Minoritatea germană 2010

 

18.01.2010, Oberwischau/Vişeu de Sus. Aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea Forumului Democrat al Germanilor din Vişeu de Sus

În 18 ianuarie 2010 comitetul Forumului Democrat al Germanilor din Vişeu de Sus a organizat o adunare, la sediul său, în care s-a aniversat împlinirea a două decenii de la înfiinţarea organizaţiei în oraş (în 16 ianuarie 1990). Au fost rememorate principalele realizări în cei 20 de ani de activitate de către preşedintele Augustin Olear, care a îndeplinit această funcţie în toată perioada.

A.D.Z., 28.01.2010. Plicul 1, f. 1.

 

19-21.01.2010, Reschitza/Reşiţa. Comemorarea a 65 de ani de la începerea deportărilor la muncă forţată în U.R.S.S. şi a 60 de ani de la revenirea ultimilor deportaţi

F.D.G.B.M., în colaborare cu Asociaţia Deportaţilor în Rusia Caraş-Severin şi Asociaţia pentru Cultura şi Educaţia Adulţilor „Seria de Conferinţe Germane Reşiţa", au organizat comemorarea a 65 de ani de la începerea deportărilor la muncă forţată. În program: o liturghie la Biserica catolică „Maria Zăpezii", prezentări de cărţi, lectură despre deportare din Herta Müller, Leagănul respiraţiei, la Biblioteca Germană „Alexander Tietz", întâlniri cu deportaţi, depunere de coroane la monumentul deportaţilor. Au participat foşti deportaţi din Reşiţa, reprezentanţi ai lor din 12 aşezări din Banat, Valea Jiului, Deva.

Hermannstädter Zeitung (H. Ztg.), 15.01.2010, p. 2,  f. 3; Echo der Vortragsreihe, nr. 3, 2011, p. 48. Plicul 1, f. 2.

 

23.01.2010, Hermannstadt/Sibiu. Aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.)

La sediul Forumului din Sibiu a avut loc o adunare festivă a reprezentanţilor organizaţiilor Forumului pentru a marca împlinirea a 20 de ani de existenţă. Au luat cuvântul: preşedintele de onoare, Paul Philippi, preşedintele F.D.G.R., Klaus Johannis, ambasadorii Germaniei (Andreas von Mettenheim) şi Austriei (Martin Eichtinger), reprezentantul Ministerului de Interne din Germania, Christoph Bergner, episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din România, Christoph Klein, preşedinţii forumurilor regionale, deputatul Ovidiu Ganţ, Bernd Fabritius, preşedintele Uniunii Saşilor din Germania.

A.D.Z., 26.01.2010, f. 10; H. Ztg., 22.01, 29.01. 2010. Plicul 1, f. 3-4, 4a.

 

23.01.2010, Hermannstadt/Sibiu. Spectacol aniversar pentru împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea emisiunii TV în limba germană şi a 20 de ani de la constituirea F.D.G.R.

Spectacolul a avut loc la Sala „Thalia" din Sibiu şi a fost pregătit de Christel Ungar-Țopescu, conducătoarea emisiunii în limba germană a TVR, care a debutat în 29 noiembrie 1969, având în 2010 timpi de antenă pe posturile TVR1, TVR2 şi TVR3, după cum arăta preşedintele TVR, Alexandru Sassu, prezent la aniversare. Totodată, s-au sărbătorit două decenii de la constituirea F.D.G.R. Spectacolul a durat cinci ore. Au participat: Corul Bach de tineret din Braşov, condus de Steffen Schlandt, Ansamblul baroc „Transylvania" (Cluj-Napoca), Ansamblul bănăţean „Rosmareiner", fanfara din Foieni (Satu Mare), echipe de dansuri de la Liceul Brukenthal şi Forumul de Tineret Sibiu, grupul „Enzian" Reşiţa ş.a. Foşti colaboratori ai emisiunii au relatat amintiri din timpul activităţii lor. Au luat cuvântul: preşedintele F.D.G.R., Klaus Johannis, Bernd Fabritius, preşedintele Uniunii Saşilor din Germania, ambasadorii Germaniei şi Austriei, deputatul Ovidiu Ganţ, subsecretarul de stat Zeno Karl Pinter, Martin Bottesch, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu ş.a.

