedinţa de constituire s-a desfăşurat la sediul Comunităţii locale a ruşilor lipoveni din Tulcea, la care au participat Ecaterina Evdochim şi deputatul CRLR, Miron Ignat, membri ai Biroului Executiv al CRLR, precum şi toţi preşedinţii comunităţilor locale din judeţul Tulcea. Preşedintele Comitetului judeţean a fost ales Andrian Ampleev din Tulcea, ca vicepreşedinte - Vasile Dolghin din Sarichioi.

 

16-18.05.2004, Belaia Kriniţa - Cernăuţi (Ucraina). Întâlnirea istorică a mitropoliţilor ortodocşi de rit vechi în localitatea Belaia Кriniţa (Ucraina) - vechiul centru spiritual al diasporei ruşilor ortodocşi de rit vechi

Prima întâlnire a celor doi mitropoliţi: ÎPS Leontie, Arhiepiscop de Belaia Kriniţa, mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, cu reşedinţă la Brăila şi ÎPS Andrian, mitropolit al Bisericii Pravoslavnice de Rit Vechi de Moscova şi întregii Rusii a fost prilejuită de sărbătoarea de omagiere a memoriei mănăstirii de la Belaia Kriniţa. Cu acest prilej, la 18 mai a.c. Mitropolitul Leontie, însoţit de arhiepiscopul Sofronie de America, Australia şi Canada, a făcut o vizită la Consulatul General al României la Cernăuţi (Ucraina), unde au fost primiţi de consulul general Romeo Săndulescu, consilierul Ioan Aniculaese, consulul Mihai Oprescu şi funcţionarul consular Eleonora Moldovan. Ierarhii au fost însoţiţi de părintele Leontie, parohul Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din Cernăuţi. În cadrul întâlnirii de la Consulat, ÎPS Leontie a prezentat situaţia Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din România. S-a discutat posibilitatea atragerii de fonduri pentru restaurarea catedralei de la Belaia Kriniţa. De asemenea, au fost abordate aspecte legate de noile reglementări privind calea liberei circulaţii a cetăţenilor care doresc să călătorească într-una din cele două ţări.

 

27.05.2004, Constanţa. Alegerea noului Comitet de conducere al Comunităţii Locale

Adunarea generală a etnicilor ruşi lipoveni a ales noua conducere a Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Constanţa, formată din: preşedinte - Nichifor Vorobiov, vicepreşedinte - Nina Halcă, secretar - Larisa Tusose, membri: Paul Ivanov, Marfa Saraev, Mitri Serghei, Anfisa Velula, Mihail Platon, Hioni Staicu.

 

26.06.2004, Roman (jud. Iaşi). Adunarea de constituire a Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni

În cadrul adunării a etnicilor ruşi lipoveni, a fost înfiinţată Comunitatea Locală a Ruşilor Lipoveni din Roman. Preşedintele Comunităţii a fost ales Eusehnie Carpuşca.

 

05.07.2004, Bucureşti. A încetat din viaţă Grigore Gherasim - unul dintre cei mai străluciţi fii ai ruşilor lipoveni

Grigore Gherasim s-a născut la 3 februarie 1936 în comuna Carcaliu, judeţul Tulcea, într-o familie modestă de ruşi lipoveni. După terminarea cursurilor primare din comuna natală, Grigore Gherasim îşi continuă studiile la Şcoala Pedagogică cu limbă de predare rusă din Bucureşti. În 1953, este angajat ca preparator, apoi ca asistent la Catedra de limbi străine în cadrul Academiei de Ştiinţe Sociale „Ştefan Gheorghiu", unde a lucrat până în anul 1990. În paralel cu activitatea sa de cadru didactic, a urmat şi cursurile serale ale Facultăţii de Limbă şi Literatură Rusă a Institutului „Maxim Gorki" din Bucureşti, pe care le-a absolvit în anul 1960. În cei 35 de ani de activitate didactică, Grigore Gherasim a contribuit la pregătirea a sute de studenţi care au devenit specialişti în aparatul de stat, ziarişti, ce-şi desfăşoară activitatea la Radio, TV şi în presa scrisă. În afara preocupărilor din sfera didactică, el a colaborat activ mulţi ani la Radio România Internaţional - Redacţia rusă şi sârbă. În 1993, când este declanşat conflictul în fosta Iugoslavie, el este detaşat în echipa de reporteri de război în această zonă, rămânând timp de şase ani trimisul special al Radiodifuziunii Române în fostul spaţiu iugoslav.

