Minoritatea germană 2000

 

09.01.2000, Reşiţa / Reschitza. Acordarea premiului „Alexander Tietz" lui Karl Ludwig Lupşiasca

La împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea Forumului Democrat al Germanilor din Banatul Montan, premiul „Alexander Tietz" pe anul 2000, cea mai înaltă distincţie a organizaţiei, a fost acordat inginerului Karl Ludwig Lupşiasca. El a fost preşedintele F.D.G.B.M. în anii 1990 şi 1993-1999. Este editorul revistei „Heimathefte der Banater Berglanddeutschen", organ al Forumului. În 1997 a publicat un volum apreciat despre istoria Banatului Montan între anii 1718-1855. În 1997, împreună cu Josef Ruzicka şi Karl Stoianovici a înfiinţat un trio muzical, cunoscut în ţară şi în străinătate. A fost locţiitor al preşedintelui Forumului Democrat al Germanilor din Banat şi membru al conducerii F.D.G.R. Premiul răsplăteşte activitatea lui intensă pentru păstrarea şi afirmarea identităţii, a culturii şi învăţământului germanilor din Banat.

 

13-15.01.2000, Timişoara / Temeswar. Comemorarea împlinirii a 50 de ani, de la întoarcerea deportaţilor în 1950 şi a 55 de ani de la deportarea germanilor din România, la munca forţată în U.R.S.S.

În sala Casei „Adam Müller Guttenbrunn" a avut loc o adunare. Pe fiecare scaun se afla un exemplar din volumul de documente editat de Hannelore Baier, Tief in Russland bei Stalino. Die Deportation in die Sowjetunion [Departe în Rusia, la Stalino. Deportarea în Uniunea Sovietică] cadou pentru participanţi. Erau prezenţi foşti deportaţi, membri ai conducerii F.D.G.R. (preşedintele de onoare prof. univ. Paul Philippi), care au avut şi discursuri, preşedintele F.D.G.R., deputatul Wolfgang Wittstock, apoi Ignaz Bernhard Fischer, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deportaţi. O conferinţă a susţinut scriitorul Richard Wagner despre Necesitatea amintirii. Cuvântul de deschidere a fost rostit de Elke Sabiel, preşedinta de onoare a Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi reprezentanta Fundaţiei „Friedrich Ebert" în România, care a suportat şi costurile manifestării. De asemenea, a avut loc un concert al Filarmonicii „Banatul", un spectacol la Teatrul German şi a fost celebrată o liturghie în catedrala catolică, de către episcopul Martin Roos şi fostul episcop Sebastian Kräuter.

 

19.01.2000, Graz. Mesaje de felicitări la a X-a aniversare a înfiinţării Forumului Democrat al Germanilor din Banatul Montan şi a revistei „Echo de Vortragsreihe" a Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza

Mesaje au sosit de la Waltraud Klasnic, prim-ministru al landului Stiria, care apreciază apariţia celor două instituţii drept un semn al curajului civil al germanilor din Banatul Montan, care au ştiut să folosească avântul democratic din România şi de la prof. univ. Reinhold Reimann, preşedintele Uniunii Culturale a Ţinutului Alpin Südmark (Alpenländischer Kultur Verband Südmark), care apreciază eforturile celor două instituţii aniversate pentru păstrarea identităţii germanilor din Banatul Montan

 

19-20.01.2000, Reşiţa / Reschitza. Manifestări pentru comemorarea împlinirii a 55 de ani de la deportarea germanilor din România la munca forţata în U.R.S.S. şi a 50 de ani de la întoarcerea supravieţuitorilor

Organizatorii manifestărilor: F.D.G.B.M. prin Asociaţia Foştilor Deportaţi în Rusia din judeţul Caraş-Severin şi Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza. La început a avut loc o conferinţă de presă. Au fost prezenţi jurnalişti de la presă scrisă, radio şi TV locale, de la ROMPRES. Au vorbit preşedintele F.D.G.B.M., Karl Ludwig Lupşiasca, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deportaţi germani din România, Ignaz Bernhard Fischer şi Karl Bereznyak, preşedintele filialei Caraş-Severin a Asociaţiei. Apoi s-a vernisat o expoziţie de tablouri şi fotografii, cărţi şi reviste, efecte poştale dedicate deportării. Tablourile aparţin lui Franz Binder si Anton Ferenschütz, foşti deportaţi. La vernisaj a cântat corul „Franz Stürmer" două cântece despre deportare. După-amiază a avut loc o ceremonie la Monumentul deportaţilor, inclusiv o liturghie la care au slujit 4 preoţi aparţinând celor 4 confesiuni din oraş (evanghelică, romano-catolică, reformată şi ortodoxă). De asemenea, s-au depus coroane de flori din partea autorităţilor locale, a F.D.G.B.M. În final s-a celebrat un recviem în biserica romano-catolică.

 

20.01.2000, Reşiţa / Reschitza. Ştampilă poştală specială pentru comemorarea deportării germanilor din România la muncă forţată în U.R.S.S.

La Reşiţa / Reschitza, poşta a aplicat o ştampilă specială cu inscripţia „1700- Reşiţa / Reschitza 20.01.2000. 55 de ani de la începerea deportării germanilor în fosta U.R.S.S. 50 de ani de la întoarcerea ultimilor deportaţi".

 

30-31.01.2000, Sibiu / Hermannstadt. Şedinţă a conducerii F.D.G.R.

În şedinţă s-a discutat despre aniversarea jubileului de 10 ani ai F.D.G.R., printr-un simpozion, o recepţie de 170 persoane şi o conferinţă de presă la Bucureşti / Bukarest. S-a dezbătut, de asemenea, subiectul alegerilor comunale şi parlamentare. Au fost examinate liniile politicii economice a F.D.G.R. şi s-a decis aprobarea lor de către comisia de specialitate.