A.D.Z., 26.01.2010; H. Ztg., 29.01.2010. Plicul 1, f. 5-6,6a, 6b.

 

05.02.2010, Bucureşti. Helge Dirk Fleischer, noul subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice din partea F.D.G.R.

În locul subsecretarului de stat din partea F.D.G.R. Zeno Karl Pinter, care s-a retras din motive profesionale, a fost numit Helge Dirk Fleischer. El a fost în perioada 2000-2004 consilier la Departamentul pentru Afaceri Europene, conducător al biroului din Sibiu al deputatului F.D.G.R. Ovidiu Ganţ, iar din 2009, consilier al lui Vasile Puşcaş, conducătorul Departamentului pentru Afaceri Europene.

H. Ztg., 12.02.2010; A.D.Z., 10.02.2010. Plicul 1, f. 7, 7a.

 

06.02.2010, Temeswar/Timișoara. Adunare festivă a Forumului Democrat al Germanilor din Banat (F.D.G.B.) cu ocazia celei de-a 20-a aniversări

La Casa „Adam Müller-Guttenbrunn" din Timişoara au fost prezenţi deputatul Ovidiu Ganţ, consulul german la Timişoara ş.a. Preşedintele Karl Singer a prezentat o succintă dare de seamă cu principalele realizări din cei 20 de ani. Au fost distinşi cu „Acul de aur" Ovidiu Ganz şi Edith Singer, membră a conducerii Forumului.

Banater Zeitung (Banater Ztg.), 10.02.2010. Plic 1, f. 8.

 

23.02.2010, Temeswar/Timişoara. 20 de ani de la constituirea Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Rusia

La Casa „Adam Müller Gutenbrunn" din Timişoara a avut loc o adunare pentru sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Rusia; au participat şi reprezentanţi ai asociaţiilor din judeţele Arad şi Caraş-Severin. Au adresat cuvinte de salut consulul german la Timişoara, vicarul episcopului romano-catolic de Timişoara, preşedintele F.D.G.B., Karl Singer. Preşedintele asociaţiei aniversate, Ignaz Bernhard Fischer, a prezentat istoricul şi realizările asociaţiei.

Echo der Vortragreihe, nr. 1, 2011, p. 55; H. Ztg., nr. 2172, 05.03.2010, p. 2. Plicul 1, f. 9-10.

 

19-21.03.2010, Sathmar/Satu Mare. Comemorarea centrală a 65 de ani de la deportarea germanilor din România în Uniunea Sovietică

Comemorarea a fost organizată de Asociaţia Foştilor Deportaţi în Rusia şi Forumul Regional Transilvania de Nord, la Satu Mare. În prima zi, foşti deportaţi din toată ţara (circa 50) și alţi participanţi au fost salutaţi de preşedintele Asociaţiei, Ignaz Bernhard Fischer, şi de preşedintele Forumului gazdă, Johann Forstenheizler. O conferinţă istorică despre deportare a prezentat prof. Rudolf Gräf, de la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. În 20 martie s-a ţinut un serviciu divin ecumenic la catedrala catolică din oraş. Au concelebrat episcopul Eugen Schönberger şi preotul ortodox Alexandru Tincu. Au luat cuvântul deputatul F.D.G.R., Ovidiu Ganţ, preşedintele Forumului Sibiu, Hans Klein, preşedintele F.D.G.B., Karl Singer, consulul german din Timişoara, Klaus Brennecke. În 20 octombrie a avut loc o masă rotundă, iar în final, elevii Liceului german „Johann Ettinger" au oferit un program artistic. În ultima zi s-a organizat un tur al oraşului pentru participanţi.