 

Iulie 2004, Bucureşti. Apariţia primului ghid de prezentare a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România

A apărut la Editura „Ararat" din Bucureşti, cu sprijinul financiar al CRLR, ghidul de prezentare cu titlul „Comunitatea ruşilor lipoveni", întocmit de Svetlana Moldovan, redactor-şef al ziarului „Зори". Lucrarea prezintă etnia ruşilor lipoveni în limbile română şi rusă. Prima parte a cărţii descrie, pe scurt, istoria, religia ortodoxă de rit vechi, tradiţiile, obiceiurile familiale, precum şi momentul constituirii organizaţiei etnice a ruşilor lipoveni, reprezentanţii acesteia în structurile de conducere şi în Parlamentul României, organele de presă ale ruşilor lipoveni. În a doua parte a cărţii, intitulată Personalia, au fost incluse fişele biografice şi fotografiile personalităţilor istorice, culturale şi ştiinţifice ale etniei ruşilor lipoveni, dar şi ale altor reprezentanţi de seamă ai Comunităţii - oameni care s-au implicat de-a lungul timpului în activitatea obştii.

 

18-19.09.2004, Botoşani. A VII-a Conferinţă Naţională a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România

La manifestare au luat parte 128 de delegaţi, desemnaţi de adunările generale din 30 de localităţi lipoveneşti, pe care le reprezintă. La ceremonia de deschidere a Conferinţei, au fost prezente oficialităţile locale: Costică Macaleţ, prefectul judeţului Botoşani, Constantin Conţac, preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Cătălin Mugurel Flutur, primarul oraşului Botoşani. Maria Zamaeva, secretar III al Ambasadei Rusiei la Bucureşti, a dat citire mesajului transmis de Alexandr Tolkaci, ambasadorul Rusiei la Bucureşti. În prima zi a lucrărilor, după dezbateri, au fost adoptate modificările Statutului Comunităţii. A doua zi au fost depuse candidaturile pentru funcţiile de preşedinte şi deputat al CRLR în Parlamentul României. Au fost prezentate platformele-program de către candidaţi, urmate de întrebări şi răspunsuri. Pentru funcţia de preşedinte al CRLR, au fost prezentate două candidaturi: Ecaterina Evdochim şi Miron Ignat. Pentru cea de deputat, au fost trei candidaturi: Miron Ignat, actualul deputat CRLR, Andrei Paramanov din Botoşani şi Victor Pancratov din Tulcea. În urma votului exprimat, Miron Ignat a repurtat o dublă victorie: a obţinut cel mai mare număr de voturi la ambele candidaturi, de preşedinte al CRLR pentru următorii 4 ani şi de candidat pentru deputat al CRLR, pe care îl vor sprijini toţi etnicii ruşi lipoveni la alegerile parlamentare din noiembrie a.c. Conform statutului adoptat la Conferinţa de la Botoşani, preşedintele CRLR este ales o dată la 4 ani şi nu la 2 ani, cum era înainte, iar organul executiv, ce se va întruni lunar, este Consiliul director, format din 11 persoane, alese de preşedinte şi validate de Conferinţă: Vitali Constantin Finoghen - Sarichioi, Andrian Gheorghe - Manolea, Nichifor Vorobiov - Constanţa, Andrei Busurcă - Brăila, Axinia Crasovschi - Bucureşti, Ivan Lazarov - Jurilovca, Andrian Ampleev - Tulcea, Feodosia Jipa-Rubanov - Brăila, Ana Dumitru - Mila 23. Din componenţa Consiliului director mai fac parte preşedintele CRLR şi reprezentantul Asociaţiei de Tineret.