 

01-02.02.2000, Reşiţa / Reschitza. Manifestări culturale la aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Forumului Democrat al Germanilor din Banatul Montan (F.D.G.B.M.) şi a revistei „Echo der Vortragsreihe"

Cu această ocazie a avut loc o conferinţă de presă cu participarea ing. Karl Ludwig Lupşiasca, preşedintele F.D.G.B.M., a locţiitorului său, prof. Werner Kremm şi a referentului pentru cultură, Erwin Josef Ţigla, în care au prezentat realizările din deceniul scurs. A urmat un spectacol în care au evoluat Trio „Banater Bergland" (Banatul Montan) şi corul „Franz Stürmer", au fost lansate un CD şi un MC cu muzică populară a germanilor din Banatul Montan, ediţia în limba română a unei cărţi de bucate din aceeaşi zonă, a fost înmânat premiul „Alexander Tietz" preşedintelui F.D.G.B.M., Karl Ludwig Lupşiasca, s-au prezentat o piesă de teatru a echipei tineretului german şi dansuri ale germanilor bănăţeni. În final, a avut loc o recepţie oferită de conducerea F.D.G.B.M. Au fost prezenţi oaspeţi din Austria, consulul german din Timişoara / Temeswar, reprezentanţi ai autorităţilor şi partidelor româneşti, ai forumurilor din Banat şi din alte zone şi localităţi locuite de germani. Poşta română a editat un plic special şi a aplicat o ştampilă specială pentru a marca aniversarea celor două momente.

 

05.02.2000, Timişoara / Temeswar. Manifestări prilejuite de aniversarea unui deceniu de la înfiinţarea F.D.G.B.

La Casa „Adam Müller Guttenbrunn" din Timişoara / Temeswar a avut loc o adunare festivă, cu participarea unor delegaţii ale forumurilor judeţene din regiune, a reprezentanţilor autorităţilor locale, a consulului german din localitate. În acest cadru a fost conferit premiul „Stefan Jäger" pe 1999, Karlei Singer-Sintean. Au urmat un concert, o conferinţă de presă, apoi un spectacol cu dansuri şi muzică germane, vernisajele unor expoziţii de cărţi apărute în cei 10 ani, de afişe şi fotografii de la diverse manifestări organizate de F.D.G.B.

 

01.2000, Graz. Mesaje de felicitări la a X-a aniversare a înfiinţării Forumului Democrat al Germanilor din Banatul Montan şi a revistei „Echo de Vortragsreihe" a Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza

Mesaje au sosit de la Waltraud Klasnic, prim-ministru al landului Steiermark, care apreciază apariţia celor două instituţii drept un semn al curajului civil al germanilor din Banatul Montan, care au ştiut să folosească avântul democratic din România şi de la prof. univ. Reinhold Reimann, preşedintele Uniunii Culturale a Ţinutului Alpin Südmark (Alpenlandischer Kultur Verband Südmark), care apreciază eforturile celor două instituţii aniversate pentru păstrarea identităţii germanilor din Banatul Montan.

 

14.02.2000, Reşiţa / Reschitza. Iniţiativa Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza, de restaurare a crucii de pe Dealul Crucii

În 14 februarie Asociaţia a publicat un apel în ziarul reşiţean „Timpul" pentru contribuţii la fondul de restaurare a crucii ridicate pe Dealul Crucii, monument reprezentativ pentru oraş, dedicat Revoluţiei de la 1848. Iniţiativa Asociaţiei, mai veche, a găsit susţinere la filialele locale ale partidelor politice, la diferite societăţi şi la particulari.

 

16.02.2000, Bucureşti / Bukarest. Manifestări consacrate împlinirii unui deceniu de la constituirea F.D.G.R.

La Palatul Elisabeta din Capitală s-a organizat o conferinţă de presă despre înfiinţarea F.D.G.R. şi despre problemele sale. A urmat o recepţie la care au participat: conducerea F.D.G.R. (preşedintele Wolfgang Wittstock), ministrul pentru minorităţi Péter Eckstein-Kovács, ministrul culturii, Ion Caramitru, consilierul preşedintelui României, prof. univ. Zoe Petre, ambasadorii Austriei şi Germaniei. În final a avut loc o masă rotundă cu participarea preşedintelui de onoare al F.D.G.R., prof. univ. Paul Philippi, a preşedintelui W. Wittstock, a preşedinţilor forumurilor regionale (prof. Karl Singer, Banat, dr. Paul Jürgen Porr, Transilvania, Johann Schwarz, Satu Mare / Sathmar, dr. Klaus Fabritius, Vechiul Regat, Maria Gheorghiu, Bucovina), a referentei pentru minorităţi de la Ambasada Germaniei, Rita Lansley. Dezbaterea despre cei 10 ani ai F.D.G.R. a fost înregistrată pentru emisiunea în limba germană a TVR şi a fost transmisă în 18.02.2000.

 

23.02.2000, Sibiu / Hermannstadt. Fixarea candidaturii lui Klaus Johannis pentru primăria Sibiu / Hermannstadt

Conducerea Forumului Sibiu / Hermannstadt a decis să propună candidatura inspectorului general şcolar al judeţului Sibiu / Hermannstadt, Klaus Johannis, la alegerile de primar al Sibiului. El este născut în anul 1959, este profesor de fizică şi membru al conducerii Forumului Sibiu / Hermannstadt.

 

04.03.2000, Sibiu / Hermannstadt. Joachim Wittstock, dr. h.c. al Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu / Hermannstadt

Scriitorul Joachim Wittstock din Sibiu / Hermannstadt a primit titlul de doctor honoris causa al Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu / Hermannstadt. El a fost cercetător ştiinţific la Institutul Academiei Române din Sibiu / Hermannstadt, în domeniul istoriei literare a germanilor din România, secretar de redacţie şi redactor-şef al revistei Institutului, „Forschungen zur Volks- und Landeskunde". Wittstock este al IV-lea om de ştiinţă sas care a primit acest titlu, după Walter König, Gustav Gündisch şi Georg Scherg.

 

12.03.2000, Mediaş / Mediasch. Aniversarea a zece ani de activitate a Forumului local

La Casa Schuller au avut loc manifestări organizate de Forumul Central Mediaş / Mediasch, pentru a marca 10 ani de la înfiinţare. A fost vernisată o expoziţie de fotografii din activităţile Forumului în cei 10 ani, amintind de comemorarea lui St. L. Roth, a lui Hermann Oberth şi Schuster Dutz, de vizita preşedintelui României, Emil Constantinescu sau a ministrului Învăţământului, Andrei Marga, de inaugurarea Şcolii „Herman Oberth". Au participat preşedintele de onoare al F.D.G.R., Paul Philippi, preşedintele Forumului Transilvania, Paul Jürgen Porr (originar din Mediaş / Mediasch, care a apreciat că cele mai mari realizări ale medieşenilor au fost în domeniul învăţământului), consulul general al Germaniei de la Sibiu / Hermannstadt, Harald Gehrig, decanul circumscripţiei bisericeşti Sibiu / Hermannstadt, Dietrich Galter, ca reprezentant al episcopului Christoph Klein. Forumul Central Mediaş / Mediasch are 40 de organizaţii cu 1600 membri. Există, de asemenea, 20 de asociaţii agricole şi 28 meşteşugăreşti. Preşedintele Forumului Central Mediaş / Mediasch, Werner Müller, a mulţumit pentru ajutoarele din Austria şi Germania (maşini, seminţe etc.).