H. Ztg., 05.03.2010; Echo der Vortragsreihe, nr. 1, 2011, p. 56; A.D.Z., 23-24.03.2010. Plicul 1, f. 11-12, 12a-13.

 

27.03.2010, Reschitza/Reşiţa. Aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea Forumului Democrat al Germanilor din Banatul Montan (F.D.G.B.M.) şi a revistei lunare „Echo der Vortragsreihe"

Adunarea F.D.G.B.M. a avut loc la Consiliul Judeţean Caraş-Severin din Reşiţa. Au fost prezenţi înalţi oaspeţi din Austria, Slovenia, Serbia, reprezentanţi ai Germaniei din Timişoara şi Bucureşti, preşedinţi ai forumurilor judeţene, deputatul Ovidiu Ganţ, subsecretarul de stat Helge Fleischer de la Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Cu acest prilej a avut loc şi o şedinţă festivă a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în cadrul căreia Erwin Josef Țigla, preşedintele F.D.G.B.M., şi Karl Ludwig Lupşiasca, preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din judeţul Caraş-Severin, au fost declaraţi cetăţeni de onoare ai judeţului Caraş-Severin. În continuare, E. J. Țigla a vorbit despre activitatea F.D.G.B.M. şi a revistei „Echo der Vortragsreihe" în cei 20 de ani de activitate. Oaspeţii au adresat cuvinte de salut.

A.D.Z., 30.03.2010;Banater Ztg., 07.04.2010. Plicul 1, f. 14-15.

 

17.04.2010, Hermannstadt/Sibiu. Adunarea reprezentanţilor F.D.G.R. a aprobat publicarea proiectului de program al organizaţiei

Proiectul are un preambul, 2 capitole şi 17 subcapitole. De la început se precizează că „F.D.G.R. este reprezentanţa politică a minorităţii germane din România şi apără interesele sale specifice", dar nu are o doctrină politică, fiind permise opinii politice diferite. F.D.G.R. continuă tradiţiile germanilor din România. În capitolul I se precizează ţelurile, urmările şi modalităţile de implicare în politică, în cultură, în domeniul social, economic. În capitolul al II-lea sunt prezentate opţiunile organizaţiei în administraţie, industrie, servicii, ocrotire socială şi îngrijirea bolnavilor, aprovizionarea cu apă, străzi, mediul înconjurător, agricultură şi silvicultură, educaţie, cultură, urbanism şi arhitectură, îmbunătăţirea structurilor administrative, turism, sport, colaborare regională şi interregională.

A.D.Z., 29.04.2010;H. Ztg., 23.04.2010; 30.04.2010; 07.05.2010; www.fdgr.ro. Plicul 1, f. 15, 16, 16a, 16b.

 

17.04.2010, Hermannstadt/Sibiu. Klaus Johannis reales preşedinte al F.D.G.R. pentru al treilea mandat

La adunarea reprezentanţilor şi a comitetului F.D.G.R. de la Sibiu, din 17 aprilie 2010, Klaus Johannis a fost reales preşedinte al organizaţiei. În raportul său, el a arătat că în 2009 F.D.G.R. a organizat 84 de manifestări culturale, a editat zece cărţi şi două reviste lunare şi ziarele „Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien" şi „Hermannstädter Zeitung". La adunare au luat cuvântul Paul Philippi, preşedinte de onoare al F.D.G.R., deputatul Ovidiu Ganţ, subsecretarul de stat Helge Fleischer, conducătorii comisiilor, consulul general al Germaniei la Sibiu, Thomas Gerlach, care a exprimat sprijinul guvernului său pentru minoritatea germană din România. K. Johannis a anunţat că s-a deschis pagina de internet a F.D.G.R., www.fdgr.ro, în limbile germană şi română. Aici se găsește şi proiectul de program al F.D.G.R., care se tipăreşte şi în „Hermanstädter Zeitung".

H. Ztg., 23.04.2010. Plicul 1, f. 17.

 

07-09.05.2010, Reschitza/Reşiţa. A XX-a ediţie a Zilelor Literaturii Germane la Reşiţa

Manifestarea tradiţională organizată de F.D.G.B.M. a început în 7 mai 2010, la Muzeul Banatului Montan, cu vernisajul expoziţiei „Retuşuri", a scriitoarei Ilse Hehn (Ulm). Preşedintele Forumului, Erwin Josef Țigla, a deschis manifestarea şi i-a invitat să ia cuvântul pe Carmen Elisabeth Puchianu (Braşov) şi Joachim Wittstock (Sibiu), care au susţinut două conferinţe. În final, Balthasar Waitz (Timişoara) a citit câteva nuvele şi schiţe. În 8 mai şi-au prezentat volumele recente Annemarie Podlipny-Hehn („DA-SEIN") şi Ingmar Brantsch („Eu n-am fost dizident"). Au citit din creaţiile proprii: Carmen Elisabeth Puchianu, Michael Astner (Iaşi), Robert Gabriel Elekes (Braşov), Ilse Hehn, Veronika Haring (Maribor, Slovenia). La finalul zilei s-a organizat o „seară germană" în sala „Lyra". În 9 mai participanţii au făcut o excursie la Oraviţa.