 

07.10.2004, Tulcea. Jora Roman, renumit cercetător ştiinţific în domeniul coregrafiei şi folclorului, a împlinit 70 de ani

S-a născut pe 7 octombrie 1934 în localitatea Jurilovca, judeţul Tulcea. În anii 1949-1954 a urmat Şcoala Pedagogică cu limba de predare rusă din Bucureşti. După absolvire, a fost învăţător în localitatea Borduşani, judeţul Ialomiţa, apoi la Sarichioi şi Jurilovca, judeţul Tulcea, apoi instructor-coregraf la casa raională de cultură din Babadag, judeţul Tulcea. În anul 1968, s-a transferat ca referent la Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare din Tulcea, unde activează şi în prezent. Din anul 1997, este maestru coregraf al ansamblului folcloric „Baladele Deltei". Este cercetător ştiinţific în domeniul folclorului coregrafic românesc şi al minorităţilor naţionale din judeţul Tulcea. A pregătit numeroase ansambluri folclorice româneşti, ucrainene, greceşti, macedonene, lipoveneşti cu care s-a deplasat în ţară şi în străinătate la festivaluri naţionale şi internaţionale (Rusia, Danemarca, Anglia, Ucraina, Franţa). A publicat în anul 1992 volumul „Folclor coregrafic nord-dobrogean". Are în curs de editare volumul „Folclor muzical-coregrafic lipovenesc, ucrainean, grecesc". Din anul 1998, este membru în Comitetul de conducere al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni din Tulcea.

 

17.10.2004, Jurilovca. Ziua Pescarului

Manifestarea a fost organizată de Comunitatea Locală a Ruşilor Lipoveni din Jurilovca în frunte cu preşedintele ei, Ivan Lazarov. La Ziua Pescarului, devenită deja o tradiţie, au participat oaspeţi de seamă: Vladimir Anatolievici Lapşin, consulul general al Rusiei la Constanţa împreună cu soţia, reprezentanţi ai Ministerului Rus de Externe, aflaţi la acea dată în vizită în România, membrii conducerii centrale a CRLR, personalităţile satului. Societatea SC Piscicolă din Jurilovca împreună cu Primăria comunei Jurilovca împreună cu CRLR, au organizat un concurs de pescuit, în urma căruia a fost desemnat pescarul anului. Marele premiu i-a revenit profesionistului Ignat Cvas, urmat de Condrat Halca şi Ştefan Abaianiţ. Cei care au întreţinut atmosfera veselă pe întreg parcursul zilei, au fost grupurile folclorice lipoveneşti: „Тихий Дунай" din Brăila, „Верба" din Carcaliu, „Голубое море" din Constanţa, „Рябинушка" din Jurilovca, „Ландыш" din Sarichioi, „Слaвянка" din Slava Cercheză, „Дубровушка" din Slava Rusă.

 

11.11.2004, Bucureşti. Decernarea premiului Uniunii Scriitorilor etnicului rus Andrei Ivanov

La Casa Vernescu din capitală, au fost decernate, într-un cadru festiv, premiile Uniunii Scriitorilor pentru cărţile apărute în anul 2003. Printre premiaţi, s-a aflat şi etnicul rus lipovean, prof. univ. dr. Andrei Ivanov pentru „Dicţionarul religios rus-român".

 

22.11.2004, 2 Mai (jud. Constanţa). Alegerea noului Comitet de conducere al Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni

Adunarea generală a etnicilor ruşi lipoveni a ales noua conducere, compusă din: preşedinte - Evdocha Enescu, vicepreşedinte - Daniel Ioan, secretar - Varvara Dionisie, membri: Timofei Luca, Olec Ivan, reprezentantul tineretului.

 

22.11.2004, Babadag (jud. Tulcea). Înfiinţarea Comunităţii Locale a Ruşilor Lipoveni

Cele peste 50 de familii de ruşi lipoveni din Babadag, au constituit Comunitatea lor locală. În Comitetul de conducere al Comunităţii au fost aleşi: Ana Galus - preşedinte, Nastasia Constantin - vicepreşedinte, Natalia Ablai - secretar.

 

05.12.2004, Bucureşti. Alegerea noului Comitet de conducere la Asociaţia Tinerilor Ruşi Lipoveni

Asociaţia Tinerilor Ruşi Lipoveni din Bucureşti şi-a ales noua conducere, formată din: Galina Cozma - preşedinte, Andrei Ivanov - vicepreşedinte, George Frol - secretar, Mariana Samson, Ştefan Ruticov, Valentin Vasile, Iulia Borisov - membri.