 

25.03. 2000, Reşiţa / Reschitza. Vernisajul expoziţiei ediţiei a V-a a concursului „Copiii desenează ţinutul natal"

Au fost trimise 262 lucrări ale unor copii de la şcoli germane, cu clasele I-VIII, din România şi din Austria. Preşedinte al juriului a fost Annemarie Podlipny-Hehn. Marele premiu a fost câştigat în acest an de Franziska Suppan din Feldbach, Austria. Organizatorii: Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor, Consiliul pentu Minorităţile Naţionale, F.D.G.B., F.D.G.B.M., Consiliul Judeţean Caraş, Asociaţia Culturală „Südmark" Graz ş. a.

 

27.03.2000, Cluj-Napoca / Klausenburg. Compozitorul Hans Peter Türk la 60 de ani

Născut la Sibiu / Hermannstadt, în 1940, H.P. Türk a primit pentru creaţiile sale componistice o serie de premii şi medalii (de la Academia Română, de la Uniunea Compozitorilor, de la Gilda artiştilor din Esslingen-1994 ş.a.), a studiat muzica la Cluj / Klausenburg şi la Braşov / Kronstadt cu Viktor Bickerich. A scris cantate, lieduri, imnuri. Este profesor la Conservatorul din Cluj-Napoca / Klausenburg.

 

07-08.04.2000, Sibiu / Hermannstadt. Inaugurarea clădirii Forumului din Sibiu / Hermannstadt

Clădirea de pe str. Magheru-colţ cu Piaţa Mare, retrocedată F.DG.R, a fost renovată după planurile arh. Hermann Fabini, de către firma germano-română „Kirschbaum". Totodată s-au aniversat 10 ani de la înfiinţarea Forumului Sibiu / Hermannstadt şi a fost lansat un volum de 144 pagini, dedicat acestui eveniment. Preşedintele Forumului Sibiu / Hermannstadt, Martin Bottesch, a vorbit despre activitatea organizaţiei. Mesaje de salut au rostit primarul Sibiului, Dan Condurat, consulul general al Germaniei, Harald Gehrig, deputatul şi preşedintele F.D.G.R., Wolfgang Wittstock, preşedintele organizaţiei simpatizanţilor Forumului Sibiu / Hermannstadt, Aurel Georgescu şi parohul evanghelic al oraşului, Kilian Dörr.

 

09.04.2000, Sibiu / Hermannstadt. Adunarea reprezentanţilor F.D.G.R.

Adunarea a discutat despre participarea la alegerile locale, despre afişul electoral („Forum? Forum!"), despre bugetul pe anul 2000 (de la Ministerul de Interne german 5 milioane mărci, de la stat s-au cerut 4,39 miliarde lei). Mari proiecte în anul 2000: finanţarea presei, renovarea unui spaţiu de cazare la Mediaş / Mediasch pentru corpul didactic sosit la Centrul de perfecţionare, proiecte culturale.

 

12.04.2000, Reşiţa / Reschitza. Comemorarea social-democratului Georg Hromadka (1911-1985), la 15 ani de la moarte

În sala Consiliului judeţean Caraş-Severin din Reşiţa / Reschitza a avut loc o adunare comemorativă, organizată de F.D.G.B.M. şi Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza. Au fost prezenţi membri ai organizaţiilor care au iniţiat adunarea, ai organizaţiilor locale ale partidelor româneşti, ai U.D.M.R. Au vorbit despre viaţa şi activitatea liderului social-democrat german preşedintele F.D.G.B.M., ing. Karl Ludwig Lupşiasca, dr. Dana Antoaneta Bălănescu, inspector la Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Caraş-Severin, Igor Markowsky, din partea organizaţiei judeţene a P.S.D.R., conf. univ. dr. Rudolf Gräf. Poşta a lansat un plic special şi a aplicat o ştampilă specială cu datele ziaristului şi cronicarului Georg Hromadka.

 

14.04.2000, Bucureşti / Bukarest. Preşedintele de onoare al F.D.G.R., Paul Philippi, a primit Ordinul de merit al R.F.G.

Ambasadorul R.F.G. la Bucureşti / Bukarest, dr. Schilling, a înmânat la reşedinţa Ambasadei Ordinul de merit al Republicii Federale Germania, conferit de preşedintele acestui stat, profesorului universitar dr. h.c. Paul Philippi, preşedinte de onoare al F.D.G.R., pentru meritele sale în menţinerea şi afirmarea identităţii germanilor din România, în promovarea bunelor relaţii dintre România şi Germania.

 

27.04.2000, Londra. Simpozion despre asanarea Sibiului vechi şi a satelor săseşti

Simpozionul a evidenţiat necesitatea asanării Sibiului vechi şi a satelor săseşti şi a discutat posibilitatea adunării fondurilor necesare. Organizatori au fost Ministerul Culturii, Fundaţia „Mihai Eminescu", Societatea National Geographic şi prinţul Charles de Wales. Din România a participat o delegaţie din care au făcut parte şi episcopul Bisericii Evanghelice C.A. Cristoph Klein, ministrul Culturii, Ion Caramitru, prof. univ. Paul Philippi, omul de afaceri Hans-Christian Habermann, consilierul comunal de la Viscri, Karoline Fernolend, arh. Hermann Fabini. Prinţul Charles a participat la simpozion, pe lângă 150 de persoane din România, Marea Britanie, S.U.A., Germania, Franţa.

 

10.05.2000, Reşiţa / Reschitza. Înfiinţarea centrului social „Frédéric Ozanam" la Reşiţa / Reschitza

Comunitatea vincenţiană „Maria Zăpezii" din Reşiţa / Reschitza a deschis în Reşiţa / Reschitza un centru social pentru copii, bătrâni, familii nevoiaşe. Comunitatea a fost întemeiată în 1992 de dr. Alois Fanland din Graz. Au participat la deschidere reprezentanţi ai Bisericii Catolice, Ortodoxe şi Reformată maghiară. La renovarea clădirii au lucrat două luni membrii comunităţii „Sf. Vicenţiu de Paul" din Reşiţa / Reschitza, conduşi de Agnes Reisinger. Donaţii au venit din România, Germania, Austria. În iarna 2000-2001 s-au continuat lucrările de modernizare a aşezământului, care adăpostea în 2001, 67 de copii între 9 şi 18 ani, împărţiţi pe grupe de vârstă, coordonate de voluntari (învăţătoare, asistente sociale, sociologi).