Banater Ztg., 12.05.2010; A.D.Z., 11.05.2010; Echo der Vortragsreihe, nr. 1, 2011, p. 68-69. H. Ztg., 30.04.2010. Plicul 1, f. 18, 18a-19-20, 20a.

 

23-25.05.2010, Oberwischau/Vişeu de Sus. A X-a ediţie a sărbătorii populare „Sus pe Valea Vaserului"

În perioada 23-25 mai 2010, Forumul Democrat al Germanilor din Vişeu de Sus a organizat a X‑a ediţie a sărbătorii Sus pe Valea Vaserului", marcând 20 de ani de existenţă a Forumului local. În prima zi, preşedintele Forumului Vişeu de Sus, Augustin Olear, a fost numit cetăţean de onoare al oraşului, iar de la Organizaţia Șvabilor Sătmăreni din Germania a primit distincţia „Acul de onoare" pentru devotamentul său în cei 20 de ani de activitate a Forumului. Programul cultural a fost prezentat de formaţiile din Vişeu (cor, dansuri), la care s-au adăugat fanfara din Kalmandi/Cămin și dansatorii din Oradea şi Satu Mare. În ultima zi a avut loc o liturghie şi parada portului popular.

A.D.Z., 26.05.2010. Plicul 1, f. 21.

 

12.06.2010, Reschitza/Reşiţa. A XVII-a ediţie a Sărbătorii Portului Popular German

Sărbătoarea a fost organizată de Forumul Democrat German din Banatul Montan și Asociaţia pentru Educaţia Adulţilor „Seria de Conferinţe Germane Reşiţa". Festivitatea a început cu o liturghie în Biserica catolică „Maria Zăpezii", unde a fost prezent şi episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din România, Christoph Klein. Preşedintele F.D.G.B.M., Erwin Josef Țigla, s-a adresat oaspeţilor şi participanţilor la parada portului. Pe muzica fanfarei din Caransebeş, parada s-a deplasat spre centrul oraşului. Cele 130 de perechi proveneau de la şcoli din Reşiţa, Anina, Bocşa, Deta, Lugoj, Nădrag, dar şi din Steier (Austria). La monumentul germanilor deportaţi în U.R.S.S., episcopul Klein şi preoţii au rostit rugăciuni şi s-au depus coroane de flori. Perechile au urcat apoi pe scena Casei de Cultură a oraşului şi a urmat un program artistic.

A.D.Z., 21.09.2010;H. Ztg., 18.06.2010. Plicul 1, f.22, 22a.

 

17-19.09.2010, Bistritz/Bistriţa. A XX-a Întâlnire a Saşilor

Întâlnirea a fost organizată de Forumul Regional Transilvania şi a avut ca motto: „Cultura înseamnă viitor". Participanţii, din România, Germania, Austria, au asistat în prima zi la concerte oferite de formaţii din Trann şi Landshut (Germania). În cadrul serviciului divin, predica a fost rostită de episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din România, Christoph Klein. După-masă, pe scena din piaţă au fost rostite cuvintele de salut ale oaspeţilor (Helge Fleischer, Thomas Gerlach, Bernd Fabritius, Volker Petri, Hans Georg Franchy). S-a subliniat solidaritatea saşilor pentru restaurarea turnului ars al bisericii. După-masă a avut loc parada costumelor populare, plecând din piaţă. Horst Göbbel a ţinut o conferinţă despre sistemul de instruire din Transilvania. I-a fost conferită medalia Honterus lui Peter Pastior, preşedintele Acţiunii Sociale a Saşilor din Germania, iar Manfred Dachner (Neubrandenburg) şi H.G. Franchy au fost declaraţi cetăţeni de onoare ai oraşului Bistriţa. A urmat un concert simfonic, apoi dans şi muzică în cortul instalat în piaţă.