 

14.05.2000, Sibiu / Hermannstadt. Sărbătoarea maialului din Dumbravă

700 de persoane au participat la maialul organizat de Forumul local şi de şcolile germane din oraş, începând de la grădiniţe până la licee. Pe lângă formaţiile de dansuri populare şi coruri, au fost recitări, scheciuri şi jocuri sportive. Au participat şi 16 locatari ai căminului de bătrâni „Dr. Carl Wolff".

 

14-15.05.2000, Sibiu / Hermannstadt. Şedinţă a conducerii F.D.G.R.

La şedinţă s-a decis un recensământ al tuturor membrilor minorităţii germane care au suferit de pe urma războiului. Acesta era necesar şi pentru acordarea de ajutoare. S-au mai dezbătut: participarea la alegerile comunale, acordarea celor două burse de studii germane, adoptarea unor cărţi de membru unitare, finanţarea extinderii Tipografiei „Honterus", directivele pentru politica economică a Forumului, relaţiile cu mass media germană.

 

16.05.2000, Snagov. Episcopii Bisericilor din România semnează Declaraţia cultelor pentru integrarea României în Uniunea Europeană

Declaraţia a fost semnată de către toţi şefii cultelor religioase din România, inclusiv Bisericile Romano-Catolică şi Evanghelică, ai căror enoriaşi sunt îndeosebi germani.

 

18.05.2000, Sighişoara / Schäßburg. Sărbătorirea poetei Ursula Bedners

Ursula Bedners a împlinit 80 de ani şi a fost sărbătorită de comunitatea germană din Sighişoara / Schäßburg din rândurile căreia este originară. Poeta a fost prezentată de Inge Wittstock. Preşedintele Forumului Transilvania, Paul Jürgen Porr, i-a înmânat medalia „Johannes Honterus", subliniind că era prima femeie căreia i se acorda această distincţie a Forumului Transilvania.

 

19-21.05.2000. „Zilele literaturii germane la Reşiţa / Reschitza", ediţia a X-a

Tema acestei ediţii a fost „Literatura germană din România şi Banatul Montan" şi „A 10-a ediţie a zilelor literaturii germane la Reşiţa / Reschitza". Au fost prezenţi oaspeţi din România şi Germania. Manifestări: conferinţe, prezentări de cărţi, călătorii culturale. La Orşova / Orschowa a fost prezentată şi conferită pentru prima oară, medalia „Otto Alscher". Între cărţile lansate au fost: Edith Guip-Cobilanschi, Poesie des Banater Berglands şi Alexander Tietz, Briefe von der Alm / Scrisori de la sălaş, volum bilingv în limbile germană şi română. Au prezentat prelegeri şi au avut întâlniri cu cititorii scriitorii Hans Liebhardt, Joachim Wittstock, Carmen Elisabeth Puchianu, Udo Peter Wagner ş.a.

 

24-26.05.2000, Sibiu / Hermannstadt. Vizita unui grup de parlamentari germani

Delegaţia a fost condusă de Susanne Kastner, deputat P.S.D. în Bundestag, preşedinta grupului parlamentar germano-român. Două zile din această vizită au fost consacrate Sibiului şi împrejurimilor sale, minorităţii germane. A fost vizitat Palatul Brukenthal de la Avrig, de curând trecut în proprietatea Fundaţiei Brukenthal, care îi va hotărî destinaţia, aici fiind adăpostit un sanatoriu. S-a cerut sprijinul delegaţiei pentru construirea localului Academiei Evanghelice „Transilvania" din Turnişor, a centrului de întâlnire din fostul orfelinat Sibiu / Hermannstadt.

 

28-29.05.2000, Mediaş / Mediasch. Întâlnire internaţională a conducătorilor grupelor de teatru pentru tineret

Participă conducători ai ansamblurilor de teatru pentru tineret şi elevi din şcoli cu limba germană de predare, din România, Ungaria şi Croaţia. Scopul întâlnirii de la Casa Schuller din Mediaş / Mediasch era de a realiza un program de sprijinire a acestei activităţi în Europa Centrală şi de Est. Manifestarea a fost organizată de Fundaţia Culturală a şvabilor dunăreni şi de Institutul pentru Relaţii cu Străinătatea Stuttgart.

 

02.06.2000, Sibiu / Hermannstadt. Comunicat de presă al F.D.G.R. privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului

Întrucât din diferite comune au sosit plângeri privind încălcarea legii 1/2000 cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate, deputatul Wolfgang Wittstock s-a adresat cu o interpelare în Parlament miniştrilor Agriculturii şi Relaţiilor Publice. I s-a răspuns în scris că nu există niciun fel de discriminare la aplicarea legii care prevede reconstituirea proprietăţii până la cel mult 50 ha. Textul răspunsului a fost trimis prefecturilor, comunelor şi F.D.G.R.

 

02-07.06.2000, Sibiu / Hermannstadt. A IV-a Întâlnire a saşilor în Piaţa Huet

Organizată de Forumul local, de comunitatea evanghelică din Sibiu / Hermannstadt şi de Comunitatea germanilor din Sibiu / Hermannstadt care trăiesc în Germania, întâlnirea a coincis cu campania electorală pentru alegerile locale. Deschiderea manifestării a avut loc la Casa Sindicatelor. S-au organizat expoziţii cu vânzare, vizitarea oraşului vechi şi a muzeelor, concerte de fanfară, expoziţii de artă, seri de dans, servicii divine, o întâlnire a foştilor elevi ai Liceului Brukenthal, un concert al corului Bach, excursii la câteva biserici-cetăţi de pe Valea Târnavelor şi a Hârtibaciului.

 

04-18.06.2000, Sibiu / Hermannstadt. Rezultatele obţinute de F.D.G.R. în alegerile locale

La alegerile pentru primar, F.D.G.R. a primit, în total, 25.757 voturi în primul tur de scrutin şi 47.608 voturi în al doilea tur. În consecinţă, au fost aleşi 4 primari germani în judeţul Satu Mare şi 1 la Sibiu.

La alegerile pentru consiliile comunale, orăşeneşti şi municipale, candidaţii F.D.G.R. au primit 23.289 voturi şi au câştigat 78 de mandate. Alianţa F.D.G.R. cu U.D.M.R., în judeţul Caraş-Severin, a primit pentru consiliile comunale 33 voturi şi niciun mandat.

La alegerile pentru consiliile judeţene, F.D.G.R. a primit 21.882 voturi şi 4 mandate. În judeţul Caraş-Severin alianţa minorităţilor, între care şi F.D.G.R., a primit 1.392 voturi, care n-au fost suficiente pentru un mandat.

 

12.06.2000, Dinkelsbühl (Germania). Scriitorul Georg Scherg (1917) a primit Premiul cultural săsesc

Georg Scherg (1917) a studiat în Germania şi Franţa, a fost judecat în procesul scriitorilor de la Braşov / Kronstadt (sfârşitul anilor '50) şi a fost închis. După eliberarea din 1964 a fost profesor la Facultatea de Litere din Sibiu / Hermannstadt, apoi a emigrat. Laudatio a fost prezentată la Întâlnirea saşilor, de Rusalii, de Gert Ungureanu, autor al unei teze de doctorat asupra operei lui Scherg. Scherg a scris romane, povestiri şi poezii, publicând peste 10 volume şi este cunoscut în întreg spaţiul de limbă germană.

 

16.06.2000, Sibiu / Hermannstadt. Publicarea directivelor economice ale F.D.G.R.

Conducerea F.D.G.R. a discutat un proiect de program pentru politica sa economică, pe care îl supune dezbaterii publice. Textul urmează să fie inclus într-un nou program al F.D.G.R. Se porneşte de la principiul că minoritatea germană nu are viitor fără o bază economică solidă. Politica economică a F.D.G.R. îşi propune să urmărească repararea exproprierii pământului, caselor, bunurilor prin legea de reformă agrară din 1945, integrarea germanilor din România în economia ţării, cu specificul fiecărei regiuni, participarea guvernelor român şi german la sprijinirea identităţii minorităţii germane prin măsuri economice, îndeosebi pentru stabilizarea germanilor în România, folosirea ajutorării şi autoajutorării. Grupul ţintă al programului îl constituie membrii minorităţii germane din România. Se propun criterii pentru alegerea cererilor de sprijin care vor fi aprobate şi se precizează rolul F.D.G.R. în aplicarea programului economic.

 

17.06.2000, Sebeş / Mühlbach. Întâlnirea corurilor

Corurile săseşti din Sebeş / Mühlbach, Apoldu de Sus / Großpold, Petreşti / Petersdorf şi Orăştie / Broos se întâlnesc pentru a cânta împreună la serviciul divin şi pentru un spectacol cu cântece laice.

 

17-18.06.2000, Steierdorf-Anina / Steierdorf. Sărbătoarea hramului bisericii catolice (Kirchweih) la Anina / Steierdorf

Sărbătoarea s-a bucurat de oaspeţi din Austria, din Sânnicolau Mare / Großsanktnikolaus, Oţelu Roşu / Ferdinandsberg, Reşiţa / Reschitza, de prezenţa prof. univ. Karl Singer, preşedintele F.D.G.B. Cele 42 de perechi în port naţional german au mers până în piaţa unde era ridicat pomul cu coroană, încă în după-amiaza zilei de 17 iunie, în sunetele muzicii. A doua zi dimineaţa, perechile au mers din acest loc până la biserica romano-catolică. După serviciul divin, în faţa bisericii, perechile au executat dansuri populare germane. Fanfara din Oţelu Roşu / Ferdinandsberg a cântat muzică de promenadă. A urmat apoi licitaţia buchetului şi alte momente ale obiceiului. În încheiere a fost organizată o masă festivă, urmată de dans.

 

18.06.2000, Sibiu / Hermannstadt. Alegerea lui Klaus Johannis ca primar al Sibiului La al doilea tur de scrutin, candidatul F.D.G.R., Klaus Werner Johannis, a fost votat de 69,3% dintre alegătorii prezenţi la urne, faţă de 47,67% care l-au preferat pe candidatul P.S.D.R., Ioan Cindrea. După 55 de ani, Sibiul are din nou un primar sas, ultimul fiind Albert Dörr (1940-1944). K. Johannis a fost sprijinit de Convenţia Democrată (P.N.L., P.D., Alianţa pentru România). Alegerea a avut un mare ecou în presa românească centrală: „Adevărul", „Academia Caţavencu" ş.a., dar şi în presa din Germania („Berliner Zeitung", „Süddeutsche Zeitung" ş.a).

 

18.06.2000, Sibiu / Hermannstadt. F.D.G.R. are 5 primari

După al doilea tur de scrutin, erau aleşi primari din partea F.D.G.R.: Klaus Johannis, la Sibiu / Hermannstadt, Johann Bortok, la Beltiug /Bildegg, Mihai Heinrich la Foieni / Fienen, Johann Mellau, la Urziceni / Schinal şi Mária Nagy la Petreşti / Petrifeld. Toate cele 4 comune sunt din judeţul Satu Mare / Sathmar.

 

28.06.2000, Sibiu / Hermannstadt. Klaus Johannis ales preşedinte al Forumului Sibiu / Hermannstadt

La 22.06., Forumul din Sibiu / Hermannstadt şi-a ales o nouă conducere, formată din 10 membri, toţi bărbaţi. La prima şedinţă a noii conduceri a fost ales ca preşedinte Klaus Johannis, noul primar al Sibiului. Locţiitori au fost aleşi Hans Klein şi Kurt Klemens, ambii fiind şi consilieri comunali.

 

29.06.2000, Reşiţa / Reschitza. Hans Stendl devine cetăţean de onoare al Reşiţei

În debutul sărbătorii Sfinţilor Petru şi Pavel, patronii Reşiţei, a avut loc ceremonia festivă în cadrul căreia au fost declaraţi cetăţeni de onoare ai oraşului Hans Stendl, Constantin Lucaci, Dorin Popovici şi Mircea Martin. Hans Stendl s-a născut în 1939 la Reşiţa / Reschitza, este un artist cunoscut pe plan internaţional, decan al Facultăţii de Artă Decorativă şi Design al Academiei de Artă din Bucureşti / Bukarest. La 18 ani a plecat la Bucureşti / Bukarest dar a păstrat mereu legătura cu oraşul natal. El este autorul Monumentului Victimelor Deportării din Reşiţa / Reschitza. Ambii săi părinţi au fost deportaţi şi au supravieţuit.