H. Ztg., 10.09.2010; 24.09.2010. Plicul 1, f. 23, 24, 24a, 24b.

 

01-10.10.2010, Reschitza/Reşiţa, Orschowa/Orşova, Orawitz/Oraviţa, Karansebesch/Caransebeş, Steierdorf/Anina, Tirol/Königsgnad, Bocşa ş.a.A XX-a Decadă a Culturii Germane din Banatul Montan

Cea mai importantă manifestare culturală a germanilor din Banatul Montan, ajunsă la a XX-a ediţie, a fost organizată de F.D.G.B.M., de Asociaţia pentru Cultura şi Educaţia Adulţilor „Seria de Conferinţe Germane Reşiţa", în colaborare cu forumurile locale, şi a început la Muzeul Banatului Montan cu o expoziţie de fotografii şi un film realizat de TVR. În aceeaşi zi, la Orşova au evoluat grupul local de dansuri „Edelweiß", alături de „Enzian" din Reşiţa, iar la Bocşa a fost vernisată o expoziţie foto dedicată Zilei Unităţii Germaniei. În 2 octombrie, la Reşiţa a avut loc un spectacol cu coruri şi dansuri germane, la Dognecea, o conferinţă cu diapozitive, iar la Steierdorf-Anina, un concert de fanfară şi dansuri germane. Momentul culminant al Decadei a fost în 3 octombrie, în Tirol, unde s-a desfăşurat a XVII-a întâlnire a germanilor din Banatul Montan şi s-au aniversat 200 de ani de la întemeierea aşezării. După liturghia celebrată de episcopul catolic, Martin Roos, au urmat cuvântările rostite de Erwin Josef Țigla, preşedintele F.D.G.B.M., şi de oaspeţi. Premiul „Alexander Tietz" a fost acordat misionarelor din localitate, Gertrud Petschan şi Hiltrud Frühholz. La intrarea în biserică a fost dezvelită o placă marcând cei 200 de ani de la înfiinţarea satului Tirol. A urmat un program oferit de fanfare, grupuri de dansuri şi coruri. În zilele următoare, pe scene din Reşiţa, Oraviţa, Caransebeş, Bocşa, Herculane au avut loc alte spectacole cu dansuri, coruri, dar şi vernisaje, parade ale portului popular, lansări de cărţi, a VIII-a întâlnire a corurilor (9 octombrie). În 10 octombrie, la Sasca Montană a fost chirvaiul (hramul bisercii), cu liturghie festivă, dans şi muzică, cu oaspeţi din toată ţara şi din Germania și Austria. Manifestările decadei s-au repetat în fiecare an.

Echo der Vortragsreihe, nr.1, 2011, p. 99-100. Plic 1, f. 25.

 

12.10.2010, Bucureşti. Întâlnire a unei delegaţii a F.D.G.R. cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel

În timpul vizitei de stat pe care a făcut-o în România, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a avut o discuţie la ambasada germană din Bucureşti cu preşedintele F.D.G.R., Klaus Johannis, însoţit de episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din România, Christoph Klein, deputatul F.D.G.R., Ovidiu Ganţ, subsecretarul de stat Helge Fleischer şi cei cinci preşedinţi ai forumurilor regionale (Transilvania, Transilvania de Nord, Banat, Bucovina şi Vechiul Regat).

H. Ztg., 15.10.2010. Plicul 1, f. 26, 26a.

 

27.11.2010, Hermannstadt/Sibiu. Reinhart Guib ales episcop al Bisericii Evanghelice C.A. din România

După retragerea episcopului Christoph Klein, cea de-a 77-a adunare a Bisericii Evanghelice C.A. din România, care avea 13.000 de enoriaşi, a ales noul episcop, pe Reinhart Guib, prim-preot şi decan al districtului Mediaş, vicar episcopal. Daniel Zikeli a fost desemnat vicar, iar curator general a fost reales, pentru un nou mandat de patru ani, profesorul Friedrich Philippi. Adunarea a ales apoi cei nouă membri ai Consistoriului Superior.

A.D.Z., 30.11.2010; H. Ztg., 26.11.2010; 03.12.2010. Plic 1, f. 27, 28, 29.