 

01.07.2000, Reşiţa / Reschitza. A VII-a ediţie a Paradei portului german reşiţean

Parada portului german de la Reşiţa / Reschitza, organizată de Asociaţia Germană de Cultura şi Educaţie a Adulţilor şi Consiliul Municipal, a reunit perechi din Banatul Montan venite din: Bocşa / Bokschan, Anina / Steierdorf, Oţelu Roşu / Ferdinandsberg, Oraviţa / Orawitza, Reşiţa / Reschitza, Gărâna / Wolfsberg, Tirol şi corurile „Banat JA" şi „Franz Stürmer", grupele de dansuri ale F.D.G.B.M., fanfara din Anina / Steierdorf.

Parada este integrata în sărbătoarea oraşului Reşiţa / Reschitza, de „Sf. Petru şi Pavel". Parada a început cu un serviciu divin în biserica romano-catolică. Apoi parada s-a îndreptat spre centrul oraşului. La Monumentul Victimelor Deportării a fost o oprire pentru un minut de reculegere şi depunere de coroane şi jerbe de flori. Pe scena în aer liber din faţa Prefecturii a început programul de dansuri. Au fost prezenţi consulii Germaniei şi Austriei din Timişoara / Temeswar.

Seara a avut loc un bal al portului popular german. Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor „Seria germană de conferinţe Reşiţa / Reschitza" a editat cu acest prilej un plic special şi o ştampilă specială (design Gustav Hlinka).

 

02.07.2000, Ciclova Montană / Deutsch-Tschiklowa (judeţul Caraş-Severin). Sărbătoarea Sfinţirii bisericii de pelerinaj „Maria de pe stâncă"

Pelerinajul marian la Ciclova Montană / Deutsch-Tschiklowa este atestat din secolul XVIII. În anul sfânt 2000, Dioceza romano-catolică de Timişoara / Temeswar a desemnat biserica „Maria de pe stâncă" de la Ciclova Montană / Deutsch-Tschiklowa ca loc de pelerinaj diocezan, alături de bisericile din Cenad / Tschanad, Maria Radna şi Catedrala din Timişoara / Temeswar. Sărbătoarea hramului bisericii din Ciclova Montană s-a bucurat de prezenţa episcopului de Timişoara / Temeswar, Martin Roos şi a mii de credincioşi, îndeosebi germani, veniţi din zona înconjurătoare (Reşiţa / Reschitza, Anina / Steierdorf, Oraviţa / Orawitza).

 

08.07.2000, Reşiţa / Reschitza. Resfinţirea bisericii evanghelice C.A. din Reşiţa / Reschitza

Lucrările de renovare a bisericii evanghelice C.A din Reşiţa / Reschitza au durat un an de zile şi au costat 300.000.000 lei. Au fost ajutoare din ţară şi din străinătate, muncă voluntară a membrilor comunităţii din Reşiţa / Reschitza. La ceremonia de resfinţire a fost prezent episcopul Bisericii Evanghelice C.A din România, D. Dr. Cristoph Klein şi mai mulţi preoţi din ţară, care au concelebrat la 8 iulie. După liturghie a cântat corul „Franz Stürmer" al Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza. Au fost prezenţi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe şi Reformate din Reşiţa / Reschitza, primarul Reşiţei şi Erwin Josef Ţigla, din partea F.D.G.B.M.

 

10-14.07.2000, Sibiu / Hermannstadt. Turneu al corului „Cantores juvenes"

Corul Liceului Brukenthal „Cantores juvenes", care a sărbătorit 30 de ani de existenţă printr-un concert dat în 08.06., a avut un turneu în Austria, concertând în cadrul unui festival internaţional de folclor (12.07.), în biserica din Ramsau am Dachstein şi la „Sărbătoarea internaţională a Dunării" de la Ulm.

 

16.07.2000, Viena. Distincţie pentru Erwin Josef Ţigla

Conducerea Mişcării Federaliste din Austria l-a distins pe preşedintele Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza, Erwin Josef Ţigla, cu distincţia „Acul de aur, de onoare, al Mişcării Federaliste Europene", pentru contribuţia sa la colaborarea dintre Banatul Montan şi Steiermark, dintre Mişcarea Federalistă şi Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza.

 

15.07-05.08.2000, Gărâna / Wolfsberg. Seminar pentru profesorii de limba germană la Gărâna / Wolfsberg (judeţul Caraş-Severin)

Seminarul are drept scop ca profesorii ce predau în limba germană să-şi perfecţioneze cunoştinţele de limbă şi competenţele pedagogice. Seminarul este organizat de landul Steiermark din Austria. Au luat parte 17 profesori. Seminarul a durat 3 săptămâni (15.07-05.08.). Experienţa adunată a fost prezentată şi în publicaţia Deutsch in Wolfsberg 2000, apărută la editura InterGraf din Reşiţa / Reschitza.

 

04-06.08.2000, Reşiţa / Reschitza. Vizită a unor formaţiuni culturale ale şvabilor din Banatul Montan, la conaţionalii din judeţul Békés (Ungaria)

Ca răspuns la vizita unei delegaţii a germanilor din Ungaria în Banatul Montan (iulie 1999), corul „Franz Stürmer", trio „Banatul Montan" şi echipa de dansuri „Enzian" ale Forumului Democrat al Germanilor din România au întreprins o vizită în judeţul Békés din Ungaria. Au fost prezentate spectacole în oraşul Elek / Aleteia, în cadrul manifestărilor prilejuite de întâlnirea fiilor oraşului, a fost depusă o coroană la comemorarea alungării germanilor din Elek. Delegaţia reşiţeană a vizitat oraşul Békéscsaba, reşedinţa judeţului. De asemenea, la Gyula s-a făcut o vizită la clubul german şi în oraş. Vizita a consolidat colaborarea dintre Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza şi germanii din Ungaria.

 

19-20.08.2000, Carei / Großkarol. Întâlnirea şvabilor

Manifestările s-au desfăşurat sub genericul „Ne asumăm trecutul, cântăm împreună viitorul". La început a avut loc un simpozion la Satu Mare / Sathmar, în 19.08., urmat de un serviciu divin în biserica catolică din Carei / Großkarol şi de o paradă a portului popular, cu formaţii de muzică şi care alegorice, între biserică şi parcul orăşenesc. Participanţii au fost din întregul spaţiu al Forumului Nordul Transilvaniei: coruri, echipe de dansuri, formaţii muzicale.

 

24-28.08.2000, Timişoara / Temeswar. Examen de admitere la actorie în limba germană

La Facultatea de Muzică de la Universitatea de Vest din Timişoara / Temeswar s-a înfiinţat specializarea actorie în limba germană, cu o durată de 4 ani de studiu. Primul examen de admitere va fi între 24 şi 28.08.

 

03-04.09.2000, Sibiu / Hermannstadt. Vizita dr. Barbara Stamm, ministru de stat, locţiitor al primului-ministru al Bavariei, Edmund Stoiber

Vizita la Sibiu / Hermannstadt face parte dintr-o călătorie de o săptămână prin România, în fruntea unei delegaţii. La Sibiu / Hermannstadt, delegaţia a fost întâmpinată de primarul Klaus Johannis. Delegaţia a vizitat centrul istoric al oraşului. Ministerul Social sprijină financiar la Sibiu / Hermannstadt proiecte ca: şcoala de asistente sanitare „Dr. Friedrich Müller", cămin pentru elevii evanghelici, care îi interesează pe toţi germanii din România. S-a discutat despre un schimb de tineri. Vizita contribuie la strângerea legăturilor dintre Sibiu / Hermannstadt şi Bavaria şi va fi urmată de venirea în oraş a altor miniştri, întrucât la Sibiu / Hermannstadt au debutat zilele culturii bavareze.

 

07-12.09.2000, Sibiu / Hermannstadt. A V-a ediţie a Festivalului-concurs de interpretare la pian şi compoziţie „Carl Filtsch"

În acest an au participat 32 de tineri pianişti din 6 ţări, împărţiţi pe 3 grupe de vârstă. Între susţinătorii financiari ai festivalului se află şi F.D.G.R., Fundaţia Săsească din München, Camera de Muzică din München. Preşedinte al juriului a fost pedagogul şi pianistul Peter Szaunig din München, iniţiatorul festivalului-concurs.

 

09.09.2000, Biertan / Birthälm (judeţul Sibiu). A X-a Întâlnire a saşilor

În programul manifestărilor din acest an: liturghia în biserica-cetate, cuvinte de salut din partea preotului local, Ulf Ziegler şi a episcopului Bisericii Evangelice C. A. din România, Christoph Klein, alocuţiuni ale oaspeţilor din ţară şi din Germania, Austria şi conferirea Medaliei „Honterus" vicarului episcopal Hans Klein. Cuvântarea festivă a rostit-o prof. univ. dr. Paul Philippi. Apoi a avut loc concertul fanfarei Ţara Bârsei, o paradă a portului şi dansuri populare săseşti. După-masă, Christian Sencovici a moderat dezbaterea „Îţi cunoşti patria?", iar Nathaniel Page de la Fundaţia britanică „Mihai Eminescu" a moderat un workshop despre salvarea satelor săseşti. La Turnul catolic al bisericii-cetăţi grupul de teatru al tineretului din Braşov / Kronstadt a dat un spectacol, iar în curtea cetăţii, Teatrul „Gong" din Sibiu / Hermannstadt a prezentat un spectacol pentru copii. Seara s-a organizat o petrecere cu dans în cetate.

 

13.09.2000, Sibiu / Hermannstadt. Premiul „Habermann" acordat pentru prima dată

Premiul pentru ştiinţă şi cercetare „Hans-Christian şi Beatrix Habermann", recent instituit, a fost conferit pentru prima dată cercetătoarelor în domeniul dialectologiei săseşti, Anneliese Thudt şi Sigrid Haldenwang, de la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu / Hermannstadt. Festivitatea înmânării a avut loc în sala Forumului Sibiu / Hermannstadt. Premiul instituit de Fundaţia Săsească (Siebenbürgisch-Sächsische Stiftung) a fost atribuit celor două cercetătoare pentru munca lor de o viaţă la Dicţionarul graiurilor săseşti.

 

17.09.2000, Oraviţa / Orawitza. Kirchweih la Oraviţa / Orawitza

Sărbătoarea a fost organizată de parohia romano-catolică Oraviţa / Orawitza şi Forumul Democrat al Germanilor din oraş. Au participat reprezentanţii autorităţilor locale şi Karl Ludwig Lupşiasca, preşedintele F.D.G.B.M. Aceasta a fost a X-a ediţie a sărbătorii după răsturnarea regimului comunist.

 

22.09.2000, Reşiţa / Reschitza. Constituirea Consiliului Consultativ al Minorităţilor din judeţul Caraş-Severin

La şedinţa de constituire au fost reprezentate organizaţiile germanilor, cehilor, sârbilor, maghiarilor, croaţilor şi ucrainenilor din Banatul Montan. Consiliul va asigura reprezentarea acestor minorităţi în Consiliul judeţean Caraş-Severin. Reprezentarea va avea un statut consultativ. În consiliul judeţean va fi prezent Jivor Cocar, din partea minorităţii sârbe. Locţiitorul său a fost ales prof. Josef Barna, din partea germanilor. În legislatura anterioară ei au reprezentat minorităţile lor în Consiliul judeţean Caraş-Severin. Consiliul Consultativ al Minorităţilor din judeţul Caraş-Severin este deschis şi altor minorităţi din judeţ. La 20 octombrie, consiliul judeţean a recunoscut reprezentantul Consiliului consultativ şi dreptul său de a participa în calitate de consilier, la şedinţele comitetului Consiliului judeţean şi la şedinţele sale plenare.

 

28.09.2000, Sibiu / Hermannstadt. Zilele „Paul Richter" la Sibiu / Hermannstadt

Paul Richter (1875-1950) a fost cel mai însemnat compozitor sas. El a fost comemorat printr-un concert de orgă, o seară de muzică de cameră, o seară de lieduri, un concert al orchestrei Filarmonicii din Sibiu / Hermannstadt, care şi-a început stagiunea, în 28.09., cu lucrări ale compozitorului, legat prin activitatea sa de Braşovul natal, dar şi de Sibiu / Hermannstadt, unde a activat un timp.

 

03.10.2000, Sibiu / Hermannstadt. Inaugurarea Şcolii de îngrijitori pentru persoane cu handicap

Şcoala purta numele episcopului Friedrich Müller senior (1829-1915), care a înfiinţat o instituţie de îngrijire a bolnavilor. La sfinţirea localului au luat parte episcopul Christoph Klein şi decanul Klaus Daniel, preşedintele Institutului Diaconic al Bisericii Evanghelice C. A. din România, primarul Klaus Johannis. Şcoala este susţinută de Ministerul de Stat pentru Muncă şi Ordine Socială al Bavariei, Institutele diaconice din Neuendettel (Germania) şi cel al Bisericii Evanghelice C. A. din România. Şcoala era a doua de acest fel din România. Sediul Şcolii se afla într-o clădire de lângă căminul „Carl Wolff". Şcoala va pregăti pedagogi de recuperare şi asistenţi pedagogi de recuperare. Durata cursurilor era de 3 ani, respectiv de un an. În primul an de activitate vor fi instruiţi 60 de cursanţi.

 

06-15.10.2000, Reşiţa / Reschitza. Decada culturii germane din Banatul Montan, ediţia a X-a

Decada jubiliară a debutat cu un serviciu divin în biserica romano-catolică din Reşiţa / Reschitza şi a continuat cu lansarea de cărţi, conferinţe, spectacole de teatru şi concerte, pelerinaj la Ciclova Montană / Deutsch-Tschiklowa, vernisaje, a doua ediţie a întâlnirii corurilor germane. Manifestările din această ediţie sunt incluse în ciclul „Întâlnirea germanilor din Banatul Montan". Organizatorul principal al Decadei a fost, ca şi la ediţiile anterioare, Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza, în colaborare cu Ministerul Culturii, Consiliul pentru Minorităţile Naţionale, Consiliul Judeţean Caraş-Severin ş.a. Decada a cuprins 50 de manifestări culturale, desfăşurate la Reşiţa / Reschitza, dar şi în alte 12 oraşe şi comune din judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi: Anina / Steierdorf, Caransebeş / Karansebesch, Oraviţa / Orawitza, Bocşa / Bokschan, Oţelu Roşu / Ferdinandsberg, Gărâna / Wolfsberg, Dognecea / Dognatschka ş.a. Au fost prezente personalităţi din România, Austria, Germania, Ungaria, Wolfgang Wittstock, preşedintele F.D.G.R., prof. univ. Karl Singer, preşedintele F.D.G.B., dr. Gerhard Wielinger, directorul Oficiilor Landului Stiria.

 

10.11.2000, Sibiu / Hermannstadt. Propagandă electorală a F.D.G.R.

În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 26.11., F.D.G.R. şi-a ales ca semn electoral o inimă roşie înscrisă într-un pătrat, iar ca slogan electoral „Cinci motive bune", pentru ca alegătorii să voteze F.D.G.R.

 

19.11.2000, Sibiu / Hermannstadt. A 67-a adunare a Bisericii Evanghelice C. A. din România Adunarea a discutat în principal despre munca în rândurile tineretului şi ale femeilor. Pe lângă luările de poziţie favorabile intensificării activităţii în rândurile categoriilor menţionate, au apărut în discuţii câteva idei exprimând teama de o înstrăinare naţională şi confesionaă printr-o asemenea activitate ecumenică.

 

22-25.11.2000, Reşiţa / Reschitza. Seminarul cu redactorii revistelor şcolare germane din România, ediţia a V-a

Organizatorii principali ai manifestării au fost Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza şi cotidianul „Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien", sprijiniţi de F.D.G.B.M., Fundaţia Culturală a Şvabilor Dunăreni din landul Baden-Württeruberg, Consiliul Minorităţilor Naţionale din Bucureşti / Bukarest. Conducători ai seminarului au fost: Hans Frank, şef de serviciu la „ADZ für Rumänien", Werner Kremm şi Siegfried Thiel, redactori la „Banater Zeitung".Au participat 22 de elevi din Arad, Cluj-Napoca / Klausenburg, Reşiţa / Reschitza, Timişoara / Temeswar, Satu Mare / Sathmar. Ei au redactat numărul 4 al ziarului „Tolles Team", care a apărut ca supliment la „ADZ für Rumänien".

 

26.11.2000, Bucureşti / Bukarest. Rezultatele obţinute de F.D.G.R. în alegerile parlamentare

F.D.G.R. a depus liste cu 29 candidaţi pentru Adunarea Deputaţilor în 15 judeţe şi în Bucureşti / Bukarest, obţinând 40.981 voturi şi poziţia a 16-a din cele 69 de formaţiuni politice care au participat la alegeri. Cele mai multe voturi au fost în circumscripţia 34 Sibiu / Hermannstadt - 19.821, circumscripţia nr. 37 Timiş - 6.151, circumscripţia electorală nr. 8 Braşov / Kronstadt - 2.531, circumscripţia nr. 42 Bucureşti / Bukarest - 2.267, circumscripţia nr. 28 Mureş - 1.170, circumscripţia nr. 2 Arad - 1.155, circumscripţia nr. 32 Satu-Mare - 1.041. Deputat al F.D.G.R. a fost desemnat Eberhard-Wolfgang Wittstock, care a candidat in judeţul Sibiu şi a obţinut 19.821 voturi. F.D.G.R. subliniază într-un comunicat, în care mulţumeşte alegătorilor, că a fost cel mai bun rezultat electoral obţinut până atunci.

 

11.2000, Cenad / Tschanad (judeţul Timiş). Pelerinaj diocezan la biserica romano-catolică din Cenad

În anul jubiliar 2000, pelerinajul a avut semnificaţii deosebite. Au sosit pelerini din întregul Banat, de etnii diferite. A oficiat serviciul divin episcopul de Timişoara / Temeswar, Martin Roos. Cu ocazia pelerinajului din acest an a fost repus la locul său sarcofagul Sf. Gerhard, după ce a fost restaurat. Acesta serveşte ca altar şi masă de celebrare.

 

14.12.2000. Bucureşti / Bukarest. Retrocedarea a 4 edificii expropriate de la minoritatea germană

Printr-o hotărâre de guvern s-au retrocedat alte 4 clădiri expropriate: clădirea Seminaului Bisericii Evanghelice din Sibiu / Hermannstadt, Bd. Victoriei, 40, casa germană dinBistriţa / Bistritz şi două case din Semlac şi Deta (judeţul Timiş).

 

16.12.2000, Reşiţa / Reschitza. Dezvelirea plăcii comemorative Georg Hromadka

Pe faţada Casei de Cultură a Sindicatelor din Reşiţa / Reschitza a fost dezvelită o placă de bronz cu chipul liderului social-democrat german reşiţean Georg Hromadka. Au participat membri ai organizaţiei judeţene a P.S.D. Caraş-Severin, Elke Sabiel, şeful filialelor din România ale Fundaţiei Social-Democrate „Friedrich Ebert" din Germania.

 

20.12.2000, Reşiţa / Reschitza. Premiul cultural pentru Erwin Josef Ţigla

Fundaţia „Octavian Dochin" a acordat premiul pe anul 2000 pentru programe culturale deosebite preşedintelui Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa / Reschitza, Erwin Josef Ţigla, pentru organizarea celei de-a X-a ediţii a Decadei Culturii Germane din Banatul Montan.